ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 ชาวภูไท บ้านโนนหอม ในปี พ.ศ. 2400 ชนเผ่าภูไทกลุ่มนี้ได้อพยพมาจากเมืองภูวานากะแด้ง ประเทศลาว โดยพากันข้ามแม่น้ำโขง แล้วลัดเลาะรอนแรมมาตามแนวเทือกเขาภูพาน มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกสู่ที่ราบลุ่มที่เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 บ้านปั้นหม้อตำบลเชียงเครือ เป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาจำหน่าย ภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ เช่น โอ่ง หม้อ ไห กระถาง เป็นต้น ตลอดสองข้างทางที่เดินทางสู่หมู่บ้าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 เขตอุทยานแห่งชาติภูผายล เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ มีภาพแกะสลักบนหน้าผาหินแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
24 พระธาตุภูเพ็ก (อุทยานแห่งชาติภูพาน) ปราสาทภูเพ็ก เป็นโบราณสถานขอมตั้งอยู่บนยอดเขาที่ชื่อภูเพ็กสูงจากระดับน้ำทะเล 520 เมตร ที่บ้านภูเก็ต ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวเมืองสกลนคร 37 กิโลเมตร โดยมาทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายสกลนคร-อุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 138 เลี้ยวซ้ายเข้าไปถนนลาดยางผ่านบ้านนาหัวบ่อ เข้าถึงเชิงภูเขาและเดินขึ้นบันไดอีก 491 ขั้น ถึงตัวปราสาท จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ธบราณคดี พงศาวดาร และอุรังคนิทานบันทึกไว้เมืองหนองหารหลวงเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอม ที่มีเมืองหลวชื่ออังกอร์ (Angkor) หรือเมืองพระนคร ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาใกล้กับเมืองเสียมเรียบ (เสียมราช) ปัจจุบันชนชาติขอมตั้งต้นเป็นอาณาจักรอย่างจริงจังโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ราว พ.ศ. 1345 และมีกษัตริย์สืบทอดแผ่นดินต่อเนื่องกันมามาจนถึง พ.ศ. 1895 ก็ถูกกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาเข้ายึดครอง อนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าปราสาทภูเก็ตกับปราสาทนครวัดและนครทมซึ่งเป็นราชธานีของอาณาจักรขอม ตั้งอยู่บนเส้นตรงเดียวกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ ณ เส้นแวง 103.9 องศาตะวันออก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กมีมีเนื้อที่ประมาณ 252,898 ไร่ หรือประมาณ 404 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสมเด็จ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพันนา ป่าดงพระเจ้า ป่าภูวง ป่ากุดไห ป่านาใน ป่าโนนอุดม ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่าหนองหญ้าไชย และ ป่าแก้งกะอาม จากการสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อจัดตั้งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ได้พื้นที่ รวมประมาณ 404 ตารางกิโลเมตร หรือ 252,898 ไร่ วันที่ 20 ธันวาคม 2525 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 นายผ่อง เล่งอี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มาตรวจราชการและเห็นความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว จึงมีบัญชาให้สำรวจเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก-ภูผาหัก ต่อมาในปีพ.ศ. 2539 ได้อนุมัติให้ตัดคำว่า ภูผาหัก ออกใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก” เป็นต้นมา ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
26 ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ มีภาพแกะสลักบนหน้าผาหินแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 ลานสาวเอ้ ประมาณเดือนสิงหาคมจะมีกล้วยไม้ดอกสีม่วงแดงเข้มชูช่อให้ชม ตลอดจนทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้งามสีขาวอย่างเปราะภู หรือเอื้องนวลจันทร์สีเหลืองนวล ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
28 น้ำตกผาผึ้ง ตั้ง อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติลานสาง อยู่ห่างจากน้ำตกลานสางประมาณ 600 เมตร จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม เป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้ การทอผ้าไหม มีห้องแสดงการปั้นเขียนสี แสดงผลิตภัณฑ์ ฝีมือในการผลิต ออกแบบสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่นิยมใช้ของไทย ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ได้นำมาจัดแสดงให้ชม และจำหน่ายในงานนิทรรศการที่เกี่ยวกับสินค้าของที่ระลึกประจำจังหวัด รวมทั้งงานออกร้านในเทศกาลต่าง ๆ ในต่างจังหวัด และในกรุงเทพฯ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
30 วัดถ้ำขาม ตั้งอยู่บนสันเขาภูพาน มีบรรยกาศร่มรื่นงดงาม เป็นอนุสรณ์ว่า หลวงปู่เทสก์ ได้เคยมาจำพรรษาอยู่ ณ ที่นี้ เป็นสถาปัตยกรรม แบบเจีดีย์จตุรัสมุข ตามแนวศิลปกรรมอีสานผสมกับอยุธยา ภายในประดิษฐานรูปหล่อสำริดหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ภายในวัดมีกุฏิเดิมหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่งหลวงปู่เทสก์ ได้มาจำพรรษาจนกระทั่งละสังขาร ณ ที่นี้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันได้ทำหุ่นเหมือนหลวงปู่เทสก์ หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส ในอิริยาบถนั่งเก้าอี้ในกฏิเพื่อจำลองเหตุการณ์ประหนึ่งว่าหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 อุทยานแห่งชาติภูพาน มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมือง อำเภอพรรณานิคม อำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร และอำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง มีเนื้อที่ประมาณ 655 ตารางกิโลเมตรหรือ 415439 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2515 ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานตามเส้นทางสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร ประกอบด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา ทิวทัศน์ตามธรรมชาติ ตลอดจนพื้นป่าแห่งนี้ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นปัญหาทางด้านการเมือง และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ยังเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ใช้สำหรับต่อต้านทหารกองทัพญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 665.34 ตารางกิโลเมตรหรือ 415439ไร่ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
32 หนองหาร หนองหาร อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเป็นที่อาศัยของนกนานาชนิด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 สระพังทอง อยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มีลักษณะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ เป็นสระโบราณ เชื่อกันว่าสร้างมาพร้อมกับการสร้างพระธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
34 พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518 แบบศิลปะตะวันตก เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็นพระบรมราชินีนาถใน คราวที่เสด็จแปรพระราชฐานมาภาคตวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างที่ไม่ได้ประทับอยู่ ทรงอนุญาติให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
35 สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวง96ราชนครินทร์ เป็นสวนสาธารณะที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง96ราชนครินทร์ ในวาระครบรอบ 80 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2546 สวนที่เป็นที่รู้จักในลำดับแรกได้แก่ สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สวนแม่-สวนลูก) ปัตตานี (พ.ศ. 2546) ต่อมาในปี 2550 จังหวัดสกลนครและเทศบาลเมืองสกลนครได้จัดสร้างสวนสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สวนลูก) บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนแม่) ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 พระธาตุเชิงชุม พระธาตุเชิงชุม มีความหมายถึง สถานที่ชุมนุมของรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่องค์ แม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นมาเมื่อใดแต่พระธาตุเชิงชุมนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ นอกจากนี้ภายในพระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุมยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระแสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 น้ำตกปรีชาสุขสันต์ มีลักษณะเป็นลานหินทรายที่มีความลาดเอียงประมาณ 30-40 องศา ยาวประมาณ 18 เมตร บนลานหินที่มีผิวราบเรียบเสมอกันทั้งแผ่นเหมือนกระดานลื่นที่มีน้ำค่อยๆไหล น้ำใส ผู้ที่เข้าชมเรียกได้ว่าเป็นลานสไลเดอร์ธรรมชาติในบริเวณใกล้น้ำตก ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
38 น้ำตกคำหอม (อุทยานแห่งชาติภูพาน) น้ำตกคำหอมมีต้นน้ำมาจากเขาถ้ำดงลิง บนภูเขาเขียวเทือกเขาภูพานและน้ำตกคำหอมจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก บริเวณโดยรอบน้ำตกมีทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นมีโขดหินมากมาย เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนเป็นอย่างมาก จุดที่น่าสนใจ บริเวณทางเข้าน้ำตกคำหอมเป็นสถานที่ที่สวยงามเป็นอย่างมากเพราะสามารถมองเห็นตัวเมืองสกลนครและหนองหารได้ จึงถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากที่สุดของสกลนครเลยทีเดียว โดยถนนดังกล่าวนั้นมีความโค้งมากที่สุดในเส้นทางสกลนคร - กาฬสินธุ์ จึงเรียกว่า ทางโค้งปิ้งงู ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
39 ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นพระธาตุประกอบด้วยปรางค์องค์เดียว สร้างด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ สลักลวดลายลงบนเนื้อหิน มีทับหลังจำหลักภาพพระกฤษณะฆ่าสิงห์ ในรูปแบบศิลปะเขมร สมัยบาปวน ลักษณะคล้ายกับปราสาทหินของขอมที่ปรากฏหลายแห่งภาคอีสาน ลวดลายสลักหินบนซุ้มประตู หน้าต่างยังมีลักษณะสมบูรณ์ปรากฏชัด ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของผู้หญิงสร้างทั้งหมด เพื่อแข่งขันกับผู้ชายที่สร้างพระธาตุภูเพ็ก รูปแบบและศิลปะกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16–17 งานประเพณีของพระธาตุเจงเวงจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 11 ค่ำ-15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 วัดพระธาตุดุม มีปรางค์องค์เดียวสร้างด้วยศิลาแลงสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง แต่องค์ปราสาทเล็กกว่ามีเพียงยอดเดียวไม่มีฐานรองรับ พบทับหลังทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ นอกจากนี้ยังมีภาพเทวดาทรงพาหนะเหนือหน้ากาลประกอบด้วยสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง สิงห์ และลายใบไม้ม้วน การกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 ศิลปะเขมรแบบบาปวน ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]