ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
41 วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของ ตำบลนกทา ตำบลเหล่าพรวน ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง และ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ ดงหัวกอง พื้นที่ส่วนใหญ่ของวนอุทยานนั้นเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันเป็นเทือกยาวในชั้นระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-300 เมตร บางส่วนเป็นลานหินกว้างและหน้าผาสูงชัน มีถ้ำขนาดกลาง – เล็กหลายแห่งอยู่และเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยสีโท ห้วยทราย ภูผาผึ้ง เป็นหน้าผาที่มาจากสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาที่มีรังผึ้งอาศัยอยู่ใต้หน้าผา ทางเดินเท้าบนภูผาผึ้งจะผ่านจุดชมวิวหลายแห่ง ซึ่งจะมีพันธุ์พืชที่มีลักษณะแปลกตา ทั้งที่อยู่บนต้นไม้หรือบนพื้นดิน ปัจจัยของลมและลักษณะของดิน ซึ่งเป็นดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารต่ำจะเป็นตัวกำหนดชนิดพันธุ์ไม้ นอกจากนี้แล้วบนยอดภูผาผึ้ง ยังสามารถพบพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปรางค์สมาธิ ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวบ้านในบริเวณนี้ สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
42 จุดชมวิวทิวทัศน์ริมโขง เป็นจุดที่มีการข้ามชายแดนไปมาระหว่าง ชาวไทย-ลาว สามารถมองเห็นดอนชะโนด ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางลำน้ำโขง ซึ่งมีประชากรลาวอาศัยอยู่ประมาณ 60 หลังคาเรือน ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
43 แก่งต่างหล่าง ลักษณะเป็นโขดหินขรุขระอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นศิลาแลงคล้ายชามหรืออ่าง ฤดูฝนน้ำจะท่วม แต่หน้าแล้งแอ่งนี้จะมีความสวยงามมาก เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
44 แก่งส่องใหญ่ เป็นแก่งหินตั้งอยู่กลางบริเวณแม่น้ำโขง ติดชายแดนไทย-ลาว อำเภอชานุมาน มีลักษณะเป็นร่องหินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลาหลายพันปี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปเที่ยวชมความสวยงามของแก่งนี้เป็นจำนวนมาก และเป็นแหล่งซื้อขายปลาแม่น้ำโขง ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวอำเภอชานุมานเป็นอย่างมาก ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
45 ภูคีรีวงกต ภูมะโรงเป็นภูดินขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างบ้านเมืองเก่า บ้านคำแก้ว บ้านคำเดือย บ้านเหล่าแก้วแมง บ้านสงยาง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน เป็นแหล่งที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เพราะมีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ปกคลุม มีสัตว์ป่านานาชาติให้ได้ชม ที่สำคัญจะมีถ้ำดานหิน โขดหิน และหน้าผาที่สูงสลับซับซ้อนสวยงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก กล่าวคือ โขดหินที่เรียงตัยกันอยู่บางแห่งจะเป็นชะง่อนออกมา บ้างก้อนสูงขึ้นไป 15 เมตร และช่องระหว่างตรงกลางเป็นร่องดินลึกลงไปเป็นหน้าผาต้องทำสะพานข้ามจึงจะเดินไปโขดหินอีกก้อนได้ เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีมานับพันปี สวยงามมาก เหมาะแก่การพักผ่อนยิ่งนัก คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
46 แหล่งทอผ้าไหม เป็นสถานที่รวมชุมชนทอผ้าไหมโดยอาศัยแรงงานชาวบ้านในท้องถิ่น พนา พนา อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
47 วนอุทยานดอนเจ้าปู่ วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณกว่า 200 ไร่ ซึ่งประชาชนท้องถิ่นสงวนรักษาไว้เป็นดอนปู่ตา มีศาลเจ้าปู่ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้าน และเป็นที่อาศัยของลิงจำนวนมาก พนา พนา อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
48 อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท เป็นอ่างเก็บเพื่อการเกษตร เกิดจากเทือกเขา 2 ลูกจนกลางเป็นแ่อ่งกะทะซึ่งจุดที่มีบรรยากาศที่ดีมาก มีวิวที่มีมุมมองสวนทั้งเช้าและเย็น เหมาะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมืองอำนาจเจริญอีกแห่ง หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
49 วัดถ้ำแสงแก้ว วัดถ้ำแสงแก้ว ตั้งอยู่บน ภูถ้ำพระ มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ วัดถ้ำแสงแก้วอยู่บนเทือกเขา ภูมะขาม เดิมเป็นแนวหินผาอยู่กลางป่า มีถ้ำขนาดใหญ่ สำหรับเก็บพระพุทธรุป ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด และได้เริ่มก่อตั้ง เป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ. 2528 จัดเป็นพุทธสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์ สวยงามที่ได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และใกลใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
50 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน มีพื้นที่ตั้งอยู่ ในเขตการปกครองของ บ้านพุทธมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ทางกรมชลประทาส ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง เป็นเวลา 6 ปีตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2500 แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2506 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อ่างเก็บน้ำห้วยปลาแดก เป็น เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองอำนาจเจริญ ไปทางทิศเหนือเพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น โดยอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ ของกรมชลประทาง สามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุด มากถึง 21.94 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งบริเวณสันเขื่อนที่มีความยาวถึง 1,300 เมตร และความกว้าง หน้าสันเขือน กว้างถึง 6 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำ ที่ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลูก ของชาวบ้านในฤดูฝน ได้มากกว่า 14,214 ไร เป็นแหล่งน้ำเพื่อ ทำการเพาะปลูกในฤดูแล้ง มากกว่า 4,000 ไร่ ที่สำคัญยังเป็น แหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองแล้ว ทางจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ให้มีความร่มรื่น เพื่อพัฒนาให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ของทางจังหวัดอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
51 เสมาพันปีวัดโพธิ์ศิลา เป็นเสมาสมัยทวาราวดี สร้างจากหินทรายขาว อายุประมาณ 1,000 ปี ราว พ.ศ. 1,200-1,300 ศิลปะขอมแบบไพรกเมงพบเมื่อ 12 มีนาคม 2532ลักษณะ เป็นเสมารูปเสมาทำจากหินทราย เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
52 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมบ้านคำพระ กลุ่มแม่บ้านที่รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตผ้าขาวม้า คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
53 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ เป็นศูนย์ผลิตและฝึกอบรมงานด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน หลายประเภท เช่น การทอผ้า และการเจียระไนพลอย เป็นต้น สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
54 ภูคำเดือย ภูคำเดือย ห่างจากบ้านคำเดือย ประมาณ 3 กิโลเมตร ปกคลุมด้วยป่าไม้เต็งรังและป่าไม้เบญจพรรณ มีสถานที่สำหรับชมทิวทัศน์ และถ้ำอันสวยงาม บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
55 น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกตาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหินกอง หมู่ 5 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทางห่างจากหมู่บ้านหินกอง ประมาณ 3 กม. เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำห้วยถ่มกว้างประมาณ 30 เมตร ไหลผ่านหน้าผา มีน้ำตกตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม ของทุกปี น้ำตกตาดใหญ่เป็นน้ำตก 2 ชั้น ที่สวยงามขวางกั้นล้ำ้น้ำห้วยทม น้ำตกกว้าง 50 เมตรแต่ละชั้นสูงประมาณ 2.5 เมตร ด้านล่างเป็นหาดทรายบริเวณสองฝั่งเต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติ อยู่ระหว่างบ้านนามงามและบ้านหินกอง โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
56 แก่งหินขัน เป็นแก่งหินตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขง ติดชายแดนไทย-ลาว ห่างจากตัวอำเภอไปทางใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร ลักษณะเป็นร่องหินเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลาหลายพันปี ซึ่งมีลักษณะเหมือนพานหรือขัน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปชมความสวยงามของแก่งนี้เป็นจำนวนมาก และเป็นแหล่งซื้อขายปลาแม่น้ำโขงซึ่งสร้างรายได้แก่ชาวอำเภอชานุมานเป็นอย่างมาก โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
57 น้ำตกห้วยทราย น้ำตกห้วยทราย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำหลากตลอดปี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านทองศิลา ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ น้ำตกสวยงามมาก บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
58 วัดป่าด่านเกวียนลั่น (วัดศรีวิชัยสุวรรณาราม) เป็นวัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติที่มีความสงบ เหมาะสำหรับการทำบุญปฏิบัติธรรม มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง สามารถแวะเข้าไปกราบนมัสการได้ คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
59 ฝายร่องหิน (แหล่งน้ำสาธารณะ) เป็นแหล่งน้ำขนาดกลาง มีบรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาติ สามารถนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์ได้ พระเหลา พนา อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
60 วัดไชยาติการาม (พระพุทธรูปโบราณ) วัดไชยาติการาม ตั้งอยู่ที่บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน วัดนี้มีพระพุทธรูปสำริดประทับขัดสมาธิราบปางมารวิชัยสูง 55 เซนติเมตร จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์ เปรียบเทียบได้กับพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ระเบียงหอพระแก้วเมืองเวียงจันทน์และพระพ ุทธรูปที่วัดวิชุล เมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]