ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 บึงโขงหลง ทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ที่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดคำสมบูรณ์ ที่มีหาดทรายสวยงามในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อน และชมทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
22 น้ำตกถ้ำฝุ่น น้ำตกถ้ำฝุ่น อยู่ในบริเวณท้องที่บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบึงกาฬ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 33 กิโลเมตร และจากจังหวัดประมาณ 169 กิโลเมตร ธรรมชาติโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งที่มีทิวทัศน์สวยงามหลายแห่งอยู่ทางตอนเหนือของภู และบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีถ้ำฝุ่น ซึ่งเป็นถ้ำธรรมชาติร่มเย็นอีกแห่งหนึ่ง หนองเดิ่น บุ่งคล้า บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
23 น้ำตกเจ็ดสี น้ำตกเจ็ดสี เดิมเรียกว่า น้ำตกห้วยกะอามซึ่งเกิดจากธารน้ำของห้วยกะอาม น้ำตกจากหน้าผาสูงแล้วเกิดเป็นละอองไอน้ำกระทบกับแสงแดดยามบ่ายทำให้เกิดสีต่าง ๆ ขึ้นจึงเรียกน้ำตกเจ็ดสี มีทั้งหมด 3 ชั้น บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
24 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธารที่สำคัญ สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่าชุกชุม โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
25 น้ำตกชะแนน อยู่ในความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เดิมชื่อ “น้ำตกตาดสะแนน” (ภาษาอีสาน ตาด แปลว่า ที่ซึ่งมีน้ำไหล สะแนน แปลว่า เตียงนอน) น้ำตกตาดชะแนนเกิดจากลำห้วยชะแนนไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ 2 ชั้น เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว การเดินทางเข้าถึงได้ยาก สามารถเดินทางเข้าน้ำตกตาดชะแนนได้ 2 ทาง โดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อและทางเรือ นอกจากความสวยงามของน้ำตกแล้ว ยังมีสะพานหิน (อยู่ก่อนถึงทางเดินเท้าสู่น้ำตก) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น้ำลอดหายไปใต้แนวหินที่มีความยาวประมาณ 100 เมตร อีกทั้งยังมีบึงจระเข้ เป็นบึงขนาดใหญ่ตั้งอยู่เหนือน้ำตก และเมื่อเดินตัดน้ำตกขึ้นไปอีกประมาณ 300 เมตร มีหาดทรายกว้างริมบึงเหมาะเป็นพื้นที่กางเต้นท์พักแรม บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
26 จุดชมวิวภูวัวเหนือถ้ำพราย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของประเทศ ซึ่งกรมป่าไม้ทำการสำรวจเบื้องต้นป่าภูวัว และพบว่าป่าแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธารที่สำคัญ สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่าชุกชุม จึงมีการจัดตั้งให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหนองเดิ่น ตำบลบุ่งคล้า ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า ตำบลบ้านต้อง ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ และตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคายรวมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 124,662 ไร่หรือประมาณ 199 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีแหล่งท่องเทียวที่น่าสนใจหลายแห่ง โดยเฉพาะจุดชมวิวภูวัวเหนือถ้ำพราย บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
27 หาดสีดา ป็นหาดทรายขาวสะอาด สวยงาม มีความยาวตามริมฝั่งแม่น้ำโขงยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร เหมาะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีทิวทัศนัสวยงาม โดยที่กลางลำน้ำโขงตรงข้ามกับหาดทรายจะมีแนวโขลดหินเป็นแนวยาวที่ทำให้แม่น้ำโขงตามแนวโขลดหินดังกล่าว ไหลเชี่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีทิวเขาภูงูของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ทอดยาวไปตามลำน้ำโขง นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว หาดสีดายังเป็นสถานที่ซึ่งประชาชนชาวอำเภอบุ่งคล้า จัดให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทยไว้ คือ งานประเพณีสงกรานต์ของอำเภอบุ่งคล้า ซึ่งจัดทุก ๆ ปี ในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและบุคคลที่สำคัญของอำเภอ ทำให้หาดสีดาเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอำเภอบุ่งคล้าเป็นอย่างยิ่ง บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
28 วัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ภายในบริเวณวัดมีความสวยงามและมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีโขดหิน หน้าผา ลานหิน มี ต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วไปเป็นที่ร่มรื่น มีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านในบริเวณวัด มีรอยพระพุทธบาทจำลอง มีรูปปั้นของท้าวศรีธน บริเวณโขดหินขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะเหมือนถูกฟันด้วยดาบ จึงเรียกบริเวณนั้นว่า ท้าวศรีธนลองดาบ มีถ้ำจำลองซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในถ้ำได้ มีพระอุโบสถทรงระฆังคว่ำ ตั้งอยู่บนเนินสูงภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ถ้าหากขึ้นไปสู่บริเวณอันเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถแล้ว จะสามารถมองเห็น ทิวทัศน์รอบด้านทั้งทางฝั่งไทยและฝั่งลาวสวยงามยิ่งนัก วัดสว่างอารมณ์ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ อ.ปากคาดมีความสัมพันธ์กับชุมชนสูง โดยชุมชนจะมีการจัดงานประจำขึ้นทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ และออกพรรษาโดยจะมีคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้ารวมงานเป็นจำนวนมาก โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
29 ศาลเจ้าแม่สองนาง เจ้าแม่สองนางเป็นศาลอันศักดิ์สิทธิ์ ทั่วสารทิศผู้คนไปมาได้กราบไหว้บูชา ขอพรให้เจริญรุ่งเรือง บริเวณที่สร้างศาลเจ้าแม่สองนางปัจจุบันแต่ก่อนมีต้นพุทราอยู่สองต้นลูกดก ทางราชการต้องการย้ายศาลเจ้าแม่สองนางไปที่อื่น พอไปดูทางโหราศาสตร์ แล้วบอกว่า ย้ายไม่ได้ขออยู่ที่เดิม เพราะมองเห็นแม่น้ำโขงตลอดทั้งปี บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
30 วัดอาฮงศิลาวาส เมื่ออดีตกาลนานมาแล้วหลวงพ่อลุนผู้ก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาในกลางป่าดงดิบปะปนกับโขดหินน้อยใหญ่ ซึ่งเป็นเทือกเขาเชื่อมโยงมาจากฝั่งประเทศลาววัดนี้มีชื่อเรียกว่า วัดป่าเลไลย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2506 หลวงพ่อลุนได้มรณภาพลงทำให้วัดนี้ไม่มีพระภิกษุอยู่จำวัดแบบถาวรเลย คงเหลือแต่ชีแก่ๆ อยู่เฝ้าจำวัดและรักษาวัดกระทั่งปี พ.ศ. 2517 ท่านเจ้าคุณนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อมหาสมาน สิริปัญโญ) ผ่านมาแวะเข้าไปดูบริเวณวัดและเห็นสภาพทั่วไปสงบร่มรื่นอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งจะมีโขดหินเรียงรายอยู่ในแม่น้ำยื่นจากฝั่งออกไปสู่กลางลำน้ำโขงมีชื่อเรียกว่า แก่งอาฮง ไคสี บึงกาฬ บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 วัดโพธาราม ตามตำนานและคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่หลายรุ่น หลายสมัยเล่าสืบต่อกันมาประมาณสองพันกว่าปีมาแล้ว จนถึงยุคสมัยหลังๆ ซึ่งแต่ก่อนคนเหล่านี้ส่วนมากได้อพยพครอบครัวมาจากเมืองยศ (บริเวณจังหวัดยโสธรในปัจจุบัน) มาตั้งถิ่นฐานริมฝั่งแม่น้ำโขงและร่นขึ้นมาทางเขตชัยบุรี จากนั้นต่างก็จับจองพื้นที่หากินแล้วเริ่มขยายอาณาบริเวณไปเรื่อยๆ จนถึงบริเวณที่รกทึบที่สุดเป็นป่าดงดิบ มีไม้นานาพันธุ์ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้สัก ไม้ไผ่ป่า ขี้นอยู่อย่างหนาแน่นและเต็มไปด้วยสัตว์ป่าหลายชนิด ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว เนื่องจากเป็นป่ารกทึบมากชาวบ้านที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่รอบๆ จึงได้ร่วมกันในการถากถางเพื่อจะได้มีพื้นที่มากขึ้น หลังจากที่ได้ทำการถากถางอยู่เป็นเวลาหลายวันก็พบพุ่มไม้ที่สูงและหนากว่าที่อื่นๆ เมื่อถางป่าดังกล่าวออกก็พบพระพุทธรูปเดิมที่เต็มไปด้วยเถาวัลย์พันรอบองค์อยู่ จึงได้นำเถาวัลย์ออก แล้วปัดกวาดบริเวณรอบๆ ก็พบว่าพระเกตุมาลาของหลวงพ่อหักเพราะถูกช้างป่ากระชากเถาวัลย์ลงมาเพื่อหากินตามธรรมชาติของสัตว์ป่า และเห็นเป็นรูปร่างของสถานที่บำเพ็ญบุญ หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา อีกทั้งยังพบซากเครื่องปั้นดินเผา โอ่งโบราณ รวมทั้งเครื่องใช้อีกหลายอย่างองค์พระพุทธรูปนั้นตั้งแต่ได้พบมาถึงปัจจุบัน บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
32 น้ำตกถ้ำพระ น้ำตกถ้ำพระ ตั้งอยู่บริเวณบ้านโนนสมบูรณ์ อยู่ห่างจากอำเภอเซกา ประมาณ 34 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกจะเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ ซึ่งเงียบสงบและร่มรื่น เมื่อเดินขึ้นมาบนลานหินด้านหลัง จะพบหุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้างประมาณ 200 ตารางเมตร มีสายธารน้ำตกไหลมายังก้นอ่างที่เบื้องล่าง บริเวณน้ำตกเป็นผากว้างราว100 เมตร สามารถลงเล่นได้เฉพาะในฤดูฝน น้ำตกภูถ้ำพระเกิดจากลำธารห้วยบังบาด มีความสูงระหว่างชั้นประมาณ50 เมตร โสกก่าม เซกา บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 หาดคำสมบูรณ์ หาดคำสมบูรณ์อยู่ในบึงโขงหลง เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
34 หนองกุดทิง แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งบึงกาฬที่ยังความเป็นธรรมชาติไว้อย่างแท้จริง ด้วยมีพื้นที่เชื่อมต่อแม่น้ำโขง ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความความหลากหลายทางชีวภาพจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับโลก (พื้นที่แรมซาร์) แห่งที่ 11 ของประเทศไทย หนองกุดทิง มีพื้นที่ราว 22,000 ไร่ มีสัตว์น้ำอาศัยอยูมากกว่า 250 สายพันธุ์ มีปลาที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกถึง 20 สายพันธ์ มีนกพันธุ์ต่างๆ กว่า 40 ชนิด เหมาะสำหรับการมาพักผ่อน ชื่นชมธรรมชาติในวันสบายๆ โนนสมบูรณ์ บึงกาฬ บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
35 ตลาดไทยลาว ป็นตลาดริมแม่น้ำโขง ที่มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งคนไทย และคนลาวข้ามฟากมาเปิดขายสินค้าในท้องถิ่นกันอย่างคึกคัก ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้า ของกินพื้นถิ่น เดินเล่นชิลล์ๆ ในบรรยากาศแบบพื้นบ้าน ติดตลาดเฉพาะวันอังคารกับวันศุกร์ บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 น้ำตกกินรี (อุทยานแห่งชาติภูลังกา) เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากห้วยสาน น้ำตกมีอยู่ 2 ชั้น อยู่ในท้องที่ บ.นาอ่าง ต. โพธิ์หมากแข็ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ - NULL บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
37 ถ้ำเต่า - แก่งหินท่าลี่ หลี่ มีพื้นที่หมู่ที่ 14 และ ถ้ำเต่า หมู่ที่ 9 มีลักษณะเป็นหินยาวตามลำน้ำขนาด 50x40 เมตร และมีขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนมากอยู่กลางน้ำสงคราม ซึ่งมีลำน้ำสงครามเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดหนองคายกับจังหวัดสกลนครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกับพื้นที่ใกล้เคียง ท่าลี่ โซ่พิสัย บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
38 น้ำตกหลี่ผี ก้อนหินธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นแม่น้ำสงครามระหว่างบ้านท่าลี่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ กับบ้านเหล่าสมบูรณ์ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ที่มีลักษณะเป็นหลุมบ่อคล้ายกับดักปลา (หลี่) และในหลี่นั้นจะมีเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ชาวบ้านจึงเรียกรวมกันว่า หลี่ผี ซึ่งในปัจจุบันเกาะที่อยู่ได้หายไปแล้วตามการกัดเซาะของน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนมาเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก ท่าลี่ โซ่พิสัย บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
39 อุทยานกุดซาง สวนสาธารณะอุทยานกุดซาง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1,885 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนสง่า บ้านซางเหนือ บ้านซาง บ้านซางใต้ มีป่าชุมชนที่มีต้นยางใหญ่อายุกว่า 100 ปี รายล้อมรอบทะเลสาบดังกล่าว ในป่าชุมชนมีฝูงลิงแสมอาศัยอยู่รวมกันกว่า 300 ตัว ซึ่งทางเทศบาลตำบลซางได้จัดพื้นที่ให้อาหารลิง และใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีลอยกระทง ประจำปีทุกปี ซึ่งบรรยากาศน่าชมและน่าผักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง ท่าแร่ เมือง บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
40 วัดไตรภูมิ อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 2 เส้น ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 1 วา ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 1 วา ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 1 วา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ น.ส. 3 เลขที่ 100 อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้าง พ.ศ. 2517 บานประตูหน้าต่าง เป็นไม้มะค่าแกะสลักลวดลาย ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น สร้าง พ.ศ. 2530 กุฏิสงฆ์ จำนวน 10 หลัง เป็นอาคารไม้ 7 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง ตึก โรงครัว และหอระฆัง ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปูน ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 40 นิ้ว ใบเสมาศิลาสลักลายไทย ปรางค์เทพนม และธรรมาสน์ วัดไตรภูมิ สร้างเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2450 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2524 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร เซกา เซกา บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]