ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 สวนนกชัยนาท สวนนกชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์นกที่ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2526 ก่อสร้างขึ้นด้วยเนื้อที่ 50 ไร่ โดยนายกุศล ศาสนติธรรม และ ดร.ไพรัตน์ เตชะรินทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท บนบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์เชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ปัจจุบันสวนนกชัยนาทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จนถึงขณะนี้มีพื้นที่ถึง 248 ไร่เศษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงแก่จังหวัดชัยนาทเป็นอย่างมาก โดยมีองค์ประกอบที่ได้สร้างขึ้นให้มีสภาพเป็นธรรมชาติและองค์ประกอบทางด้านสิ่งก่อสร้าง เช่น กรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชียศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองฯ ปัจจุบันสวนนกชัยนาทอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยการนำของนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นักพัฒนาหนุ่มรุ่นใหม่ที่ทุ่มเทในการพัฒนาสวนนกชัยนาทให้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก และนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนกนานาชนิดที่มีชื่อเสียง และมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นศูนย์รวมนกนานาชาติถึง 58 ชนิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของนกอย่างใกล้ชิด เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์นกนานาชนิดให้คงอยู่สืบไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสวนนกชัยนาทได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาจุดท่องเที่ยวเกิดใหม่ภายในสวนนกชัยนาทให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งความสำเร็จของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการเปิดโลกแห่งการศึกษาเรียนรู้ที่แปลกใหม่ หลากหลาย และครบวงจรตามสโลแกน “ร้อยความสำราญ ล้านความรู้ สู่สวนนกชัยนาท” เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข) ปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข) ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา สาเหตุที่เรียกว่า วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื่องจากเดิมมีต้นมะขามเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัด วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีทิวทัศน์ที่สวยงามน่ารื่นรมย์ และมีชื่อเสียงด้านพระเครื่องด้วยหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าด้วยตำนานที่ยังเล่าขานกันสืบมาในเรื่องของวิชาอาคมและเครื่องรางของขลัง ความนิยมในพระเครื่องหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่ายังมีอยู่สูงมากในปัจจุบัน แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 แต่ความเคารพศรัทธานั้นไม่เคยเสื่อมคลาย หลวงปู่ศุขยังได้สร้างพระเครื่องที่เรียกว่า หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า ซึ่งประชาชนนิยมนำไปสักการะบูชา หลวงปู่ศุขได้พัฒนาวัดปากคลองมะขามเฒ่าจนมีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความเมตตาของท่านนั้นทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมาย และท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้จนสิ้นอายุขัยด้วยวัย 76 พรรษา ปัจจุบันวัดปากคลองมะขามเฒ่ายังมีกุฏิของท่านเป็นแบบทรงไทยโบราณ ภาพถ่ายและข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งหุ่นขี้ผึ้งและรูปหล่อของหลวงปู่ศุข พร้อมด้วยรูปหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ไว้ให้เป็นที่สักการะบูชาโดยทั่วกัน สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้ คือ ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในพระอุโบสถติดอยู่ตามผนังเป็นภาพพุทธประวัติ ที่ทรงวาดร่วมกับข้าราชบริพาร ทั้งหมดเขียนด้วยอักษรขอมผนังด้านใต้มีภาพเขียนบอกเวลาที่เขียนไว้คือปี พ.ศ. 2433 เพื่อถวายหลวงปู่ศุข เมื่อครั้งสร้างพระอุโบสถซึ่งทางวัดยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ความเชื่อและวิธีการบูชาชาวจังหวัดชัยนาทและชาวไทยทั่วทุกสารทิศที่ศรัทธาในหลวงปู่ศุข เชื่อกันว่าบารมีของท่านจะช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้ขอพรถึงวัดปากคลองมะขามเฒ่า มีความสุขสมความปรารถนา มีสิริมงคลต่อชีวิตและแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง และยังเชื่อในการบูชาเครื่องรางของขลังของหลวงปู่ศุข ว่าให้คุณทั้งในด้านโชคลาภ เมตตามหานิยม และแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพัน มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
3 เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนขนาดใหญ่สร้างเป็นแห่งแรกของประเทศ ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา เขื่อนมีช่องระบาย 16 ช่อง มีประตูเรือติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร ให้เรือขนาดใหญ่ผ่านเข้าออกได้ บริเวณเขื่อนมีความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของทุกปี จะมีฝูงนกเป็ดน้ำเป็นจำนวนหมื่นๆ ตัว อาศัยหากินอยู่ในแม่น้ำบริเวณเหนือเขื่อน บางหลวง สรรพยา ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
4 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินขาม ผ้าทอมัดหมี่ลายโบราณ (ลายกระแตยองตอ) ผ้าโบราณ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ผ้าตีนจก หมอนขวา เนินขาม เนินขาม ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5 กลุ่มแม่บ้านแชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านแชมพูสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านท่าทราย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตแชมพูสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ตลาดค่อนข้างดี และมีโอกาสได้ออกรายการ ถึงไหน ถึงกัน ทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ยอดการจำหน่ายดีขึ้นตามลำดับ ทำให้กลุ่มฯ มีชื่อเสียงเป็นรู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งทางกลุ่มก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
6 สวนลิง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสรรคบุรี อยู่ในบริเวณวัดธรรมมิกาวาส (วัดค้างคาว) หมู่ที่ 5 ตำบลโพงาม สภาพเป็นยางสูงสลับซับซ้อนมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยแยกกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ไม่รวมกัน ลิงเหล่านี้มีนิสัยเชื่องและใกล้ชิดกับคนมาก นอกจากนี้ บริเวณหน้าวัดธรรมมิกาวาส ยังมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านทำให้บรรยากาศร่มรื่นและสวยงาม และยังมีรูปหล่อของหลวงพ่อเฒ่าซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ เชื่อกันว่าถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อน หากไปเคารพสักการะหลวงพ่อเฒ่าแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์ร้อนได้ ปัจจุบันมีประชาชนไปเยี่ยมชมสวนลิงเพื่อเพลิดเพลินกับธรรมชาติ และกราบไหว้หลวงพ่อเฒ่ากันอยู่เป็นประจำ โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
7 ร้านค้าชัยนาท CEO (ศูนย์รวมโอทอป) เป็นศูนย์หัตถกรรมที่นำผักตบชวาที่มีกระจัดกระจายในท้องถิ่นมาจักสานเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เป็นร้านที่สามารถเลือกซื้อของฝาก และของที่ระลึก ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3-5 ดาวของจังหวัดชัยนาท บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ตำบลตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
8 วัดธรรมามูลวรวิหาร วัดธรรมามูล อยู่เชิงเขาธรรมามูล ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สิ่งสำคัญของวัดนี้ คือ พระพุทธรูป ยืนปางห้ามญาติอันมีนามว่า หลวงพ่อธรรมจักร เป็นพระพุทธรูปที่มีคนนับถือเลื่อมใสมาก และยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยนาทอีด้วย มีงานนมัสการทุกปี ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
9 วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่ง เนื่องจากมีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงาม ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 23 กิโลเมตร องค์เจดีย์นี้มีผู้กล่าวว่าเป็นราชินีแห่งเจดีย์ทั้งมวลในเอเซียอาคเนีย์ ลักษณะเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูง ผสมกับเจดีย์ทวาราวดี ตอนปลายฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยกับสมัยศรีวิชัยผสมผสานกัน บริเวณด้านหน้าเจดีย์มีวิหารหลวง พ่อฉาย ด้านหลังองค์หลวงพ่อฉายมี ทับหลัง แกะสลักติดอยู่ลักษณะเป็นภาพหงายไม่ใช่ภาพคว่ำเหมือนทับหลังทั่วไป แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
10 วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน) เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธาน คือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง 4 เมตร 54 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าระหว่างสร้างพระประธานองค์นี้ บ้านเมืองเกิดระส่ำระส่ายจากสงคราม เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพจากพม่าเดินทางผ่าน วัดกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองสมโภช ระหว่างเทศกาลวันเพ็ญเดือนสาม และเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นประจำทุกปี บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
11 วัดพระยาตาก วัดพระยาตาก ม.4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จ.ชัยนาท วัดพระยาตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 99 บ้านหัวแหลม หมู่4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ไร่ 13 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 6268 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2554 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ประมาณ พ.ศ.2354 เดิมมีนามว่า วัดตาก ที่มาของชื่อวัดเนื่องจาก เมื่อคราวที่พระยาเจ้าเมืองชัยนาท ได้ย้ายจากเมืองชัยนาทไปอยู่ที่จังหวัดตาก โดยได้บริจาคที่ดินพร้อมบ้านพักเพื่อยกให้เป็นพื้นที่สร้างวัด มีเนื้อที่ดินสร้างวัด จำนวน 8 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2366 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 24 เมตร ยาว 40 เมตร มีหลวงพ่อหิน เป็นปูชนียวัตถุของวัดนี้ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 81 นิ้ว สูง 110 นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าหน้าตักกว้าง 42 นิ้ว สูง 63 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 วัดนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือพาย ของจังหวัดชัยนาท ได้จัดเป็นประจำทุกปี บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
12 วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) ตั้งอยู่บนเขาสารพัดดี ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีบรรยากาศร่มรื่นไปทั้งภูเขามีต้นไม้นานาพันธุ์ ทั้งที่ขึ้นโดยธรรมชาติและปลูกขึ้นภายหลัง มี รั้วรอบขอบชิดด้วยกำแพงถาวรสูง 3.70 เมตร ยาวรอบภูเขา 5 กิโลเมตร ซึ่งนับว่า เป็นกำแพงวัด ที่ยาวที่สุดในโลก และมีกำแพงล้อมป่าปลูกด้านทิศเหนืออีกราว 2 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เก้ง กวาง นกยูง เป็นต้น โดยมีการเลี้ยงในลักษณะสวนสัตว์เปิด ไม่มีกรง ปัจจุบันเปิดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
13 อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฯ (สวนนกชัยนาท) อาคารสถานแสดงพันธุ์ปลาเดิม เป็นอาคารชั้นเดียวก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วงเงินก่อสร้าง 4,400,000 บาท ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอาคารแบบชั้นครึ่ง ขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงอาคารเดิมวงเงิน 65,880,000 บาท เป็นการจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์ปลา โดยรวบรวมพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดพันธุ์ต่าง ๆ มารวมกัน และปรับปรุงส่วนแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ จำนวนเงินประมาณ 8,000,000 บาท รวมเป็นเงิน ประมาณ 73,880,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่จังหวัดชัยนาท โดยมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นอุโมงค์แก้วใต้น้ำ จำนวน 1 อุโมงค์และตู้ปลาขนาดเล็ก - ใหญ่ จำนวน 75 ตู้ มีพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 70 ชนิด จำนวนประมาณ 1,000 ตัว เช่น ปลาบึก ปลากะโห้ยักษ์ ปลากระเบนน้ำจืด ปลาแรดเผือก ปลาเสือตอ ปลาตองลาย ปลาเสือสุมาตรา ปลากดหิน ปลาช่อนอะเมซอน ปลากระทิงไฟ เป็นต้น ด้านในอาคารนอกจากจะจัดแสดงตู้ปลาแล้วยังมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ สามารถสร้างความสนุกสนานพร้อมความรู้ในการเข้าชมแก่เด็กๆ และเยาวชนอีกด้วย เช่น โซนอุปกรณ์ประมง โซนมัจฉาวาไรตี้ โซนสหายมัจฉา เป็นต้นปัจจุบัน อาคารสถานแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานนาม “อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” และทรงทำพิธีเปิดป้ายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 สร้างความปราบปลื้มปิติแก่ชาวจังหวัดชัยนาท เป็นอย่างยิ่ง เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
14 ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสวนนกชัยนาท (Planetarium) - สวนนกชัยนาท ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสวนนกชัยนาท (Planetarium) ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับสวนนกชัยนาท หมู่ที่ 4 บ้านเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 8 โซนและห้องฉายดาวลักษณะโดมเอียง ที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ถึง 40 ที่นั่ง เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
15 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ตั้งอยู่บนถนนฝายน้ำล้น อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ห่างจากตัวเมืองชัยนาทเพียง 3 กิโลเมตร ห่างจากเขื่อนเจ้าพระยาราว 4 กิโลเมตร หากเดินทางจากกรุงเทพฯโดยรถยนตร์จะใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชัยนาทเซรามิค กลุ่มผลิตภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชัยนาทเซรามิค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท บริเวณริมถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท เดิมเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านประมาณ 3-5 คน ต่อมาได้มีการขยายกลุ่มโดยการฝึกสอนคนในชุมชนให้เป็นช่างฝีมือ โดยช่างเป็นช่างมืออาชีพ และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จนได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 5 ดาวระดับภาค และชัยนาทแบรนด์ ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
17 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 4 กิโลเมตร จากอำเภอเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 340 จนถึงสี่แยกตัดกับเส้นทางหลวงหมายเลข 3183 ประมาณ 1 กิโลเมตร หรือรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ วัดสิงห์ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เดิมมีนามว่า “วัดพระธาตุ” และมีนามเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดหัวเมือง” สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจอยู่แถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ น้ำหน้าวัดบรมธาตุถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง วัดพระบรมธาตุวรวิหารโบราณสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญดังนี้ เจดีย์พระบรมธาตุ องค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครสร้างมีแต่ตำนานกล่าวกันต่อๆมา ว่าองค์พระเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตริย์แห่งอินเดีย ได้ให้พระสงฆ์มาเผยแผ่พระศาสนายังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วยโยได้ผ่านมาทางสุวรรณภูมิ พระวิหารเก้าห้อง สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับเจดีย์พระบรมธาตุ ภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ อายุ 700 กว่าปี และเมื่อ พ.ศ. 2518 พระอุโบสถ ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ลงรักปิดทองปางมารวิชัย ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
18 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี สังกัดสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่รวบรวมเก็บรักษา อนุรักษ์ และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ 3 ไร่ 45 ตารางวา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตั้งขึ้นด้วยความสนใจของพระชัยนาทมุนี (นวม สุทตโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ซึ่งได้รวบรวมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่พบในเขตจังหวัดชัยนาทและบริเวณใกล้เคียงมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานของวัดเป็นจำนวนมาก ต่อมาพระชัยนาทมุนีได้ยินดีมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ดังกล่าวให้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทย ในปี พ.ศ. 2509 กรมศิลปากร จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ทรงไทยประยุกต์ขึ้นในบริเวณใกล้กับวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตั้งชื่อว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี เพื่อเป็นที่ระลึกแด่พระชัยนาทมุนี เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
19 ป่าเขาราวเทียนทอง ป่าเขาราวเทียนทางเป็นแหล่งทองเที่ยวทางธรรมชาติ อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 20-30 กม. ซึ่งทางเข้านั้นจะเป็นทางลาดยางระยะหนึ่งส่วนอีกระยะหนึ่งเป็นทางลูกรังบดอัดแน่น ตอนกลางวันในป่าเขาราวเทียนทองมีอากาศค่อนข้างร้อน เนินขาม เนินขาม ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
20 ตลาดต้นน้ำท่าจีน ตลาดต้นน้ำท่าจีนมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ อยู่ติดแม่น้ำท่าจีนและสะพานข้ามตลาดเป็นแม่น้ำท่าจีนสายแรกที่ไหลผ่านอีกด้วยอยู่ตรงข้ามกับวัดสิงห์ซึ่งตลาดต้นน้ำท่าจีนพึ่งมีการทำการเปิดให้บริการจึงต้องอาศัยที่จอดรถในวัดปากคลองมะขามเฒ่าในกรณีที่มีรถเกิน 10คันขึ้นไป ตลาดต้นน้ำท่าจีนเป็นตลาดที่ขายอาหารและสินค้าโอทอปของชาวบ้านในการเดินทางจะมีป้ายบอกทางมาตลาดฯมากพอสมควร มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]