ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
61 วัดพระธาตุดอยเวียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านดอยเวียง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ ห่างจากอำเภอบ้านธิประมาณ 5 กิโลเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 1220 ซึ่งเป็นสมัยของพระนางจามเทวีครองเมืองลำพูน เมื่อครั้งขุนหลวงปาละวิจาได้มาตั้งเมืองที่นี่ และได้สร้างพระวิหาร พระเจดีย์บนภูเขา พระพุทธรูปทองคำหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย ปัจจุบันเป็นที่พำนักปฏิบัติธรรมของครูบาอินคา อินทปัญโญ พระเกจิอาจารย์ที่มีอายุยืนถึง 91 ปี เป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนชาวจังหวัดลำพูน บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
62 วัดจามเทวี วัดจามเทวี เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนาไทย ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกู่กุด บางแห่งก็ว่าพระนางจามเทวีทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1292 โดยใช้ช่างฝีมือชาวขอม บ้างก็ว่าเจ้าอนันตยศและเจ้ามหันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวี ได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระนางลักษณะองค์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานในวัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ต่อมาจะเป็นสมัยใดไม่ทราบแน่ชัดยอดพระเจดีย์ได้หักหายไป ชาวบ้านจึงเรียกว่ากู่กุด พระเจดีย์องค์นี้มีชื่อเป็น ทางการว่า พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
63 วนอุทยานแห่งดอยเวียงแก้ว มีหินโผล่อยู่ทั่วไป มีถ้ำอยู่ 2 ถ้ำอยู่บนเนินเขาและมีน้ำตกอยู่ในลำห้วยแม่ระงอง ลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนวนอุทยานดอยเวียงแก้วมีจุดเด่น คือ ถ้ำและน้ำตก โดยมีถ้ำอยู่ 2 ถ้ำ ซึ่งอยู่บนเนินเขา ในถ้ำมีความกว้างประมาณ 10 เมตร และลึกประมาณ 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีถ้ำเล็กๆแยกไปตามซอกมุมอีกหลายถ้ำซึ่งจะมีหินงอกหินย้อยและเนินหินที่สวยงามจำนวนมาก และถ้ำทั้ง 2 นี้จะอยู่ห่างกันประมาณ 100 เมตร ห่างจากถ้ำไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะมีน้ำตกสายรุ้งซึ่งอยู่ในลำห้วยแม่ระงอง แม่ตืน ลี้ ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
64 วัดพระพุทธบาทผาหนาม เป็นวัดที่ครูบาขาวปี (พระอภิชัยขาวปี) ซึ่งเป็นศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัย ได้สร้างวัดผาหนามบริเวณเชิงดอยผาหนาม ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
65 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นป่าที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า มีทิวเขาทอดยาวเหยียดสลับซับซ้อน ลำห้วยน้อยใหญ่หลายสิบสาขาไหลผ่านที่สำคัญคือ ลำห้วยแม่หาด ลำห้วยแม่ก้อและทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะพื้นที่ป่าตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงตอนเหนือของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล มีเนื้อที่ประมาณ 627,346 ไร่ หรือ 1,003.7536 ตารางกิโลเมตร แม่ลาน ลี้ ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
66 อุโมงค์รถไฟขุนตาล อุโมงค์ขุนตานสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มต้นสร้างเมื่อ พ.ศ.2450 ใช้เวลาในการสร้าง 11ปี โดยวิศวกรชาวเยอรมันนี ชื่อ นายเอมิลไอโชนโฮเฟอร์ ซื่งถือว่าเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
67 น้ำตกตาดเหมย (อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท น้ำตกมีทั้งหมด 9 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าสู้น้ำตกตาดเหมยควรใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เหมาะแก่ผู้ที่ชอบการผจญภัย อยู่แยกจากเส้นทางด้านซ้ายมือ ระหว่างทางจาก ย. 2 ไป ย. 3 โดยต้องเดินลงไปในหุบเขาแม่ยอนหวาย ประมาณ 300 เมตร ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
68 ถ้ำหลวงผาเวียง เป็นถ้ำธรรมชาติ มีความสวยงามภายในถ้ำแบ่งออกเป็น 8 ห้อง มีอัคนีโขดเขิน เป็นห้องที่มีร่องรอยการพังทะลายของหินงอกหินย้อย และเนินไศลงามตา เป็นเนินดินสลับกับก้อนหินตั้ง มีประติมากรรมภายในถ้ำสวยงามแปลกตา ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
69 หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวงและบ้านหนองเงือก ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP นำร่องปี 2547 ของจังหวัดลำพูน มีกิจกรรมการส่งเสริมท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ งานมหกรรมแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง และมีบริการท่องเที่ยวแบบ Homestay ปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
70 วัดพระพุทธบาทตากผ้า วัดนี้เป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดลำพูน ตามตำนานการสร้างวัดเล่าว่า พระพุทธองค์พร้อมด้วยสาวกได้เสด็จจาริกสั่งสอนไปตามที่ต่าง ๆ จนถึงที่แห่งนี้ได้รับสั่งให้นำจีวรที่ซักระหว่างทางออกมาตากกับหน้าผาหิน ซึ่งปัจจุบันก็ยังปรากฏเป็นรอยตารางคล้ายจีวรของพระอยู่จนทุกวันนี้ จากนั้นจึงทรงอธิษฐานเหยียบพระบาทประดิษฐานรอยไว้บนลานผาลาดซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน และบนม่อนดอยเบื้องหลังวัดได้มีการสร้างพระเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะที่ผสมผสานจากพระธาตุดอยสุเทพและพระธาตุหริภุญชัย เชื่อมระหว่างเจดีย์บนม่อนดอยกับวัดพระบาทตากผ้าที่เชิงดอย เมื่อถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือนแปดเหนือ ซึ่งตรงกับวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมีการสรงน้ำพระพุทธบาทเป็นประเพณีทุกปี มะกอก ป่าซาง ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
71 เวียงเกาะกลาง กลุ่มโบราณสถานริมฝั่งแม่ระมิงค์ ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง ตำนานระบุว่าเป็นแดนประสูติพระนางจามเทวี มีอุทกสีมา (โบสถ์กลางน้ำ) ประดับปูนปั้นอันอลังการอายุเก่าแก่นับพันปีร่วมสองพันชิ้น ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนชาวมอญแห่งเดียวในลำพูน บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
72 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนมีถนนล้อมรอบสี่ด้าน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 มีสิ่งที่น่าสนใจคือ ซุ้มประตูซึ่ง ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็น ชั้น ๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าบนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นใน สมัยพระ เจ้าอาทิตยราชเมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆารามวิหารหลวง เมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปแล้วจะเห็นวิหารหลังใหญ่ เรียกว่า วิหารหลวง เป็นวิหารหลัง ใหญ่มีพระระเบียงรอบด้านและมีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่า ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 2466 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
73 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชกุลวิบูลย์ภักดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุแบ่งเป็น 3 ห้องคือ ห้องจัดแสดงใหญ่ เป็นห้องโถงยาวอยู่ชั้นบนของตัวอาคารมีการจัดแสดงวัตถุออกเป็น 3 สมัย คือสมัยก่อนหริภุญไชย สมัยหริภุญไชย และสมัยล้านนา ได้แก่ พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูป พระพิมพ์ และเทวดาเป็นต้น ห้องจัดแสดงศิลปพื้นบ้าน และเครื่องไม้จำหลัก วัตถุที่แสดงเป็นศิลปะสมัยล้านนา รัตนโกสินทร์ แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องศิลาจารึก เป็นห้องโถงเปิดโล่ง อยู่ชั้นล่างของตัวอาคาร จัดแสดงศิลาจารึก สมัยหริภุญไชย ราวพุทธศตวรรษที่ 17 และศิลาจารึก สมัยล้านนา อยู่ในพุทธศตวรรษที่ 20 ลงมา ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
74 อุทยานธรรมะและหอศิลป์ อุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ ก่อตั้งโดยคุณอินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ. 2542 และคุณเวนิเซีย วอล์คกี้ ประติมากรชาวอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะและธรรมะ แสดงงานศิลปะโดยสอดแทรกธรรมะซึ่งเข้าใจง่ายและสนุกสนาน ภายในอุทยานธรรมะและหอศิลป์ เป็นสวนร่มรื่น มีหอศิลป์สำหรับจัดแสดงงานประติมากรรม เกี่ยวกับธรรมะและพระพุทธศาสนา ผลงานประติมากรรมชิ้นเอกคือ น้ำพุแห่งปัญญา แสดงถึงหลักธรรมแห่งมรรค 8 รอบ ๆ อาคารมีแบบจำลองประติมากรรม มุมแสดงเสียงพิเศษ เรือนไทยแสดงผลงานและประวัติของคุณอินสนธ์ วงค์สาม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ป่าซาง ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
75 พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดต้นแก้ว จัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตชาวยองและเครื่องใข้ในชีวิตประจำวัน สาธิตการทอผ้าฝ้ายด้วยกรรมวิธีโบราณโดยแม่ญิงยอง พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในวัดต้นแก้ว ต่อเชื่อมจากถนนสายวัฒนธรรม ต.เวียงยอง ภายในวัดมีพระธาตุเจดีย์ต้นก๊อ ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
76 วัดพระยืน เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมืองประจำทิศตะวันออกพระเจดีย์ประธานเป็นทรงปราสาทแบบพุกามเมื่อ 600 ปีก่อนเคยเป็นที่จำพรรษาของพระสุมนเถระที่เดินทางมาจากสุโขทัยเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในล้นนาสมัยพญากือนา มีร่องรอยการค้นพบทางเสด็จราชมรรคาถือเป็นถนนสายที่เก่าที่สุดในสุวรรณภูมิ และที่นี่ยังพบศิลาจารึกอักษรไทยล้านนาหลักแรกของภาคเหนือ เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
77 อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
78 ดอยขะม้อ - มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
79 สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2525 ผืนดินจำนวน20ไร่ใน ตำบล ริมปิง จังหวัดลำพูน ได้กลายเป็นแหล่งสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผาโดย คุณสุทธิพงษ์ ใหม่วัน ดำเนินงานตามแนวทางโบราณที่ใช้ดินเหนียวลำพูน ที่มีคุณสมบัติของความเหนียวชนิดหนึ่งของเมืองไทย ด้วยความชื่นชอบและหลงใหลในงานศิลปะ จึงได้สร้างงานประติมากรรมย้อนยุค ทั้งงานศิลปะไทย ศิลปะล้านนา ศิลปะหริภุญไชย ศิลปะเขมร ฯลฯ ในรูปแบบของแผ่นติดผนัง รูปปั้นลอยตัวนูนสูงและนูนต่ำ โคมไฟ และซุ้มประตูส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของ ร้านบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น โชว์รูมแสดงสินค้าเครื่องปั้นดินเผากลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
80 ดอยขุนตาล (อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล) อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ และอุโมงค์ขุนตานซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างโดยชาวเยอรมัน มีเนื้อที่ประมาณ 159,556.25 ไร่ หรือ 255.29 ตารางกิโลเมตร ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]