ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 วัดศรีจอมเรือง ศิลปะสวยงามแบบไทยผสมพม่า เวียง เมืองพะเยา พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 วัดลี (พระพุทธลี) ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายอิง ใกล้กับโรงเรียนเทศบาล 3 ตำบลเวียง เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองพะเยา สร้างเมื่อ พ.ศ.2038 ตรงกับสมัยของพระเจ้ายอดเชียงราย กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ซึ่งสร้างถวายแด่พระเจ้ายอดเชียงรายกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ชื่อวัดลี เป็นชื่อดั้งเดิม เป็นคำไทยโบราณทางภาคเหนือ หมายถึง กาดหรือตลาด “วัดลี” จึงหมายถึงวัดที่อยู่ในย่านชุมชนตลาด ภายในวัดมีปูชนียสถานที่สำคัญ คือองค์พระธาตุวัดลี และยังพบโบราณวัตถุสมัยอาณาจักรพะเยาจำนวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูปหินทราย นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของโบราณไว้อีกด้วย เวียง เมืองพะเยา พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 วัดพระธาตุขิงแกง องค์พระธาตุมีรูปทรงแบบล้านนาคล้ายพระธาตุสบแวนที่อำเภอเชียงคำ แต่ขนาดใหญ่และมีการตกแต่งมากกว่า จุน จุน พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อุทยานแห่งชาติแม่ปืม มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ประจำในการติดต่อสอบถามให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีเส้นทางเดินไพรศึกษาธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และมีสถานที่ให้กางเต็นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างแรมใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วย สนใจติดต่อได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปืม หมู่ 8 บ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการบ้านพัก ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ แม่ใจ แม่ใจ พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
25 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ มีจุดเด่นที่ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะดงไม้ตะเคียน บริเวณแม่ห้วยทะลาย ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ต้นไม้มีขนาดใหญ่มากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่ไปเที่ยวชม นอกจากนี้มีสัตว์ป่าประจำท้องถิ่นที่ชุกชุมคือ นกยูง ภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบ ป่าต้นน้ำอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายาก เช่น เลียงผา, กวาง, นกยูง, เนื้อทราย, ละอง, ละมั่ง, ไก่ฟ้าหลังขาว, นกแว่นสีเทา จุน จุน พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
26 ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ จัดตั้งเป็นศูนย์แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม และฝึกอาชีพของชาวไทยลื้อ โดยเฉพาะผ้าของชาวไทยลื้อที่มีลวดลายและสีสันสดใส ในอดีตชาวไทยลื้อมีถิ่นอาศัยอยู่ในเขตสิบสองปันนามณฑลยูนาน ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน หย่วน เชียงคำ พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 วัดพระนั่งดิน วัดพระนั่งดิน เป็นวัดที่องค์พระประธานของวัด ไม่มีฐานรองรับ เหมือนกับพระประธานองค์อื่นๆ เคยมีราษฎร สร้างฐาน รองรับ เพื่ออันเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานรองรับ แต่ปรากฎว่า พยายามยกเท่าไร ก็ยกไม่ขึ้น จึงเรียก สืบต่อกันมาว่า พระนั่งดิน เวียง เชียงคำ พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
28 วัดนันตาราม วัดนันตาราม อยู่ที่บ้านดอนไชย ไม่ปรากฎว่าสร้างเมื่อไร เป็นวัดที่มีศิลปะแบบพม่า ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตกแต่งลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงามตามส่วนประกอบต่างๆ เช่น หน้าต่าง หน้าบัน ระเบียง เป็นต้น ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ ภาพวาดโบราณเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอน หย่วน เชียงคำ พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
29 วัดท่าฟ้าใต้ เป็นวัดที่สร้างตามรูปแบบศิลปะไทลื้อที่งดงามมาก วิหารมีรูปแบบศิลปะไทลื้อ ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงแป้นเกล็ดซ้อนกัน 3 ชั้น หน้าบัน เป็นลายเครือเถาแบบไทลื้อที่ประยุกต์ลายมาจากธรรมชาติ มีลายดอกไม้บานอยู่ตรงกลาง ประดับด้วยกระจกเงา โดยเชื่อว่าเป็นสิ่งสะท้อนความชั่วร้ายมิให้มาทำร้ายกล้ำกรายได้ ใบระกาเป็นไม้สัก แกะสลักเป็นรูปพญานาค เชิงชายฉลุลายน้ำหยด เอกลักษณ์ของไทลื้อ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนาแกะสลักจากไม้ประดู่ หน้าตักกว้าง 112.5 ซม. สูง 227.50 ซม.ฐานชุกชีเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ตกแต่งด้วยลายเครือเถา และประดับกระจกสีเขียว อันหมายถึงนกยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของแคว้นสิบสองปันนา ภายในวิหารมีตุงหลากสีที่แขวนอยู่ ชาวไทลื้อนิยมถวายตุงเพราะเชื่อว่า ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจะได้เกาะชายตุงขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ประวัติความเป็นมา สัณนิษฐานว่า ชาวไทลื้อที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา เป็นผู้สร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สร้างตามรูปแบบศิลปะไทลื้อที่งดงามยิ่ง เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2524 สระ เชียงม่วน พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
30 วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล เป็นพุทธสถานอันประกอบด้วยพระเจดีย์ พระวิหารมีการก่อสร้างจำลองของ4สังเวชนียสถานอยู่ภายในบริเวณวัด ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆทางทิศตะวันออกของอ.ดอกคำใต้มีสันเขาใหญ่โอบล้อมเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง - NULL พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 วนอุทยานภูลังกา วนอุทยานภูลังกา ดอยภูลังกาภาษาชาวเขา เผ่าเมี่ยน เรียกว่า “ฟินจาเบาะ” หมายความว่า “ภูเทวดา” เป็นยอดดอยที่สวยงาม มีความสูง 1,720 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำ ไทย-ลาว ด้านทิศเหนือมีพื้นที่ประมาณ 7,800 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลผาช้าง อำเภอปง จ. พะเยา สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก ชมทะเลเมฆหมอก ดวงอาทิตย์ขึ้นลงและดอกไม้ป่าสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว มีถ้ำหลบภัยของ ผกค.ในอดีต มีน้ำตกสวยงาม นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้หายากเช่น ต้นชมพูภูพาน เนียมแดง เอื้องสีตาล ข่าดอกแดง สัตฤาษี เป็นต้น สำหรับสัตว์ป่ามีจำนวนมากกว่า 100 ชนิด เช่น เสือโคร่ง หมี กวาง เก้ง หมูป่า งูจงอาง ผีเสื้อ เป็นต้น สำหรับนกป่าประจำถิ่นและนกอพยพ ซึ่งสวยงามมีมากกว่า 200 ชนิด เช่น นกพญาไฟ นกเป้า เป็นต้น จึงเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ลักษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 7 องศา สูงสุดเฉลี่ย 35 องศา มีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝนจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วนอุทยานภูลังกา ดอยภูลังกาภาษาชาวเขา เผ่าเมี่ยน เรียกว่า “ฟินจาเบาะ” หมายความว่า “ภูเทวดา” เป็นยอดดอยที่สวยงาม มีความสูง 1,720 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำ ไทย-ลาว ด้านทิศเหนือมีพื้นที่ประมาณ 7,800 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลผาช้าง อำเภอปง จ. พะเยา สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก ชมทะเลเมฆหมอก ดวงอาทิตย์ขึ้นลงและดอกไม้ป่าสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว มีถ้ำหลบภัยของ ผกค.ในอดีต มีน้ำตกสวยงาม นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้หายากเช่น ต้นชมพูภูพาน เนียมแดง เอื้องสีตาล ข่าดอกแดง สัตฤาษี เป็นต้น สำหรับสัตว์ป่ามีจำนวนมากกว่า 100 ชนิด เช่น เสือโคร่ง หมี กวาง เก้ง หมูป่า งูจงอาง ผีเสื้อ เป็นต้น สำหรับนกป่าประจำถิ่นและนกอพยพ ซึ่งสวยงามมีมากกว่า 200 ชนิด เช่น นกพญาไฟ นกเป้า เป็นต้น จึงเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ลักษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 7 องศา สูงสุดเฉลี่ย 35 องศา มีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน ผาช้างน้อย ปง พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
32 อุทยานแห่งชาติภูซาง (ดอยผาดำ) ดอยผาดำ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง ดอยผาดำเป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาขนาดใหญ่สวยงาม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,096 เมตร ดอยผาดำตั้งตระหง่านอยู่เหนือหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูซางที่ 1(ผาแดง) อยู่ในพื้นที่ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากอุทยานฯ 47กิโลเมตร การเดินเที่ยวชมต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง และควรมีเจ้าหน้าที่นำทาง ภูซาง ภูซาง พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 น้ำตกภูซาง น้ำตกภูซาง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จุดเด่นของน้ำตกคือ เป็นน้ำตกที่มีกระแสน้ำอุ่น อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ทางตอนเหนือของน้ำตกภูซาง ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีจุดเด่นอยู่ที่บ่อซับน้ำอุ่นและป่าพรุน้ำจืด ซึ่งบ่อซับน้ำอุ่นเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซาง น้ำตกภูซาง มีลักษณะเป็นธารน้ำอุ่นผุดจากใต้ดิน มีสภาพโดยรอบเป็นป่าพรุน้ำจืด เต็มไปด้วยแมกไม้นาๆพรรณที่หาดูได้ยาก น้ำตกภูซางอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 300 เมตร และเส้นทางสายนี้ยังสามารถเดินทางต่อไปยังบ้านฮวก ตลาดการค้าชายไทย-ลาว และภูชี้ฟ้า ซึ่งห่างจากอุทยานแห่งชาติภูซางประมาณ 45 กิโลเมตร ภูซาง ภูซาง พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
34 กว๊านพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และ อันดับ 4 ของประเทศไทย (รองจากบึงบอระเพ็ด, หนองหาน และบึงละหาน) เวียง เมืองพะเยา พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
35 วัดศรีโคมคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และวัดพัฒนาตัวอย่างประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 16เมตร สูง 18 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034 - 2067 พระเจ้าตนหลวง หรือพระเจ้าองค์หลวง มิใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาเท่านั้นแต่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรล้านนาไทยด้วย เวียง เมืองพะเยา พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาว (พระเยา) ประดิษฐานอยู่ ที่สวนสาธารณะ เทศบาลหน้ากว๊านพะเยา เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 พ่อขุนงำเมือง เป็นพระสหาย ร่วมน้ำสาบาน กับ พ่อขุนเม็งรายอดีต กษัตริย์เมืองเชียงราย และพระร่วงเจ้า แห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งทั้งสามกษัตริย์ ได้ทรงกระทำสัตย์ต่อกัน ณ บริเวณแม่น้ำอิง ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณกว๊านพะเยา - NULL พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 วัดอนาลโยทิพยาราม ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม สร้างโดยพระปัญญาพิศาลเถร(พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมังคโล)เป็นอุทธยาน พระพุทธศาสนามี ศาสนาสถานที่สวยงามมากมาย เช่นพระพุทธรูปศิลปสุโขทัยองค์ใหญ่งดงามตา พระพุทธรูปปางต่างๆ เช่น พระพุทธลีลา ก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกต จำลองทำด้วยทองคำ บรรยากาศร่มรื่นพื้น-ที่กว้างขวางแวดล้อมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ จากยอดดอยสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงามบริเวณลานจอดรถข้างล่างมีร้านขาย ของที่ระลึกต่างๆมากมายสามารถขึ้นวัดอนาลโยฯได้ 2 ทางคือทางรถยนต์และทางบันไดรรยากาศร่มรื่นพื้นที่กว้างขวางไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ เเละได้ชมทิวทัศน์ของกว๊านพะเยามีบันไดขึ้น-ลงเกือบ100ชั้น - เชียงคำ พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 วัดศรีอุโมงค์คำ ภายในวัดมีพระเจดีย์สมัยเชียงแสนที่มีสภาพสมบูรณ์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยา นามว่า หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ ชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าล้านตื้อ ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งแห่งล้านนาไทย - เชียงคำ พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณ รวมถึงเอกสารข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งด้านวรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในจังหวัดพะเยา เป็นผลงานแห่งความอุตสาหพยายามในการสืบเสาะและเก็บรักษาของหลวงพ่อ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำเป็นเวลากว่า 43 ปี ที่หลวงพ่อได้พบซากปรักหักพังและประติมากรรมในยุคหินทรายของเมืองพะเยา (พุทธศตวรรษที่ 20-22) อาทิ ส่วนเศียรและส่วนองค์พระพุทธรูปที่แตกหัก ช้างเอราวัณ 4 เศียร ดอกบัวหินทราย ถ้วยชามเวียงกาหลง เป็นต้น ตลอดจนการกลั้นกรองจนกลายเป็นหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำต้องใช้ระยะเวลากว่า 32 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2539 และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2539 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิด หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำได้รับการออกแบบด้วยศิลปะล้านนาประยุกต์ด้านหลังอาคารติดกับกว๊านพะเยาจึงมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ ภายในอาคารมีพื้นที่ในการจัดแสดงจำนวน 2,000 ตารางเมตร บนอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องจัดแสดงทั้งหมด 5 ห้อง แต่ละห้องแบ่งเป็นส่วนๆ รวมทั้งหมดเป็น 12 ส่วน ได้แก่ 1. กว๊านพะเยา 2. ลานศิลาจารึก 3. พะเยาก่อนประวัติศาสตร์ 4. พะเยายุคต้น 5. พะเยายุครุ่งเรือง 6. เครื่องปั้นดินเผา 7. พะเยายุคหลัง 8. กบฏเงี้ยว 9. ประวัติพระเจ้าตนหลวง 10. วีถีชีวิตและภูมิปัญญาพะเยากับความหวัง 11. คนกับช้าง 12. คลังวัตถุโบราณ - NULL พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 พระตำหนักกว๊านพะเยา ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 734-735 ตำบลเวียง พระตำหนักเป็นสถานที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งเสด็จมาประทับทรงงานตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดซึ่งเป็นสถานีเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ซึ่งสามารถเพาะพันธุ์ปลาบึกจากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อเลี้ยงสำเร็จเป็นแห่งแรกของโลกในพ.ศ. 2544 สามารถเพาะพันธุ์ลูกปลาบึกได้นับแสนตัว ปลาบึกเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตัวโตเต็มที่ยาว 3 เมตร น้ำหนัก 250 กิโลกรัม อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง นอกจากนั้นยังเป็นที่เพาะพันธุ์ปลา เช่น ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สกเทศ เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกร ภายในมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงามที่หาดูยากหลายชนิด น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น การล่องเรือชมวิวกว๊านพะเยา การแข่งขันเปตอง มุมพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารปรุงด้วยปลาจากกว๊านพะเยาบริการอีกด้วย เวียง เมืองพะเยา พะเยา ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]