ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในบริเวณวัดช มีสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาศิลปะฝีมือแบบไทยปักษ์ใต้ เป็นจุดเด่น และงดงามหลายชิ้น เช่น พระอุโบสถที่สร้างในสมัยรัชการที่ 5 มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเขียนโดยฝีมือพระภิกษุชาวสงขลางดงามมาก และถ่ายทอดรูปแบบชีวิตวัฒนธรรมความเป็น อยู่ท้องถิ่นปักษ์ใต้ไว้เด่นน่าสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังมี ศาลาธรรมเก่าแก่เป็นศิลปะปักษ์ใต้ผสมสถาปัตยกรรมจีน เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 เกาะยาว เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับตัวอำเภอตากใบมีสะพานไม้ชื่อ สะพานคอย 100 ปี ทอดข้ามแม่น้ำตากใบไปยังเกาะยาว ด้านตะวันออกของเกาะจะติดกับทะเล มีหาดทรายสีขาวสวยงามมาก บนเกาะมีสวนมะพร้าวและหมู่บ้านของชาวประมง เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
23 สวนสาธารณะหาดเสด็จ มีหาด ทรายสวยงามตาม ธรรมชาติ บริเวณใกล้เคียงมีสวนสาธารณะ สวนหย่อม ศาลาสำหรับพักผ่อน รูปทรงสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง มี ร้านอาหาร โรงแรม บริการแก่นักท่องเทียว เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 น้ำตกปาโจ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ของผืนป่าบูโดที่มีน้ำไหลตลอดปี มีน้ำตก 4 ชั้น ชั้นแรกมีขนาดใหญ่และสวยที่สุด สายน้ำไหลตกจากลานผาหินกว้าง สูงประมาณ 60 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำใหญ่ ในช่วงฤดูฝนน้ำตกปาโจจะยิ่งงดงามตระการตาด้วยปริมาณน้ำมหาศาล สภาพป่าบริเวณนี้เป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น กะลอ หลุมพอ ฯลฯ ตามพื้นป่ามีหวาย ปาล์ม หลากหลายชนิด สัตว์ที่พบเห็นง่ายได้แก่ ค่างแว่นถิ่นใต้ นกกาฝากท้องสีส้ม เป็นต้น บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
25 มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น (มัสยิดสามร้อยปี) ลักษณะของมัสยิดมีความแตกต่างจากมัสยิดทั่วไป คือเป็นอาคาร 2 หลังติดต่อกัน สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง ลักษณะการสร้างจะใช้ไม้สลักแทนตะปู รูปทรงของอาคารเป็นแบบไทยพื้นเมืองประยุกต์เข้ากับศิลปะจีน และมลายูได้อย่างลงตัว ส่วนเด่นที่สุดของอาคาร คือ เหนือหลังคาจะมีฐานมารองรับจั่วบนหลังคาอยู่ชั้นหนึ่ง ส่วนหออาซานซึ่งมีลักษณะเป็นเก๋งจีน ก็ตั้งอยู่บนหลังคาส่วนหลัง ฝาเรือนใช้ไม้ทั้งแผ่นแล้วเจาะหน้าต่าง ส่วนช่องลมแกะเป็นลวดลาย ใบไม้ ดอกไม้สลับลายจีน หากต้องการเข้าชมภายในต้องได้รับอนุญาตจากโต๊ะอิหม่ามประจำหมู่บ้าน โดยทั่วไปเข้าชมได้บริเวณภายนอกเท่านั้น บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
26 วัดเชิงเขา หลวงพ่อแดงเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัด96 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบาเจาะ 15 กิโลเมตร หลวงพ่อแดงมรณภาพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 แต่ศพท่านยังไม่เน่าเปื่อย ประชาชนจึงได้เกิดความศรัทธา และเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี คลอบคลุมอานาเขตกว้างไกลถึง 3 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี และ96 เป็นแห่งแรกที่ได้พบ “ย่านดาโอ๊ะ” หรือใบไม้สีทอง พืชมหัศจรรย์ที่มีกำมะหยี่ละเอียดนุ่มปกคลุมใบ สีทอง รวมถึงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากอย่างเช่นนกชนหิน ซึ่งเป็นหนึ่งในนกเงือก 7 ชนิดที่อาศัยอยู่ในผื่นป่าแห่งนี้ และยังมีพรรณไม้ป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของพันธุ์พืช จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาธรรมชาติ เช่น ดูนก ซึ่งมีนกหายากที่พบได้เฉพาะบริเวณผืนป่าดงดิบภาคใต้ เช่น นกชนหิน นกเงือกหัวแรดและนกสวยงามอีกหลายชนิด บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
28 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บริเวณเขาตันหยง (ตันหยง แปลว่า พิกุล) ตำบลกะลุวอเหนือ ตาม ทางหลวงสาย96 – ตากใบ ห่างจากตัวเมือง96 ประมาณ 8 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 บนเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 300 ไร่ ด้านหน้าของเขาตันหยง เป็นชายหาดที่สวยงามมาก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็นตำหนักที่ประทับแรมของ พระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ พร้อม ด้วยพระบรมนุวงศ์ เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมายังจังหวัดชาย แดนภาค ใต้ ในช่วงเดือนสิงหา – ตุลาคม ของทุกปี ที่ตั้งพระตำหนักอยู่บนเนิน เขาริมทะเลฝั่งอ่าวไทย สูงจากระดับน้ำทะเล 173 ฟุต โดยก่อสร้างเป็น อาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน ลักษณะเป็นทรงปั้นหยาสมัยใหม่ ซึ่งสถา ปัตยกรรมนี้ เป็นศิลปะนิยมของชาวภาคใต้ส่วนพระตำหนักแบ่งออกเป็น 2 หมู่ คือ หมู่บนและหมู่ล่าง สำหรับหมู่บน จัดเป็นที่ประทับ มีพระตำ หนักตันหยง และตำหนักของกองราชเลขาฯในพระองค์ ตึกราชองครักษ์ เรือนข้าหลวง ห้องเครื่อง และเรือนรับรองโดยปกติจะอนุญาตให้ผู้สนใจ เข้าชมพระตำหนักได้ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น.ในยามที่มิได้เสด็จ แปรพระราชฐานไปพักแรม การเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารประจำทาง สาย96 - ตากใบ - สุไหงโก - ลก กะลุวอเหนือ เมือง96 นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
29 มัสยิดยุมอียะห์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ติดกับวเวียนหอนาฬิกา ทางไปหาดนราทัศน์ เป็นอาคารตึก 2 ชั้น มีห้องทำละหมาด 1 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นโดมใหญ่สวยงามมาก บางนาค เมือง96 นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
30 พุทธอุทยานวัดเขากง วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม นั้น เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้กลายเป็นวัดร้างอยู่ชั่วระยะหนึ่ง จนมีพระภิกษุมาจำพรรษาอีกครั้งในปี พ.ศ.2494 และได้รับการฟื้นฟูจนมีความรุ่งเรืองมาในปัจจุบัน เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา นั่งขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา เป็นศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้แบบโจฬะที่แพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้และแหลมมลายู ลำภู เมือง96 นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 หาดนราทัศน์ เป็นชายหาดที่กว้าง ทรายขาวสะอาด มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร โดยเฉพาะบริเวณแหลมด้านปากน้ำบางนรา ชายหาดสวยงามมาก มีโครงการจัดพื้นที่ใกล้กับปลายแหลมด้านเหนือเป็นสระว่ายน้ำสำหรับประชาชนทั่วไป บางนาค เมือง96 นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
32 หาดอ่าวมะนาว อ่าวมะนาวอยู่ในเขตกองบินที่ 53 กองทัพอากาศ เป็นหาดที่เหมาะแก่การเล่นน้ำ ตรงข้ามกับหาดเป็นเขาล้อมหมวก เวลาน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาวสามารถเดินไปเขาล้อมหมวกได้ มีอนุสาวรีย์วีรชนและจัดงานวันรำลึกวีรกรรม สงครามโลกครั้งที่ 2 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักผ่อนได้มีร้านอาหารและบริการบ้านพักบริการ กะลุวอเหนือ เมือง96 นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 พลับพลาที่ประทับท่าพระยาสาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของชาวเมืองนราฯ บนถนนภูผาภักดี ริมแม่น้ำบางนรา ในบริเวณมีพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงค์ศานุวงค์ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งขันเรือกอและ เรือยาว และเรือยอกอง ในงานของดีเมืองนราฯ เป็นประจำทุกปี กะลุวอเหนือ เมือง96 นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
34 อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เขาตันหยง บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มีหาดทรายขาว สลับด้วยโขดหินที่อยู่กระจัดกระจายโอบล้อมด้วยเนินเขาสูงตลอดแนวจนถึงเขตพระราชฐาน บริเวณนี้จะพบเห็นพันธุ์ไม้ประเภทพันธุ์ไม้ป่าชายหาดที่ยังคงสมบูรณ์ และมีความสวยสดงดงามแปลกตาจำนวนมาก นอกจากนี้ในบริเวณเขตป่าซึ่งติดกับหาดทรายนั้นยังมีน้ำตก ซึ่งสามารถลงแล่นน้ำได้ โดยทางอุทยานแห่งชาติได้ตั้งชื่อให้ว่า “น้ำตกธาราสวรรค์” เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาสูงในเขตพระราชฐานไหลลงสู่อ่าวไทยในเขตอุทยานแห่งชาติ (น้ำตกธาราสวรรค์นี้ จะพบเห็นได้เฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น) กะลุวอเหนือ เมือง96 นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
35 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาฯ แห่งนี้ ศึกษาการปลูกยางพารา การพัฒนาการทำสวนยางตามหลักวิชาการ และศึกษาพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติครบวงจร เพื่อทำให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม โดยมีการจัดสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์ยางขนาดเล็ก และโรงงานแปรรูปยางขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาฯ แห่งนี้ กะลุวอเหนือ เมือง96 นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี 7 ชั้น ชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด สายน้ำแผ่กว้างสวยงาม อาบเต็มหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร ตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ซึ่งสามารถเล่นน้ำได้ น้ำตกซีโปเป็นต้นน้ำของลำห้วยที่ชาวบ้านนำไปใช้ปลูกลองกองรสดี น้ำตกชั้นแรกอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มีแอ่งน้ำกว้างที่เกิดจากการสร้างฝายกั้นน้ำ จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติมีทางเดินขึ้นสู่น้ำตกชั้นต่างๆ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
37 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณ สัตว์ป่าและนกหายากนานาชนิด และเป็นที่อาศัยของคนป่าเผ่าซาไก มีพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ในแนวรอยต่อระหว่างจังหวัดยะลาและ96 เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำในเขื่อนบางลาง นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมธรรมชาติของขุนเขา ป่าไม้และสายน้ำ โดยติดต่อเช่าเรือได้ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 ถนนสุขยางค์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โละจูด แว้ง นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
38 เหมืองทองโต๊ะโม๊ะ เดิมบริเวณนี้ชื่อกิ่งอำเภอโต๊ะโม๊ะ จัดตั้งขึ้นเพราะมีชาวฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่ง ได้ขอสัมปทานทำเหมืองแร่ทองคำบริเวณเทือกเขาลีซอ ตำบลโต๊ะโม๊ะ เมื่อมีราษฎรอพยพเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก ทางราชการจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้น แต่ในปี พ.ศ.2482 เกิดกระณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส เจ้าของกิจการเหมืองแร่ทองคำได้ละทิ้งเหมืองแร่ไป ทางรัฐบาลไทยจึงได้แต่งตั้งพระอุดมธรณีศาสตร์ มาเป็นผู้ดำเนินการเหมืองแทน ได้ประมาณปีเศษ ได้เกิดความไม่สงบในบริเวณเหมือง ต่อมาจึงได้เลิกกิจการไป บรรดาคนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้อพยพออกไปหมด ในปี พ.ศ.2484 กิ่งอำเภอโต๊ะโม๊ะ ก็ถูกยุบเลิกไป ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ตั้งอยู่ที่ซอยภูธร ถนนเจริญเขต ในเขตเทศบาลตำบลสุไหงโกลก เดิมทีเจ้าแม่โต๊ะโมะนี้ประดิษฐานอยู่ที่บ้านโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน ต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่อำเภอสุไหงโกลก เป็นที่นับถือของชาวสุไหงโกลก และชาวจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวจีนในประเทศมาเลเซีย ทุกๆ ปี จะมีการจัดงานประเพณีประจำปีที่บริเวณศาลเจ้า ตรงกับวันที่ 23 เดือนสามของจีน (ประมาณเดือนเมษายน) ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น มีการจัดขบวนแห่เจ้าแม่ ขบวนสิงโต ขบวนเองกอ ขบวนกลองยาว และยังมีการลุยไฟด้วย สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 ด่านสุไหงโก-ลก เป็นด่านการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด96และยังสามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่างไทยกับมาเลเซียได้สะดวกทั้งคนไทยและคนมาเลย์มีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]