ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
41 เขาอกทะลุ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง มีบันไดขึ้นยอดเขาชมทิวทัศน์ มีโพรงมองทะลุไปเห็นอีกด้าน - เมืองพัทลุง พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
42 น้ำตกไพรวัลย์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพัทลุง น้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน น้ำไหลแรงสามารถเล่นน้ำได้ในชั้นล่าง บริเวณโดยรอบเงียบสงบ มีต้นไม้นานาชนิดปกคลุมอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้น้ำตกมีน้ำตลอดทั้งปีบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นสบาย เงียบสงบ มีต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมโดยทั่วไปทำให้ที่นี่มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การ มาเที่ยวพักผ่อน ที่นี่มีร้านค้าไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และ มีที่พักไว้คอยให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
43 บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น เป็นแอ่งน้ำร้อน อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียสอยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิสามารถอาบรักษาโรคผิวหนังได้ อุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นหากได้รับแรงสะเทือน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
44 วัดเขียนบางแก้ว เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างพ.ศ. 2533 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระธาตุบางแก้ว สร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช แต่ขนาดเล็กกว่า เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เชื่อว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณวัดเขียนนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน เพราะพบซากปรักหักพังของศิลาแลง และพระพุทธรูปมากมาย นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ของชาติ ซึ่งเก็บรวบรวมพระพุทธรูป เครื่องใช้ถ้วยชาม การเข้าชมต้องขอกุญแจจากเจ้าอาวาส จองถนน เขาชัยสน พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
45 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลน้อยเป็นพื้นที่ราบริมทะเลสาบประกอบด้วย นาข้าว ป่าพรุ ทุ่งหญ้า ตัวทะเลน้อย มีพืชน้ำปกคลุมหลายชนิด เช่น ผักตบชวา กง กระจูดหนู บัวต่างๆ และพืชลอยน้ำ สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่แบ่งออกเป็น นกน้ำ 287 ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน 26 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิดนกน้ำมีทั้งนกที่ประจำถิ่นและนกอพยพ เช่นนกกาบบัว นกกุลา นกกระสานวล นกกระสาแดงนกกาเล็กน้ำ นกแขวก เป็นต้น สิ่งที่น่าสนใจในการเที่ยวชมอุทยานนกน้ำทะเลน้อยคือพระตำหนักทะเลน้อย ทะเลบัวยามเช้า ฝูงนกน้ำนานาชนิดแหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำบริเวณอ่าวหม้อ หน่วยพิทักษ์ป่าควนขี้เสียนแหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำบริเวณควนทะเลมอง และจุดชมธรรมชาติบริเวณศาลานางเรียม พนางตุง ควนขนุน พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
46 วัดบ้านสวน วัดบ้านสวนตั้งอยู่ที่ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2070 สมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สมัยกรุงศรีอยุธยา มีเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป คือ หลวงพ่อคง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
47 สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง เป็นสถาบันทางวิชาการที่เป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืชต่างๆ เอาไว้เพื่อทำการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์ลักษณะพื้นที่ และงบประมาณของสวนพฤกษศาสตร์นั้นๆ เช่น สวนกล้วยไม้ สวนสมุนไพร สวนพืชให้สี สวนพืชมีพิษ หรือ ตามการจัดจำแนกพืชเป็นวงศ์ต่างๆ เช่น วงศ์ปาล์ม วงศ์ขิงข่า เป็นต้น โดยสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น แปลงรวบรวมพรรณพืช ห้องสมุด หอพรรณไม้ ห้องปฏิบัติการ นอกจากงานด้านอนุรักษ์พืชแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสำหรับการศึกษาของนักวิจัย นักเรียนนักศึกษา หรือตอบสนองต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานพักผ่อนหย่อนใจ พนางตุง ควนขนุน พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
48 วัดเขาอ้อ เป็นแหล่งวิทยาคมทางไสยศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้ว ตั้งแต่สมัยโบราณ พระเกจิอาจารย์ผู้สืบต่อวิชาทางไสยศาสตร์ ต่างก็เป็นที่พึ่งที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป เช่น พระอาจารย์ทองเฒ่า พระครูสิทธิยาภิรัต (เอียด) พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา พระครูพิพัฒน์สิริธร (อาจารย์คง) วัดบ้านสวน พระอาจารย์ปาน วัดเขาอ้อ และ ที่เป็นฆราวาสที่คนทั่วไปรู้จักกันดีได้แก่ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช เป็นต้น มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
49 วัดดอนศาลา เจ้าอาวาสวัดดอนศาลาล้วนเป็นเกจิอาจารย์ที่เข้ม ขลังเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป มีสิ่งที่น่าสนใจคือ อุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเสด็จมายกช่อฟ้าและตัดลูกนิมิตและภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามโดยช่างฝีมือจากสำนักพระราชวัง เกจิอาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนศาลาล้วนเป็นเกจิอาจารย์ที่เข้มขลัง เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาของประชาชนทั่วไปทั้งใกล้และไกล วัตถุมงคล เป็นวัตถุมงคลที่ใช้ในการป้องกันตัวคือป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ประเภทพระเครื่อง ผ้ายันต์ ตะกรุด มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
50 เกาะสี่ เกาะห้า เกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่ของนกอีแอ่นทะเลเป็นจำนวนมาก จึงถูกเรียกว่า เกาะรังนก เป็นที่ตั้งของถ้ำถึง 78 แห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของนก อีแอ่น นกเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง ที่สามารถผลิตรังนกจนได้รับการกล่าวขานจากทั่วโลกว่า ประเทศไทยคือ 1 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกที่ค้ารังนก และรังนกอีแอ่นของจังหวัดพัทลุงเป็นรังนกที่สวยและมีคุณภาพดีที่สุดในโลก เพราะอยู่ในเขตพื้นที่สามน้ำ คือน้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
51 ถ้ำคูหาสวรรค์ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปนั่งประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำ และบริเวณหน้า ถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ ของเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ปรากฏอยู่ ผนังถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ปปร. ภปร. คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
52 วัดวัง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เดิมเป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และเคยเป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยรัตนโกสินทร์ สิ่งสำคัญของวัดวังคือ พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา ด้านหน้ามีมุขเด็จยื่นออกมาภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นฝีมือช่างคณะเดียวกับที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บริเวณระเบียงคดโดยรอบมีพระพุทธรูปปูนปั้น 108 องค์ เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมไทย ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
53 หาดแสนสุขลำปำ เป็นหาดทรายที่มีทิวสนร่มรื่น ริมฝั่งทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย (ทะเลสาบสงขลา) ร่มรื่น ด้วยทิวสนและต้นไม้น้อยใหญ่ อากาศเย็นสบายบ ริเวณหาดลำปำ ปรับภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะ มีสนามเด็กเล่น นอกจากนั้นแล้วยังมีรูปมโนราห์และภาพหนังตะลุงซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุง และรวมถึงรูปปั้นโลมาอิรวดีหรือโลมาหัวหมอน ที่เป็นส่วนหนึ่งของหาดลำปำ ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
54 วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี เป็นภูเขาหินปูนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบกลางทุ่งนาและสวนยางพารา มีหน้าผาสูงชันสลับซับซ้อน โดยทั่วไปมีสภาพเป็นโขดหินน้อยใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น ลิ่น ชะมด อีเห็น กระจง กระรอก บ่าง เม่น กระแต นางอาย ค้างคาว นกขมิ้น นกเขา นกเค้าแมว นกตบยุง เหยี่ยว กาเหว่า เป็นต้น ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
55 วัดถ้ำสุมะโนวิปัสนา เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยและมีห้องโถงกว้างขวางใหญ่โต ถ้ำมีสองชั้น คือชั้นแรกเสมอกับพื้นราบและชั้นใต้ดิน ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หลายองค์ นอกจากนี้ ถ้ำสุมะโนยังเป็นสถานที่วิปัสนาปฏิบัติธรรม ของพุทธศาสนิกชนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในกลุ่มของผู้ที่แสวงธรรมอีกด้วย บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
56 ถ้ำพุทธโคดม ถ้ำพุทธโคดม ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่มากมายในบริเวณเดียวกัน ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยเป็นเกร็ดแก้ว ระยิบระยับ สวยงาม มีชั้นดินที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ ไล่ระดับ น่าอัศจรรย์ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติ ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
57 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาบรรทัด เทือกเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยป่าดงดิบชื้นเขียวชอุ่มตลอดปี ในตอนกลางของพื้นที่เป็นที่ราบ ซึ่งมีบ้านพักแบบทาร์ซานสร้างเรียงรายอยู่ตามริมลำธาร ถือเป็นเอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 694 ตารางกิโลเมตร หรือ 433,750 ไร่ เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
58 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด มีสภาพป่าที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ คือ ป่าดิบชื้นและป่าเขาหินปูน มีพรรณไม้ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เรือนยอดปกคลุมมากกว่า 80% พบถ้ำและลำธารมากมาย บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
59 หาดพัทธทอง (แหลมจองถนน) หาดพัทธทองเป็นชายหาดที่มีความเป็นธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ เป็นหาดชายที่มีทิวทัศน์สวยงาม เงียบสงบ เป็นสถานที่เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ จองถนน เขาชัยสน พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
60 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง อยู่ในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้และการจัดการพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร งานจัดการไฟป่า งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์ งานควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา และวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ จองถนน เขาชัยสน พัทลุง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]