ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 อุทยานแห่งชาติบางลาง สภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติบางลางเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สลับกับเนินเขาและพื้นที่ราบบางตอน สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้น มีไม้นานาชนิดขึ้นอยู่หนาแน่น ได้แก่ ยาง หลุมพอ สมพง ขนุนป่า ตะเคียนทอง สยาขาวเป็นต้น และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น ช้างป่า เสือ เลียงผา กระทิง วัวแดง สมเสร็จ กวางป่า เก้ง กระจง หมูป่า และยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรี ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
22 นกนางแอ่นเมืองเบตง เป็นฝูงนกนางแอ่น ที่อาศัยอยู่ในเมืองเบตงบริเวณหอนาฬิกา โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมนกนางแอ่นได้อย่างใกล้ชิด เบตง เบตง ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
23 บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของเบตงที่มีน้ำพุเดือดขึ้นมาจากพื้นดินในหมู่บ้านจะเราะปะไร น้ำเดือดสามารถต้มไข่สุกภายใน 7นาที มีบริการห้องอาบน้ำแร่ซึ่งเชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรักษาโรคผิวหนังได้ ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
24 เบตงเมืองในหมอก ภูมิประเทศในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีภูเขาปกคลุมอยู่ทั่วไปบางคนเรียกอำเภอเบตงว่า เมืองในหมอก ช่วงเช้าจะมีหมอกปกคลุมไปทั่วทั้งอำเภอ เบตง เบตง ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 วัดพุทธาธิวาส ตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณวัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา เบตง เบตง ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
26 สวนสาธารณะเบตง สวนสุดสยาม หรือสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเบตงมีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองเบตง เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมืองเบตงประกอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนนก สวนสุขภาพ สนามกีฬา สระว่ายน้ำและสนามเด็กเล่น เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย เบตง เบตง ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ปิยะมิตร อยู่ที่บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ บริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทางใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
28 พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาที่สุราษฎร์ธานี แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ภายในบริเวณวัดร่มรื่น มีธารน้ำไหลผ่าน บันไดขึ้นไปยังปากถ้ำมีรูปปั้นยักษ์ ชาวบ้านเรียกว่า เจ้าเขา ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ดัดแปลงปรับปรุงเป็นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดานถ้ำมีแสงแดดส่องลงมาดูสวยงามมาก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่สมัยศรีวิชัย มีภาพนาคแผ่พังพานปกพระเศียร หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
29 สวนขวัญเมือง สวนขวัญเมืองเป็นสวนสาธารณะกลางขนาดใหญ่ที่เป็นเสมือนศูนย์กลางการพักผ่อนของชาวยะลา ประกอบด้วยทะเลสาบจำลองตกแต่งทัศนียภาพของชายทะเล โขดหิน ทิวสนและหาดทราย มีอาณาเขตที่กว้างขวางและประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ สนามเด็กเล่น สนามแสดงนกเขาชวาในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งอยู่ใจกลางกับตัวเมือง สะเตง เมืองยะลา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
30 สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก) สวนสาธารณะสนามช้างเผือก เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัวรัชกาลที่ 5 และอนุสาวรีย์พระเศวตสุรคชาธารฯ ช้างเผือกที่ค้นพบตำบลกาลอ อำเภอรามัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จมาประกอบพระราชพิธีขึ้นระวางช้างและสมโภชเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2511 สะเตง เมืองยะลา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 มัสยิดกลางจังหวัดยะลา เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้ได้อย่างกลมกลืน ด้านหน้าเป็นบันไดกว้างสูงประมาณ 30 ชั้น ทอดสู่ลานชั้นบน หลังคาทรงสี่เหลี่ยมมีโดมใหญ่อยู่กลางมัสยิดกลางจังหวัดยะลาเป็นศาสนสถานที่ชาวไทยมุสลิมได้ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ และที่ประชุมเพื่อศึกษาธรรม เป็นมัสยิดที่สง่างามและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
32 บ้านโบราณ เป็นกลุ่มบ้านโบรานสร้างขึ้นเมื่อสมัยเมืองยาลอ เชื่อกันว่าบ้านโบราณนี้เป็นของพระราชวงค์สมัยเมืองยาลอ ปัจจุบันไม่มีคนอาศัยอยู่แต่มีคนเฝ้าดูแลบ้านเป็นอย่างดี สามารถมาเที่ยวชมและสอบถามประวัติได้ เป็นกลุ่มบ้านโบราณที่น่าสนใจและน่าศึกษาค้นคว้า ลักษณะบ้านเป็นไม้เกือบทั้งหลังใช้สกรูไม้ในการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันสามารถหาชมได้ยากมาก ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
33 น้ำตกบูตง เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดปี มีสายธารที่ยาว และมีแหล่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้ด้วยความสนุกสนานเป็นระยะ ๆ เนื่องจากมีแอ่งที่ไม่ลึกและน้ำใสสะอาด นอกจากนี้ ยังอยู่ใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่นอีกด้วย ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
34 ศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนบ้านวังพระยา เป็นอาคารสำหรับจัดกิจกรรมของชุมชนในเขตตำบลลำพะยา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
35 ถ้ำสำเภาทอง ถ้ำมีความลึกและมีห้องหลายห้อง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม มีรูปร่างต่างๆ ทั้งรูปช้างสามเศียร นกยูง รูปเท้าคน รูปโครงกระดูก ฯลฯ แต่ปัจจุบันขาดการดูแลที่ดีและปัญหาความไม่สงบ จึงมีนักท่องเที่ยวน้อย สภาพพื้นที่จึงดูเสื่อมโทรม ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
36 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา ตั้งอยู่ในกลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นที่สักการะบูชา เคารพนับถือของชาวจังหวัดยะลา โดยประมาณปลายเดือน พฤษภาคม มีงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นง ซึ่งสร้างด้วยแก่นไม้ชัยพฤกษ์สูง 50 เซนติเมตร วัดโดยรอบที่ฐาน 43 นิ้ว ที่ปลาย 36 นิ้ว พระเศียรยอดเสาเป็นรูปพรหมจตุรพักตร์และเปลวไฟ บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะ ร่มรื่น สวยงามานเทศกาลประจำปีงานหนึ่งของภาคใต้ สะเตง เมืองยะลา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูงประมาณ 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เบตง เบตง ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จากสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรตามแนวเขตชายแดน นอกจากจะมีความยากจนแล้วยังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีดินทำกินเป็นของตนเอง ดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงมีพระราชดำริ ให้พัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยการจัดสรรที่ทำกินเป็นของตนเอง และขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าไปพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนมั่นคง ขณะเดียวกันก็ให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้คงสภาพสมบูรณ์ควบคู่กันไปด้วย แม่หวาด ธารโต ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 ถ้ำศิลป์ ถ้ำศิลป์ อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดยะลา ในภูเขาเดียวกันกับถ้ำพระนอน จิตรกรรมฝาผนังถ้ำศิลป์ เป็นภาพพระพุทธเจ้าปางมารวิชัย ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่ง เป็นแถวเบื้องซ้ายและขวา มีสาวกหรือนั่งประนมมืออยู่ พระพุทธเจ้าปางลีลาและมีรูปผู้หญิงยืนเป็นหมู่สามคน ส่วนสีที่เขียนเป็นสีดินเหลือง เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยสีน้ำตาลและแดง เพื่อแยกน้ำหนักอ่อนแก่ ตัดเส้นด้วยสีดำ ส่วนสีเขียวปรากฏให้เห็นในภาพ เป็นสิ่งที่เกิดขี้นภายหลังเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีของสารที่ผสมอยู่ในสี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และอาจารย์เขียน ยิ้มศิริ นักโบราณคดีได้ สัณนิษฐานว่า ภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นฝีมือสกุลช่างท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบของภาพจากอินเดีย และน่าจะเป็นภาพเขียนสมัยศรีวิชัยตอนปลาย คือราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ภาพเขียนสีทั้งหมดนี้ในปัจจุบันลบเลือนไปตามสภาพธรรมชาติ ซ้ำยังมีการเขียนต่อเติม มีการขูดขีดให้สูญหายไปเสียมาก พื้นถ้ำก็ถูกชาวบ้านขุดมูลค้างคาวไปเป็นปุ๋ย ก่อให้เกิดความเสียหายมาก หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
40 วัดเมืองยะลา วัดเมืองยะลา สร้างเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2502 นับโดยปรัตยุบันมีอายุการก่อสร้างยาวนานนับ 50 ปี โดยมีพระธรรมสิทธิมงคล (พ่อท่านฉิ้น โชติโก) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก แม้เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่เพียง 5 ทศวรรษ แต่ได้รับการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โดยมีพ่อท่านฉิ้น โชติโก ได้มีส่วนสำคัญในการบุกเบิกถางป่า ก่อสร้างวัดเมืองยะลาให้เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจที่พึ่งของชาวพุทธและเป็นวัด คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]