ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก) เป็นเนินเขาประกอบด้วยหินที่มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ ลักษณะของหินคล้ายกระดูกสัตว์ที่ตายหักทับถมกันมาเป็นเวลา นาน มีถ้ำซึ่งความงดงาม ที่ตีนเขามีวัดเขาพระเจดีย์ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 เมืองโบราณจันเสน สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดี บริเวณเมืองโบราณมีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบ เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่มุมทั้งสี่เป็นรูปมนจนเกือบเป็นวงกลม ล้อมรอบด้วยคูเมืองซึ่งกว้างประมาณ 20 เมตร ปัจจุบันยังมีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำขัง แต่ยังเป็นร่องรอยพอมองเห็นเค้าคูเมืองได้อย่างชัดเจน มีความยาวประมาณ 800 เมตร กว้าง 700 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่เศษ เนื่องจากบริเวณภายในคูเมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอกคูเมือง ชาวบ้านเรียกว่า “โคกจันเสน” ในบริเวณเมืองโบราณได้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ประเภทที่ทำด้วยเศษดินเผา อาทิ พระพิมพ์ต่าง ๆ ตุ๊กตา ตะเกียง ประเภทที่ทำด้วยหิน ได้แก่ ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหินขัดที่ทำด้วยโลหะ มีตุ้มหูทำด้วยตะกั่วหรือดีบุก ใบหอกที่ทำด้วยสำริด จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 พิพิธภัณฑ์จันเสน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในวัดจันเสน อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นบริเวณเมืองโบราณที่ได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก หลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานของชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น นำไปสู่ความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนในการช่วยกันเก็บรักษาสิ่งของ และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้คนทั่วไปได้ทราบ ผ่านการจัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันเสน” หากเข้าไปในวัดแล้วเห็นเจดีย์รูปทรงสวยงามรูปร่างแปลกตา เจดีย์นี้คือ “พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน” รูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะยุคทวาราวดี จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 บึงบอระเพ็ด เป็นทะเลสาปน้ำจืดทีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พื้นที่ประมาณ 132,373 ไร่ เป็นแหล่งธรรมชาติสมบูรณ์ของนกน้ำ พันธุ์บัว พรรณพืช พันธุ์สัตว์ นานาชนิด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรณ์ เข้ามาพัฒนาพื้นที่จำนวน 165 ไร่ ที่ได้รับมอบจากกรมประมงเมื่อปี 2543 พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครวบงจรแห่งใหม่ในภิภาค แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
25 อุทยานสวรรค์ อุทยานสวรรค์ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ อยู่กลางเมืองนครสวรรค์ มีผู้นิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก มีเนื้อที่ 314 ไร่ อุทยานสวรรค์ประกอบด้วยหนองน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า หนองสมบุญ มีถนนวงเหวน 2 ชั้นล้อมรอบ ตรงกลางเป็นเกาะ ซึ่งมีเนื้อที่ 4 ไร่ มีสวนหย่อม สนามหญ้า น้ำพุ เวทีกลางแจ้ง น้ำตกจำลอง ศาลาและสวนสุขภาพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
26 เขาดาวดึงส์ เป็นที่ตั้งของวัดคีรีวงศ์ เดิมชื่อเขาใหญ่ ปัจจุบันชื่อ เขาดาวดึงส์ เพราะตั้งอยู่ ตรงถนน ดาวดึงส์และอยู่เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่บริเวณชุมชนชาวปากน้ำโพ ริมฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นจุดรวมน้ำใจของชาวบ้าน รวมทั้งผู้สัญจรทางน้ำที่ผ่านไปมา และบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมต้นแม่น้ำเจ้าพระยาได้ชัดเจนที่สุดด้วย แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
28 วัดศรีสุวรรณ เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ. 1925 ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2459 มีประวัติที่เล่าต่อกันมาว่าคหบดีตระกูลหนึ่งมีภรรยา 2 คน ต่างคนก็มีบุตรชาย เมื่ออายุครบบวชก็ได้สร้างวัด ภรรยาคนหนึ่งสร้างวัดชื่อ วัดฉิมพลียางโทน อยู่ทางทิศใต้ ส่วนอีกคนหนึ่งสร้าง วัดเขื่อนแดง หรือ วัดศรีสุวรรณ ในปัจจุบัน และวัดนี้มีนามเรียกกันอีกนามหนึ่งว่า วัดตะแลงแกง เนื่องจากได้เคยเป็นที่กักขังและประหารนักโทษ ที่นี่ เคยเป็นวัดร้างที่ทรุดโทรมและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา ราว พ.ศ. 2485 ทางการทหารได้อาศัยที่วัดศรีสุวรรณเป็นที่ตั้งกองบัญชาการยุทธภูมิชั่วคราว นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
29 แหล่งโบราณคดีและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัดเกาะหงส์ เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในบริเวณวัดมีพระวิหารที่มีรอยพระพุทธบาทจำลองปรากฏอยู่บนฝาผนัง จิตรกรรมไทยบนสมุดข่อยภาษามอญมีภาพประกอบและลงรักปิดทองสวยงามมาก พระสังกัจจายน์ยืนมือกุมท้อง และการรักษาโรคด้วยวิธีเหยียบฉ่า โดยหมอจะนำเท้าจุ่มสมุนไพรแล้วนำไปเหยียบแผ่นเหล็กที่กำลังเผาไฟจนร้อนจัด ขณะเหยียบเหล็กจะเกิดเปลวไฟลุกท่วมเท้า จากนั้นก็นำมาเหยียบผู้ป่วยบริเวณที่มีอาการเจ็บป่วย ซึ่งนับว่าเป็นการรักษาโรคแบบโบราณที่มีความอัศจรรย์มาก ซึ่งสืบทอดกันมากกว่าร้อยปี ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
30 ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (ปากน้ำโพ) เป็นจุดที่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถมองเห็น แม่น้ำสองสีซึ่งเกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ำ น่านและแม่น้ำปิง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งไม่น้ำได้ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
31 วัดเกยไชยเหนือ เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ภายในวัดมีองค์เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเสือ แห่งกรุงศรีอยุธยา มีพระอุโบสถหลังเก่าที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน นอกจากนี้ บริเวณนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของตำนานของจระเข้ยักษ์ที่ชื่อไอ้ด่างเกยไชยอีกด้วยภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเป็นอาคารทรงไทย 2 หลัง หลังแรกสร้างประมาณปี พ.ศ. 2539 ภายในจัดแสดง เครื่องปั้นดินเผาที่งมได้บริเวณท่าน้ำวัด นอกจากนี้ยังมีเครื่องเบญจรงค์ เครื่องจักสาน เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นเก่า หาดูยาก ส่วนอาคารหลังที่สอง ตั้งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ต้นน้ำ ภายในจัดแสดง เครื่องปั้นดินเผา เครื่องแก้ว เครื่องเบญจรงค์ ธนบัตร เงินเหรียญโบราณ เครื่องทองเหลือง ปืนยาว เป็นต้นทางโรงเรียนวัดเกยไชยเหนือได้ฝึกเด็กนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น้อยนำชมวัดและพิพิธภัณฑ์ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
32 วนอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทอง วนอุทยานถ้ำเพชร - ถ้ำทอง เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2540 มีเขาชอนเดื่อมีความสูง 100 - 375 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นภูเขาหินโผล่ พื้นที่เป็นเทือกเขาเล็ก ๆ กลางเมือง เป็นเขาหินปูน หินอ่อน และหินแกรนิต มีพรรณไม้หลากหลายชนิดเช่น มะค่าโมง ตะแบก กะเบาลิง สมพง ปออีเก้ง มะหาด มะไฟป่า มะม่วงป่า และสมุนไพรต่าง ๆ เช่น จันทน์แดง จันทน์ขาว จันทน์ผา สลัดใด มะกา หนุมาน และมีสัตว์ป่าหลายชนิดได้แก่ เสือ หมี เก้ง เลียงผา ลิงป่า งูจงอาง ไก่ป่า ชะมด เป็นต้น เป็นแหล่งต้นน้ำของห้วยหินเพลิน ห้วยน้ำโก้และห้วยดินสอพอง มีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ ถ้ำวังไข่มุก ถ้ำดาวดึงส์ ถ้ำประกายเพชร ถ้ำประดับเพชร ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 วัดเขาพนมฉัตร วัดเขาพนมฉัตรเป็นวัดที่พึ่งสร้างขึ้นใหม่ ภายในมีพระธาตุให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและสักการบูชา ทางขึ้นไปยังวัดแห่งนี้ค่อนข้างชันและคดเคี้ยว ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรมีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนอย่างมากเพื่อความปลอดภัย ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
34 วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ สร้างเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2529 และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง96ราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์เป็นวัดในพระองค์ ฯ ลักษณะของวัดสร้างเป็นรูปเรือหลวง มีความหมาย ถึงพาหนะที่จะช่วยขนสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฎ(ทะเลวน)ให้พ้นจากโอฆะสงสารห้วงน้ำนั้นมีชื่อเรือว่า ราชญาณนาวาทีฆายุมงคล สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ซึ่งบริเวณหัวเรือราชญาณนาวาทีฆายุมงคล เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเอกนพรัตน์ พระพุทธเอกนพรัตน์สร้างขึ้นในปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50ปี เป็นปีกาญจนาภิเษก ซึ่งพระพุทธเอกนพรัตน์เป็นพระพุทธรูป 3 องค์ 3 สมัย 4 อิริยาบถ 10 ปาง ในฐานเดียวกันคือ ประทับยืนสมัยสุโขทัย ประทับนั่งสมัยเชียงแสน และปางไสยาสน์สมัยอู่ทองรวมพุทธจริยา 10 ปาง ประทับยืน 5 ปาง ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
35 เขาหน่อ-เขาแก้ว เขาหน่อ-เขาแก้วเป็นเขาหินปูนที่มีวัดเขาหน่ออยู่เชิงเขามีบันไดขึ้นสู่ถ้ำบนยอดเขาและมีพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่อยู่ปากถ้ำ เมื่อครั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จภาคเหนือทางชลมารคสายแม่น้ำปิง เคยประทับพักแรมต่อมาจังหวัดได้สร้างพระบรมรูปไว้เป็นอนุสรณ์ บริเวณเชิงเขามีฝูงลิงจำนวนมากคอยรับอาหารจากนักท่องเที่ยว ที่มาเยือนนอกจากนี้ในเวลาเย็นจะมองเห็นฝูงค้างคาวที่อาศัยอยู่ตามถ้ำน้อยใหญ่ในภูเขาบินออกไปหากินดูเป็นสายยาวสีดำอยู่บนท้องฟ้า บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
36 วัดพระปรางค์เหลือง วัดพระปรางค์เหลือง เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปกรได้คำนวณอายุของวัดว่าเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช 2305 ซึ่งเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในอดีตที่ผ่านมาวัดมีชื่อเสียงในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางด้านยาสมุนไพรรดน้ำมนต์และคาถาตามหลักของแผนโบราณรวมทั้งการรักษาโรคเคล็ด ขัดยอกและอัมพาตโดยวิธี เหยียบฉ่า อย่างได้ผล ซึ่งภายในวัดมีจุดสำคัญต่างๆในการตามรอยเสด็จประพาสต้น เช่น องค์พระปรางค์เหลือง วิหารหลวงพ่อโต แพที่จอดเรือสมัย ร.5 การสาธิตเหยียบ-ฉ่า กุฏิหลวงพ่อเงิน เก๋งเรือพระราชทาน นมัสการรูปหล่อหลวงพ่อเงิน เป็นต้น ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 มณฑปวัดเขาแก้ว มณฑปวัดเขาแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 214 ไร่ ตั้งมาประมาณ 700 กว่าปี หรือประมาณปี พ.ศ.1800 ในสมัยสุโขทัย ภายในมีรูปหล่อหลวงพ่อเทศ หลวงพ่อกัน และหลวงพ่อเดิม ซึ่งเป็นที่นับถือบูชาของผู้คนในชุมชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้วัดเขาแก้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่ในมณฑปบนเขาแก้ว ซึ่งทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีงานเทศกาลปิดทองพระพุทธบาทจำลอง พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนากรมป่าไม้ จัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าในท้องถิ่นและในพื้นที่ใกล้เคียง นำมาปลูกรวบรวมไว้เพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งเก็บเมล็ดไม้ ปัจจุบันสมควรให้รวบรวมไว้ทั้งพืชใช้ประโยชน์ เนื้อไม้ พืชกินได้ พืชสมุนไพร พืชมีพิษ รวมทั้งพืชให้ดอกสวยงามต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษาหาความรู้และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สวนรุกขชาติฯ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาโลมนางมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันมีน้ำตก1แห่งเรียกว่าน้ำตกซับสมบูรณ์ โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 วัดเกรียงไกรกลาง วัดเกรียงไกรเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 60 ไร่เศษ สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2174 และได้พระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. 2224 เดิมมีนามเรียกกันต่างๆ คือ วัดเชียงกาย หรือ วัดเชียงกราย หรือ วัดเชียงไกร ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดปากน้ำและวัดใหญ่ สมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จทางชลมารค ทอดพระเนตรเห็นน้ำท่วมไปหมดจึงพระราชทานนามว่า วัดคงคาราม ต่อมาชื่อวัดได้เปลี่ยนเรียกตามชื่อของตำบลคือ เกรียงไกร เช่นปัจจุบัน เนื่องจากตำบลเกรียงไกรมีวัดเพิ่มขึ้นอีก 2 วัด ดังนั้นวัดเกรียงไกรจึงต้องมีคำว่า ใต้ –กลาง-เหนือ ต่อท้าย เดิมทีเดียวฝั่งตรงข้ามกับวัดเคยเป็นที่ตั้งอำเภอมาก่อน หน้าวัดจึงเป็นท่าจอดเรือ แพ ของพ่อค้าวาณิชที่มาจากเหนือและใต้เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า ที่นี่จึงเป็นศูนย์กลางการค้าที่เจริญที่สุดในสมัย เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นพระมหาเจดีย์ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา พระจุฬามณีเจดีย์สร้างขึ้นตรงฐานเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 ปลายกรุงสุโขทัยประมาณ 600 ปีมาแล้ว ลักษณะของพระจุฬามณีเจดีย์สร้างเป็นฐาน 4 เหลี่ยมและพระเจดีย์มี 9 องค์ ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมเย็น ปีติ ดื่มด่ำในสภาพของแดนพุทธศาสนาแล้ว อีกด้านหนึ่งของพระจุฬามณีเจดีย์นั้น ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางต่าง ๆ และพระพุทธรูปประจำ 12 ราศี เพื่อกราบไหว้บูชาเพ่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกิดในราศีต่าง ๆ เพื่อให้ได้กราบไหว้ และขอพรตามอัธยาศัยของ เพื่อหวังให้เกิดความผาสุกร่มเย็น และความเจริญก้าวหน้าของผู้คนในแต่ละราศี นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]