ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
5461 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย มีภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสลับ ซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ และมีภูสันทรายสูงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางขุนเขาใหญ่น้อย ภูสันทรายสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,378 เมตรเป็นต้นน้ำห้วยทราย - นาแห้ว เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5462 น้ำตกห้วยจันทร์หรือน้ำตกกันทรอม มีต้นกำเนินจากเทือกเขาบรรทัด บริเวณเขาเสลา (ภูเสลา) แล้วไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เดิมภายในบริเวณมีต้นจันทร์แดง และจันทร์ขาวขึ้นอยู่หนาแน่น น้ำตกห้วยจันทร์เป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีน้ำตลอดทั้งปี บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5463 น้ำตกดงพญาเย็น เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 1 - 2 เมตร บรรยากาศบริเวณน้ำตกร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีอาหารการกินไว้บริการ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5464 ปราสาทหินบ้านพลวง ลักษณะของปราสาทหินองค์นี้ เป็นปรางค์องค์เดียว ตั้งอยู่บน ฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก มีประตูทางเข้า อยู่ด้านหน้า เพียงด้านเดียว ส่วนด้านอื่น อีก 3 ด้านทำเป็น ประตูหลอก องค์ปรางค์ก่อด้วยศิลาแลง หินทราย และมีอิฐเป็นวัสดุร่วมก่อสร้าง บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5465 บึงโขงหลง ทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ที่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดคำสมบูรณ์ ที่มีหาดทรายสวยงามในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อน และชมทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5466 พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้แปลกตา ชมประวัติศาสตร์ นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูผาผึ้ง ไต่หน้าผา ส่องสัตว์ อาบน้ำแร่ ชมทิวทัศน์บนยอดภูผาผึ้ง บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5467 จุดท่องเที่ยวการปลูกผักบัวบก บ้านวังยาง ศูนย์สาธิตการปลูกผักบัวบก บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5468 วนอุทยานเขาพาง อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอท่าแซะ ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปตามเส้นทางสายชุมพร-ท่าแซะ (ทางหลวงหมายเลข 4) ประมาณ 12 กม. ภายในวนอุทยานเขาพางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ด้านหน้าจะเป็นซุ้มประตูวนอุทยาน และศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สร้างขึ้นอย่างสวยงามด้านหลังเป็นภูเขาขนาดย่อม มีเนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ อยู่ในระหว่างการพัฒนาเป็นจุดชมวิว และเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5469 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร เป็นป่าแบบป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ มีไม้ตะเคียนทราย ไม้คอแลน กระบก หวายแดง รอบบริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่มากมาย และยังสามารถพบสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานี อาทิ กระจง หมูป่า นกปรอด นกกระจิบกินปลี นกกระจิบเล็ก บนยอดเขาสามารถชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองสุราษฎร์ได้โดยรอบ และเป็นที่ตั้งของ พระธาตุศรีสุราษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ - เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5470 หมู่บ้านไทยโซ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน มาทางทิศใต้ตามถนนสายบางเลน-ดอนตูม ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวไทยทรงดำหรือเรียกว่าไทยโซ่ง สันนิษฐานว่าเป็นชาวลาวที่ถูกต้อนเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่อพยพมาจากบ้านหนองปรงอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจมากมาย มีการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีภาษาพูดที่คล้ายภาษาอีสานหรือภาษาลาว ส่วนอักษรนั้นเขียนคล้ายตัวภาษาไทยอีสานหรือตัวไทยน้อย ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักและนิยมทำเครื่องมือในการทำนาขึ้นมาใช้เอง มีการทอผ้าและเครื่องจักรสานต่างๆ บางปลา บางเลน นครปฐม ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5471 วัดหน่อพุทธางกูร บนถนนสมภารคง เส้นทางเลียบแม่น้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ใกล้ตัวเมืองสุพรรณ เป็นเส้นทางไหว้พระเก้าวัด และ วัดหน่อพุทธางกูล เป็น 1 ใน 9 วัดสำคัญของเมืองสุพรรณ ที่นักเดินทางนิยมแวะกราบใหว้ และชมความงดงามของงานจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ ที่เขียนโดยช่างในสมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา ถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภาพบางส่วนเริ่มเสียหายจากความร้อน และความชื้น แต่ทางวัดก็พยายามดูแลรักษาไว้ เพื่อเป็นผลงานที่มีคุณค่า ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และเรียนรู้เรื่องราว และศิลปะของไทยที่งดงามมากอีกชิ้นหนึ่ง พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5472 เพ้นท์บอลปาร์ค เหมาะสำหรับผู้นิยมเล่นเพ้นท์บอล หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5473 หาดแม่รำพึง หาดแม่รำพึง หรือเรียกอีกชื่อว่า ก้นอ่าว จะมีนักท่องเที่ยวมาแวะตลอดปี เพื่อแวะรับประทานอาหารทะเลสดๆ กิจกรรมบนชายหาดแห่งนี้ มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งเล่นน้ำทะเล เดินชมทิวทัศน์ พักผ่อนนอนเล่นบนเก้าอี้ชายหาด และถ้าจะค้างคืน ก็มีบังกาโล รีสอร์ท โรงแรม ทุกระดับคอยบริการอยู่สองข้างทาง อยู่ห่างจากบ้านเพประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 500 เมตร ชายหาดมีความลาดชันน้อย ทอดตัวตั้งแต่เชิงเขาแหลมหญ้ายาวออกไปถึง 12 กิโลเมตร ขนานไปกับทิวสนทะเลที่ให้ความร่มรื่นตลอดแนว น้ำทะเลใส เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ยกเว้นบางช่วงของหาดที่มีความแปรปรวนของกระแสน้ำและพื้นทะเลเป็นแอ่งกะทะ ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจะติดป้ายเตือนไว้ นักท่องเที่ยวจึงควรปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย สุดชายหาดแม่รำพึง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงชื่อ บ้านก้นอ่าว เป็นหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมง ทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกอีกด้วย ช่วงที่น่าเที่ยวคือหน้าร้อน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไม่ขาดแม้ในฤดูฝน ตะพง เมืองระยอง ระยอง ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5474 พระเจดีย์กลางน้ำ เจดีย์ทรงระฆัง ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยองเป็นเจดีย์ก่ออิฐฉาบปูน สูงประมาณ 10 เมตร พื้นที่รอบๆปูด้วยกระเบื้องดินเผาเด่นเป็นสง่าบนเกาะกลางแม่น้ำระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 52 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยองราว 4 กิโลเมตรพระเจดีย์กลางน้ำ เมืองระยองนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2416 ในสมัยที่พระยาศรีสมุทร โภคชัยชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เป็นเจ้าเมืองระยอง เจดีย์กลางน้ำนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของชาวเรือว่าได้เดินทางมาถึงเมืองระยองแล้ว พื้นที่บนเกาะเป็นป่าโกงกาง ที่มีต้นโกงกางขนาดใหญ่ มีสะพานให้เดินเข้าไปชม พอถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปีจะมีงานประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ แข่งเรือยาว และงานลอยกระทง ปากน้ำ เมืองระยอง ระยอง ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5475 หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก ผลิตจำหน่ายและสาธิตการจักสานไม่ไผ่ห่อหุ้มเซรามิก เป็นเซรามิกไม้ไผ่มีชื่อเสียงด้านความปราณีตสวยงาม ตั้งอยู่หมู่ 13 ตำบลทุ่งมหาเจริญ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านในรูปแบบสหกรณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ชัยพัฒนาจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสาธิตการทำจักสานไม้ไผ่ห่อหุ้มเซรามิก ซึ่งนำไม้ไผ่มาจักสานหุ้มเซรามิกที่มีชื่อเสียงในด้านความปราณีต สวยงาม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ประธานกลุ่ม คือ นางมุด ซื่อสัตย์ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5476 วัดสี่ร้อย วัดสี่ร้อย อยู่ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันตก บนเส้นทางสายอ่างทอง-วิเศษชัยชาญ ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทอง ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12.5 กิโลเมตร วัดนี้มีพระพุทธรูปปูนปั้น ปางป่าเลไลย์ประทับนั่งอยู่กลางแจ้งสูง 21 เมตร หน้าตักกว้าง 6 เมตรเศษ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 เรียกนามว่า หลวงพ่อโต อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ซึ่งภายในมีจิตร กรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่ 5 สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5477 น้ำตกศรีสังวาลย์ (อุทยานแห่งชาติผาแดง) เมื่อปี พ.ศ. 2510 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยือนฐานปฏิบัติการ มว.ตชด.503 บ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกระยาหารกลางวันที่น้ำตกบ้านนาหวายและพระราชทานชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า"น้ำตกศรีสังวาลย์" เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5478 น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกหมอกฟ้ามีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เป็นน้ำตกชั้นเดียว แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่บนถนนสายแม่มาลัย-ปาย กิโลเมตรที่ 20 และมีทางลูกรังเลี้ยว ซ้ายเข้าไปน้ำตกอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ในตอนเช้าจะมีแสงแดดส่องถึงลงมาสะท้อนกับสายน้ำสีขาวทำให้เกิดเป็นรุ้งประกายสวยงามมาก ที่หน้าผาจะมี มอส เฟิร์นเกาะสีเขียวชื้น และหากมาในช่วงฤดูหนาวใบไม้ร่วง จะให้บรรยากาศที่ดีไปอีกแบบ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5479 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริ เมื่อวัน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่มีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป - ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5480 จุดชมวิวหินช้างสี (อุทยานแห่งชาติน้ำพอง) กลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนสันเขาป่าโสกแต้เหนือที่ทำการอุทยานแห่งชาติขึ้นไป เป็นจุดชมวิวยามเช้าเย็นที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของน้ำพอง เหตุที่ชื่อหินช้างสีเพราะครั้งอดีตมีช้างป่ามาใช้ลำตัวสีกับก้อนหินขนาดใหญ่และทิ้งร่องรอยของดินติดไว้ ด้านบนของจุดชมวิวหินช้างสีเป็นลานหินกว้างขนาดใหญ่ จุดสูงสุดมีก้อนหินสัณฐานคล้ายหัวกระโหลกตั้งโดดเดี่ยวเป็นเอกเทศ ด้านบนลานหินนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ ทั้งทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ที่ถูกปูพรมด้วยผืนป่าอันเขียวขจี หรือตัวเมืองขอนแก่นที่อยู่ไกลลิบๆ ออกไป ส่วนด้านทิศตะวันตกจะพบกับทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงามและกว้างไกลของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จนสุดสายตาที่เทือกเขาภูเวียงและภูเก้า ยามเช้าในฤดูหนาวที่สายหมอกล่องลอยไล่เลี่ยพื้นน้ำและราวป่า คล้ายกับลูกคลื่นในท้องทะเล ส่งผลให้จุดชมวิวหินช้างสีมีเสน่ห์และน่าหลงไหลสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นมากยิ่งขึ้น บริเวณนี้จึงเหมาะสำหรับการตั้งแค็มป์ค้างแรมของผู้ที่ชื่นชอบและต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริเวณหินช้างสียังพบภาพเขียนเลขาคณิตอันเป็นร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หน้าแรก | ก่อนหน้า
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]