ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
61 น้ำตกเขาตะกรุป เป็นน้ำตกขนาดใหญ่กลางป่าสูง 50 เมตร มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน สายน้ำจะไหลจากหน้าผาที่สูงชันเกือบ 90 องศา ลงสู่เบื้องล่างก่อนจะไหลลงสู่น้ำตกเล็กอีกชั้นหนึ่ง ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมน้ำตกจะสวยมากเป็นพิเศษ บริเวณทางขึ้นน้ำตกเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่นและเฟิร์นหลายชนิดแทรกขึ้นตามหลืบหิน เส้นทางก่อนถึงลานไทรอาจพบร่องรอยของช้างป่าที่มีชุกชุมในป่าแถบนี้ โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น และเส้นทางเดียวกันนี้เหมาะสำหรับการเดินดูนกและดูผีเสื้อ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
62 ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยซึ่งเป็นหินปูนซึ่งสูงจากพื้นพื้นประมาณ130เมตรมีบันไดขึ้นไป125ขั้นเดินต่อไปตามทางลาดไม่ไกลนักก็จะถึงบริเวณตัวประสาทซึ่งประกอบด้วยปรางค์3หลังแต่คงเหลือปรางค์องค์กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อปีพ.ศ2478ปราสาทเขาน้อยได้รับการขึ้นทะเบียบเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากรมีการสำรวจขุดพบทับหลังหินทราย5ชิ้นโบราณวัตถุทำจากโลหะเครื่องปั้นดินเผาและค้นพบแผ่นจารึกบ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทเรียกว่าจารึกเขาน้อย คลองน้ำใส อรัญประเทศ สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
63 ถ้ำเขามะกา เป็นถ้ำที่อยู่บนเขามะกา มีบันไดขึ้นไปถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปและนกต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณรอบเขาเป็นทางเดิน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันถ้ำเขามะกาจะมีบันไดขึ้นไปถึงปากถ้ำ ภายในบริเวณถ้ำเขามะกาจะมีพระพุทธรูป และมีนกต่าง ๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณรอบเขาเป็นทางเดิน มีสถานที่พักผ่อน มีถนนตัดผ่านเขามะกาเป็นเส้นทางลัดไปจังหวัดฉะเชิงเทราได้ นอกจากนี้ในแต่ละปี สมาชิก อส.มศ. อำเภอเมืองสระแก้ว ได้จัดให้มีการพัฒนาบูรณะแหล่งโบราณสถานถ้ำเขามะกาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
64 ปราสาทเมืองไผ่ เจดีย์โบราณสร้างด้วยอิฐก่อทับกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยื่นออกมา 4 มุม แกะสลักลวดลายดอกไม้ ลายเครือวัลย์ และรูปคน สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์สมัยทวาราวดี นอกจากนี้ยังพบศิลปวัตถุหลายอย่าง เช่น เสมาธรรมจักร ทำด้วยศิลาเขียว เทวรูปศิลปลพบุรี และพระพุทธรูปศิลปทวาราวดี ซึ่งโบราณวัตถุเหล่านี้ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร - อรัญประเทศ สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
65 วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ มีพื้นที่ 28 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้มีบันไดขึ้นไปถึงยอดเขา จุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ในเขาฉกรรจ์มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ถึง 72 ถ้ำ ที่นิยมเข้าไปชม ได้แก่ ถ้ำมืด ถ้ำหนุมาน ถ้ำเขาทะลุ ถ้ำมหาหิงส์ ถ้ำน้ำทิพย์ และถ้ำแก้วพลายชุมพล จุดที่น่าสนใจคือ รอยพระพุทธบาทจำลองที่ถ้ำเขาทะลุ เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
66 ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยคล้ายเพชรประดับมุก อากาศในถ้ำถ่ายเทเย็นสบาย มีไฟฟ้าแสงสว่างภายในถ้ำ มีห้องโถงสำหรับถ่ายภาพ 4 จุด ได้แก่ ประตูสู่ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ห้องโถงอุโมงค์ใหญ่ ห้องมุขประดับเพชร และประตูสู่ปราสาทถ้ำ นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้หายาก เช่น ต้นโมกราชินี กวาวเครือ สลัดได บนเส้นทางเดินป่าระยะทาง 300 เมตร มีฝูงค้างคาวและลิงป่าอาศัยอยู่ใกล้ถ้ำ รถยนต์สามารถเข้าถึงบริเวณหน้าถ้ำ มีชาวบ้านเป็น อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) คณะกรรมการหมู่บ้าน คอยดูแล ความปลอดภัย คลองหาด คลองหาด สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
67 ทะเลคลองหาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหาด หลังที่ว่าการอำเภอคลองหาด ในสวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่ พื้นที่ 250 ไร่ ทัศนียภาพสวยงาม มองเห็นวิวเขาและสายน้ำ บรรยากาศสบาย เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีร้านอาหารบริการ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
68 จุดชมวิว (อุทยานแห่งชาติตาพระยา) อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 82 ของประเทศไทย เป็นเทือกเขาสูงไปตามแนวเทือกเขาบรรทัด ไปจนถึงเทือกเขาพนมดงรัก อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 371,250 ไร่ หรือ 594 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ถึง 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ และจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติตาพระยายังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ รวมถึงอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ติดกันด้วย โดยใช้ชื่อว่า “ ผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ” จากองค์ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจากสหประชาชาติ ( UNESCO ) จุดชมวิวเทือกเขาบรรทัด อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติตาพระยา อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการห ทิวทัศน์จากจุดชมวิว สามารถมองเห็นเทือกเขาพรานนุช เทือกเขาสะแกกรอง และหน่วยพิทักษ์ฯ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่เห็นหมอกยามเช้า และพระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตกที่สวยแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
69 น้ำตกปางสีดา (อุทยานแห่งชาติปางสีดา) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของอุทยานแห่งชาติปางสีดาลักษณะตัวน้ำตกเป็นหน้าผาสูง 10 เมตร มีน้ำไหลไม่ตลอดปี ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
70 อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีสภาพป่าในเขตอุทยานฯ มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญ้า ยังคงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด มีสัตว์ป่าหายากและนก กว่า 300 ชนิด เช่น นกเงือก นกยูง ฯลฯ รวมถึงมีแหล่งจระเข้น้ำจืด ซึ่งเชื่อว่าเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นต้นกำเนิดของธารน้ำมากมาย อาทิ ห้วยโสมง ห้วยน้ำเย็น ห้วยพระปรง ห้วยพลับพลึง เป็นต้น ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
71 วัดนครธรรม เดิมมีชื่อว่า วัดสระลพ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนครธรรม เพื่อให้เป็นมงคลนามแก่ พระครูวิวัฒน์นครธรรม ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ หลวงพ่อขาว พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เป็นพระพุทธรูปโบราณนั่งขัดสมาธิสร้างด้วยปูนขาว (ซึ่งเป็นดินขาวจากหนองดินจี่) มีชื่อเสียงด้านความศักดิ์สิทธิ์ โดยได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้างบ้านจิกมาเมื่อปี พ.ศ. 2468 ในขณะอัญเชิญได้มีปรากฏการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น พระภิกษุสงฆ์ได้เห็นน้ำพระเนตรของหลวงพ่อขาวไหลออกมาอย่างชัดเจน พร้อมกับมีฝนตกปรายลงมาอย่างหนัก นอกจากนี้ภายในวิหารพ่อขาวเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดเปมะดุลลาราชะมหาวิหาร เมืองรัตนปุระ ประเทศศรีลังกา รอยพระพุทธบาทจำลอง วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
72 ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดชายแดนบ้านคลองลึกและเคยเป็นโกดังพักเกลือขนาดใหญ่ เพื่อส่งขายไปยังกัมพูชา ปัจจุบันพัฒนาเป็นตลาดย่านการค้าสินค้ามือ 2 ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและ เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสระแก้ว เป็นหมื่นล้านบาท ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
73 พระสยามเทวาธิราช อยู่หน้าที่ว่าการอำเภออรัญประเทศหลังเก่า ถนนมหาดไทย อำเภออรัญประ เทศ จังหวัดสระแก้ว สำหรับองค์พระสยามเทวาธิราชองค์นี้ เมื่อตั้งขึ้นที่อำเภออรัญประเทศเสร็จแล้ว ก็ปรากฎว่าประชาชน มีขวัญกำลังใจดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการต่อสู้ในเขตเขมร มีการยิงปืนใหญ่ใส่กัน แต่ไม่เคยปรากฎว่าลูกปืนเหล่านั้นหล่นมาถูกบ้านเรือนหรือทำให้ผู้คนเสียชีวิตแต่อย่างใด อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
74 ศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว (สวนกาญจนาภิเษก) เนื่องจากจังหวัดสระแก้วได้รับการสถาปนาให้เป็นจังหวัดใหม่ลำดับที่ 74 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จึงมีมติให้สร้างศาลหลักเมืองแบบปรางค์ในปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว พร้อมทั้งจัดทำเสาหลักเมืองจากต้นชัยพฤกษ ์ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณประเพณี สูง 3.50 ม. และได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมยอดเสาหลักเมือง และแผ่นทองดวงเมืองของจังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2539 ศาลหลักเมืองตั้งอยู่ ณ ปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก หมู่ 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว โดยจังหวัดสระแก้วจัดให้มีพิธีสมโภชและเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
75 อ่างเก็บน้ำพระปรง (อุทยานแห่งชาติปางสีดา) ตั้งอยู่เขตอำพเภอวัฒนานครเป็นอ่างเก็ยน้ำที่สร้างึ้นและอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประมาณของ ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
76 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ บนเนื้อที่ 720 ไร่ ที่อำเภอวัฒนานคร การจัดสร้างอนุสาวรีย์ฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และรวมพลังของประชาชน ชาวจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับที่อำเภอพัฒนานิคมแห่งนี้ใน ปี พ.ศ. 2126 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
77 อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ดูดาว ดูนก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง โดยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนำทาง กิจกรรมที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแบบ ค่ำคืนดูดาว ตื่นเช้าดูนก มีบ้านพักรับรองและสถานที่กางเต็นท์ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
78 ถ้ำน้ำเขาพระศิวะ ถ้ำน้ำเขาพระศิวะ ตั้งอยู่บริเวณบ้านเขาจันทร์แดง ระหว่างเทือกเขาตาง็อกและเทือกเขากกมะม่วง เป็นถ้ำที่มีน้ำไหลออกมาทั้งปี ถ้ำลึก 500 เมตร ระดับน้ำสูงตั้งแต่ 10-220 เ ซนติเมตร ภายในเป็นหินงอกหินย้อยสวยงาม บางบริเวณมีลักษณะคล้ายม่านและยังมีน้ำตกเล็กๆ อยู่ภายในถ้ำอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้รักการผจญภัยที่ว่ายน้ำ การประเมินศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ เป็นถ้ำที่มีขนาดปานกลางพอเข้าออกได้ ลักษณะภายในถ้ำไม่มีแสงเพียงพอ บรรยากาศไม่ดี คือ อับ เหม็น พบว่ามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการทำลายสภาพธรรมชาติของถ้ำ โดยการดัดแปลงในถ้ำและบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่ทำลายสภาพธรรมชาติเดิมของถ้ำ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
79 สวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่หมู่ 6 ตำบลคลองหาด หลังที่ว่าการอำเภอคลองหาดเป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่พื้นที่ 250 ไร่ ทัศนียภาพสวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาเลื่อมและสายน้ำ บรรยากาศสบายสบายเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและมีร้านอาหารบริการ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
80 ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหาด ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยคล้ายเพชรประดับมุก อากาศในถ้ำถ่ายเท เย็นสบาย มีไฟฟ้าแสงสว่างภายในถ้ำ มีห้องโถงสำหรับถ่ายภาพ 4 จุด ได้แก่ ประตูสู่ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ห้องโถงอุโมงค์ใหญ่ ห้องมุขประดับเพชร และประตูสู่ปราสาทถ้ำ นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้หายาก มีฝูงค้างคาวและลิงป่าอาศัยอยู่ใกล้ถ้ำด้วย คลองหาด คลองหาด สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]