ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 วังปลาพลวง เป็นวังปลาขนาดใหญ่ที่มีปลาพลวงจำนวนมากอาศัยอยู่บริเวณเส้นทางเดินไปน้ำตกตำหนัง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
22 พิพิธภัณฑ์ดอยมูเซอดำ เป็นแหล่งศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่ามูเซอ - แม่สอด ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช เป็นเทือกเขาสูงชันอุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ ทั้งมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ สะพานหิน ต้นกระบากที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ฯลฯ - แม่สอด ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
24 เจดีย์ยุทธหัตถี เป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรรับสั่งให้สร้างขึ้นตรงที่กระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม 2 ค่ำ ตรงกับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2135 ปัจจุบันอยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์ ซึ่งเดิมเรียกว่า ตำบลท่าคอย เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ศาลเจ้าพะวอ น้ำตกขุนพะวอ น้ำตกห้วยกระทิง น้ำตกป่าหมาก น้ำตกผึ้งหลวง ล่องแก่งลำห้วยแม่ละเมา ชมผาชมปรง - แม่ระมาด ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
26 พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่ พระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่ เล่าสืบต่อกันมาว่า ผู้สร้างเป็นชาวกะเหรี่ยงในสมัยที่อังกฤษปกครองพม่า ชื่อว่านายพะส่วยจาพอ ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ได้นำเงินตราเหรียญรูปีบรรทุกหลังช้างมาเพื่อหาที่สำหรับสร้างเจดีย์ถวาย เป็นพุทธบูชา ครั้นมาถึงบริเวณผาหินกิ่ว (หรือดินจี่) ได้มองเห็นหินก้อนใหญ่ชะโงกงำตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน และมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระอินทร์แขวนในประเทศพม่า จึงได้ทำการก่อสร้าง เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นำพระสารีริกธาตุบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ พร้อมกับพระพุทธรูปทองคำจำนวน 5 องค์ - แม่สอด ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 น้ำพุร้อนแม่กาษาและถ้ำแม่อุษา เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอำเภอแม่ระมาดซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำแม่อุษา แม่กาษา แม่สอด ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
28 ถ้ำแม่อุสุ (อุทยานแห่งชาติแม่เมย) ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่เมย เป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดกว้างใหญ่ มีลำน้ำแม่อุสุไหลเข้าสู่ปากถ้ำซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วไหลเวียนไปออกด้านหลังถ้ำลงไปสู่แม่น้ำเมยซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีระยะทางโดยประมาณ 450 เมตร ปากถ้ำกว้างประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร ภายในของถ้ำมีคูหาใหญ่ๆ อยู่ 3 คูหา มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก เวลากลางวัน แสงอาทิตย์ส่องลาดผ่านปล่องถ้ำลงมากระทบหินทราย เกิดประกายแวววาว บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมภายใน ทางเดินในถ้ำค่อนข้างสะดวก มีเพียงบางช่วงที่ต้องปีนป่ายก้อนหินบ้าง ในช่วงฤดูฝนระดับน้ำในถ้ำจะขึ้นสูงจนไม่สามารถเข้าไปในถ้ำได้ ถ้ำแม่อุสุจึงเที่ยวได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน ขุดพบครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 โดยการนำของ นายวชิระ ม่วงแก้ว ป่าไม้เขตตาก ได้ทำการขุดเปิดหน้าดินจนสุดลำต้นเมื่อปี 2548ความโตเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1.80 ม. ยาว 72.22 ม อายุประมาณ 800,000 ปี ภายในมีการจัดแสดงไม้กลายเป็นหินที่ขุดพบมากมาย ซึ่งบางต้นยังมีลักษณะที่ค่อนข้างรูปร่างสมบูรณ์ ตากออก บ้านตาก ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
30 วัดพระบรมธาตุ (หลวงพ่อทันใจ) มีโบราณสถานสำคัญ คือ พระบรมธาตุ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในเขตอำเภอ บ้านตาก และ อำเภอใกล้เคียง ตลอดจนมีองค์หลวงพ่อทันใจเป็นที่เคารพของประชาชนกราบไหว้เป็นสิริมงคลชีวิต เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (ต้นกระบากใหญ่) อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช มีเนื้อที่ 149 ตาราง กิโลเมตร หรือ 93,125 ไร่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน มีภูเขาสลับซับซ้อนทิวทัศน์สวยงาม จุด เด่นที่สำคัญก็คือ ต้นกระบากใหญ่ ซึ่งจัดว่าเป็นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้ที่ค้นพบคือ นายสวาท ณ น่าน ช่างอันดับ 2 สถานีโทรคมนาคมจังหวัดตาก ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ พื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตของ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ ป่าห้วยตากฝั่งขวาและป่าละเมาะ สภาพป่าสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศา เซลเซียส มีธรรมชาติงดงาม กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2524 ป่าในเขตอุทยาน นี้มีหลายชนิด เช่น ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง และป่าไม้เบญจพรรณ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
32 น้ำตกผาลาด น้ำตกแรกที่อยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานฯ ลักษณะเป็นชั้นน้ำตกขนาดเล็ก มีลานหินกว้างเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ปิกนิก แม่ท้อ เมืองตาก ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 น้ำตกลานเลี้ยงม้า อยู่ตอนบนของลำห้วยลานสางถัดขึ้นไปจากน้ำตกผาลาดประมาณ 200 เมตร ลักษณะน้ำตกไหลผ่านลำธารด้านบนของหน้าผาที่เป็นช่องบีบสายน้ำให้ตกลงมาเป็นเส้นสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
34 น้ำตกลานสาง (อุทยานแห่งชาติลานสาง) อุทยานแห่งชาติลานสาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น เช่น น้ำตกที่งดงามหลายแห่ง ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ “น้ำตกลานสาง” เหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
35 อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติลานสาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น เช่น น้ำตกที่งดงามหลายแห่ง ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ “น้ำตกลานสาง” เหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติลานสาง มีเนื้อที่ประมาณ 65,000 ไร่ หรือ 104 ตารางกิโลเมตร แม่ท้อ เมืองตาก ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
36 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง ใกล้กับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศาลนี้แต่เดิมอยู่ที่วัดดอยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามกับตัวเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ชาวเมืองเห็นว่าศาลนั้นไม่สมพระเกียรติ จึงช่วยกันสร้างศาลขึ้นใหม่พร้อมกับให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกว่า พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2277 สวรรคต พ.ศ. 2325 รวม 48 พรรษา ศาลนี้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป เชียงเงิน เมืองตาก ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 ตลาดริมเมย ตลาดริมเมย เป็นชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของสหภาพพม่า เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมือง มากมาย ทั้งของไทยและพม่า เช่น หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถั่ว เครื่องหนัง ผ้าซาติน ฯลฯ นอก จากนี้ยังเป็นตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์จะข้าม ไปยังประเทศพม่าจะต้องแลกเงินจ๊าดตรงด่านตรวจ เพื่อเป็น ค่าผ่านแดน และค่าเรือทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ท่าสายลวด แม่สอด ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 สะพานมิตรภาพชายแดนไทย- พม่า เป็นสะพานที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างไทยและพม่าบริเวณด่านพรมแดนแม่สอด เป็นแหล่งการแลกเปลี่ยน ค้าขายสินค้า ท่าสายลวด แม่สอด ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 วัดโพธิคุณ วัดโพธิคุณ หรือ วัดห้วยเตย เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสีหรือเป็นวัดป่าสายปฏิบัติที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานา ชนิด ภายในวัดออกแบบและจัดวางผัง สภาพภูมิทัศน์ตลอดจนสิ่งก่อสร้างที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเป็นผลงานการออกแบบและก่อสร้างตกแต่งตลอดจนการปั้นพระพุทธรูป โดยคุณสมประสงค์ชาวนาไร่ ศิลปบัณฑิตจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีและมหาบัณฑิตทางด้านโบราณคดีมหาวิทยลัย ศิลปากร ท่านได้อุทิศชีวิตและจิตใจในการก่อสร้างนานกว่า 17 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยไม่ขอรับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ตัวพระอุโบสถคล้ายเรือลำใหญ่สร้างเป็นสามชั้น ชั้นล่างไม่มีการตกแต่งใด ๆ ชั้นที่สองมีการตกแต่งผนัง เพดาน และหัวเสา ชั้นที่สามเป็นส่วนของพระอุโบสถที่ใช้สำหรับประกอบศาสนาพิธีต่าง ๆ ตกแต่งอย่างละเอียดประณีตทั้งในส่วนของผนัง เสา และเพดาน ในลักษณะของประติมากรรมนูนต่ำผสมผสานกับการระบายสี ประดับกระจกและปิดทอง มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประธาน ภายนอกตัวพระอุโบสถประดับด้วยลวดลายชั้นบรมครูที่มีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน ประณีตงดงาม ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างได้อาศัยรูปแบบของศิลปตามแนวประเพณีมาสร้างสรรค์ ขึ้นใหม่ ตามจินตนาการได้อย่างมีชีวิตชีวา แม่ปะ แม่สอด ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 แก่งแม่ระเมา ลำน้ำแม่ละเมา ซึ่งอยู่ใกล้อำเภอแม่สอดที่สุด และ เป็นจุดล่องแก่งที่ง่าย และสะดวก ไม่ยาก และ ไม่ง่าย จนเกินไป ลักษณะสายน้ำเป็นสายน้ำเล็กๆ มีต้นกำเนิดจากอำเภอพบพระ อำเภอ อุ้มผาง ไหลไปทางทิศเหนือ ผ่านบ้านแม่ละเมา อำเภอแม่สอดไปรวมกับแม่กระสา และ ไหลไปบรรจบลงที่แม่น้ำเมย ที่ บ้านวังผา อำเภอ แม่ระมาดช่วงก่อนที่จะมีการล่องแก่งจะเป็นแม่น้ำสายเล็กๆ จนมีชาวบ้านนำเรือยางมาทดลองล่องแก่งก็พบว่า กิจกรรมล่องแก่งที่นี่ก็สนุกอีกที่หนึ่ง ล่องได้ทั้งเรือยาง และ เรือคายัด อีกทั้งใช้เวลาไม่มากด้วย พะวอ แม่สอด ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]