ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
41 วัดเจดีย์หอย ซากหอยนางรมยักษ์ในเขตวัดอายุกว่า 1,000 ปี หลวงพ่อทองกลึงนำซากหอยโบราณมาก่อเป็นเจดีย์เรียกว่าเจดีย์หอย ชมพิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอยแสดงเปลือกหอยโบราณ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
42 ตลาดไท เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในประเทศไทย คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
43 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นการสื่อสารความรู้ให้กับผู้เข้าชม ให้เข้าใจสาระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้โดยง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
44 วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกายก่อตั้งเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 สังกัดมหานิกายแห่งคณะสงฆ์ไทย ปัจจุบันมีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสและอธิบดีสงฆ์ของวัด สถาปัตยกรรมในวัดพระธรรมกายที่น่าสนใจ เช่น 1.มหาธรรมกายเจดีย์ 2.มหารัตนวิหารคด 3.มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี 4.อุโบสถวัดพระธรรมกาย 5.สภาธรรมกายสากล เป็นต้น คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
45 วัดปัญญานันทาราม วัดปัญญานันทารามเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักว่าเป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นผู้ก่อตั้งและสร้างขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นมรดกธรรม วัดปัญญานันทาราม เป็นวัดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินมา 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวัดปัญญานันทาราม และทรงปลูกต้นสาละเพื่อเป็นอนุสรณ์ ณ สวนสาละ และพระราชทานนามว่า “สวนสาละสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” ครั้งที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2541 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
46 ดรีมเวิลด์ “ดรีมเวิลด์” เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อนที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ160ไร่ตั้งอยู่ที่กม.7รังสิตนครนายก(คลอง3) “ดรีมเวิลด์” เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของ“ตระกูลกิติพราภรณ์” ซึ่งในขณะนั้นได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสวนสนุกคือสวนสนุกแดนเนรมิต ที่มาของโครงการ จากประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารงาน“สวนสนุกแดนเนรมิต” ทำให้ผู้บริหารมองว่า ในปัจจุบันโดยเฉพาะในกรุงเทพฯมีสวนสนุกประเภทนี้เพียง3แห่งเท่านั้นคือแดนเนรมิต,สวนสยามและซาฟารีเวิลด์ ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของคนกรุงเทพฯซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงมีโครงการที่จะเปิดสวนสนุกแห่งใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯรวมถึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย ด้วยเงินลงทุนกว่า1,000ล้านบาทจินตนาการที่ไม่มีขอบเขตและความร่วมมือร่วมใจของผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายสาขาทำให้“ดรีมเวิลด์” ถูกเนรมิตขึ้นมาให้เป็นโลกแห่งความสุขสำหรับครอบครัวแห่งใหม่ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถสนุกสนานกับเครื่องเล่นที่ทันสมัยชมการแสดงต่างๆที่สุดแสนประทับใจหรือพักผ่อนกับบรรยากาศที่สวยงามและร่มรื่นด้วยพฤกษานานาพันธุ์ 12พฤศจิกายน2536ดรีมเวิลด์เปิดบริการเป็นวันแรกโดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก “ดรีมเวิลด์” มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นที่แปลกใหม่บรรยากาศที่สดใสการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจประกอบกับการพัฒนาทางด้านบุคลากรให้มีคุณภาพส่งผลให้ดรีมเวิลด์ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนทำให้กลายเป็นสถานที่ที่ครอบครัวนิยมมาพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ สวนสนุกดรีมเวิลด์ประกอบด้วยความบันเทิงต่างๆที่ถูกออกแบบให้มีบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความงดงามของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดารรวมไปถึงอุทยานสวนสวยที่ถูกตัดแต่งไว้เป็นลวดลายงดงามวิจิตรตระการตาท่ามกลางความเย็นสบายจากเลคออฟพาราไดซ์(LAKE OF PARADISE)ทะเลสาบขนาดใหญ่มีเนื้อที่กว่า4ไร่ที่เนรมิตบรรยากาศโดยรอบไว้อย่างงดงามรวมไปถึงดินแดนแห่งความสุขที่ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินจากการเดินเที่ยวชมและถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตลอดทั้งวัน บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
47 วัดตลาดเหนือ วัดตลาดเหนือ หรือวัดเหนือ พระเจดีย์ย่อไม้สิบสองตั้งอยู่บนเรือสำเภาซึ่งจมอยู่ใต้ดิน หันหัวเรือไปทางทิศเหนือมณฑปสร้างครอบพระเจดีย์ และพระพุทธรูป (หลวงพ่อสำเภาทอง)วัดตลาดเหนือ มีพระพุทธรูปโบราณ ศิลปะแบบอู่ทอง เนื้อสัมริดลงรักปิดทอง ปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ย่อไม้สิบสอง จึงได้ขนานนามว่า หลวงพ่อสำเภาทอง ตามสถานที่พบเนื่องจากพระเจดีย์ตั้งอยู่บนเรือสำเภานั่นเอง ซึ่งปัจจุบันทางวัดได้สร้างมณฑปครอบพระเจดีย์ หลังคามณฑปด้านหันออกแม่น้ำเจ้าพระยาเจดีย์องค์เล็กภายในมณฑปด้านทิศเหนือหม้อและไหที่นำมาเป็นโครงสร้างของเจดีย์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเจดีย์ บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
48 วัดชินวรารามวรวิหาร วัดชินวราราม เป็นวัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร เดิมชื่อ วัดมะขามใต้ ในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม พร้อมคำบรรยายเป็นโคลง- สี่สุภาพเกี่ยวกับ เรื่องพระเจ้าสิบชาติ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น พระวิหาร มณฑป หอระฆัง ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ และตำหนักชินวรสิริวัฒน์ ฯลฯ วัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ โดยพระเจ้าวรวงศ์- เธอกรมหลวง ชินวรสิริวัฒนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อดีตเจ้าอาวาสราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
49 วัดเทียนถวาย มีผู้เล่าต่อ ๆ กันมาว่า วัดเทียนถวายนี้ สร้างมาตั้งแต่สมัยหระเจ้าอู่ทอง ราย พ.ศ. 1180 เดิมชื่อ “ วัดเกวียนไสว ” เพราะพระเจ้าอู่ทองได้อพยพผู้คนและสัมภาระหลายร้อยเล่มเกวียนเสด็จหนีโรคห่า (โรคอหิวาต์) มาพักแรม ณ สถานแห่งนี้ และโปรดให้สร้างวัดไว้ก่อนเสด็จกลับ อีกเรื่องหนึ่ง สุนทรภู่กวีเอกของไทย (พ.ศ. 2350 )ได้ร่วมขบวนโดยเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี มาถึงวัดเทียนถวาย พรรณนาไว้ในนิราศพระบาท บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
50 พิพิธภัณฑ์วัดสำแล เป็นวัดสำคัญที่มีสิ่งของเครื่องใช้ของชาวไทยเชื้อสายมอญเก็บรักษา จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์สงฆ์ชาวไทยมอญแห่งหนึ่งในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2546 โดยพระครูปทุมธรรมาโสภณ สิ่งสำคัญที่จัดแสดงได้แก่ธรรมาสน์เทศน์แบบเก้าอี้ เป็นงานประณีตศิลป์ประดับมุกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นเครื่องสังเค็ตแก่เจ้าอาวาสวัดสำแลในอดีต นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ของพระสงฆ์ชาวไทยเชื้อมอญใน ได้แก่ ภาชนะเครื่องเขิน หลากหลายขนาดมีทั้งคนโท ตะลุ่ม โตก เครื่องถ้วยลายคราม กาน้ำชา และ ปั้นชา บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
51 วัดเสด็จ วัดเสด็จ เดิมชื่อ วัดสร้อยทอง เป็นวัดราษฎร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ เป็นกบฎ พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหาโยธา ยกทัพไปปราบจนสงบราบคาบแล้ว จึงได้นำครอบครัวลาวมากรุงเทพฯ พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้ไปตั้งบ้านเรือนที่เมืองปทุม ใกล้วัดสร้อยทองเรียกว่า บ้านลาวพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนผู้คนในย่านวัดสร้อยทอง และประทับอยู่ที่วัดสร้อยทอง ในเวลาต่อมาหลายปีท้องถิ่นนี้กลายเป็นชุมชนหนาแน่นขึ้น ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบล ให้ชื่อว่าตำบลสวนพริกไทย และวัดสร้อยทองได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
52 วัดศาลเจ้า-วัดมะขาม ตั้งอยู่ริมคลองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันออก ตรงปากครองเชียงรากด้านเหนือ วัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ที่ทางการได้นำไปประกอบพิธีกรรมที่สำคัญ และศาลเจ้าพ่อปู่ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้าน นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังเป็นแหล่งรวมร้านค้า ชุมชน อาหารน่าชิม ก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยชวนให้ลิ้มลอง บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
53 วัดพืชอุดม วัดพืชอุดม ตั้งอยู่ที่ตำบลลำไทร ในบริเวณวัดมีศาลารูปปั้นต่างๆ แสดงถึงนรกภูมิและสวรรค์ชั้นต่างๆ เพื่อให้รำลึกถึงกรรมดี กรรมชั่ว มีหลวงพ่อโสธรจำลองประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุจัดแสดงไว้ด้วย พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
54 วัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ เจ้าพระยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริเวณวัดนั้นเป็นที่อาศัยของ นกปาก- ห่าง จำนวนมาก นกปากห่างเป็นนกประจำถิ่น แต่มีบางพวกที่อพยพเปลี่ยนที่หากินไปตามฤดูกาล บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
55 วัดศาลาแดงเหนือ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก มีสิ่งที่น่าสนใจคือ ธรรมาสน์ลายจำหลักไม้ ศาลาการเปรียญ หมู่กุฎิ หอไตร และเครื่องกรองน้ำสมัยโบราณที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์มอญขนาดเล็กที่น่าศึกษา ที่วัดนี้มีการสวดมนต์ด้วยภาษามอญทุกวัน เวลาประมาณ 15.00 น. บริเวณวัดนี้มีการรักษาความสะอาดของหมู่บ้านได้อย่างดีเยี่ยมจนเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2541 และยังมีการปลูกบ้านเรือนไทยผสมผสานแบบมอญที่หาชมได้ยากยิ่ง เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
56 วัดท้ายเกาะใหญ่ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเกาะ อยู่ท้ายเกาะใหญ่มีเจดีย์มอญที่ใหญ่ที่สุด กุฏิลายจำหลักไม้สวยงามชมศาลาสองหลังต่อกันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในคราวเสด็จประพาสต้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ร.ศ. 125 ซึ่งพระองค์เสด็จประทับ ณ ศาลาหลังนี้ และชมจระเข้สตาฟแต่ก่อนนั้นจระเข้บริเวณนี้ชุกชุมมาก มอญเรียกว่า “เวียงจาม” เป็นวัดที่อยู่สุดเขตจังหวัด ปทุมธานีต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
57 โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ วัดสิงห์ ตำบลสามโคก ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากตัวเมือง 3 กม. สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่แห่งแรก ในสมัยที่ชาวมอญอพยพมาตั้งหลักแหล่ง ในชุมชนวัดสิงห์ที่สำคัญ ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา มีศาลาพิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุ ศิลปะแบบมอญ และพระแท่นบรรทมรัชกาลที่ 2 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสามโคก รอบ ๆ วัด ยังมีชาวบ้านที่ยังคงทำอิฐมอญแบบเก่า เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน สามโคก สามโคก ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
58 วัดสิงห์ สร้างเมื่อครั้งที่ชาวมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองนี้ ในบริเวณวัดมีโบราณสถานและ โบราณวัตถุ ที่ควรค่าแก่การศึกษาในด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ มีหลวงพ่อโต เป็น พระพุทธรูปลงรักปิดทอง ปางสะดุ้งมารสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อ เพชร) และบนกุฏิ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุที่เป็นศิลปะมอญเช่น หม้อข้าวแช่ มีรอยพระพุทธบาทจำลอง ทำด้วยไม้สัก พร้อมทั้งแท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สามโคก สามโคก ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
59 วัดมูลจินดาราม (แหล่งชมปลา วังมัจฉา) วังมัจฉา วัดมูลจินดาราม เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหน่อยใจได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งพันธุ์ปลาสวายนับแสนตัวซึ่งสามารถที่จะทำบุญโดยการให้อาหารปลาหรือจะทำบุญโดยการปล่อยปลาก็ได้ วังมัจฉาวัดมูลจินดาราม อยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองห้า อำเภอธัญบุรีห่างจากถนนพหลโยธิน ไปตามเส้นทางถนปทุมธานี-นครนายกระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่อยู่ของปลาสวายอาศัยที่มีขนาดใหญ่ตัวละ3-5 กิโลกรัม จำนวนมาก ซึ่งในแต่ละวันมีผู้ไปเที่ยวชมและให้อาหารปลาอยู่เสมอ คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
60 พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ใช้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัว เพื่อการเรียนรู้ ศึกษา วิจัย การใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ จากบัว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายที่จะปลูกบัวในคูน้ำ สระน้ำ ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความสวยงาม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - ธัญบุรี ปทุมธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]