ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
41 วัดนางพญา ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชบูรณะ มีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยเดียวกับวัดราชบูรณะ ต่างกันที่วัดนางพญาไม่มีพระอุโบสถมีแต่วิหาร วัดนี้มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่อง เรียกว่า พระนางพญา ซึ่งเล่าลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันหาได้ยากมาก มีก็แต่ที่ได้สร้างจำลองขึ้นภายหลัง มีการพบกรุพระเครื่องครั้งแรกใน พ.ศ. 2444 และครั้งหลังเมื่อ พ.ศ. 2497 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
42 รอยตีนสัตว์โบราณ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ) เป็นรอยเท้าสัตว์โบราณปรากฏบนหิน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
43 วนอุทยานเขาพนมทอง ถ้ำฤาษี ลำห้วย หนองน้ำธรรมชาติ ชมวิวลานหินที่สวยงาม พันชาลี วังทอง พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
44 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ตั้งแต่ทิสเหนือจดทิศใต้ ป็นเทือกเขากั้นพรมแดงระหว่างประเทศไทยกับสาธารรรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-1800 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไมย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นที่ราบประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด เช่น แหล่งต้นน้ำลำธารตภาค และลำน้ำปาด - เนินมะปราง พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
45 ผาชูธง ลานหินปุ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมากอีกแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีชื่อเสียงคู่กันมากับลานหินแตก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณริมหน้าผาเป็นลานหินที่มีก้อนหินผุดขึ้นเป็นปุ่มไล่เลี่ยกัน กระจายอยู่ทั่วลานหิน ลักษณะการเกิดคล้ายกับลานหินแตก คือเกิดการโก่งตัวของเปลือกโลก ทำให้ชั้นหินทรายส่วนนี้เกิดรอยแตกแต่มีขนาดเล็กกว่าลานหินแตก รอยหินนี้ผ่านกระบวนการสึกกร่อนและผุพังตามธรรมชาติ ด้วยการกระทำของน้ำและสายลมแรง ขัดเกลาแท่งหินให้มีรูปร่างเป็นปุ่มกลมมน ตั้งเรียงรายอยู่เต็มลาน ลานหินปุ่มตั้งอยู่ใกล้หน้าผาด้านตะวันตก มีทิวทัศน์สวย สายลมพัดเย็นสบาย บริเวณนี้เคยเป็นที่พักฟื้นคนไข้ เมื่อครั้งที่ภูหินร่องกล้าเป็นฐานที่มั่นสำคัญของ พคท.ที่ใช้ในการสู้รบกับฝ่ายรัฐบาล ผาชูธงอยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 600 เมตร เป็นหน้าผาสูงชันสามารถเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะภาพทิวทัศน์ดวงอาทิตย์ตกดินจะสวยงามไม่แพ้จุดชมทิวทัศน์อื่นๆ บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ที่ ผกค.จะขึ้นไปชูธงแดง (ฆ้อนเคียว) ทุกครั้งที่รบชนะทหารของรัฐบาล ในช่วงฤดูฝน เส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้ จะมีพรรณไม้ที่ขึ้นงอกงามอยู่บนลานหินหลายชนิดแข่งกันออกดอกสวยๆให้ได้ชมเป็นของแถม เช่นกระดุมเงิน เอนอ้า เอื้องม้าวิ่ง ลิ้นมังกรทั้งสีส้มและสีหลือง ที่เด่นที่สุดเห็นจะเป็นต้นเปราะภูสีขาว หรือบางครั้งก็เรียกกันว่าบัวสวรรค์ ออกดอกสีขาวสวยงามให้ได้ชมกันเต็มอิ่ม การเข้าไปท่องเที่ยวเส้นทางลานหินปุ่มนี้ เป็นเส้นทางเดินที่วนเป็นวงกลม โดยมีจุดเที่ยวชมหลักๆคือ สำนักอำนาจรัฐ ซึ่งสะสมเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงคราม อันเกิดจากความขัดแย้งกันของคนในชาติด้วยกันเอง จากนั้นก็ไปชมลานหินปุ่ม ชมทิวทัศน์ทะเลภูเขา ชมลักษณะพิเศษของลานหินที่เป็นตะปุ่มตะป่ำเรียงกันเป็นแนวเต็มหน้าผา สัมผัสสายลมเย็นๆ อากาศปลอดโปร่งสบาย จากนั้นไปรอชมพระอาทิตย์ตกที่ผาชูธง จากจุดนี้เดินต่อไปยังลานจอดรถครบรอบวงพอดี แต่ช่วงเวลาที่เดินกลับนี้อาจจะเป็นเวลาที่พลบค่ำพอดี ถ้าติดไปฉายไปด้วยก็จะเดินกลับได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
46 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์ และลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแหล่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก ทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 789,000.00 ไร่ หรือ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร สำหรับชื่อของอุทยานแห่งชาติเป็นชื่อของทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นโดยอาศัยชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งในทุ่งหญ้าแห่งนี้ คือ ต้นแสลงใจ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลสุกสีแสด เมล็ดให้สารสตริคนิน ซึ่งเป็นสารเบื่อเมา คาดว่าในสมัยก่อนมีต้นแสลงใจขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
47 ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขต อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทางด้านทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นถ้ำน้ำลอด ทางขึ้นปากถ้ำเป็นธารน้ำไหล ผ่านโขดหินน้อยใหญ่ ซึ่งต้องปีนป่ายขึ้นไป ในถ้ำมีลักษณะ คล้ายห้องโถงที่มีธารน้ำไหลผ่าน มีความยาว 1.4 กิโลเมตร สวยงามด้วยหินงอกหินย้อย ช่วงที่เหมาะแก่การชมถ้ำคือในฤดูแล้ง และต้องนำไฟฉายติดตัวไปด้วย ฤดูฝน ไม่เหมาะแก่การเที่ยวชม เนื่องจากปริมาณน้ำมากและอันตราย ถ้ำแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 85 กิโลเมตร - เนินมะปราง พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
48 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าสิบเอก ดร.ทวี-พิมพ์บูรณเขต พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวีพิมพ์ บูรณเขตต์ ตั้งอยู่ตรงข้าม โรงหล่อพระบูรณะไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอเมือง เป็นที่เก็บ รวบรวม ศิลปะพื้นบ้าน ตั้งแต่ชิ้นเล็ก จนถึงชิ้นใหญ่ เช่น เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัว โบราณ เครื่องวิดน้ำด้วยมือ เครื่องสีข้าว เครื่องดักสัตว์ เครื่องมือจับหนู จับแมลงสาบ เป็นต้น ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
49 พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงที่ชั้นสองของอาคารเอนกประสงค์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ทุ่งหนองอ้อ) ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ จัดแสดงผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่นำมาจากแหล่งต่าง ๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ ผ้าและวิถีชีวิตของชาวไทยครั่ง มีบริการข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและเอกสารเกี่ยวกับการผลิต การศึกษาเรื่องผ้าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดแสดงชุดฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถซึ่งพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งจำหน่ายผ้าพื้นเมือง ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
50 วัดจุฬามณี เป็นโบราณสถานที่มีมาก่อนสมัยสุโขทัย เคยเป็นที่ตั้งของเมืองสองแควเก่า มีโบราณสถานสำคัญคือ ปรางค์แบบขอมขนาดย่อม ก่อด้วยศิลาแลง ด้านหน้าก่อเป็นแบบตรีมุข ตั้งบนฐานสูงซ้อนกันสามชั้น สมัยที่ยังสมบูรณ์อยู่มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ใกล้เคียงกันมีมณฑปพระพุทธบาทจำลองซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้น แผ่นจารึกหน้ามณฑปมีใจความสรุปได้ว่า เมื่อ พ.ศ. 2221 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้ผ้าทาบรอยพระพุทธบาท สลักลงบนแผ่นหิน พระราชทานไว้เป็นที่กราบไหว้ของฝูงชน ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
51 ทุ่งโนนสน ทุ่งโนนสน อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำหรับคนที่รักการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและการแค้มป์ปิ้ง โดยเป็นทุ่งหญ้าสลับกับป่าสนเขาที่สวยงามมาก โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว ตามบริเวณลานหินจะเต็มไปด้วยดอกไม้เล็กๆ เช่น ดุสิตา สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน ฯลฯ รวมทั้งกล้วยไม้ดินนานาชนิด เช่น เอื้องม้าวิ่ง ยี่โถปีนัง ฯลฯ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
52 น้ำตกสกุโณทยาน “สวนรุกขชาติสกุโณทยาน” คือ สวนป่าซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองพิษณุโลกมาช้านาน พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเนินเขา มี “ลำน้ำเข็ก” หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “แม่น้ำวังทอง” ไหลผ่านทางด้านทิศใต้ สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 814 ไร่ เดิมทีสวนรุกขชาติสกุโณทยานแห่งนี้เคยมีชื่อว่า “วนอุทยานวังนกแอ่น” โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นวนอุทยานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 – 2498 (สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี) ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสวนอุทยานวังนกแอ่นแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม “สกุโณทยาน” แทนคำว่า “วังนกแอ่น” ซึ่งเคยใช้อยู่เดิม แต่นั้นมาวนอุทยานวังนกแอ่นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วนอุทยานสกุโณทยาน” วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
53 วัดราชคีรีหิรัญญาราม (วัดเขาสมอแคลง) สำหรับวัดราชคีรีหิรัญยารามหรือวัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลงนี้ เดิมเป็นวัดร้างและมีพระสงฆ์มาจำพรรษาเมื่อ พ.ศ. 2496 ในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลองและบนเขาซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของวัดมีรอยพระบาทตะแคงอยู่กับหน้าผามีงานนมัสการพระพุทธบาทในกลางเดือน 3 เป็นประจำทุกปี เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. 2535 ได้มีการอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งแกะสลักจากหินทะเลสาบหยกขาวจากเมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นปางพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้สร้างโดยรัฐบาลจีนโดยใช้ต้นแบบจากวัดเจ้าแม่กวนอิมพันมือเมืองหางโจวมีขนาดสูง 3 เมตร หนัก 3 ตัน มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ วังทอง วังทอง พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
54 บึงราชนก บึงราชนกเคยมีประวัติเล่าว่า เมื่อสมัยก่อนนั้นเป็นเมือง ๆ หนึ่ง เจ้าเมืองมี บุตรสาว และบุตรชาย อยู่มาวันหนึ่งมีปลาหมอยักษ์ตัวหนึ่งเข้ามาในเมือง เจ้าเมืองก็เลยให้นำปลาหมอตัวนั้นมาทำอาหารแล้วก็แบ่งแจกจ่ายกันกินตลอดทั้งเมือง ปลาตัวนั้นกินเท่าไหร่ก็ไม่หมด มีตากับยายสองคนที่เป็นคนยากจน อยู่นอกเมืองไม่ได้กิน เมื่อกินปลาแล้วเมืองทั้งเมืองก็เกิดค่อย ๆ จมลง ลูกสาวเจ้าเมืองเห็นดังนั้นก็ขี่ม้าหนีไปถึงบ้านลาดตาขาว (ปัจจุบันบ้านลาดบัวขาว) ตาก็ค้างขาว ไม่ยังไม่ถึงเขาสมอแคลง ลูกสาวเจ้าเมืองเลยตายที่นั้น ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของบึงราชนก กลางบึงยังมีเสากระโดงเรืออยู่ ประวัติของบึงราชนกนี้ยังมีอยู่ที่วัดดงข่อย หมู 3 ตำบลวังพิลุก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วังทอง วังทอง พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
55 น้ำตกแก่งโสภา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ในลำน้ำเข็ก มีความสูงราว 41 เมตร สภาพโดยรอบร่มรื่น ตอนบนเป็นแผ่นหินเรียบ ส่วนตอนล่างเป็นโขดหินใหญ่ ในช่วงฤดูน้ำหลากสายน้ำจะไหลเชี่ยวกราก ส่วนในช่วงที่น้ำน้อยจะแลเห็นน้ำตกไหลลดหลั่นเป็นชั้นต่าง ๆ 3 ชั้น บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
56 น้ำตกปอยและสวนป่าเขากระยาง ตั้งอยู่บริเวณสวนป่าเขากระยาง ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพสวยงาม สภาพโดยรอบร่มรื่นเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และในบริเวณสวนป่ายังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้ที่สนใจ และมีบริการบ้านพักสำหรับประชาชนทั่วไป แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
57 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ ศูนย์รวมพันธุ์ไม้บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ขึ้นในพื้นที่ส่วนปลายของเทือกเขาภูสอยดาว โดยมีพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงภายในประเทศ เป็นการอนุรักษ์ป่าที่สมบูรณ์ไว้เพื่อเป็นป่าต้นน้ำลำธาร เป็นการสนับสนุนราษฎรบ้านร่มเกล้าและหมู่บ้านข้างเคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะได้พัฒนาสถานที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
58 อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว ตั้งอยู่ในวัดกลางในตัวอำเภอนครไทย เชื่อกันว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองบางยาง ซึ่งปกครองโดยพ่อขุนบางกลางท่าว เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว มีต้นจำปาขาว อายุกว่า 700 ปี ลำต้นสูงใหญ่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ นอกจากนี้ที่อำเภอนครไทยยังมีประเพณีปักธงชัยบนยอดเขาช้างล้วงในช่วงวันลอยกระทงอีกด้วย นครไทย นครไทย พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
59 บ่อเกลือพันปี บ้านบ่อเกลือพันปีมีความเชื่อว่า เป็นบ่อที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ท่านเป็นผู้ทำการขุดบ่อเกลือนี้ โดยชาวบ้านจะแสดงความเคารพโดย ไม่ใส่หมวก รองเท้า ไปบริเวณบ่อเกลือพันปี ชาวบ้านที่นี่ยึดวิถีการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชน เช่น การกิน การอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันและปัจจุบันยังเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เกิดหลักสูตรท้องถิ่น การทำเกลือสินเธาว์จากบ่อเกลือพันปี เป็นแหล่งการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่ควรศึกษา คงคุณค่าให้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นตนเอง หวงแหน ทรัพยากรของชุมชน บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
60 บึงหลวง บึงหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งในบริเวณบึงหลวงได้มีการค้นพบเครื่องใช้ทองเหลือง เงิน นาค กลางบึงหลวง ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย ซึ่งเชื่อเป็นของใช้ของคนสมัยโบราณยุคสร้างเมืองนครบางยางเมืองร่วมสมัยกรุงสุโขทัย บริเวณสถานที่นี้จึงมีความสำคัญต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]