ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ตั้งอยู่ใกล้กับสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางรถไฟสายไทย-พม่า เริ่มตั้งแต่การเข้ามาของญี่ปุ่น การออกแบบและการสร้างทางรถไฟ สภาพภูมิศาสตร์ของทางรถไฟ สภาพชีวิตในค่ายเชลยศึก ด้านการแพทย์ ค่าของสงคราม การปฏิบัติการของทางรถไฟ การทิ้งระเบิดและการทำลายทางรถไฟ และเหตุการณ์หลังจากสงครามยุติ - เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 โบราณสถานวัดนาคเจ็ดเศียร เป็นหนึ่งในกลุ่มวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกรังขนาดย่อม ซึ่งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศเหนือหรือบริเวณอรัญญิก อยู่ห่างจากกําแพงเมืองด้านทิศเหนือออก ไปประมาณ 500 เมตร ซึ่งบริเวณนี้นับเป็นเขตโบราณสถานที่สําคัญ เพราะมีวัดอยู่มากกว่า 40 วัด เช่น วัดพระนอน วัดป่ามืด วัดพระสี่ อิริยาบท วัดฆ้องชัย วัดสิงห์ วัดกําแพงงาม วัดช้างรอบ วัดนาคเจ็ดเศียร - เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
23 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย รวบรวม ข้อมูล เอกสาร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ต่างๆ ในอดีต ที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ที่สามารถบ่งบอกวิวัฒนาการด้านการเงินการธนาคารของไทย รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้ารการเงินการธนาคาร จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 โบสถ์กาลหว่าร์ เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะสถาปัตยกรรม การก่อสร้างแบบนีโอโกธิค เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวคริสเตียนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
25 พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่บนกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้านตะวันออก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ประทับพระราชยาน (เสลี่ยง) ในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหยาตราหรือใช้สำหรับในงานพระราชพิธีโสกันต์ (โกนจุก) เป็นต้น ลักษณะของพระที่นั่งเป็นปราสาทโถงจตุรมุข หลังคามุงด้วยดีบุก ตรงกลางของจตุรมุขทำเป็นปราสาท 5 ชั้น รองรับยอดปราสาทด้วยหงส์ทั้งสี่ด้าน (แทนครุฑยุดนาค) โครงเสา ฐานขององค์พระที่นั่ง ตลอดจนเครื่องประดับอื่นๆ เช่น ฝ้า เพดาน สาหร่ายรวงผึ้ง ล้วนลงรักปิดทองประดับกระจกด้วยฝีมือประณีตบรรจง เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม นับเป็นฝีมือชั้นครูชิ้นหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ จนได้รับการจำลองแบบไปแสดงในงานแสดงสินค้า ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ใน พ.ศ. 2501 พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
26 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เป็นกลุ่มคริสตังชาวญวนที่หนีการเบียดเบียนศาสนา ในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 อนุสาวรีย์ย่าเหล เป็นรูปหล่อด้วยโลหะขนาดเท่าตัวจริงของสุนัข ซึ่งมีความผูกพันใกล้ชิดกับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอย่างยิ่ง ย่าเหลเป็นสุนัขพันธุ์ทางเกิดในเรือนจำ จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบเข้าเมื่อครั้งเสด็จฯ ตรวจเรือนจำ จึงนับว่าเป็นโชคของย่าเหลที่ทรงพอพระราชหฤทัย และทรงเอาย่าเหลมาเลี้ยงไว้ในราชสำนัก สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
28 หอคอยบรรหาร-แจ่มใส หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และ สวนเฉลิมภัทรราชินี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี บนถนนนางพิม ตำบลท่าพี่เลี้ยง หอคอยบรรหาร-แจ่มใส เป็นหอคอยแห่งแรกและสูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูงถึง 123 เมตร มีชั้นสำหรับชมวิวในระดับสูงสุด 78.75 เมตร และระดับต่ำลงมาคือ 72.75, 66.75 และ 33.75 เมตร ตามลำดับ บนหอคอยได้มีการติดตั้งกล้องส่องทางไกลไว้รอบด้าน มีร้านขายของที่ระลึกและอาหารว่าง มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองสุพรรณบุรี ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเรื่องราวน่ารู้ของจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ทั้งหมด ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
29 ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ ช่องเขาขาดตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเกือบสิบเมตรด้านล่างเป็นแม่น้ำแควน้อยไหลเอื่อยปกคลุมไปด้วยหมอกจางๆ ในยามเช้า - ไทรโยค กาญจนบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
30 สวนนกชัยนาท สวนนกชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์นกที่ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2526 ก่อสร้างขึ้นด้วยเนื้อที่ 50 ไร่ โดยนายกุศล ศาสนติธรรม และ ดร.ไพรัตน์ เตชะรินทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท บนบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์เชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ปัจจุบันสวนนกชัยนาทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จนถึงขณะนี้มีพื้นที่ถึง 248 ไร่เศษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงแก่จังหวัดชัยนาทเป็นอย่างมาก โดยมีองค์ประกอบที่ได้สร้างขึ้นให้มีสภาพเป็นธรรมชาติและองค์ประกอบทางด้านสิ่งก่อสร้าง เช่น กรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชียศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองฯ ปัจจุบันสวนนกชัยนาทอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยการนำของนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นักพัฒนาหนุ่มรุ่นใหม่ที่ทุ่มเทในการพัฒนาสวนนกชัยนาทให้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก และนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนกนานาชนิดที่มีชื่อเสียง และมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นศูนย์รวมนกนานาชาติถึง 58 ชนิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของนกอย่างใกล้ชิด เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์นกนานาชนิดให้คงอยู่สืบไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสวนนกชัยนาทได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาจุดท่องเที่ยวเกิดใหม่ภายในสวนนกชัยนาทให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งความสำเร็จของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการเปิดโลกแห่งการศึกษาเรียนรู้ที่แปลกใหม่ หลากหลาย และครบวงจรตามสโลแกน “ร้อยความสำราญ ล้านความรู้ สู่สวนนกชัยนาท” เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
31 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำยม สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์พระร่วงครองกรุงสุโขทัย โดยได้สร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองขึ้นใหม่แทนเมืองเดิมคือเมืองเชลียง ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ พบแห่ลงโบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆมากมาย ปัจจุบันพบแล้ว 134 แห่ง ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
32 น้ำตกพาเจริญ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ) น้ำตกพาเจริญตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) เป็นพื้นที่อนุรักษ์ในอำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ เดิมเป็นพื้นที่วนอุทยานน้ำตกพาเจริญ จากนั้นกรมป่าไม้ได้มีการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมและได้กำหนดให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ในป่าสงวนป่าแม่สอด ช่องแคบ พบพระ ตาก ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข) ปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข) ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา สาเหตุที่เรียกว่า วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื่องจากเดิมมีต้นมะขามเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัด วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีทิวทัศน์ที่สวยงามน่ารื่นรมย์ และมีชื่อเสียงด้านพระเครื่องด้วยหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าด้วยตำนานที่ยังเล่าขานกันสืบมาในเรื่องของวิชาอาคมและเครื่องรางของขลัง ความนิยมในพระเครื่องหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่ายังมีอยู่สูงมากในปัจจุบัน แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 แต่ความเคารพศรัทธานั้นไม่เคยเสื่อมคลาย หลวงปู่ศุขยังได้สร้างพระเครื่องที่เรียกว่า หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า ซึ่งประชาชนนิยมนำไปสักการะบูชา หลวงปู่ศุขได้พัฒนาวัดปากคลองมะขามเฒ่าจนมีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความเมตตาของท่านนั้นทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมาย และท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้จนสิ้นอายุขัยด้วยวัย 76 พรรษา ปัจจุบันวัดปากคลองมะขามเฒ่ายังมีกุฏิของท่านเป็นแบบทรงไทยโบราณ ภาพถ่ายและข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งหุ่นขี้ผึ้งและรูปหล่อของหลวงปู่ศุข พร้อมด้วยรูปหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ไว้ให้เป็นที่สักการะบูชาโดยทั่วกัน สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้ คือ ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในพระอุโบสถติดอยู่ตามผนังเป็นภาพพุทธประวัติ ที่ทรงวาดร่วมกับข้าราชบริพาร ทั้งหมดเขียนด้วยอักษรขอมผนังด้านใต้มีภาพเขียนบอกเวลาที่เขียนไว้คือปี พ.ศ. 2433 เพื่อถวายหลวงปู่ศุข เมื่อครั้งสร้างพระอุโบสถซึ่งทางวัดยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ความเชื่อและวิธีการบูชาชาวจังหวัดชัยนาทและชาวไทยทั่วทุกสารทิศที่ศรัทธาในหลวงปู่ศุข เชื่อกันว่าบารมีของท่านจะช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้ขอพรถึงวัดปากคลองมะขามเฒ่า มีความสุขสมความปรารถนา มีสิริมงคลต่อชีวิตและแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง และยังเชื่อในการบูชาเครื่องรางของขลังของหลวงปู่ศุข ว่าให้คุณทั้งในด้านโชคลาภ เมตตามหานิยม และแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพัน มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
34 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน ได้มีการสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ผู้ริเริ่มในการแกะสลักตัวหนังคือ ท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) เกิดปีวอก พ.ศ. 2391 มรณภาพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2485 รวมอายุได้ 95 ปี ท่านมีความคิดที่จะสร้างหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม จึงได้ชักชวนครูอั๋ง ช่างจาด ช่างจ๊ะ และช่างพ่วง มาร่วมกันสร้าง ชุดแรกที่สร้างคือ ชุดหนุมานถวายแหวน ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีกรวม 9 ชุด ปัจจุบันมีตัวหนัง 313 ตัว นับเป็นสมบัติวัดที่ได้ร่วมรักษาสืบทอดกันมาเป็นเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพ เป็นของวัด มีตัวหนัง และคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์อยู่ในความอุปถัมป์ของวัดสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้---หนังใหญ่ ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง เป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง ได้แก่ ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีต เมื่อแสดงก็จะมีการนำศิลปะทางนาฏศิลป์การละครที่เคลื่อนไหวอย่างได้อารมณ์ตามเนื้อเรื่อง ประกอบกับบทพากย์ บทเจรจา บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว และให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์ การแสดงหนังใหญ่จึงมีคุณค่าทางศิลปะสูง และแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยได้เป็นอย่างดี สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี ภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
35 อุทยาน ร.2 เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมไทยในรัชสมัยของพระองค์ และเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 สวนนงนุช มีบ้านทรงไทย สวนไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด สวนกล้วยไม้ สวนกระบองเพชร และสวนพฤกษชาติอื่นๆ มีบริการเรือ ชนิดต่างๆ ให้เช่าพายเล่นในสระ มีสัตว์หลายชนิดเลี้ยงไว้ให้ชม มีศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับนักท่องเที่ยว จัดแสดงการฟ้อนรำพื้นเมือง ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (กระบี่กระบอง ฟันดาบ) กีฬาพื้นเมือง และการแสดงของช้าง เปิดให้เข้าชมเวลา 7.00-18.00 น. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 พิพิธภัณฑ์อูบคำ เป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกล้ำค่าของอานาจักรล้านนาโบราณ เช่น เครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าต่างๆ ในล้านนา รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ที่แสดงถึงวิวัฒนาการของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
39 ศาลพันท้ายนรสิงห์ ศาลพันท้ายนรสิงห์เป็นอนุเสาวรีย์แห่งความซื่อสัตย์ รักษากฎมณเฑียรบาล มีความจงรักภักดี เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป ถูกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 72 ตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2498 มีเนื้อที่โดยรอบจำนวน 100 ไร่ ภายในมีรูปปั้นพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าของจริงในท่าถือท้ายคันเรือ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของตำบลพันท้ายฯ พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เมื่อปี พ.ศ. 2531 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนเทือกเขานางนอน จังหวัดเชียงราย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งพลิกผืนป่าและฟื้นฟูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ต่อมาได้เสด็จมายังอำเภอเชียงแสน บริเวณรอบแม่น้ำโขง ที่ชายแดนทั้งสามประเทศมาบรรจบกัน และมีป้ายชื่อว่า “สามเหลี่ยมทองคำ” จึงทรงรับสั่งว่า ชื่อสามเหลี่ยมทองคำนี้ทำลายภาพพจน์และชื่อเสียงของประเทศ คนไทยน่าจะแก้ไขเรื่องนี้ จึงส่งผลสืบเนื่องให้เกิด “หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้เรื่องฝิ่นและยาเสพติดต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนต่อต้านและห่างไกลจากยาเสพติด เวียง เชียงแสน เชียงราย ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
หน้าแรก | ก่อนหน้า ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]