ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 พระธาตุศรีดูน พระธาตุศรีคุณ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาแก ตั้งอยู่ในกลางอำเภอนาแก ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงสาย 223 ไป 20 กิโลเมตร ถึงอำเภอนาแก เลี้ยวซ้ายถึงวัดพระธาตุศรีคุณ ซึ่งเป็นที่ตั้งพระธาตุศรีคุณ มีลักษณะส่วนบนคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้นและชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม นาแก นาแก นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 วัดโพธิ์ไชย พระธาตุหินอ่อน พระธาตุองค์นี้เชื่อว่าได้บรรจุไว้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุ พระไตรปิฎก และทรัพย์สินมีค่ามากมายที่ผู้สร้างไว้บนพระบวรพระพุทธศาสนา สร้างมาเมื่อเป็นเวลานานนับร้อยปี ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 วัดพระบาทเวินปลา (พระพุทธบาทเวินปลา) รอยพระบาทบ้านเวินพระบาท ตั้งอยู่ในลำน้ำโขง ณ บ้านเวินพระบาท ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดพระบาทเวินปลา หางจากฝั่งออกไป 150 เมตร สถานที่แห่งนี้ ชาวบ้านเรียกว่า “วังน้ำวน หรือเวิน” ลักษณะเป็นรอยฝ่าพระบาทเบื้องซ้าย กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 1.80 เมตร ตรงกลางมีรูปกงจักร เส้นผ่าศูนย์กลางของรูปประมาณ 10 เซนติเมตร ในฤดูฝนน้ำจะท่วม คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนกว่าน้ำจะลดลง ในเดือนกุมภาพันธ์ จึงไปนมัสการได้ งานเทศกาลนมัสการจะตรงกับวันสงกรานต์ของทุกปี การเดินทางจากนครพนม เดินทางไปตามถนนสายนครพนม-บ้านแพง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านอีก 500 เมตร เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 บ้านนาจอก (บ้านท่านโฮจิมินห์) สืบเนื่องจากจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีความหลากหลายในประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประชากรบางกลุ่มบางเหล่ามีความเป็นมา ทางประวัติศาสตร์เป็นการเฉพาะที่เด่นชัด ได้แก่ ประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้ายของกลุ่มชน 7 เผ่า จากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดนครพนม สำหรับประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ เรื่องราวการเคลื่อนย้ายของประชากรชาวเวียดนาม ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในยุคของสงครามอินโดจีน และสงครามเวียดนามโดยเฉพาะในชุมชนบ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ซึ่ง ณ สถานที่แห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่อดีตประธานาธิบดี โฮ จิ มินห์ ได้เดินทางเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ประเทศไทยอยู่นานถึง 7 ปี มีการใช้พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นศูนย์ประสานงาน วางแผนการกอบกู้เอกราชจากประเทศฝรั่งเศส หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 วัดภูถ้ำพระ ประดิษฐานเจดีย์ปราสาททองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ เดิมเป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ใช้เป็นที่ปฏิบัติธุดงค์กรรมฐาน อยู่ห่างจากบ้านนาแกน้อยไปประมาณ 6 กม. บ้านแก้ง นาแก นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
26 อุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกตาดขาม น้ำตกตาดโพธิ์ จุดชมทิวทัศน์บนภูลังกา ถ้ำยา ถ้ำพ่อหง่า ถ้ำตาทัด ถ้ำเกีย ถ้ำอาจารย์วัง ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
27 น้ำตกตาดโพธิ์ (อุทยานแห่งชาติภูลังกา) อยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกมีทั้งหมด 4 ชั้น ในช่วงฤดูฝนสามารถมองเห็นน้ำตกชั้นที่ 4 จากทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม - หนองคาย (ช่วงบ้านไผ่ล้อม - บ้านนาโพธิ์) ได้อย่างชัดเจน ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
28 หาดทรายทองศรีโคตรบูร ฤดูแล้งเกิดหาดทรายมากมาย สองฝั่งงดงามด้วยลอนทราย สันทรายสวยงาม คือ หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ สันดอนทรายจะปรากฏให้เห็นในฤดูแล้งของทุกปี นับเป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง งดงามด้วย สันดอนทรายมากมายคล้ายอยู่ริมทะเลจะมีลักษณะเป็นหาดทรายในฤดูแล้ง (ราวเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) บริเวณหาดทรายจะยื่นออกไปกลางลำน้ำโขง ทำให้ห่างจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มากนัก หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วนพอดี เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติ ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 ลานสาวคอย มีตำนานเล่าขานกันว่าสมัยก่อน มีสาวงามนัดพบกับคนรักหนุ่มที่แห่งนี้ แต่ชายหนุ่มถูกพ่อของสาวงามฆ่าตายเสียก่อน วิญญาณของสาวงามนั้น จึงวนเวีนยอยู่ที่ ณ ที่แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า ลานสาวคอย ตั้งอยู่บนเทือก เขาพูพานมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินราบเรียบพบต้นไม้เบญจพรรณ ที่ขึ้นอยู่ประปรายนักท่องเที่ยวหลายท่านที่ขึ้นไปบนลานหินแล้วสามารถมอง เห็นยอดพระธาตุพนมได้อย่างชัดเจน กระทั่งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2528 ก็มีการประดิษฐาน พระพุทธมหามงคลบพิตรจัตุรทิศประทานพร อันเป็นสัญลักษณ์ของการยุติการสู้รบเพื่อนำความสงบสุขมาสู่ดินแดนแห่งนี้ ต่อมาสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็น วัดดานสาวคอยวนาราม เมื่อปี พ.ศ.2546 และจากนั้นในปี พ.ศ.2547ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า วัดภูพานอุดมธรรม พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้เชิญตราสัญลักษณ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบมาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์องค์พระพุทธมหามงคลบพิตรจัตุรทิศประทานพร ตั้งอยู่บริเวณวัดภูพานอุดมธรรม (หรือชื่อเก่าวัดภูพานลานสาวคอยวนาราม) บนเทือกเขาภูพาน บ.ลานสาวคอย ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม แหล่งท่องเที่ยวนครพนม นาแก นาแก นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
30 พระธาตุท่าอุเทน เป็นพุทธสารีริกธาตุเจดีย์ ก่อด้วยอิฐถือปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ฐานกว้างและยาว 6 วา 3 ศอก เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ เจดีย์องค์นี้ก่อเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกทำอุโมงค์เพื่อบรรจุของมีค่าต่าง ๆ ชั้นที่ 2 ก่อครอบอุโมงค์ สูง 5 วา ชั้นที่ 3 คือพระธาตุองค์ใหญ่เป็นชั้นนอกสูง 33 วา มีการสลักลวดลายฝีมือในกำแพงแก้วล้อมรอบองค์พระธาตุ ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 วัดพระธาตุพนมวรวิหาร เป็นพระธาตุซึ่งบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ลักษณะเป็นปราสาทขอม มีการบูรณะหลายครั้งจนในปี 2518 ได้พังทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่และพายุฝน และได้รับการสร้างใหม่ตามแบบเดิม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
32 พระธาตุมรุกขนคร เชื่อกันว่าเป็พระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคนการบูชาพระธาตุตรงตามวันเกิดคล้ายกับการส่งสารถึงเทพฯประจำวันที่คอยปกปักษ์รักษาผู้นั้น แต่การจะให้การขอพรสัมฤทธิ์ผลจำเป็นต้องมีศรัทธาและประกอบกรรมดีควบคู่ไปด้วย ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
33 วัดภูพานอุดมธรรม (ด่านสาวคอย) วัดภูพานอุดมธรรม ลานสาวคอย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อขึ้นถึงลานหินนี้แล้ว สามารถมองเห็นยอดพระธาตุพนม รวมทั้งหนองหานในจังหวัดสกลนครได้เป็นอย่างดี นาแก นาแก นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
34 อนุสรณ์สถานภูพานน้อย เป็นอนุสรณ์แสดงถึงการยุติการต่อสู้ระหว่างทหาร ตำรวจ พลเรือนกับผู้ก่อการร้าย ซึ่งเป็นพื้นที่ของหน่วย พตท.22 ภูพานน้อย ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พิมาน นาแก นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
35 ลานจันทร์ส่องหล้า อยู่บริเวณเขื่อนหน้าเมือง นครพนม เป็นลานกิจกรรมที่มีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้ง ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 วัดนักบุญอันนา ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 โดยคุณพ่อเอทัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่สถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตรริมฝั่งแม่น้ำโขง มีพระธาตุนครเป็นปูชนียวัตถุที่เคารพสักการบูชาของประชาชนทั่วไป พระธาตุนครมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณ 5.85 เมตร สูงประมาณ 24 เมตร วัดพระมหาธาตุสร้างโดยพระยามหาอำมาตย์ (น้อม) แม่ทัพใหญ่ที่มาจากเวียงจันทร์เป็นผู้ที่สร้างเมืองนครพนมและวัดมหาธาตุขึ้นเป็นแห่งแรก ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 พระธาตุนคร พระธาตุนคร เป็นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ 4.85 เมตร สูงประมาณ 24 เมตร มีลักษณะตามแบบพระธาตุพนมองค์เดิม สร้างเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 โดยพระยามหาอำมาตย์ (ป้อม) แม่ทัพใหญ๋ที่มจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว และเสร็จเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 (เป็นพระธาตุที่ขุดเอาพระอรหันตธาตุ จากพระธาตุองค์เดิมมาสร้างเป็นองค์นี้)  ประกอบพิธีฉลองสมโภช และบรรจุอรหันตสารีริกธาตุ วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 พระธาตุนครเป็นพระธาตุประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุนคร จะได้รับอานิสงส์ มีความสุขสวัสดิ์ มีความมั่งคั่งร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง เสริมบารมี อำนาจวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน  คาถาบูชาดวงประจำวันเกิด วันเสาร์  โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ  ชื่อคาถานารายณ์ถอดจักร ใช้ในทางถอดคุณไสย ประจำทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้)  เครื่องสักการะ  ธูป 10 ดอก  เทียน 2 เล่ม  พวงมาลัย  ดอกไม้  ผ้าสีสม่วง  น้ำอบไทย  ข้าวเหนียวปิ้ง  ข้าวพอง ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทน รอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทน สมบูรณ์ที่สุดในประเทศเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อ สายพันธุ์เทอโรพอธ กลุ่มซิลูโรเซอร์ ประทับอยู่บนชั้นหินทราย รอยเท้ามี 3 นิ้ว กว้างประมาณ 6.5 - 10 ซม. ยาวประมาณ 10 - 15 ซม. เดินด้วยสองเท้าหลัง ความสูงถึงสะโพกประมาณ 1 เมตร พนอม ท่าอุเทน นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
40 หาดทรายทอง นครพนม เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดชายแดนฝั่งลำน้ำโขง มีพระธาตุพนมเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด และพระธาตุ ท่าอุเทน พระธาตุมหาชัย เป็นที่เคารพของคนนครพนม นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าภูไท เรณูนคร ที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิมของตนเองไว้อย่างน่าดู มีอุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกตาดขามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีลำน้ำโขงหน้านครพนม ยามฤดูแล้งจะปรากฏ สันทรายสวยงามคือ หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]