ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
81 ถ้ำแก้วโกมล ในถ้ำเต็มไปด้วยผลึกแคลไซต์ ทั้งผนัง พื้น และเพดานของถ้ำ ผลึกมีรูปร่างคล้ายปะการัง ดอกกะหล่ำ เกล็ดน้ำแข็ง ดอกเข็ม และโคมไฟเพดาน มีสีขาวใส เหลือง แดง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
82 พระธาตุจอมมอญ ปูชนียสถานที่มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และมีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
83 น้ำพุร้อนบ้านท่าปาย เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน จำนวนหลายบ่อ ไหลลงสู่ลำธาร แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
84 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ น้ำตกแม่สุรินทร์ น้ำตกผาบ่อง ล่องแพแม่น้ำปาย จุดชมทิวทัศน์บนยอดดอยปุย น้ำฮู้หายใจ สายน้ำที่พุ่งออกมาจากรูผนังถ้ำ ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
85 อุทยานแห่งชาติแม่เงา แม่น้ำเงา วิถีชีวิตกระเหรี่ยงหลายหมู่บ้าน เดินป่าศึกษาธรรมชาติป่าสัก เที่ยวถ้ำปลา น้ำตกโอโละโกร น้ำตกแม่วะหลวง ชมทิวทัศน์บนยอดดอยปุยหลวง - สบเมย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
86 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า มีอ่างเก็บน้ำห้วยสอตือ ล่องแพชมความงามตามธรรมชาติ มีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กม. ไว้สำหรับผู้สนใจ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 828 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 10 ชั่วโมง 47 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 62.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 57 นาที ** ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
87 วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์และสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก - เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
88 บ้านดง วัฒนธรรม การสร้างที่อยู่อาศัย การแต่งกายที่แตกต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆ ชมทิวทัศน์สวยงาม ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
89 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา เส้นทางล่องแพชมความงามตามธรรมชาติจากบ้านแม่สุถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ โป่งเลาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างชุกชุม จุดชมวิวดอยหลวง เส้นทางเดินป่า - แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
90 บ้านห้วยโป่งอ่อน เป็นศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยบ้านดป่งอ่อน เป็นศิลปะหัตถกรรมด้านเครื่องจักรสาน นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน - เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
91 ภูโคลน มีสายน้ำแร่ ตะกอนโคลนที่ปนเปื้อนมากับน้ำใต้ดินช่วยทำให้ ผิวสุขภาพดี และช่วยในการหมุนเวียนโลหิต มีอยู่เพียงสามแห่งในโลก ในปี พ.ศ. 2538 แหล่งโคลนสุขภาพ โป่งเดือดแม่สะงาหรือชื่อในปัจจุบันคือ ภูโคลน ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยกลุ่มนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศส และชาวไทย ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
92 บ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ) บ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ) เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่บนดอยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร มีความเป็นอยู่เรียบง่ายและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่ง ครัดจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปสัมผัสโดยเดินทางจากแม่ฮ่องสอนไปหมู่บ้านป่าลาน 32 กม. (เส้นทางแม่ฮ่องสอน - ขุนยวม ประมาณกิโลเมตรที่ 235) และเลี้ยวซ้ายขึ้นหมู่บ้าน ซึ่งเป็นทางลาดยางสูงชันประมาณ 8 กิโลเมตร จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
93 ถ้ำน้ำบ่อผี ถ้ำน้ำบ่อผี มีลักษณะเป็นคล้ายปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ปกคลุมด้วยป่าดิบมีต้นไม้สูงกว่า 30 เมตร มีก้นเหวเป็นป่าดงดิบ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ไม้โบราณนานาชนิด และสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร ภายในถ้ำมีอุณหภูมิหนาวเย็น ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ชาวมูเซอดำคนหนึ่งออกไปล่าสัตว์ และพบกับปล่องถ้ำขนาดใหญ่ มีลักษณะเหมือนบ่อน้ำ ปากหลุมกว้างกว่า 100 เมตร มีกำแพงหินสูงชันรอบด้าน ไม่มีเส้นทางที่มนุษย์คนใดสามารถลงไปได้ ที่ก้นบ่อมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีพรรณไม้หลากหลายชนิดที่หาดูได้ยาก และเขียวสดตลอดปี ต่างจากป่าด้านบน จึงนำมาสู่ความเชื่อเรื่องผี ที่สิงสถิตย์และปกป้องรักษา แต่จริงๆแล้วถ้ำน้ำบ่อผี เกิดจากการยุบตัวลงของเปลือกพื้นโลกเป็นเวลานานหลายล้านปี โดยลักษณะของถ้ำคล้ายกับบ่อน้ำขนาดใหญ่ ความลึกของหลุมประมาณ 200 เมตร ส่วนความกว้างของปากหลุมประมาณ 100 เมตร วิธีการชมคือต้องปีนลงไปตามแนวผาชัน ส่วนที่มาของคำว่า ถ้ำน้ำบ่อผี คือ ถ้ำ มาจากเวลามองจากฝั่งตรงกันข้าม จะมองเห็นโพรงขนาดใหญ่ลึกเข้าไปประมาณ 200 เมตร ด้านบนของถ้ำจะมีหินย้อยที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยแหลม งดงามไม่เหมือนถ้ำอื่น ๆ ในประเทศไทยห้อยอยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่คำว่า น้ำบ่อ มาจากการที่โยนก้อนหินลงไปในตัวบ่อ จะเกิดเสียงคล้ายกับเวลาโยนก้อนหินลงในบ่อน้ำ และคำว่า ผี มาจากความเชื่อของชาวบ้านว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของผีหรือวิญญาณ ทั้งนี้ วิธีเดียวที่จะลงไป ถ้ำน้ำบ่อผี ได้ก็คือ ใช้เชือกโรยตัวลงตรงหน้าผาที่สูงเท่ากับตึก 46 ชั้น และหากจะกลับขึ้นมาก็มีเพียงวิธีการเดียวอีกเช่นกัน ก็คือ การไต่เชือก โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม นอกจากจะได้สัมผัสกับ ถ้ำน้ำบ่อผี ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้ให้ได้ชมกันแล้ว นักเดินทางยังสามารถไปพบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณีของ ชาวเขาเผ่ามูเซอดำ บ้านลุกข้าวหลาม ได้อีกด้วย และนี่คือ ถ้ำน้ำบ่อผี สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่นักเดินทางไม่ควรพลาด ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
94 ถ้ำแม่ละนา ถ้ำแม่ละนาอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านแม่ละนา ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 83 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มีธารน้ำไหลลอดผ่านยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ถือว่ามีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจมา การเดินทางจากปลายด้านหนึ่งทะลุอีกด้านหนึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 15 ชั่วโมง โดยไม่มีการหยุดพัก ภายในถ้ำมีน้ำตก ไข่มุกถ้ำ หินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก และยังเป็นการผจญภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางในถ้ำ ซึ่งถ้ำแห่งนี้อาจจะเป็นถ้ำประเภทเดียวกับถ้ำเมืองแพมและภายในนั้นมีสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอยู่เป็นจำนวน รวมถึงมีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
95 ถ้ำผามอญ ถ้ำผามอญ เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมาก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่งดงาม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
96 ถ้ำผีแมน ถ้ำผีแมน เป็นถ้ำที่อยู่มากมายในเขตอำเภอปางมะผ้า ซึ่งมีการค้นพบทั้งหมดประมาณ 74 แห่ง ซึ่งมีอยู่แห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับเส้นทางหลวงหมายเลข 1095 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้อย่างสะดวก ถ้ำผีแมนเป็นถ้ำที่มีความน่าสนใจทางโบราณคดี มีโลงศพของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ และมีเศษภาชนะดินเผาของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์วไว้ด้วยกัน “ผีแมน คือ โลงผี ทำด้วยไม้ทั้งต้น แซะเนื้อไม้ตรงกลางออกเป็นร่องเหมือนรางใส่อาหารสัตว์ พบโครงกระดูกมนุษย์ กับสิ่งของเครื่องใช้ อยู่ในรางไม้ โลงจะถูกวางสอดเข้ากับเสาไม้ หรือสอดไว้ตามซอกหลืบถ้ำ เป็นที่ฝังศพของมนุษย์เมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว” ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
97 โป่งน้ำร้อนเมืองแปง โป่งน้ำร้อนเมืองแปง มีลักษณะเป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางไร่นาของชุมชนบ้านเมืองแปง ใกล้หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ปิงห่างจากตัวเมืองปายประมาณ 35 กิโลเมตร คุณควรเริ่มจากบริเวณหลักกิดลเมตรที่ 85-86 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวง 1265 จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 24 ข้ามสะพานบ้านเมืองแปง เลี้ยวซ้ายเข้าทางเดินอีก 2 กิโลเมตร สุดทางจะพบโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อนแห่งนี้มีอุณหภูมิสูงถึง 95 องศาเซลเซียสจึงไม่สามารถลงแช่น้ำได้ ช่วงฤดูหนาวมาเยือนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมานั่งรับไออุ่นกันบริเวณริมโป่งน้ำร้อนแห่งนี้ นอกจากนี้จากที่นี่คุณยังสามารถไปเที่ยวชมน้ำพุร้อนเมืองแปงได้อีกด้วย โดยน้ำพุร้อนเมืองแปงจะมีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยพรรณไม้อันร่มรื่นจึงเหมาะสำหรับพักผ่อนชมวิว สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในบริเวณโป่งน้ำร้อน และน้ำพุร้อนเมืองแงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มากางพักแรมได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
98 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ุอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มรื่น โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามมาก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมียอดดอยที่มีธรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่น ดอยช้าง ดอยสามหมื่น รวมทั้งมีโป่งเดือดซึ่งเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
99 วัดน้ำฮู วัดน้ำฮูอยู่ที่ตำบลเวียงใต้ เป็นที่ประดิษฐานของพระอุ่นเมือง พระพุทธรูปสิงห์สามอายุประมาณ 500 ปี สร้างด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 28 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ปางมารวิชัย พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำซึมออกมาอยู่เสมอ ชาว บ้านและนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปนมัสการและขอน้ำที่ซึมออกมานี้ โดยทางวัดได้นำมาผสมเป็นน้ำมนต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย หรือเมือง “ป้าย” ชื่อเดิมมาแต่สมัยโบราณ แต่ทุกวันนี้ที่เราๆเรียกกันว่า “ปาย” หรือ “เมืองปาย” เพราะว่าเรียกกันเพี้ยนจนมาเป็นเมืองปายหรืออำเภอปายในปัจจุบัน ปายคือสถานที่ที่ทุกคนไฝ่ฝันไว้ว่าสักครั้งหนึ่งต้องไปเที่ยวปายให้ได้ ก็เพราะความสงบร่มเย็นของเมืองปายแห่งนี้จึงทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลเข้ามาที่เมืองปาย วิถีชีวิตชาวบ้านเรียบง่าย สงบ ร่มเย็น ของเมืองปายที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว และเมืองปายนี้เองก็มีฝรั่งมังค่ามาเที่ยวกันเยอะมาก บางคนถึงกับมาตั้งรกรากที่ปายกันเลย และด้วยความที่เป็นเมืองปาย หรือเมืองป้าย วัฒนธรรมที่มีมาแต่ยาวนานทำให้มีวัดที่เก่าแก่อยู่หลายแห่ง แต่ละวัดก็จะมีประวัติที่แตกต่างกันไป แต่เมืองปายนี่เองที่มีอยู่หนึ่งวัดที่มีชื่ออยู่ในคำขวัญด้วย นั่นก็คือ “วัดน้ำฮู” ประวัติศาสตร์ของ วัดน้ำฮู นี้มีความเป็นมาที่ยาวนานมาควบคู่กับเมืองปาย หรือเมืองป้าย จากตำนานที่มีผู้บันทึกเป็นหนังสือพื้นเมือง และพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของอำเภอปาย สันนิษฐานว่าคงจะตั้งบ้านเมืองมาประมาณสองพันกว่าปีมาแล้ว ซึ่งในสมัยนั้นมีการปกครองลักษณะเจ้าผู้ครองนคร เมื่อประเทศไทยได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองในปี พ.ศ. 2443 ได้ประกาศให้เมืองปาย ขุนยวม เมืองฮ่องสอน ไปขึ้นกับมณฑลพายัพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2454 ทางการได้แต่งตั้งให้หลวงเจริญ เขตเขลางค์นคร (สอน สุขุมินทร์) มาเป็นนายอำเภอปายคนแรก จากหลักฐานที่ปรากฏเป็นโบราณวัตถุต่าง ๆ ตามวัดร้าง กำแพงวัด ซากเจดีย์ปรักหักพัง พระพุทธรูปที่ก่อด้วยอิฐถือปูน ก้อนอิฐเก่าแผ่นใหญ่และหนามาก สันนิษฐานได้ว่าเป็นที่อยู่ของพวกลั๊วะ พวกขอม และลำธาร ลำห้วย หลายแห่งเป็นที่ที่มีช้างป่าจำนวนมาก ต่อมามีพวกไทยใหญ่พากันอพยพมาจากเมืองปั่น เมืองพาย เมืองแสนหวี เชียงของ เชียงตุง หมอกใหม่ ลางเครือ ก้างยาม พม่า และมอญ มาด้วยบ้าง เมื่อมาถึงบ้านดอน (ปัจจุบันบ้านเวียงเหนือ) จึงตกลงใจกันอยู่ที่นั่น และยกขุนส่างปายขึ้นเป็นเจ้าเมืองจากนั้นช่วยกันขุดคูรอบเวียง เพื่อป้องกันสัตว์มารบกวน มีประตูสามด้าน ทางทิศใต้เรียกว่า ประตูดำ เป็นประตู ที่นำศพออกไปป่าช้า แล้วสร้างวัดในบ้านดอนทางทิศตะวันออก ในรัชสมัยของพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้ให้ พะก่ากั่นนะ มาเป็นเจ้าฟ้าเมืองปาย และมีผู้ครองเมืองปายสืบต่อมาอีกคนหนึ่งคือ ขุนส่างเนิง จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2454 ตรงกับ ร.ศ.129 เมืองปาย ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอจนถึงปัจจุบัน ปี 2548 รวมเป็นเวลาประมาณ 94 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอปาย รวม 29 คน พระพ่ออุ่นเมืองที่อยู่คู่มากับวัดน้ำฮูที่ทุกคนสักการะนับถือเป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 24นิ้ว สูง 30นิ้ว ส่วนพระเศียรกลวงมีพระเมาฬีครอบ ไม่มีประวัติบันทึกการสร้างอย่างชัดเจนสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกับสถูปเจดีย์ซึ่งอยู่หลังวิหาร ได้รกร้างอยู่เป็นเวลานาน ในปี พ.ศ. 2468 ผู้ใหญ่ทอน และ นายเห็งพงษ์ พงษ์คำเต็ม พร้อมด้วยชาวบ้านน้ำฮู ได้สร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งอยู่โคนไม้พร้อมด้วยซากปรักหักพังของเจดีย์ ในปี พ.ศ.2474 ครูบาศรีวิชัยนักบุญลานนาไทย ได้นำคณะศิษยานุศิษย์เดินธุดงค์มายังอำเภอปาย ได้มาเห็นสภาพทรุดโทรมของวัดและได้พบพระพุทธรูปดังกล่าว จึงได้สร้างวิหารขึ้นหนึ่งหลังสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมกับสร้างเจดีย์ขึ้นด้านหลังวิหาร 1 องค์และที่วัดน้ำฮูแห่งนี้หากมองดูดีๆจะเห็นพระเจดีย์สีทองอยู่หลังวิหารหรือโบสถ์ของวัดน้ำฮูแห่งนี้ พระเจดีย์นี้ไม่มีบันทึกประวัติการสร้างอย่างชัดเจน แต่เชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ซึ่งได้เสด็จไปเป็นตัวประกันที่พม่าแทนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ต่อมาได้ถูกปลงพระชนม์ที่พม่านั่นเอง ภายในพระเจดีย์นี้ยังบรรจุเส้นพระเกศาของสมเด็จพระพี่นางฯ ไว้ด้วย สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาเป็นวีรสตรีไทยที่ประวัติศาสตร์ควรจำรึกไว้ หากไม่มีพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอาจไม่มีโอกาสกลับมากอบกู้เอกราช และอาจไม่ทรงทราบข่าวการเคลื่อนไหวของทัพพม่าก่อนทุกครั้ง ชาวไทยจึงควรระลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ และถวายสักการะดวงวิญญาณของพระองค์โดยทั่วกัน ส่วนหน้าวัดก็จะมีศาลาปลาให้ผู้คนมากราบไหว้ เนื่องจากว่าศาลาปลาของวัดน้ำฮูนี้มีรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและรูปปั้นสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาไว้ให้สักการบูชาได้อีกด้วย เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
100 วัดพระนอน วัดพระนอนตั้งอยู่เชิงดอยกองมู บนศาลาการเปรียญ มีพระนอนองค์ใหญ่สร้างโดยเจ้านางเมี๊ยะ ภริยาพญาสิงหนาทราชา เมื่อ พ.ศ. 2427 องค์พระนอนขนาดยาว 12 เมตร ด้านหลังวัดมีอุโบสถทรงไทยใหญ่และมีสิงห์คู่ใหญ่ใกล้อุโบสถ ด้านทิศเหนือมีบรรจุอัฐิของ เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนทุกองค์ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]