ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 น้ำตกคลองวังเจ้า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ในแนวเขตจังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะเป็นน้ำตก ชั้นเดียวไหลทิ้งตัวลงมาตั้งฉากกับพื้น ปัจจุบันเดินทางไม่ยากมีถนนตัดผ่าน ห่างจากถนนพหลโยธิน 29 กิโลเมตร อยู่บนถนนวังเจ้า - โละโคะ กิโลเมตรที่ 29 โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
22 บ้านคลองลาน (บ้านกะเหรี่ยง) แหล่งศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าเย้า แม้ว ลีซอ - คลองลาน กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 โบราณสถานวัดเจดีย์กลางทุ่ง ตั้งอยู่นอกเมืองนครชุมทางทิศใต้ ตัววัดหันไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำโดยรอบ เรียกว่า อุทกสีมา เป็นการจัดแผนผังวัดที่นิยมในสมัยสุโขทัย ด้านหน้าเป็นฐานวิหารก่อด้วยอิฐ ถัดไป เจดีย์ประธานลักษณะทรงดอกบัว (สถาปัตยกรรมของสุโขทัย) - เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านบ่อสามแสน ตั้งอยู่ นอกเมืองกำแพงเพชรออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำพงเพชร – พรานกระต่าย หมู่ 6 บ้านบ่อสามแสน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จ.กำแพงเพชร ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านบ่อสามแสน จัดจำหน่ายและผลิตสินค้า แปรรูป ผลผลิตการเกษตรหลายชนิด ที่ขึ้นชื่อที่สุดได้แก่ กระยาสารท ข้าวแตน นางเล็ด ขนมดอกจอก มันรังนก ซึ่งป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด กำแพงเพชร มีความเป็นเอกลักษณ์ ด้านรูปแบบไทย ๆ รสชาติอร่อย บรรจุในผลิตภัณฑ์ที่สะอาด เหมาะสำหรับเป็นของฝาก หรือเป็นอาหารว่าง ได้เป็นอย่างดี หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 โบราณสถานวัดหนองลังกา เป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศใต้หรือเขตอรัญญิกของเมืองนครชุม แผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำโดยรอบทั้ง 4 ด้าน เจดีย์ประธานเป็นลักษณะ เจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังแบบศิลปสุโขทัยก่อด้วยอิฐอยู่ภายในกําแพงแก้ว มีซุ้มพระยื่นออกมาจากฐานตอนล่าง ทั้ง 4 ด้าน ชั้นมาลัยเถาซึ่งรองรับองค์ระฆังเป็นแบบบัวคว่ำ - บัวหงาย ซ.อนลดหลั่นกันสามชั้น องค์ระฆังค่อนข้าง เพรียวหรือชลูด ปากระฆังไม่ผายออกมากนัก ถัดจากองค์ระฆังเป็นส่วนที่เรียกว่าบัลลังก.และส่วนยอดเจดีย์ซึ่ง ประกอบด้วยแกนปล.องไฉน บัวฝาระมี ปล.องไฉนและปลียอด - เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
26 เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง มีชื่อว่าเขาสน มีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถ มองเห็น สายน้ำปิงและเมืองกำแพงเพชร ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งที่นาสนใจศึกษาและเรียนรู้ในบริเวณนี้ก็เช่น 1.ยอดเขาสน เป็นภูเขาที่สูงที่สุดบริเวณนี้ 2.ศาลเจ้าพ่อปู่ดำประจำเขาสนามเพรียง 3.หน่วยพิทักษ์ป่าวังชมภู เป็นที่ตั้งของน้ำตกวังชมภูที่มีความสวยงาม บริเวณน้ำตกวังชมพูมีความร่มรื่น ด้วยป่าไม้ ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก 4.เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
27 วัดพระสี่อิริยาบถ วัดนี้มีบ่อน้ำและที่อาบน้ำอยู่หน้าวัด กำแพงวัดเป็นศิลาแลงทั้ง 4 ด้าน มีทางเข้าปูด้วยศิลาแลง บริเวณมณฑป 4 หน้า ด้านหน้ามีีพระพุทธรูปลีลา ด้านข้างเหนือมีพระพุทธรูปนั่ง พระพุทธรูปปูนปั้นทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาแล้วชำรุดเหลือซาก พอเป็นรอยให้ดูรู้่ว่าเป็นพระพุทธรูปเท่านั้น หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
28 น้ำตกคลองน้ำไหล (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติคลองลาน ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินที่นี่กว้างมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายน้ำ ลำธารสวยด้วยโขดหิน ในชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็น 2 สาย ดูสวยงามทางฝั่งขวาไหลลงสู่แอ่งน้ำกว้างประมาณ 3 เมตร เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตก คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 น้ำตกคลองลาน (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) น้ำตกคลองลาน เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากหน้าผาสูง 95 เมตร กว้าง 40 เมตร และด้านล่างของน้ำตกเป็นแหล่งน้ำที่ลงเล่นน้ำได้ เหมาะสำหรับไปพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ห่างจากตลาดคลองลาน 10 กิโลเมตร คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
30 อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน มีสภาพป่าทั้งไม้สักและไม้กระยาเลยสมบูรณ์มาก เป็นภูเขาสูง มีธรรมชาติสวยงาม และมีจุดแด่นที่น่าสนใจคือ น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล แก่งเกาะร้อย และน้ำตกเพชรนิยม และถ้ำเพชรนิยม คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
31 ยอดเขาจ๊อกป๊อก ยอดเขาจ๊อกป๊อก เป็นยอดเขาที่มีความสวยงามอีกแห่งของจังหวัดกำแพงเพชร โดยอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลานบริเวณยอดเขาจ๊อกป๊อก เป็นลานชมธรรมชาติที่สวยงาม มีอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีเกาะแก่งโขดหินมากมาย บางพื้นที่นั้นเหมาะแก่การมาเล่นน้ำ ล่องแก่ง หรือแม้แต่การตกปลาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่นักตกปลาตัวยงต่างมาเลือกเป็นหมายในการตกปลา โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
32 ตาดช่องแคบแก่งเกาะร้อย ตาดช่องแคบมีลักษณะเป็นโตรกเขาขนาดเล็กสองลูก อยู่ระหว่างสองฝั่งของคลองสวนหมาก มีน้ำไหลผ่านบริเวณนั้นซึ่งกระแสน้ำค่อนข้างแรง เหมาะก่ารจากนั้นจะล่องผ่านแก่งเกาะร้อย บริเวณนี้น้ำจะแรง และมีแก่งมากการผจญภัย จากตาดช่องแคบขึ้นไปทางฝั่งซ้าย มียอดเขาสูงตั้งอยู่ลูกหนึ่งให้ปีนขึ้นไปสัมผัสกับบรรยากาศที่งดงาม บนยอดเขาซึ่งเต็มไปด้วยกล้วยไม้ป่าและพันธ์ไม้เลื้อยที่พากันติดอยู่ตามคบไม้ ถือเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่ชวนมองอีกแห่งหนึ่งของผืนป่าโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 หมู่บ้านเป่าแก้ว (หัตถกรรม) เป็นสินค้าที่มีความน่าใจ และเป็นที่ต้องการของตลาด ระหว่างเยี่ยมชมมีการสาธิตให้ดูถึงขั้นตอนกรรมวิธีการทำด้วย ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
34 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ด้วย นายสวัสดิ์ คำประกอบ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0104/9871 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2526 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์) ขอให้จัดพื้นที่ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีสภาพธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำลำธาร กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1290/2526 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2526 ให้นายชัยณรงค์ จันทรศาลทูล นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูล ปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกแม่กระสาหรือแม่กี ซึ่งสูงประมาณ 200 เมตร และหน้าผาต่างๆ สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือรายงานผลการสำรวจ ที่ กษ 0713/พิเศษ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2526 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2528 เห็นชอบให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองขลุงและป่าคลองแม่วงก์ในท้องที่ตำบลปางตาไว อำเภอคลองขลุง (ปัจจุบันเป็นอำเภอปางศิลาทอง) จังหวัดกำแพงเพชร และป่าแม่วงก์–แม่เปิน ในท้องที่ตำบลแม่เลย์ และตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ปัจจุบันเป็นตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ และตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน) เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 104 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 14 กันยายน 2530 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของประเทศ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
35 ตัวเมืองกำแพงเพชรเก่า มีกำแพงศิลาแลงชั้นเดียวสูงประมาณ 5 เมตร มีป้อม 10 ป้อม คูเมืองกว้าง 30 เมตร กำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือยาว 220เมตร ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ยาว 540 เมตร ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือยาว 2,403 เมตร ทิศตะวันตกเฉียงใต้ยาว2,150 เมตร มีประตูเมือง 10 ประตู ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 พิพิธภัณฑ์วัดปราสาท (บ้านโคนใต้) พระมหาสมณเจ้ากรมวชิรณานวโรรส(สมเด็จพระสังราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เสด็จทอดพระเนตรวัดปราสาทและนมัสการพระในโบสถ์ วิหารของวัดนี้ไม่มีฝา นอกจากพรประธานมีพระหล่อเก่าๆทั้งนั่งและยืนหลายองค์ องค์โตสูง 3 ศอก 4 ศอกนอกจากในโบสถ์และวิหารตามเจดีย์และกองอิฐปูนยังเห็นพระกองอยู่เกลื่อนกล่นเหลือแต่พระเศียรก็มีอยู่ 8 รูป มีหมู่บ้านใกล้เคียงหนาแน่น จึงได้ทรงพระราชราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้าง และได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาภายหลัง คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (เมื่อ พ.ศ. 2539) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เมื่อ พ.ศ. 2540 ตัวพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยหมู่เรือนไทยภาคกลาง มีขนาดใหญ่ และสร้างขึ้นอย่างสวยงาม โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการไว้ 4 ส่วน คือ1.ประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร 2.กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร 3.ธรรมชาติวิทยาและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด 4.มรดกดีเด่นของจังหวัด ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 เมืองนครชุม เมืองนครชุม เป็นเมืองโบราณ อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง กำแพงเมืองเป็นมูลดินสูง 2-3 เมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวไปตามแม่น้ำปิง จากตะวันออก ไปตะวันตก ภายในกำแพงเมือง มีวัดเก่าแก่อยู่ 2-3 วัดที่สำคัญคือ วัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 วัดกรุสี่ห้อง วัดกรุสี่ห้องเป็นวัดที่ มีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยที่สุดในยุค กำแพงเพชรรุ่งเรืองสุดขีด คือราวพุทธศักราช 1900 – 2000 มีหลักฐานทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครในเมืองกำแพงเพชร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีเนื้อที่วัด ไพศาลกว่าวัดอื่นในอุทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร คือกว่า 64,200 ตารางเมตร มีวิหารขนาดใหญ่ หนึ่งหลัง ขนาดย่อม 2 หลัง มีเจดีย์ขนาดย่อมเรียงรายอยู่ด้านหน้าวัด ถึง 13 องค์ มีกุฏิที่มีลักษณะแปลก 8 หลัง มีศาลาโถง 3 หลัง มีเวจคือส้วม หรือฐาน อยู่มากมายกว่า 8 ที่ มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ วางในทิศที่เหมาะสมในทุกทิศ 5 บ่อ และบ่อขนาดย่อม อยู่บนอาคารวิหาร อีก 2 บ่อ.... สิ่งที่น่าสนใจที่สุด ของวัดกรุสี่ห้องคือ การที่มีพระวิหาร ขนาดใหญ่ ที่มีรูปทรงและสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นเลิศ สัดส่วนใช้สอยของห้องต่างในวิหารล้วนสมดุลยิ่ง... ที่พิเศษสุด พื้นของวิหาร ปูด้วยหินชนวนอย่างงดงาม ดูกว้างขวางและแปลกตากว่าวัดใดๆ ในเมืองกำแพงเพชร พื้นที่ตั้งพระประธานมีขนาดใหญ่มาก มีพระพุทธรูปโกลนศิลาแลง ขนาดใหญ่น้อย นอนเรียงรายทั่วพื้น บันไดด้านหน้ามีบันไดขนาดใหญ่ บันไดเดียว บันใดด้านหลังมี 2 บันได ... ในเขตพุทธาวาส มีกำแพงแก้วสูงใหญ่ขนาดท่วมหัวคน สูงและงดงาม กว่าทุกวัด ด้านหลังวิหารไม่มีเจดีย์ หรือมณฑป เหมือนวัดทั่วไป แต่เจดีย์ขนาดใหญ่จะไปอยู่ที่หน้าวัดถึง 13 องค์ เรียงรายเป็นหน้ากระดานล้วนงดงามนัก..... สิ่งที่แปลก และดูทันสมัยที่สุดคือ การมีส้วม อยู่ในตัวอาคาร ของศาลา ที่พักคนเดินทาง หรือศาลาสำหรับภิกษุสงฆ์ เราไม่เคยพบเห็นลักษณะของส้วมอยู่ในอาคาร การรักษาความสะอาด และการเก็บกลิ่น คงใช้ภูมิปัญญาที่ ก้าวหน้า กว่าทุกแห่ง ในการแยกส่วน ของการถ่ายหนักและเบาไม่ให้ผสมกัน อาจทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่สะอาด เราพบที่วัดกรุสี่ห้องแห่งนี้.... ในอาคารที่มีลักษณะเหมือนกุฏิขนาดใหญ่ มีการวางผังห้องและผังอาคาร อย่างบ้าน จัดสรรในปัจจุบัน โดยมีห้องรับแขก ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องส้วม อยู่ในอาคาร ที่เป็นกุฏิขนาดใหญ่ อย่างเหมาะสมและลงตัว เราไม่เคยพบวัดที่มีลักษณะเช่นนี้ ที่แห่งใดในเมืองกำแพงเพชร หรือที่อื่นๆในเมืองโบราณ.... ผู้ที่สร้างและออกแบบวัดกรุสี่ห้อง ต้องไม่ใช่ธรรมดา เพราะมิได้ยึดจารีต ในการสร้างวัดแต่โบราณ กลับมีการพัฒนาไปในรูปแบบที่ทันสมัย และยึดประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ ผู้ที่วางผังและออกแบบวัดกรุสี่ห้อง ต้องเป็นสถาปนิกชั้นยอดในยุคกระโน้น ของเมืองกำแพงเพชร และเมื่อสำรวจอาคาร และส้วมตลอดจนวิหารแล้วต้องสันนิษฐานว่าวัดกรุสี่ห้อง มีพระภิกษุ จำพรรษา นับร้อยองค์ ในสมัยนั้น ท่านผู้ครองวัด หรือเจ้าอาวาส ต้องเป็นพระที่มีสมณะศักดิ์สูง หรืออาจถึงขั้นเป็นสังฆราชในเมืองกำแพงเพชร เพราะมีกุฏิที่พัก ขนาดใหญ่ และครบถ้วน จึงน่าสนใจมาก.....บนวิหารขนาดย่อม ....มีบ่อน้ำลึกนับ 10เมตรอยู่บนอาคาร ที่มีหลังคา นับเป็นสถาปัตยกรรมที่เหนือชั้น ..บ่อน้ำแต่ละบ่อ ที่พบในวัด มีขนาดที่มาตรฐานในทิศทางที่เหมาะเจาะ ท่านที่ไม่เคยมาชมวัดกรุสี่ห้อง โปรดแวะเข้ามาชมท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และอลังการ ของวัด และเข้าใจในความฉลาดของภูมิปัญญาไทยในสมัยโบราณ....วัดกรุสี่ห้องจึงน่าจะเป็นวัดที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 วัดช้างรอบ วัดช้างรอบ เป็นวัดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินสูง มีพระเจดีย์ใหญ่ตั้งอยู่กลางลานสี่เหลี่ยมที่ฐานเป็นรูปช้างครึ่งตัวเห็นแต่ 2 ขาหน้า หันศรีษะออกจากฐานรายรอบเจดีย์ เป็นช้างทรงเครื่อง จำนวน 68 เชือก ทางขึ้นไปบนฐานทักษิณมีบันไดสี่ด้าน ฐานเจดีย์จากพื้นดินถึงลานทักษิณชั้นบนสูงประ มาณ 7 เมตร กลางลานมีเจดีย์ฐานเขียงแปดเหลี่ยม ลักษณะเป็นเจดีย์แบบลังกายอดหัก ด้านหน้าฐานเจดีย์เป็นวิหารใหญ่ มีมุขเด็จข้างหน้าหนึ่งห้อง จากการขุดแต่งที่ฐานเจดีย์วัดช้างรอบนี้ได้พบบรรดาลวดลายต่าง ๆ เป็นดินเผารูปนางรำ รูปยักษ์ รูปหงส์ รูปหน้าเทวดา และหน้ามนุษย์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุศิลปสมัยอยุธยาตอนต้น หรือสุโขทัยตอนปลาย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]