ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 วัดจองสูง ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่สะเรียง เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2381 เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีเจ้าอาวาสเป็นไทยใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2431 ถูกไฟไหม้ และได้บูรณะขึ้นใหม่เป็นวัดจองสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 ภายในวัดมีเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อยู่ 3 องค์ เจดีย์องค์ด้านตะวันตกสร้างเมื่อต้นรัชกาลที่ 6 เจดีย์องค์กลางสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ ส่วนเจดีย์องค์ด้านตะวันออกเป็นเจดีย์ 7 ยอด แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 ถ้ำน้ำลอด ถ้ำน้ำลอกอำเภอปางมะผ้า ตั้งอยู่ในตำบลถ้ำลอด ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 77 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1905 (เชียงใหม่ - ปาย - ปางมะผ้า - แม่ฮ่องสอน) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางโบราณคดีในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในยุคหิน โดยมีโลงศพผิแมน ถ้ำหินงอกหินย้อย ถ้ำค้างค้าง ปลาในลำน้ำที่ไหลผ่านตัวถ้ำ และส่งมีชีวิตให้อย่างที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำ แต่ในช่วงฤดูฝนแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ไม่สามารถนั่งแพเข้าไปชมถ้ำได้ เนื่องจากลำน้ำที่ไหลผ่านตัวถ้ำนั้นมีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ถ้ำน้ำลอดเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียง มีความสวยงาม และมีความยาวของถ้ำประมาณ 500 เมตร จากปากถ้ำจนสิ้นสุดปลาย ในปัจจุบันถ้ำน้ำลอดแห่งนี้อยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
23 น้ำพุร้อนผาบ่อง เป็นน้ำพุร้อนขนาดกลาง ในบริเวณมีสวนสาธารณะและร้านขายอาหารของชุมชน มีห้องอาบน้ำที่ต้องการอาบน้ำแร่ไว้บริการนักท่องเที่ยว ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
24 ถ้ำแก้วโกมล ในถ้ำเต็มไปด้วยผลึกแคลไซต์ ทั้งผนัง พื้น และเพดานของถ้ำ ผลึกมีรูปร่างคล้ายปะการัง ดอกกะหล่ำ เกล็ดน้ำแข็ง ดอกเข็ม และโคมไฟเพดาน มีสีขาวใส เหลือง แดง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
25 พระธาตุจอมมอญ ปูชนียสถานที่มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และมีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
26 น้ำพุร้อนบ้านท่าปาย เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน จำนวนหลายบ่อ ไหลลงสู่ลำธาร แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
27 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ น้ำตกแม่สุรินทร์ น้ำตกผาบ่อง ล่องแพแม่น้ำปาย จุดชมทิวทัศน์บนยอดดอยปุย น้ำฮู้หายใจ สายน้ำที่พุ่งออกมาจากรูผนังถ้ำ ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
28 อุทยานแห่งชาติแม่เงา แม่น้ำเงา วิถีชีวิตกระเหรี่ยงหลายหมู่บ้าน เดินป่าศึกษาธรรมชาติป่าสัก เที่ยวถ้ำปลา น้ำตกโอโละโกร น้ำตกแม่วะหลวง ชมทิวทัศน์บนยอดดอยปุยหลวง - สบเมย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า มีอ่างเก็บน้ำห้วยสอตือ ล่องแพชมความงามตามธรรมชาติ มีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กม. ไว้สำหรับผู้สนใจ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 828 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 10 ชั่วโมง 47 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 62.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 57 นาที ** ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
30 วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์และสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก - เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 บ้านดง วัฒนธรรม การสร้างที่อยู่อาศัย การแต่งกายที่แตกต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆ ชมทิวทัศน์สวยงาม ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
32 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา เส้นทางล่องแพชมความงามตามธรรมชาติจากบ้านแม่สุถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ โป่งเลาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างชุกชุม จุดชมวิวดอยหลวง เส้นทางเดินป่า - แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 บ้านห้วยโป่งอ่อน เป็นศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยบ้านดป่งอ่อน เป็นศิลปะหัตถกรรมด้านเครื่องจักรสาน นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน - เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
34 ภูโคลน มีสายน้ำแร่ ตะกอนโคลนที่ปนเปื้อนมากับน้ำใต้ดินช่วยทำให้ ผิวสุขภาพดี และช่วยในการหมุนเวียนโลหิต มีอยู่เพียงสามแห่งในโลก ในปี พ.ศ. 2538 แหล่งโคลนสุขภาพ โป่งเดือดแม่สะงาหรือชื่อในปัจจุบันคือ ภูโคลน ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยกลุ่มนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศส และชาวไทย ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
35 บ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ) บ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ) เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่บนดอยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร มีความเป็นอยู่เรียบง่ายและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่ง ครัดจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปสัมผัสโดยเดินทางจากแม่ฮ่องสอนไปหมู่บ้านป่าลาน 32 กม. (เส้นทางแม่ฮ่องสอน - ขุนยวม ประมาณกิโลเมตรที่ 235) และเลี้ยวซ้ายขึ้นหมู่บ้าน ซึ่งเป็นทางลาดยางสูงชันประมาณ 8 กิโลเมตร จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 ถ้ำน้ำบ่อผี ถ้ำน้ำบ่อผี มีลักษณะเป็นคล้ายปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ปกคลุมด้วยป่าดิบมีต้นไม้สูงกว่า 30 เมตร มีก้นเหวเป็นป่าดงดิบ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ไม้โบราณนานาชนิด และสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร ภายในถ้ำมีอุณหภูมิหนาวเย็น ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ชาวมูเซอดำคนหนึ่งออกไปล่าสัตว์ และพบกับปล่องถ้ำขนาดใหญ่ มีลักษณะเหมือนบ่อน้ำ ปากหลุมกว้างกว่า 100 เมตร มีกำแพงหินสูงชันรอบด้าน ไม่มีเส้นทางที่มนุษย์คนใดสามารถลงไปได้ ที่ก้นบ่อมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีพรรณไม้หลากหลายชนิดที่หาดูได้ยาก และเขียวสดตลอดปี ต่างจากป่าด้านบน จึงนำมาสู่ความเชื่อเรื่องผี ที่สิงสถิตย์และปกป้องรักษา แต่จริงๆแล้วถ้ำน้ำบ่อผี เกิดจากการยุบตัวลงของเปลือกพื้นโลกเป็นเวลานานหลายล้านปี โดยลักษณะของถ้ำคล้ายกับบ่อน้ำขนาดใหญ่ ความลึกของหลุมประมาณ 200 เมตร ส่วนความกว้างของปากหลุมประมาณ 100 เมตร วิธีการชมคือต้องปีนลงไปตามแนวผาชัน ส่วนที่มาของคำว่า ถ้ำน้ำบ่อผี คือ ถ้ำ มาจากเวลามองจากฝั่งตรงกันข้าม จะมองเห็นโพรงขนาดใหญ่ลึกเข้าไปประมาณ 200 เมตร ด้านบนของถ้ำจะมีหินย้อยที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยแหลม งดงามไม่เหมือนถ้ำอื่น ๆ ในประเทศไทยห้อยอยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่คำว่า น้ำบ่อ มาจากการที่โยนก้อนหินลงไปในตัวบ่อ จะเกิดเสียงคล้ายกับเวลาโยนก้อนหินลงในบ่อน้ำ และคำว่า ผี มาจากความเชื่อของชาวบ้านว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของผีหรือวิญญาณ ทั้งนี้ วิธีเดียวที่จะลงไป ถ้ำน้ำบ่อผี ได้ก็คือ ใช้เชือกโรยตัวลงตรงหน้าผาที่สูงเท่ากับตึก 46 ชั้น และหากจะกลับขึ้นมาก็มีเพียงวิธีการเดียวอีกเช่นกัน ก็คือ การไต่เชือก โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม นอกจากจะได้สัมผัสกับ ถ้ำน้ำบ่อผี ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้ให้ได้ชมกันแล้ว นักเดินทางยังสามารถไปพบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณีของ ชาวเขาเผ่ามูเซอดำ บ้านลุกข้าวหลาม ได้อีกด้วย และนี่คือ ถ้ำน้ำบ่อผี สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่นักเดินทางไม่ควรพลาด ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
37 ถ้ำแม่ละนา ถ้ำแม่ละนาอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านแม่ละนา ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 83 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มีธารน้ำไหลลอดผ่านยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ถือว่ามีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจมา การเดินทางจากปลายด้านหนึ่งทะลุอีกด้านหนึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 15 ชั่วโมง โดยไม่มีการหยุดพัก ภายในถ้ำมีน้ำตก ไข่มุกถ้ำ หินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก และยังเป็นการผจญภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางในถ้ำ ซึ่งถ้ำแห่งนี้อาจจะเป็นถ้ำประเภทเดียวกับถ้ำเมืองแพมและภายในนั้นมีสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอยู่เป็นจำนวน รวมถึงมีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
38 ถ้ำผามอญ ถ้ำผามอญ เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมาก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่งดงาม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
39 ถ้ำผีแมน ถ้ำผีแมน เป็นถ้ำที่อยู่มากมายในเขตอำเภอปางมะผ้า ซึ่งมีการค้นพบทั้งหมดประมาณ 74 แห่ง ซึ่งมีอยู่แห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับเส้นทางหลวงหมายเลข 1095 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้อย่างสะดวก ถ้ำผีแมนเป็นถ้ำที่มีความน่าสนใจทางโบราณคดี มีโลงศพของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ และมีเศษภาชนะดินเผาของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์วไว้ด้วยกัน “ผีแมน คือ โลงผี ทำด้วยไม้ทั้งต้น แซะเนื้อไม้ตรงกลางออกเป็นร่องเหมือนรางใส่อาหารสัตว์ พบโครงกระดูกมนุษย์ กับสิ่งของเครื่องใช้ อยู่ในรางไม้ โลงจะถูกวางสอดเข้ากับเสาไม้ หรือสอดไว้ตามซอกหลืบถ้ำ เป็นที่ฝังศพของมนุษย์เมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว” ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
40 โป่งน้ำร้อนเมืองแปง โป่งน้ำร้อนเมืองแปง มีลักษณะเป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางไร่นาของชุมชนบ้านเมืองแปง ใกล้หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ปิงห่างจากตัวเมืองปายประมาณ 35 กิโลเมตร คุณควรเริ่มจากบริเวณหลักกิดลเมตรที่ 85-86 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวง 1265 จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 24 ข้ามสะพานบ้านเมืองแปง เลี้ยวซ้ายเข้าทางเดินอีก 2 กิโลเมตร สุดทางจะพบโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อนแห่งนี้มีอุณหภูมิสูงถึง 95 องศาเซลเซียสจึงไม่สามารถลงแช่น้ำได้ ช่วงฤดูหนาวมาเยือนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมานั่งรับไออุ่นกันบริเวณริมโป่งน้ำร้อนแห่งนี้ นอกจากนี้จากที่นี่คุณยังสามารถไปเที่ยวชมน้ำพุร้อนเมืองแปงได้อีกด้วย โดยน้ำพุร้อนเมืองแปงจะมีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยพรรณไม้อันร่มรื่นจึงเหมาะสำหรับพักผ่อนชมวิว สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในบริเวณโป่งน้ำร้อน และน้ำพุร้อนเมืองแงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มากางพักแรมได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]