ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
81 ประตูผา (ศาลเจ้าพ่อประตูผา ประตูผา มีความหมายว่า เป็นช่องเขาที่อยู่ระหว่างภูเขาสองลูก เป็นลักษณะที่สูงชัน และน่าเกรงขาม รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรธรรมชาติ บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
82 อุทยานแห่งชาติแม่วะ (น้ำตกแม่วะ) กองอุทยานแห่งชาติได้รับหนังสือจากจังหวัดลำปางที่ ลป 09/7227 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2525 เรื่อง โครงการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อชุมชน ความว่า ป่าดอยม่านกลาง พื้นที่บริเวณป่าแม่วะ ห้วยแม่มอก ป่าดอยแม่ตอน ป่าขุนเจือ ป่าแม่เติน ป่าแม่ถอด ป่าแม่ลอง ป่าดอยฝั่งมั่น และท้องที่อำเภอเถิน และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีไม้สนเขาขึ้นอยู่มากมายสวยงามมากเป็นที่รู้จักกันทั่วไป รวมทั้งนักบินที่สังกัดในหน่วยบินเกษตร ก็ได้รายงานให้กองอุทยานแห่งชาติทราบถึงความสวยงามของพื้นที่ เหมาะที่จะจัดเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป แม่วะ เถิน ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
83 วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ ก่อนถึงบ้านแม่เตินเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและมีโบสถ์ที่สร้างโดยใช้ไม้สักแกะสลักลวยลายสวยงาม ทั้งหลังและมีถ้ำธรรมชาติเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและผู้ที่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติและผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรม แม่ถอด เถิน ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
84 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปีเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1979เป็นเวลานานถึง 32 ปี เหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่าพระมหาเถระแห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า)และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปแต่ต่อมาจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
85 วัดปงสนุก(เหนือ ใต้) วัดปงสนุกเหนือเป็นวัดบนเนินสูงตามแบบผังวัดล้านนาโบราณ ภายในวัดมีเจดีย์ล้านนาบุแผ่นทองแดงปิดทอง และวิหารพระเจ้าพันองค์ซึ่งเป็นอาคารไม้ทรงจัตุรมุขเป็นโบราณสถานที่สำคัญ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยชาวเชียงแสนที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อครั้งปี พ.ศ. 2346 ในสมัยรัชกาลที่ 1 เนื่องจากเชียงแสนพ่ายแพ้ต่อทัพเชียงใหม่และทัพลำปาง ชาวเชียงแสนที่เข้ามาอยู่ในลำปางได้ตั้งวัดในชุมชนขึ้น และได้นำชื่อวัดจากเชียงแสนมาใช้เป็นชื่อวัดแห่งนี้ เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
86 วัดเจดีย์ซาวหลัง คำว่า ซาว แปลว่า ยี่สิบ คำว่า หลัง แปลว่า องค์ ฉะนั้น วัดเจดีย์ซาวหลัง จึงแปลได้ว่าวัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญไชยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปี จุดเด่นของวัดคือ องค์พระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า พระพุทธรูปทันใจ พระอุโบสถหลังใหญ่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสองสลึง มามอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า พระแสนแซ่ทองคำเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยล้านนาเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
87 วัดศรีรองเมือง วัดศรีรองเมือง เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2448 สมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าขาย การทำป่าไม้เช่นกัน สถาปัตยกรรมที่ สำคัญได้แก่ วิหารไม้ หลังคาจั่วซ้อนกันเป็ฯชั้นเล็กชั้นน้อยสวยงามตามแบบศิลปะพม่า สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
88 น้ำตกจ้ซ้อน (อุทยานแห้งชาติแจ้ซ้อน) น้ำตกแจ้ซ้อน ตั้งอยูในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่แม่น้ำวัง มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ เคนเสด็จประภาสชมเมื่อ พ.ศ. 2536 น้ำตกแจ้ซ้อนมีน้ำไหลตลอดปี สามารถนำมาปั่นเป็นกระแสใฟฟ้าใช้ในอุทยานฯ ได้ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
89 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานาชนิด และมีทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกแอ่งน้ำอุ่น บ่อน้ำพุร้อน แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
90 วัดถ้ำพระสบาย เป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนขุนเขาที่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้ป่านานาชนิด ชมความงามและไปนมัสการ พระพุทธรูปภายในถ้ำ ถ้ำพระสบายยังเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ ซึ่งสามารถมานั่งวิปัสนาและศึกษาพระธรรมได้ นาครัว แม่ทะ ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
91 วัดถ้ำน้ำผ่าผางาม ถ้ำน้ำผ่าผางาม ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 1 (ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-กรุงเทพ) กิโลเมตรที่ 496 เป็นถ้ำหินปูนลึก 300 เมตร ทัศนียภาพภายในถ้ำสวยงาม อากาศเย็นสบาย ที่ผนังถ้ำและเพดานถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามตลอดระยะทางในถ้ำ ภายในถ้ำเงียบสงบเหมาะสำหรับวิปัสนากรรมฐาน นอกจากนั้นภายนอกของบริเวณถ้ำในปัจจุบันยังเป็นสำนักสงฆ์ที่สวยงาม มีพุทธศานิกชนมาร่วมธรรมบุญเป็นจำนวนมากทั้งใกล้เคียงและต่างจังหวัด ด้านทางเข้ายังมีรูปหล่ออนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ร.5 และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอันได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), ครูบาศรีวิชัย, หลวงปู่ทวด และตอนนี้กำลังทำการหล่อองค์พระประธารองค์ใหญ่อีกด้วย พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
92 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนากรมหลวง96ราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2536 มีช้างในความดูแลมากกว่า 50 เชือก ตั้งอยู่ระหว่าง กม. 28-29 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ยังเป็นผู้บุกเบิกงานด้านการอนุรักษ์ช้างและการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และนับเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้ เป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง 6 ช้างในพื้นที่ของโรงช้างต้น ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
93 วัดปงยางคก เป็นวัดเก่าแก่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นวัดตัวอย่างของสถาปัตยกรรมล้านนาสกุลช่างลำปาง วัดปงยางคก มีกำแพงล้อมรอบทั้งหมดโดยไม่แบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส วิหารของวัดเป็นวิหารเครื่องไม้ ภายในมีศิลปะที่มีคุณค่าหลายประการด้วยกัน คือ โขงพระประธาน พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเพชรทางทิศเหนือ ทางทิศใต้มีพระพุทธรูปปางประทานพร ธรรมมาสน์ ก่อด้วยอิฐฉาบปูนติดกระเบื้องเคลือบดินเผาสีต่างๆ ตัวธรรมมาสน์ทำด้วยไม้ลงรักปิดทองลายรูปดอกไม้ ลายดอกไม้หรือ ปูรณะฆฏะ ที่กระถางบูชา (หม้อดอก) ของวิหารวัดปงยางคก ถือว่าเป็นผลงานทางศิลปะที่งดงามอ่อนช้อยอย่างยิ่ง ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
94 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน เป็นเทือกเขากั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดลำพูนที่อำเภอแม่ทาและจังหวัดลำปางที่อำเภอห้างฉัต มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 159,556 ไร่ มีอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในประเทศไทย เป็นระยะทาง 1,352 เมตร รถไฟใช้เวลาวิ่งผ่านประมาณ 5 นาที อุทยานแห่งนี้อยู่กึ่งกลางเส้นทางคมนาคมทางรถไฟ ระหว่างลำปาง-ลำพูน ดอยขุนตาลประกอบด้วย ป่าไม้หลายลักษณะ เช่น ป่าดงดิบ ป่าสน เป็นต้น มี 4 ยอดเขา จากเชิงดอยถึงยอดสูงสุดประมาณ 7 กม. เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
95 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (เขื่อนกิ่วลม) มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งโครงการฯ 143,750 ไร่ ลักษณะโครงการประกอบด้วยตัวเขื่อนเก็บกักน้ำ(เขื่อนกิ่วลม)เพื่อทำหน้าที่เก็บกักน้ำ, ส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกและกิจกรรมอื่นๆ เป็นลักษณะโครงการเอนกประสงค์ และด้านท้ายนี้มีฝายแม่วัง (ฝายหลวงสบอาง) เพื่อทดน้ำส่งไปสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกตอนล่าง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
96 โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ (เมืองปาน-แจ้ห่ม) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายรอยต่อสามอำเภอ คือ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน และเป็นศูนย์ประสานงานการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่วัง ปัจจุบันได้ก่อสร้างโรงฝึกอาชีพด้านเซรามิก ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
97 สวนสาธารณะหนองกระทิง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใกล้ตัวเมือง ชาวลำปางนิยมมาทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ว่ายน้ำ เล่นเรือถีบ และมีสวนหย่อมสำหรับ พักผ่อน มีร้านอาหารและเครื่องดื่มบริการ บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
98 วัดม่อนจำศิล (วัดม่อนปู่ยักษ์) เป็นวัดที่มีรูปแบบศิลปะพม่า เช่นเดียวกับวัดพม่าทั่วไปในล้านนา มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา อาคารหลักมี 3 หลัง คือ กุฏิไม้ศิลปะพม่า วิหาร , อุโบสถ ก่ออิฐถือปูน พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
99 วัดจองคำ วัดจองคำ พุทธสถานที่เด่นของวัดคือ วิหารเป็น อาคารสีขาว หลังคาเครื่องไม้แบบพม่า หน้าบันประดับกระจกเป็นรูปเทวดา เสาประดับด้วยลวดโลหะสีทองขดเป็นลายเครือเถา ประดับกระจกสีสวยงาม ม่านและระเบียงโดยรอบทำด้วยแผ่นไม้ฉลุฝีมือประณีต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริด มีลักษณะงดงามสร้างจากเมืองมัณฑะเลย์ สหภาพพม่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมทางด้านวัฒนธรรม ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวชนิดอื่นภายในแหล่งวัฒนธรรมมากกว่า 2 ประเภท และบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นด้วย บ้านหวด งาว ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
100 หมู่บ้านสำเภาทอง จากการสำรวจพื้นที่จากจำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่มีการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการเที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรม เท่านั้น บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]