ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ ช่องเขาขาดตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเกือบสิบเมตรด้านล่างเป็นแม่น้ำแควน้อยไหลเอื่อยปกคลุมไปด้วยหมอกจางๆ ในยามเช้า - ไทรโยค กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค ตั้งบนเนื้อที่ 500 ไร่ อยู่ที่ 40/2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เป็นสถานที่ตั้งสวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค ความเป็นมาของสวนสัตว์เปิดฯ เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นเหมืองพลอยของท่านประธาน คุณปัญญา ประสพสุขโชคมณี หลังจากยุติธุรกิจล้างแร่พลอยลง ท่านก็มีความประสงค์ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสังคม ด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อสัตว์จึงได้ก่อตั้งสวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค ขึ้นมา เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์นานาชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนนักศึกษารุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาถึงชีวิตสัตว์ต่างๆ รวมไปถึงสร้างงานสร้างได้ให้แก่ชุมชนบริเวณนี้ ปัจจุบันสวนสัตว์เปิดซาฟารี ปาร์ค ได้ดำเนินกิจการเข้าปีที่ 15 และมีโครงการเกี่ยวกับการศึกษาในหลายด้าน สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์คปัจจุบันได้บรรจุเป็นแหล่งเรียนรู้เขตพื้นที่การศึกษา 4 จ.กาญจนบุรี ทางสวนสัตว์เปิดฯ ได้เน้นถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับสัตว์ได้จริง คือ นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด ถึงขนาดสามารถกอดคอยีราฟถ่ายรูปได้ ซึ่งมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่เคยได้สัมผัสที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน และยังได้สนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ไปกับการแสดงโชว์อีกด้วย หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 หอดูดาวเกิดแก้ว หอดูดาวเกิดแก้ว เป็นหอดูดาวของเอกชนจัดตั้งขึ้นเมื่อกลางปี พ.ศ. 2538 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพลอากาศโทสำเริง - นางกัลยา เกิดแก้ว และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวและธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติและสนใจในด้านดาราศาสตร์ ภายในบริเวณจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับการดูดาว มีหอดูดาวรูปโดม หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 แคมป์ช้างแก้วท่าเสา ศูนย์แสดงช้างที่มีชื่อเสียงของอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - ไทรโยค กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 แม่น้ำซองกาเลีย (ล่องเรือถึงวัดวังก์วิเวการาม) ชมทัศนียภาพแม่น้ำซองกาเลียที่เงียบสงบ ผ่านสะพานมอญ และวิถีชีวิตริมน้ำริมสองฝั่งแม่น้ำซองกาเลีย ลำน้ำซองกาเลีย อยู่ในอำเภอสังขละบุรี บริเวณชายแดนไทย-พม่า มีสะพานมอญ หรือสะพานอุตตมานุสรณ์ สร้างขึ้นจากสะพานไม้ ตัดผ่านลำน้ำซองกาเลียแห่งนี้ด้วย สำหรับให้ประชาชนฝั่งตัวอำเภอสังขละบุรีและฝั่งหมู่บ้านชาวมอญเดินข้ามสัญจรไปมา - สังขละบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
26 ถ้ำพุพระ (ถ้ำขุนแผน) ถ้ำพุพระหรือวัดถ้ำขุนแผน เป็นถ้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีประวัติเล่าว่าขุนแผนได้นำเอากุมารทองมาย่างในถ้ำนี้ ตั้งอยู่บนถนนสายกาญจนบุรี–ไทรโยค-ทองผาภูมิ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
27 น้ำตกเกริงกระเวีย (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม) เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่สวยงาม สูงประมาณ 5 เมตร มีน้ำตลอดปี ขึ้นอยู่กับเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม น้ำตกเกริงกระเวีย เกิดจากลำห้วยเกริงกระเวียไหลผ่านลดหลั่นกันมา ตามหินปูนจนเกิดเป็นน้ำตกขึ้น ภายใต้การโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ต้นไม้ปกคลุมไปทั่วบริเวณของน้ำตก และยังมีน้ำตกขนาดเล็กๆ อยู่กระจายกันในพื้นที่ของน้ำตกเกริงกระเวีย เหมาะแก่การเล่นน้ำและพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง - ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
28 จุดชมวิวสังขละบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะ เป็นจุดพักรถและพักผ่อนชมวิวแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำรันตี แม่น้ำคลิตี้ จากจุดนี้จะเห็นสะพานมอญทอดตัวยาวผ่านแม่น้ำ เห็นวิถีชีวิตชาวมอญที่อยู่สองฟากฝั่ง ในช่วงเวลายามเย็นที่นี่มีไฟประดับให้แสงสว่างได้อย่างสวยงามมาก มองเห็นวิวสวย ๆ ของสังขละบุรีได้แบบเย็นสบายใจ และเย็นสบายกายเลยทีเดียว สิ่งอำนวยความสะดวก ลานจอดรถ ห้องน้ำ ศาลานั่งพัก หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
29 ถ้ำขุนไกร ถ้ำขุนไกรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวจังหวัด 2 ก.ม. นับเป็นแหล่งเรียนรู้ แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
30 สะพานสองแคว ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสะพานที่เล็กที่สุดในโลก - เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตร สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลียสำหรับให้ประชาชนฝั่งตัวอำเภอสังขละบุรี และฝั่งหมู่บ้านชาวมอญเดินข้ามสัญจรไปมา บริเวณสะพานแห่งนี้เป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นลำห้วยสายต่างๆ คือ ซองกาเลีย บีคลี่ และรันตี ที่ไหลมารวมกันเป็นสามประสบ - สังขละบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
32 ทางรถไฟสายมรณะ เป็นทางรถไฟสายมรณะ ที่ทหารญี่ปุ่นเกณฑ์เชลยศึกฝ่ายพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียกว่า 275,000 คน มาสร้างทางรถไฟเพื่อขนเสบียงไปยังประเทศพม่า เป็นระยะทาง 415 กิโลเมตร - ไทรโยค กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
33 หมู่บ้านเบญจรงค์บ้านท่าล้อ เป็นแหล่งผลิตหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ห้าดาว ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ตำบลตำบลท่าล้อ และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์ จากเซรามิก หรือการเขียนลายเบญจรงค์ ซึ่งส่งออกไปขายยังต่างประเทศปีละนับ 100ล้านบาท - ท่าม่วง กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
34 น้ำแควน้อย (ล่องแก่ง) มีทัศนียภาพสวยงามตลอดลำน้ำ บางช่วงเป็นหน้าผาชันมีโพรงหิน ชะง่อนหิน เป็นเกาะแก่งหรือเป็นหาดทราย และล่องทวนน้ำชมน้ำตกที่ไหลลงแม่น้ำสาขาน้ำตกไทรโยคใหญ่ ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
35 วนอุทยานพระแท่นดงรัง ป่าพระแท่นดงรังเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณคดี มีเนินเขาที่สำคัญ 2 แห่ง แห่งแรกเรียกว่าเขาถวายพระเพลิง ยอดสูง 55 เมตร มีมณฑป 12 เหลี่ยม ครอบรอยพระพุทธบาทจำลองไว้ภายใน แห่งที่สองมีลักษณะเป็นแท่นหินรูปสี่เหลี่ยมหน้าลาด ลักษณะคล้ายแท่นหรือเตียงนอน พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
36 สะพานซองกาเลีย เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำซองกาเลีย ชมทิวทัศน์ ริมสองฝั่งแม่น้ำซองกาเลีย - สังขละบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 วัดขุนแผน ส่วนพื้นที่อนุรักษ์ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนที่ดินและอาคาร เรือนจำพิเศษฯ เป็นโบราณ สถานเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2530 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 ถ้ำตาด้วง พบภาพเขียนอยู่บนเพิงผาใหญ่ อยู่สูงจากพื้นกว่า 2 เมตร เช่น ภาพกลุ่มบุคคล ภาพเดี่ยวเป็นรูปคนขนาดใหญ่ เขียนด้วยสีแดง ภาพคนกำลังโก่งธนู และมีภาพคล้ายปลา ฯลฯ - เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
39 น้ำพุร้อนหินดาด เดิมเรียกว่าน้ำพุร้อนกุยมั่ง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติริมลำธาร ค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นและได้สร้างเป็นบ่อซีเมนต์เชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา ไขข้ออักเสบนักท่องเที่ยวสามารถลงอาบน้ำในบ่อได้ หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
40 เหมืองปิล็อก ในอดีตเคยเป็นแหล่งทำเหมืองแร่ดีบุกวุลแฟรม ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่ายังคงมีอุปกรณ์ทำเหมืองให้ชมเพื่อระลึกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต - ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]