ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 หมู่บ้านประมงบางเบ้า หมู่บ้านประมงบางเบ้า บ้านแต่ละหลังปักเสาลงในทะเล มีสะพานเชื่อมต่อถึงกัน บรรพบุรุษของคนที่นี่ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจากชาวสลักเพชร ชาวบ้านที่นี่นั้นมีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายด้วยการทำประมงขนาดเล็กตามชายฝั่ง ซึ่งที่นี่เป็นแหลงของปลาหมึกหอมชุกชุม มีแหล่งปะการังใต้น้ำ บริเวณหมู่บ้านมีท่าเรือและสะพานปลา ที่นี่มีการทำกะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ปลาเค็ม อ่าวบางเบ้าที่ชัยภูมิที่เหมาะแก่การจอดเรือหลบคลื่นลมเพราะมีเทือกเขาและหมู่เกาะโอบล้อมสองด้าน ในฤดูมรสุมจึงมีเรือมากมายมาจอดหลบคลื่นลมในอ่าวนี้ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 บ้านน้ำเชี่ยว หมู่บ้านจักสานงอบ งอบใบจาก เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดมากว่าร้อยปี นิยมทำกันตาม ชนบทแทบทุกหมู่บ้าน จุดมุ่งหมายเดิม คนในท้องถิ่นจะทำไว้ใช้กันแดด กันฝน ใช้ในครอบครัว โดยเฉพาะชาวนา ชาวสวน ต่อมาได้กลายเป็นอาชีพของบางหมู่บ้าน เป็นงานหัตถกรรมของสมาชิกในบ้านที่ว่างงาน เพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่คนท้องถิ่น ในจังหวัดตราด และนักท่องเที่ยว หมวกใบจากหรืองอบ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง เครื่องสวมหัวสำหรับกันแดดและฝน สานด้วยตอกไม้ไผ่ กรุด้านในใบลาน รูปคล้ายกระจาดคว่ำ มีรังสำหรับสวม งอบใบจาก เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดมากว่าร้อยปี นิยมทำกันตาม ชนบทแทบทุกหมู่บ้าน จุดมุ่งหมายเดิม คนในท้องถิ่นจะทำไว้ใช้กันแดด กันฝน ใช้ในครอบครัว โดยเฉพาะชาวนา ชาวสวน ต่อมาได้กลายเป็นอาชีพของบางหมู่บ้าน เป็นงานหัตถกรรมของสมาชิกในบ้านที่ว่างงาน เพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่คนท้องถิ่น ในจังหวัดตราด และนักท่องเที่ยว ปัจจุบันหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมการทำงอบเป็นอาชีพพื้นบ้าน คือ หมู่บ้านน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ทำได้หลายรูปแบบตามชื่อ เช่น ทรงปลาดาว ทรงเห็ด ทรงนเรศวร ทรงกระทะ ฯลฯ น้ำเชี่ยว แหลมงอบ ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 หาดทรายแก้ว มีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน ชายหาดมุกแก้วเป็นหาดทรายขาวที่ยาวต่อเนื่องกันตลอดเริ่มจากหาดทรายเงินไปจนถึงหาดทรายแก้วตลอดชายหาดมีทิวสน และ ต้นมะพร้าวที่ขนานไปกับชายหาด ที่บริเวณหาดมุกแก้วสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ แหลมกลัด เมืองตราด ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
24 หาดคลองสน หาดช้างน้อย เป็นชายหาดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เงียบสงบ มีความบริสุทธิ์ของธรรมชาติมาก ไม่มีที่พักหรือบ้านอยู่ใกล้ชายหาด สามารถเล่นน้ำ ว่ายน้ำและกิจกรรมชายหาดอื่นๆ อ่าวคลองสนมีหาดทรายที่ขาวสะอาด กว้างยาว มีความเป็นส่วนตัว ผู้คนไม่พลุกพล่าน มีความปลอดภัยในการเล่นน้ำ เพราะหาดจะค่อยๆ ไล่ระดับความลึก และจุดเด่นอีกอย่างของอ่าวคลองสน คือวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านที่ยังคงทำอาชีพทำสวนมะพร้าวอยู่ นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติได้จัดทำเส้นทางเดินป่าคลองสน– คลองพลู ใช้เวลาเดินประมาณ 4 ชั่วโมง ลักษณะการเดินเป็นการเดินแบบไม่พักค้าง เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
25 หาดบางเบ้า เป็นชายหาดขนาดเล็กคลื่นลมสงบ อยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงนักท่องเที่ยวจึงนิยมมาทานอาหารทะเลสดๆ ราคาถูกที่นี่ นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นจุดที่อยู่ปลายเกาะช้าง ซึ่งการเดินทางไปชมหมู่เกาะต่างๆ จะทำได้สะดวก เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
26 อ่าวใบลาน เป็นหาดเงียบสงบ อยู่ระหว่างหาดไก่เบ้ และหมู่บ้านบางเบ้า เป็นหาดยาวประมาณ 12 กม. เล่นน้ำได้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาอาบแดด เล่นน้ำ และพักผ่อน เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบดื่มด่ำกับสายลมแห่งทะเลและความเงียบสงบเป็นส่วนตัว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชอบธรรมชาติส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะอยู่นานกันเป็นเดือนๆ เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
27 อ่าวสับปะรด (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง) อ่าวสับปะรด เป็นชายหาดหิน ไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ และเป็นท่าเรือน้ำลึก จึงเป็นจุดจอดเรือเฟอร์รี่ บริเวณท่าเรือมีรถรับจ้างสามารถให้ไปส่งตามรีสอร์ทหรือหาดต่างๆได้ และยังมีร้านค้าร้านอาหารอยู่มากมาย เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
28 เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทะเลอ่าวไทยและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต เมื่อเดินทางขึ้นเกาะช้างด้านซ้ายมือเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการเกาะช้าง เป็นชาวบ้านท้องถิ่นนิยมอาศัยอยู่ด้านนี้เป็นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและสวนมะพร้าว มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตก ลำธารหลายสาย ด้านขวามือเมื่อขึ้นจากเรือเฟอร์รี่จะเป็นชายหาดสวยงาม มีโรงแรมที่พักมากมาย เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้รับการจัดตั้ง เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2526 ประกอบด้วยเกาะช้าง และหมู่เกาะใกล้เคียง อีก 47 เกาะ และมีเกาะที่มีลักษณะเป็นหินโผล่ขึ้นมา อีกเป็นจำนวนมาก พื้นที่กลางเกาะส่วนใหญ่ เป็นภูเขา และป่าดิบชื้น มีที่ราบ อยู่ตามขอบเกาะ ก่อนถึงชายหาด ของอ่าวต่างๆ ที่ราบเหล่านี้ ส่วนใหญ่ เป็นสวนมะพร้าว สวนยาวพารา และสวนผลไม้อื่นๆ เช่น เงาะ ทุเรียน ส้มโอ โกโก้ ตลอดจน เปิดเป็นที่พัก ของนักท่องเที่ยว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
30 ยุทธนาวีที่เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้รับการจัดตั้ง เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2526 ประกอบด้วยเกาะช้าง และหมู่เกาะใกล้เคียง อีก 47 เกาะ และมีเกาะที่มีลักษณะเป็นหินโผล่ขึ้นมา อีกเป็นจำนวนมาก พื้นที่กลางเกาะส่วนใหญ่ เป็นภูเขา และป่าดิบชื้น มีที่ราบ อยู่ตามขอบเกาะ ก่อนถึงชายหาด ของอ่าวต่างๆ ที่ราบเหล่านี้ ส่วนใหญ่ เป็นสวนมะพร้าว สวนยาวพารา และสวนผลไม้อื่นๆ เช่น เงาะ ทุเรียน ส้มโอ โกโก้ ตลอดจน เปิดเป็นที่พัก ของนักท่องเที่ยว เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 น้ำตกคลองพลู เป็นน้ำตกธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด จากเส้นทางถนนหลักบนเกาะช้างจะมีทางแยกเข้าน้ำตกคลองพลู ผ่านที่พักบังกาโลแบบธรรมชาติที่ตั้งอยู่เคียงข้างกับคลองพลู จนไปสิ้นสุดทางรถที่หน่วยฯ คลองพลู ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าไปชมน้ำตก จากนั้นจะเดินเท้าไปยังน้ำตกคลองพลูเป็นระยะทาง 500 เมตร ระหว่างจะผ่านแนวป่า แมกไม้ที่ร่มรื่น มองเห็นสายรินไหลใสสะอาด หากเป็นหน้าแล้ง ลำคลองจะเห็นน้ำติดก้นคลองมีโขดหินโผล่มากมาย น้ำตกคลองพลูเป็นน้ำตกที่สวยบริสุทธิ์มีสายน้ำไหลมาจากยอดเขาสูงบนเกาะช้าง มีน้ำตลอดทั้งปี หากเป็นช่วงหน้าฝนจะมีระดับที่สวยงาม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไปเล่นน้ำ แหวกว่ายอยู่ในแอ่งน้ำสีเขียวมรกต เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
32 น้ำตกธารมะยม เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 3 ชั้น ทางขึ้นน้ำตกอยู่ห่างจากท่าเทียบเรีอของอุทยานฯ 400 เมตร โดยเดินผ่านสวนทุเรียนเข้าไปประมาณ 500 เมตร มีพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่หลายพระองค์เสด็จประพาส ปรากฏพระปริมาภิไธยและพระนามาภิไธยอยู่ที่แผ่นผาหินของน้ำตกนี้ อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินิในรัชกาลที่ 7 เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 น้ำตกคลองนนทรี เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ทางเหนือสุดของเกาะช้างใกล้ๆกับบ้านด่านใหม่ ให้ตามป้ายสีฟ้าไปจะพบกับลานจอดรถ กรุณาหยอดค่าจอดรถในกล่องเก็บเงินด้วย ( 10 บาท สำหรับมอเตอร์ไซค์และ 30 บาท สำหรับรถยนต์) ท่านสามารถเข้าชมน้ำตกคลองนนทรีได้ฟรี จากนั้นเดินเท้าไปอีก 15 นาทีผ่านสวนผลไม้ ตามทางเดินไปเรื่อยๆจะพบพื้นคอนกรีตที่มีตะไคร่ปกคลุมซึ่งอยู่ใกล้กับตลิ่ง เดินลงบันไดไปเล็กน้อยตามแม่น้ำไป ท่านจะได้พบกับน้ำตกคลองนนทรี เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
34 วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม (โบราณสถานเขาโต๊ะโม๊ะ) วัดนี้เป็นวัดที่มีความร่มรื่น ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ เหมาะแก่การพักผ่อน และการปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณวัดด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ ที่คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาล มีความเชื่อว่าใต้พื้นบริเวณโบราณสถานมีสมบัติเป็นแสนตุ่ม อันเป็นที่มาของชื่อวัดแสนตุ่ม โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ มีลักษณะเป็นเนินดิน มีต้นไม้ปกคลุม มีแท่งหินวางอยู่เรียงราย หินเหล่านี้มีสีน้ำตาลเข้ม เป็นรูปเหลี่ยมตั้งแต่สี่เหลี่ยมถึงเก้าเหลี่ยม ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ถึง 150 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร ถึง 20 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 10 กิโลกรัมถึง 100 กิโลกรัม การวางเรียงซ้อนของหินคล้ายเทวสถาน หินบางก้อนเมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานเหมือนเคาะระฆัง ประณีต เขาสมิง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
35 ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก เป็นหมู่บ้านสุดชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ปลายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 เมื่อสงครามสู้รบในกัมพูชาสิ้นสุดลง ราวปี พ.ศ. 2529 ตลาดแห่งนี้นับเป็นแหล่งรับซื้อพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวกัมพูชาเพื่อไปขายต่อที่เกาะกง และยังมีสินค้าราคาถูกที่มาจากประเทศกัมพูชา เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า แว่นตา น้ำหอม เป็นต้น จากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยนั่งรถแท็กซี่จากชายแดนบริเวณบ้านหาดเล็ก ฝั่งประเทศกัมพูชาเพื่อที่จะไปเกาะกงได้ อัตราค่าโดยสารแล้วแต่จะตกลงกัน หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 น้ำตกคลองแก้ว เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 7 ชั้น สวยงามและมีความบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ ลำธารน้ำใสจนสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่เบื้องล่างได้ชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ด้านบนของน้ำตกคลองแก้ว ชั้นที่ 4 จะมีลานหินขนาดใหญ่ และเป็น จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวอำเภอบ่อไร่ได้ดีและสวยงามเรียกว่า ลานหินเท บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
37 น้ำตกคลองเจ้า เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นบนจะมีลักษณะเป็นลำธาร ส่วนชั้นล่างเป็นลำธารจากน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะแก่การเล่นน้ำอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสเมื่อ พ.ศ. 2454 ทรงพระราชทานนามว่า “น้ำตกอนัมก๊ก” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงองค์เชียงสือกษัตริย์ญวนที่เคยเข้ามาลี้ภัยจากการ จราจลในสมัยรัชกาลที่ 1 เกาะกูด เกาะกูด ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
38 ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 140 ไร่ การท่องเที่ยวป่าชายเลนบ้านเปร็ดในมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำคือเดินทางด้วยเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวศน์ของป่า ชาย เลน และนั่งเรือชมทัศนียภาพที่สวยงามของป่า ปัจจุบันได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเดินทางมาศึกษาและดูงานมีที่พักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ซึ่งดูแลโดยคนในชุมชน ห้วงน้ำขาว เมืองตราด ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
39 หาดไก่แบ้ เป็นหาดที่มีความยาวติดต่อกับหาดคลองพร้าวเป็นหาดทรายที่มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย มีบรรยากาศสงบเงียบ ไม่พลุกพล่าน มีบังกะโลราคาประหยัดให้เช่าหลายแห่งบางแห่งมีจักรยานเสือภูเขาให้เช่า - NULL ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
40 หาดทรายขาว อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างใกล้กับอ่าวสลักเพชรมีลักษณะเป็นอ่าวและหาดทรายยาว เล่นน้ำได้ สามารถเดินป่า ชมจุดยุทธนาวีเกาะช้าง และทัศนียภาพ ตามหมู่เกาะใกล้เคียง เช่น เกาะเหลายา อ่าวสลักเพชร เกาะหวาย มีบังกะโลตั้งอยู่หลายแห่ง มีถนนรอบเกาะตัดชิดหาดมากที่สุดเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดบนเกาะมีทรายขาวละเอียดเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจึงมีบังกะโลและโรงแรมอยู่หนาแน่น เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]