ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
121 เกาะยาวน้อย ตั้งอยู่ในเขตอ่าวพังงา มีบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติ เหมือนกับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของคนในชุมชนแถบนั้น บริเวณชายหาดด้านตะวันออก มีทั้งหาดทรายและหาดหิน สามารถมองเห็นหมู่เกาะของจ.กระบี่ ซึ่งเรียงรายอยู่ทั่วไปจนเรียกว่า “ป่าเกาะ” ได้ เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
122 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวใหญ่เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของอำเภอเกาะยาว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามมากมาย เช่น อ่าวติกูด หาดคลองสน หาดโล๊ะปาเหรดหาดหินกอง แหลมนกออก หาดโล๊ะจาก เป็นต้น จุดเด่นของหาดเหล่านี้คือความสงบเงียบและน้ำที่ใสสามารถกางเต็นท์ เล่นน้ำ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการศึกษาธรรมชาติ มีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่บ้านย่าหมี ซึ่งได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” จาก ปตท. นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามแล้ว เกาะยาวใหญ่ยังมีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานาน เช่น การทำเคย(กะปิ) การทำปลาชิ้งชั้ง การทำการประมงที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
123 หาดป่าทราย เป็นหาดทรายขาวละเอียด มีโขนหินที่สวยงาม คลื่นทะเลไม่แรงมาก และสามารถเล่นน้ำได้ เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
124 เกาะบางู (เกาะ 9) เกาะบางู หรือ เกาะเก้า เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีโขดหินรูปลักษณะต่างๆ แปลกตา โดยเฉพาะที่จุดดำน้ำ กองหินคริสมาสพอยต์ เป็นกองหินใต้น้ำ ขนาดใหญ่ ที่มีความสวยงาม สลับซับซ้อนกันเป็นบริเวณกว้าง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
125 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันที่ สล.1 (เกาะเมี่ยง) เกาะเมี่ยง หรือ เกาะสี่ตั้งอยู่กึ่งกลางหมู่เกาะสิมิลันมีหาดทรายด้านเหนือและด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พักนักท่องเที่ยวมีชายหาด 2 ด้าน คือ หาดหน้าและหาดเล็ก สัตว์ประจำเกาะคือ ปูไก่ นกชาปีไหน นกลุมพูขาว ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
126 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันที่ สล.2เกาะสิมิลัน(เกาะ 8) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอุทยานฯ ด้านตะวันออกเป็นชายฝั่งยาวมีแนวปะการังขนานกับชายฝั่งยาวจนถึงหัวเกาะด้านตะวันตกเป็นหน้าผาสูง จนถึงด้านตะวันตกเฉียงเหนือเป็นอ่าวใหญ่เรียกว่าอ่าวเกือก ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
127 เกาะสุรินทร์ใต้ เป็นเกาะที่มี ชุมชนชาวเล ตั้งอยู่ชาวเลหรือมอแกนเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะของทะเลอันดามันตั้งแต่ประเทศอินเดีย เรื่อยไปจนถึงประเทศอินโดนีเซียชาวเลเป็นชนเผ่าที่มีวิถีการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม หาเลี้ยงชีพโดยงมหอยแทงปลาโดยใน ช่วงฤดูฝนมรสุมระหว่างเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายนชาวเลจะอาศัยอยู่บนเรือที่เปรียบเสมือนบ้าน แต่พอถึงช่วงระหว่างเดือนธันวาคม -เมษายน ชาวเลจะเปลี่ยนที่มาอาศัยอยู่บนบกที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ชาวเลไม่มีภาษาเขียน บางคนพูดภาษายาวีและภาษาไทยได้บ้างการนับเวลาจะสังเกตจากดวงจันทร์ เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
128 เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์เหนือเป็นที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก ที่กางเต็นท์ และเรือหางยาวให้เช่าเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ บริเวณรอบเกาะสุรินทร์เหนือมีจุดดำน้ำและสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง คุระ คุระบุรี พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
129 เกาะหูยง (เกาะหนึ่ง) เกาะหูยง หรือ เกาะหนึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีหาดทรายขาวสะอาด และยาวมาก โดยมักจะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เห็นร่องรอยของเต่าที่ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดคล้ายกับรอยตีนตะขาบเล็ก ๆ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
130 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันตั้งอยู่ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา คลอบคลุมพื้นที่ 80000 ไร่ ได้รับการประกาศจัดจั้งเป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ลำดับที่ 43 ประกาสไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอน 123 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2515 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน บริเวณเกาะบอน และเกาะตาชัยเนื้อที่ประมาณ 7500 ไร่ เพิ่มเติมประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1215 ตอนที่ 65 ก.ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2541 รวมพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันทั้งหมด 87500 ไร่หรือประมาณ 140 ตารางกิโลเมตร คำว่าสิมิลันเป็นภาษายาวี แปลว่า เก้า อันหายถึง เกาะสำคัญ 9 เกาะ ได้แก่ เกาะหนึ่ง(เกาะหูยง) เกาะสอง(เกาะปายัง) กัสาม (เกาะปาหยัน) เกาะสี่ (เกาะเมียง) เกาะห้า เกาะหกและเกาะเจ็ด(เกาะปาย) เกาะแปด (เกาะสิมิลัน) และเกาะเก้า (เกาะบางู) ปัจจุบันได้ประกาศรวมเกาะบอนและเกาะตาชัยเป็นอุทยานแห่งชาติรวม 11 เกาะ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ที่ 93 หมู่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82210 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
131 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (ท่าเทียบเรือคุระบุรี) เป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามันห่างจากฝั่งไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะที่อยู่ติดกับเขตชายแดนไทย-พม่า มีพื้นที่ประมาณ 88,282 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่บนบกประมาณ 20,594 ไร่ ประกอบด้วยเกาะสำคัญ 5 เกาะ คือเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะไข่ (เกาะตอรินลา) เกาะกลาง(เกาะปาจุมบา) และเกาะรี (เกาะสต๊อก) คุระ คุระบุรี พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
132 เกาะพนัก (อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา) เกาะพนัก มีถ้ำลอดซึ่งเป็นถ้ำทะเลที่เกิดจากแรงกัดเซาะของคลื่น จนทะลุเป็นโพรงเข้าไปเป็นถ้ำ ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก การเข้าไปภายในถ้ำต้องใช้เรือแคนูลำน้อยค่อยๆ ลอดฝ่าความมืด เข้าไปในช่วงน้ำลด จนทะลุอีกด้านของถ้ำซึ่งเป็น ทะเล สาบน้ำใส สีมรกตโอบล้อมด้วยผาสูง - ตะกั่วทุ่ง พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
133 เกาะห้อง เขาห้อง เป็นภูเขาเล็กใหญ่ เรียงราย สลับซับซ้อน นักท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยมแวะเข้าไปเพราะว่าอยู่นอกเส้นทาง การเดินทางไปเที่ยวชมต้องเลือก เวลาให้เหมาะกับระดับน้ำทะเลขึ้นลง ถ้าน้ำมากก็ขาดความงามไป ถ้าน้ำน้อยก็ต้อง อาศัยเรือเล็กเข้าไป ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
134 วัดถ้ำสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดถ้ำ” เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพังงา วัดนี้มีความน่าสนใจมากเนื่องจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีภายในวัดมีถ้ำขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีหินงอกหินย้อยสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตั้งแต่โบราณ นอกจากนี้ยังมีถ้ำน้อยใหญ่อยู่อีกหลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้ง ถ้ำมืด ถ้ำแก้ว ถ้ำผึ้ง ถ้ำครัว และถ้ำบน ซึ่งเป็นถ้ำสูงสุด แต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปไหว้พระในถ้ำใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าถ้ำอื่นๆ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นต่างๆ ประดิษฐานอยู่หลายองค์ โดยเฉพาะพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีความงดงามมากมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งพระครูวินัย สารนิเทศ เจ้าอาวาสได้จัดทำไว้บริเวณกุฏิ มีวัตถุโบราณต่างๆประมาณกว่าร้อยชิ้น นอกจากนี้ยังมีพระปรมาภิไธยย่อของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์หลายพระองค์อยู่ภายในถ้ำด้วย กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
135 ท่าเรือสุระกุล ท่าเรือกะโสม ตั้งอยู่ที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นท่าเรืออีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวอ่าวพังงา กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
136 เกาะละวะ เป็นเกาะขนาดเล็ก ซึ่งมีหาดทรายที่ขาวสะอาด มีปะการังน้ำตื้นอยู่โดยรอบ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีความสวยงาม เงียบสงบ และมีร้านอาหารสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
137 น้ำตกโตนช่องฟ้า เป็นน้ำตกในส่วนอุทยานฯเขาหลัก-ลำรู่ น้ำเกิดจากคลองบางเนียง เป็นน้ำตกสูง 5 ชั้น น้ำไหลตลอดปีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีสัตว์ป่าหายาก เช่น สมเสร็จ นกเงือกและ นกนานาชนิด คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
138 หาดนางทอง มีชายฝั่งที่ทอดยาวเว้าแหว่งคล้ายอ่าวเล็กๆ เรียงกัน มีหาดนางทองที่ถือเป็นศูนย์กลางของชายทะเลเขาหลัก คึกคักด้วยบรรยากาศการท่องเที่ยว จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมมาพักผ่อน เล่นน้ำทะเล เดินเล่นริมหาด นอนอาบแดดทั้งบนผืนทรายและเตียงผ้าใบตามรีสอร์ทต่างๆ เหนือหาดเป็นย่านธุรกิจการท่องเที่ยว มีทั้งร้านอาหาร ที่พัก รถเช่า เรือบริการนำเที่ยว และอื่นๆ อย่างครบครัน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
139 หาดบางเนียง อยู่ตอนกลางของเขาหลัก อยู่ระหว่างหาดคึกคักและหาดนางทอง มีถนนเข้าสู่หาดมากมายหลายเส้นจากทางหลวงหมายเลข 4 ลักษณะเด่น หาดบางเนียงมีหาดทรายเหมือนกับหาดคึกคักแต่ยาวโค้งเว้าแหว่ง เป็นที่นิยมเดินชมทิวทัศน์และเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวเหมือนที่หาดนางทอง เป็นหาดที่คึกคักที่สุดหาดหนึ่งของเขาหลัก เกือบตลอดแนวยาวของหาดและถนนเข้าหาดมีที่พักผ่อนมากมายหลากหลายระดับราคา ทั้งบ้านพักและรีสอร์ท หาดบางเนียงมีจุดเด่นที่มีบรรยากาศของหาดที่ผสมระหว่างบริเวณที่มีสภาพดั้งเดิม และบริเวณที่มีที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
140 หาดบางสัก ชายหาดบางสักมีหาดทรายขาวสะอาด ยาวขนานกับทิวสนร่มรื่น เล่นน้ำได้ ช่วงเย็นจะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมานั่งชมรอพระอาทิตย์ตก อยู่เสมอชายหาดจะมีที่พัก และร้านอาหารบริการ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]