ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
101 วัดมหาธาตุหรือวัดพระธาตุศาลาขาว อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนมาลัยแมน (ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ) ทางหลวงหมายเลข 321 ไปประมาณ 16 กิโลเมตร ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 145 วัดมหาธาตุตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดสวนแตง ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดพระธาตุนอก เพราะลักษณะพระปรางค์คล้ายกับพระปรางค์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแต่ขนาดย่อมกว่า มีความสูงประมาณ 20-25 เมตร จากสภาพที่หลงเหลือปัจจุบันเป็นพระปรางค์เดี่ยว มีบันไดและซุ้มประตู ยอดพระปรางค์มนกว่ายอดพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งมียอดแหลม แผ่นอิฐมีขนาดเล็ก และสอด้วยปูนหวาน เนื้อหยาบ จากหลักฐานของโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบได้จากพระปรางค์ สันนิษฐานได้ว่า วัดนี้สร้างในราว พ.ศ. 1967-2031 ในรัชสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) หรือพระบรมไตรโลกนาถ ปัจจุบันพระธาตุอยู่ในสภาพทรุดโทรม ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
102 พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระคชาธารออกศึก และองค์เจดีย์ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่าเมื่อเดือนมกราคมปีพ.ศ.2135 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
103 อุทยานแห่งชาติพุเตย สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันมาก โดยมียอดเขาเทวดา สูงสุด มีระดับความสูง 1,123 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยที่สำคัญหลายสาย สภาพอากาศโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติพุเตย อากาศค่อนข้างร้อนในช่วงต้นปี และมีฝนตกชุกตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม จะมีปริมาณน้ำบริเวณน้ำตกไหลมากกว่าปกติ สภาพป่าโดยทั่วไปยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก พรรณไม้ที่สำคัญได้แก่ เหียง พลวง แดง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ไผ่ป่าต่าง ๆ สนสองใบ สัตว์ป่ามีอยู่ชุกชุมมากเนื่องจากมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสมบูรณ์ สัตว์ป่าทั่วไปได้แก่ เสือ เก้ง ชะนี หมี นางอาย หรือลิงลม เม่น งูจงอาง งูเห่า หมูป่า อีเห็น ลิง ฯลฯ ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
104 ตลาดเก้าห้อง เป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน อายุประมาณ 100 ปี สร้างประมาณต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีร้านค้าเก่าแก่และพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจบ่งบอกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคก่อนได้ดี บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
105 บ้านแม่หม้าย (ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดร้อยปี) ชาวบ้านบางแม่หม้ายจะทำไม้กวาดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือน 10-12 นอกฤดูทำนา เป็นไม้กวาดใยมะพร้าว มีลักษณะพิเศษคือ มีความทนทาน ตกแต่งให้ด้ามสวยงาม - บางปลาม้า สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
106 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดเก่าแก่หน้าบันของวิหารวัดป่าเลไลยก์มีเครื่องหมายพระมหามกุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่บอกให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จธุดงค์มาพบสมัย ยังทรงผนวชอยู่ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วจึงทรงมาปฏิสังขรณ์สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างในสมัยที่เมืองสุพรรณบุรีรุ่งเรือง ที่วัดแห่งนี้ประชาชนนิยมมานมัสการ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ศิลปะสมัยอู่ทองสุวรรณภูมิ ภายในองค์พระพุทธรูปนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย จำนวน36 องค์ รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
107 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร (อุทยานมังกรสวรรค์) ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539 รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
108 วัดพระรูป วัดพระรูป ตั้งอยู่ที่ถนนขุนช้าง ริมฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามตลาดสุพรรณบุรี วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีอายุอยู่ในสมัยอู่ทองตอนปลาย ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่ออิฐถือปูน ยาว 13 เมตร สูง 3 เมตร ชาวบ้านเรียกว่า เณรแก้ว พระพักตร์กลมยาวคล้ายผลมะตูม ผินพระพักตร์สู่ทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าสร้างในราว พ.ศ. 1800 – 1893 และถือว่าเป็นพระนอนที่มีพระพักตร์งามที่สุดในประเทศไทย ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
109 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดิมเรียกว่า ศาลเทพารักษ์หลักเมือง สิ่งสำคัญภายใน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ได้แก่ เทวรูปพระอิศวร และพระนารายณ์สลักนูน อยู่บนแท่นหินเขียว แท่งเดียวกันในท่าประทับยืน เจ้าพ่อหลัก เมือง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของ จังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นที่เคารพบูชาของ ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี ที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีจะมีประเพณีทิ้งกระจาด (หรือพิธีทิ้งทาน) ซึ่งเป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนาลัทธิมหายานถือเป็นการเจริญ เมตตาแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้ที่ทิ้งกระจาดจะเอาสิ่งของต่างๆที่ผู้ตายไปแล้วแจกจ่ายให้คนยากจน ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
110 วัดพระนอน วัดพระนอนนี้อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีน สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมี อุทยานมัจฉา อยู่บริเวณริมน้ำหน้าวัด มีปลานานาชนิดชุกชุม ทั้งปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาแรด ทางวัดประกาศเป็นเขตอภัยทาน ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ผลและไม้ประดับ บริเวณวัดจึงร่มรื่นสวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ขึ้นหน้าขึ้นตาแห่งหนึ่งของจังหวัด และยังมีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์สลักจากหิน มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่น คือ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในลักษณะนอนหงายขนาดเท่าคนโบราณยาวประมาณ 2 เมตร ลักษณะคล้ายกับพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งใน Unseen Thailand อีกด้วย พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
111 วัดแค เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดี เรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” อยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปทางเหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในวัดนี้มีต้นมะขามใหญ่วัดโคนต้นโดยรอบได้ประมาณ 10 เมตร เชื่อกันว่าขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขามจากต้นมะขามต้นนี้ ให้เป็นตัวต่อตัวแตนจากท่านอาจารย์คงไว้โจมตีข้าศึก นอกจากนี้ทางจังหวัดได้สร้างเรือนไทยทรงโบราณเรียกว่า “คุ้มขุนแผน” ไว้ใกล้กับต้นมะขามยักษ์นี้อีกด้วย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสวัดแคเมื่อ พ.ศ. 2447 วัดนี้มีโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ได้แก่ พระพุทธบาทสี่รอย ทำด้วยทองเหลือง กว้าง 1.40 เมตร ยาว 2.80 เมตร สร้างซ้อนกันไว้ในรอยใหญ่ นอกจากนี้ก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบศิลปะรัตนโกสินทร์ จีวรและอังสะเป็นดอกพิกุลงดงามมาก ประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้าพระประธาน สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ก็มี เช่น ระฆังทองเหลือง หม้อต้ม กรักทองเหลือง ตู้ใส่หนังสือที่พระบาทสมเด็จพระ-จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถวายเมื่อปี 2412 รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
112 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 ภายในมีห้องจัดแสดงห้องศูนย์ข้อมูลห้องนิทรรศการชั่วคราว ฯลฯ แนวทางการจัดแสดง เน้นการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสำคัญมานุษยวิทยาบุคคลสำคัญ ศาสนศิลปและสุพรรณวันนี้ โดยมีแนวทางการจัดแสดงต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาการเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน แคว้นสุพรรณภูมิกลุ่มคนสุพรรณและวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เรื่องราวแหล่งพระพิมพ์ พระพุทธรูปสำคัญๆ ตามที่ได้รับฉายาว่าแหล่งพระเครื่องเมืองสุพรรณ วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา วรรณกรรมพื้นบ้าน เพลงพื้นเมืองบุคคลสำคัญที่สร้าง คุณประโยชน์ต่อประเทศชาต ิและจังหวัดสุพรรณบุรี และสภาพทั่วไปของจังหวัดสุพรรณวันนี้ สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
113 หอเกียรติยศ นายบรรหาร ศิลปอาชา (นายกรัฐมนตรีคนที่ 21) กำเนิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ ภายในจัดแสดงประวัติและผลงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ตั้งแต่วัยเด็กกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ประกาศจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชน สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
114 โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก วัตถุประสงค์ที่กรมศิลปากรได้ก่อสร้าง โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นมา เพราะได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัด กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านที่ คงความเป็นเอกลักษณ์ไทยของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันตกโดยได้เปิดทำการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นาฎศิลป์และดนตรี ในทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1-3 ของ เดือน เป็นการแสดงของกรมศิลปากรและ/หรือศิลปิน พื้นบ้าน สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
115 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง มีลานนวดข้าว คอกควายบ้านเรือนไทยจำลองวิถีชีวิตชาวนาไทยที่ผูกพันธ์กับควายมาอย่างช้านาน วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
116 ตลาดศรีประจันต์ ตลาดศรีประจันต์เป็นตลาดค้าส่งในอดีตริมแม่น้ำท่าจีน อายุราว 100 ปี อาคารส่วนใหญ่เป็นห้องแถวไม้ 2 ชั้น ในตลาดศรีประจันต์ มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา คือ บ้านเจ้าคุณ ป.อ.ปยุตโต ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีประจันต์ และเป็นพระสงฆ์ไทยซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีทางศาสนาพุทธ และเป็นเพชรน้ำเอกของโลก มีผลงานในการเขียนหนังสือกว่า 300 เล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บ้านของท่านซึ่งเคยเป็นร้านขายผ้าเมื่อในอดีตได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สภาพเดิม รวมทั้งเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้เมื่อยุคเกือบ 100 ปีก่อนไว้อย่างดี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดศรีประจันต์ยังสามารถสักการะศาลเจ้าแม่กวนอิม หรือล่องเรือชมแม่น้ำท่าจีนได้ ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
117 ตลาดสามชุก 100 ปี นับเป็นตลาดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งริมแม่น้ำสุพรรณบุรี(ท่าจีน) ที่ยังมีภาพบรรยากาศของบ้านเรือนรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตให้เราได้ชม บ้านขุนจำนง จีนารักษ์ นายภาษีอากรคนแรกและเจ้าของตลาดสามชุก ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชน บ้านหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 เป็นบ้านไม้ขนาด 3 ชั้น มีการสร้างอย่างประณีตงดงาม แกะสลักไม้ด้วยลวดลายที่อ่อนช้อย ภายในมีรูปภาพเก่าๆ ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของชุมชนสามชุกรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ของผู้เป็นเจ้าของบ้านเมื่อครั้งยังมีชีวิตให้ชมอีกด้วย ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
118 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ศูนย์จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืชและฝึกอาชีพการเกษตรทั้งในด้านการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในห้องปฏิบัติการ การอนุบาล และขยายเพิ่มเติมปริมาณการกระจายพันธุ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ โรงเรือนอนุบาล และผลิตพืชเพาะเลี้ยง 7 โรงเรือน ที่ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
119 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะวัตถุในสมัยต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบแสดงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ ยุคสมัยต่าง ๆ ที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบสุพรรณบุรี เครื่องมือเครื่องใช้สมัยหินใหม่ถึงสมัยสัมฤทธิ์ พระพุทธรูป สมัยทวาราวดี ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย ลาวโซ่ง ปัจจุบันได้ผสมกลมกลืนไปกับชาวพื้นเมืองแล้ว แต่ยังคงไว้ถึงประเพณี ความเชื่อ การทำมาหากิน การแต่งกายโดยภายในบริเวณพิพิธภัณสถานแห่งชาติอู่ทอง ได้จัดสร้างบ้านลาวโซ่งขึ้น แสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ประจำวันอยู่ครบครัน อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
120 วัดบ้านกร่าง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา พระอุโบสถและวิหารสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ภายในประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยอู่ทอง ใบเสมาที่เรียงรายรอบพระอุโบสถ ส่วนวิหารมีอายุราว 450 ปี ประดิษฐานหลวงพ่อแก้วและพระประธานภายในวิหาร บริเวณหน้าวัดริมแม่น้ำมีปลาอาศัยจำนวนมาก ทางวัดสร้างแพหลังคาทรงไทยขนาดใหญ่ให้ผู้มาเที่ยวชมสามารถทำบุญเลี้ยงปลา นับเป็นอุทยานมัจฉา แห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุร บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]