ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 ศาลเจ้าพ่อพระยาแล ตั้งอยู่ริมหนองปลาเฒ่า ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 3 กิโลเมตร เดิมเป็นศาลสร้างด้วยไม้ตั้งอยู่ใต้ต้นมะขาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ชาว จังหวัดชัยภูมิได้พร้อมใจกันสร้างศาลพระยาภักดีชุมพล ขึ้นประดิษฐานรูปหล่อของท่านไว้ภายใน เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวเมืองชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นทุ่งดอกกระเจียวอีก 1 แห่ง ของ จังหวัดชัยภูมิ ที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีทุ่งดอกกระเจียวเบ่งบานชูช่ออยู่หลายทุ่งด้วยกัน นอกจากดอกกระเจียวสีชมพูที่เราจะได้เห็นกันแล้วยังมี ทุ่งดอกกระเจียวขาวให้เราได้ชมกันอีกด้วย ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในเขตพื้นที่ของอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 319 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 199,375 ไร่ ในช่วงเทศกาลดอกกระเจียวบานทุ่งดอกกระเจียวที่นี่จะบานช้ากว่าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เมื่อเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวที่ป่าหินงามใน ช่วงเเดือน มิ.ย. - ก.ค. แล้ว ยังมาเที่ยวได้อีกในช่วง ก.ค. - ส.ค. วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
23 อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติตาดโตน มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาภูแลนคา มีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ของเทือกเขาภูแลนคา โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงโดยมีเทือกเขาล้อมรอบที่ราบเอาไว้ ตอนกลางเป็นหุบเขากว้างใหญ่ พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีเขาภูเขียว ภูกลาง และภูแลนคา ซึ่งจะมีระดับสูงสุด 905 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือจะมียอดภูแลนคาซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยมีความสูงประมาณ 945 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาสูงเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารของห้วยต่างที่สำคัญหลายสาย และต้นกำเนิดของน้ำตกตาดโตน ได้แก่ ห้วยลำปะทาวหรือห้วยตาดโตน ห้วยน้ำซับ ห้วยคร้อ ห้วยตาดโตนน้อย ห้วยสีนวน และห้วยแก่นท้าว ซึ่งจะไหลรวมกันเป็นห้วยปะทาวและไหลผ่านตัวอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ ยังมีห้วยที่สำคัญ คือ ห้วยชีลอง ห้วยช่อระกา ห้วยเสียว ห้วยแคน และห้วยเสียวน้อย สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ในบริเวณริมลำห้วยหุบเขาและยอดเขามีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี และป่าเต็งรังเป็นดินกรวด มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
24 น้ำผุดนาเลา (น้ำพุ) เป็นลักษณะที่น้ำจาก ใต้ดิน ผุดขึ้นมาแล้วไหลเป็นลำธารไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ น้ำใสไหลตลอดทั้งปี บริเวณที่น้ำผุดขึ้นมาเป็นแอ่งเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง สวยงามแปลกตา ก็จะถึงบริเวณน้ำผุด มีต้นไม้ใหญ่ๆ และที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
25 เขื่อนลำปะทาว เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามอากาศดี มีอาหารจำหน่าย มีแพให้เช่านั่ง มีการจัดเป็นเรือนแพและร้านอาหารตามริมขอบของเขื่อน เขื่อนลำปะทาว ตั้งอยู่บ้านหลุบช้างพลาย ตำบลเก่าย่าดี เป็นเขื่อนดินกั้นลำปะทาว ประกอบด้วยเขื่อน 2 แห่ง คือ เขื่อนบนขนาดความจุน้ำ 44 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนล่างความจุ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์ นอกจากนี้ยังจ่ายน้ำที่กักเก็บไว้ให้กับพื้นที่การเกษตรอำเภอแก้งคร้อ อำเภอเมือง รวมทั้งจ่ายน้ำไปยังเขตน้ำตกตาดโตน และส่งไปผลิตน้ำประปาของจังหวัดชัยภูมิ เขื่อนลำปะทาวนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของชาวชัยภูมิ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
26 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นป่าเบญจพรรณสลับเต็งรังที่หนาแน่นด้วยป่าไผ่ ป่าดิบแล้งกระจายตามหุบเขา หากดินตื้นก็จะเป็นป่าเต็งรังแทนที่ ด้านที่ติดอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมี ป่าสน ป่าก่อ ป่าเหียง กระจายอยู่ตามสันเขาทั่วไป พบซากฟอสซิลโบราณจำนวนมาก แม้แต่ฟอสซิลต้นตระกูลหมีแพนด้าหรือสัตว์คล้ายจระเข้และเต่าโบราณ และเป็นแห่งเดียวที่พบว่ายังมีสัตว์หายากคือกระซู่ เป็นแหล่งสมุนไพร ยุคไดโนเสาร์ มอสไลเคนส์ฝอยลม เกาะอยู่ตามกิ่งก้านและลำต้นไม้ทั้ เกาวัลย์เลื้อยพันธุ์ไม้ใหญ่ กุหลาบแดง สลัดได จันผา แหล่งอิงอาศัยล้วยไม้กว่าสามร้อยชนิด และกระโถนฤาษีพันธ์ไม้หายาก ขยายพันธุ์เองไม่ได้ก็มีอยู่ในป่าภูเขียวแห่งนี้ด้วยเช่นกัน พบร่องรอยแหล่งอาหารสัตว์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัยวิถีชีวิตสัตว์ป่า ต้องจำกัดจำนวนผู้ที่จะไปศึกษาชีวิตสัตว์ป่า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นผืนป่าแห่งเดียวของภาคอีสานที่ประชาชนทุกคนต้องหวงแหน ช่วยกันรักษา อย่าให้ถูกบุกรุกหรือทำลาย หรือมุ่งหวังธุรกิจท่องเที่ยว นอกจากนั้น บนผืนป่าแห่งนี้ ยังมี ทุ่งกระมัง มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ไร่ มีหนองน้ำกลางป่าดงดิบเป็นแหล่งนิเวศน์ของสัตว์ป่าหลายชนิด นกป่าแสนสวยน่ารัก ประมาณ 400 กว่า ชนิด และสัตว์ป่าต่าง ๆ พากันกระทำภารกิจและหน้าที่ในพื้นป่า ผีเสื้อและแมลงแปลก ๆ บินร่อนว่อนเวียนดมตอมดอกไม้หลากสีและชนิดพันธุ์ช่วยผสมเกสรให้พันธุ์ไม้อย่างมหัศจรรย์ เป็นธรรมชาติสร้างได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์ที่สุด ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
27 หาดน้ำพรม หาดน้ำพรมเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand จังหวัดชัยภูมิ อยู่นเขื่อนโนนเขวา อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
28 บึงแวง บึงแวง เป็นบึงน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 104 ไร่ มีถนนตัดรอบบึง เป็นพื้นที่ซึ่งประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน จะมีนกเป็ดน้ำอพยพจากที่อื่นมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนนับหมื่นตัว ยามเย็นเวลาโพล้เพล้นกเป็ดน้ำจะโผบินขึ้นเป็นฝูงๆ เต็มท้องฟ้า ตัดกับแสงอาทิตย์อัสดงสวยงามมาก บริเวณรอบบึงมีการสร้างหอสูงสำหรับดูนกอยู่เป็นระยะ เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 บึงละหาน ลักษณะของบึง เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาน้ำจืดหลายชนิด ในช่วงฤดูหนาวจะ มีนกเป็ดน้ำจำนวนนับหมื่น ๆ ตัว มาหากินในบึงแห่งนี้ ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
30 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหยภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณมีความหลากหลายของระบบนิเวศและมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ขึ้นอยู่จำนวนมาก จุดท่องเที่ยวในเขตอุทยานได้แก่ ลานหินงามเป็นบริเวณที่มีโขดใหญ่รูปร่างแปลกๆ กระจายอยู่เต็มไปหมดในเนื้อที่กว่า 10ไร่เกิดจากการกัดเซาะของเนื้อดินและหินเป็นรูปลักษณ์แตกต่างกันสามารถจินตนาการเป็นรูปต่าง ๆ เช่น หินรูปตะปู รูปเรด้าร์ รูปแม่ไก่ รูปถ้วยฟีฟ่าฯลฯ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
31 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีเนื้อที่ประมาณ 148 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,500 ไร่ มีสภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ป่าหินงามจันทร์แดง ซุ้มประตูหินธรรมชาติ ผากล้วยไม้ น้ำตกตาดหินดาด น้ำตกตาดโตน ถ้ำพระ ผาเก้ง ผาแพ ทุ่งดอกกระเจียวบริเวณป่าหินงามทุ่งโขลงช้าง เป็นต้น และการเดินทางเข้าไปเที่ยวชมก็สะดวก ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
32 วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) เป็นหน้าผาที่มีลักษณะเป็นก้อนหินใหญ่ ยื่นออกไปจาก พื้นดิน ซึ่งอยู่ติดกับแนวเขตวัดชัยภูมิพิทักษ์ ผาเกิ้งแห่งนี้เป็นจุดชมทัศนียภาพทางธรรมชาติภูแลนคา มีเส้นทางหลวงตัดผ่านพื้นที่ป่าและลดหลั่นไปตามเขา มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงริมทางคล้ายพระจันทร์เสี้ยวยื่นออกมา ชาวบ้านเรียกผาเกิ้ง ซึ่งหมายถึงพระจันทร์ในภาษาอีสาน นอกจากนี้ ที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ และพระบรมธาตุผาเกิ้ง ตลอดจนพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะและชื่นชม กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
33 สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว สวนรุกขชาติน้ำผุดทับลาว เป็นสวนรุกชาติที่เกิดจากโพรงหินบนเขาและใต้พิภพถูกกัดกร่อนจากฝนและความชื้นมาเป็นเวลากว่าล้านปี จนทะลุทะลวงลายเป็นทางน้ำไหลขึ้นจากดินตีนภู สภาพเป็นสวนพักผ่อนมีพันธุ์ไม้ป่าขึ้นปกคลุมร่มรื่น ลำน้ำไหลเย็นตลอดปี ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
34 มอหินขาว มอหินขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีกลุ่มเสาหินลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่เป็นเนินเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลทางด้านทิศเหนือ ด้วยหินที่มักษณะเป็นสีขาวและตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้เรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า "มอหินขาว" ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
35 ภูพระ (วัดศิลาอาสน์) ภูพระ วัดศิลาอาสน์ ตั้งอยู่ที่บ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว ภายบริเวณวัดมีเพิงผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูป อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาช้านาน ปัจจุบันมีการสร้างหลังคาครอบไว้ พระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะเป็นแบบพระพุทธรูปอู่ทอง มีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-19 ร่วมสมัยอยุธยาตอนต้น ทุกปีมีงานนมัสการพระพุทธรูปที่ภูพระในกลางเดือน 5 เริ่มต้นวันขึ้น 14 ค่ำ รวม 3 วัน นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 วัดป่าสุคะโต วัดป่าสุคะโต ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่ไทยเจริญ วัดสำหรับปฏิบัติธรรม ตามคำสอนของ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ศิษย์หลวง พ่อเทียน จิตฺตสุโภ แห่งเมืองเลยและปฏิบัติธรรมด้วยวิธีการเจริญสติสัมปชัญญะแบบเคลื่อนไหว ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวาราวดี อยู่ที่วัดคอนสวรรค์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ไปทางทิศตะวันออก 5 กิโลเมตรครับ พระพุทธรูปหินทรายแกะสลักองค์ใหญ่รูปทรงสวยงาม สร้างในสมัยทวาราวดี ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ นอกจากพระพุทธรูปแล้ว ยังมีใบเสมาหินทราย ที่มีการแกะสลักและไม่แกะสลัก คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ เดิมพื้นที่นี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อว่าป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม ในปี พ.ศ. 2543 ได้ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง จังหวัดชัยภูมิ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 117 ตอนที่ 98 ก. ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 มีพื้นที่ประมาณ 118,403 ไร่ ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
39 จุดชมวิวสุดแผ่นดิน (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม) จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ห่างจากที่ทำการอุทยานป่าหินงาม ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย ห่างจากที่ทำการอุทยานราว 2 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน ที่จุดชมวิวสุดแผ่นดินจะมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อน และมีสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
40 ทุ่งดอกกระเจียวหรือทุ่งบัวสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม) อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหย ภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ระดับความสูงประมาณ 200-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ มีความหลากหลายของระบบนิเวศและมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ ขึ้นอยู่จำนวนมาก ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์ เหมาะมาเที่ยวชมในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม บนท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวจะมีดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงขึ้นแซมอยู่ทั่วไป มองดูสวยงามมาก ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 1 กิโลเมตร บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]