ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 คลองขนมหวาน “คลองขนมหวาน” สำหรับสถานที่แห่งนี้ มีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้ เกาะเกร็ดได้เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดลำน้ำ เจ้าพระยา ตรงที่เป็น แหลมยื่นออกไปตามความโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2265 เรียกคลองนี้ว่า “คลองลัดเกร็ดน้อย” ซึ่งต่อมากระแสน้ำได้เปลี่ยนทิศทางทำให้คลองขยายกว้างขึ้นเพราะถูกความ แรงของกระแสน้ำ เซาะตลิ่งพังจึงกลายเป็น แม่น้ำลัดเกร็ด และเกาะเกร็ดในสภาพปัจจุบัน ซึ่งเมื่อลำคลองลัดกว้างขึ้น สภาพความ เป็นเกาะจึงเห็นเด่นชัดโดยมีชื่อเรียกในขั้นแรกว่า “เกาะศาลากุน” จนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่ 2 ต่อมาเมื่อตั้งอำเภอปากเกร็ดขึ้น แล้ว เกาะนี้จึงมีชื่อว่า เกาะเกร็ด จวบจนปัจจุบัน การเดินทางท่องเที่ยวตามลำคลองโดยรอบเกาะเกร็ดนั้น ไปได้ไม่ยากเลยครับ ท่านสามารถจองทริปที่พาทัวร์ ซึ่งมีราคราที่แตกต่างกันไป แต่สำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบประหยัดให้เหมาะกับยุค เศรษฐกิจฝืดเคืองซะหน่อย ราคาค่าหัวคนละ 60 บาทเท่านั้นครับ ทางเรือจะพาท่านไปแวะตามสถานที่ที่อยู่ริมน้ำหลายที ตั้งแต่ คลองขนมหวาน,บ้านขนมไทย ,แหล่งเรียนรู้ผ้าบาติก,วังมัจฉา,วัดโบราณอีกมากมาย และที่ถือเป็นจุดเด่นของ เกาะเกร็ดนั่นก็คือ คลองขนมหวาน ซึ่งเป็นคลองที่มีบ้านริมน้ำหลายต่อหลายบ้าน หลายต่อหลายครอบครัวนิยมทำขนมไทย หรือขนมหวานนานาชนิด กัน ถือว่าเป็นแหล่งรวมความอร่อยของขนมไทยและอาหารไทยโบราณก็ว่าได้ ซึ่งทีแรกที่เราไปแวะในทริปนี้ก็คือ บ้านขนมไทย คุณแอ๋ว สำหรับที่บ้านคุณแอ๋วนั้น คุณจะมาได้ก็ต่อเมื่อคุณมาล่องเรือเท่านั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาที่เกาะเกร็ดถ้าได้มีโอกาส ล่องเรือ ก็จะต้องมาที่นี่แทบทุกคน บรรยากาศของบ้านคุณแอ๋ว คล้ายกับร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั่วไป แต่ลักษณะของบ้าน จะเป็นแบบบ้านไม้โบราณ ยังคงความเป็นบ้านยกสูงแบบคนริมคลอง ขึ้นไปบริเวณชั้นบน ก็จะพบกับขนมไทย นานาชนิด อาทิ ขนมจ่ามงกุฎ , ขนมสันปันนี , ขนมเสน่จันทน์ , ขนมทองเอก , ฝอยทอง , ทองหยิบ , ทองหยอด และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ยังมี อาหารไทย ที่หากินยาก อาทิ ข้าวแช่สูตรชาววังโบราณ , ข้าวแกง , ขนมจีนน้ำยา , แกงคั่วหอยขม , มัสมั่น เป็นต้น - ปากเกร็ด นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 ตลาดน้ำไทรน้อย เป็นศูนย์รวมของอาหารคาวหวาน ผัก ผลไม้ หลายชนิดที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายริมฝั่งคลอง มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัยและราคาเป็นกันเอง สามารถเลือกซื้อเลือกหาตามต้องการ นอกจากนี้ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตของชาวนนทบุรี ที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งคลอง ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทยอยู่ เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
3 หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติ แหล่งที่ปลูกบอนสี (ราชินีแห่งใบไม้) คือที่ตำบลไทรน้อย และตำบลกลองขวาง อำเภอไทรน้อย ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงโปรด และพระราชทานพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์ โดยทางเกษตร ฯ ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ของทุก ๆ ปี ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
4 เกาะเกร็ด ในอดีตเกาะเกร็ดเป็นเพียงปลายแหลมริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่หลังจากมีการขุดคลองลัดเกร็ดน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2265 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยาแผ่นดินปลายแหล่มแห่งนี้กลายแนเกาะขนาดใหญ่ เดิมเรียกว่า "เกาะศาลากุน" เป็นเกาะที่มีความเจริญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสันนิฐานได้จากวัดวาอารามต่างๆบนเกาะส่วนใหญ่เป็นศิลปะในสมัยอยุธยา และคงถูกทิ้งร้าง ไปในสมัยกรุงแตก แต่หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ ได้โปรดเกล้าฯให้ชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ์สมภารอพยพมาอยู่บนเกาะแห่งนี้ เมื่อราว 200 ปี ก่อน และอีกครั้งหนึ่งในสมัยล้นเกล้าฯ รัชการที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมา เมื่อตั้ง อำเภอปากเกร็ดขึ้นแล้ว เกาะศาลากุน จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลและเรียกชื่อตามภาษามอญว่า "เกาะเกร็ด" ซึ่งคำว่าเกร็ด หรือเตร็จ หมายถึง ลำน้ำเล็กๆที่ขุดเชื่อมลำน้ำใหญ่ เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5 หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ชาวรามัญมีฝีมือในการทำเครื่องปั้นดินเผามาแต่โบราณกาล เมื่อบรรพบุรุษชาวไทยรามัญอพยพหลบภัย สงครามมาอยู่ในประเทศไทย ก็ได้ยึดการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ว่าคุณภาพดีและมีความงดงาม แหล่งเครื่องปั้นดินเผาในเกาะเกร็ดอยู่ในพื้นที่หมู่ 1, 6 และ 7 ซึ่งเป็นหมู่บ้านมอญ แต่มีครอบครัวเครื่องปั้นดินเผาบางส่วนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 แต่เดิมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดมี 2 ประเภท อย่างแรกคือ เครื่องใช้เช่นโอ่ง อ่าง ครก กระปุก อีกประเภทหนึ่งคือเครื่องปั้นดินเผาประเภทสวยงามที่เรียกว่า ลายวิจิตรที่เป็นทรงโอ่งและ หม้อน้ำซึ่งเน้นความงามองรูปทรงและการสลักลวดลาย เกาะเกร็ดเคยเป็นแหล่งผลิตภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันป้อนให้แก่ผู้ใช้แพร่หลายไปทั่ว แต่ในปัจจุบันไม่สามารถสู้กับสินค้าอุตสาหกรรมได้ ในปัจจุบันความต้องการของตลาดเปลี่ยนไปการผลิตเครื่องปั้นดินเผา จึงเน้นไปทางของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน โอ่ง มีโอ่งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และโอ่งขนาดกลาง มีชื่อเรียกต่างกันไป อ่าง มีอ่างขนาดต่างๆกันและมีชื่อเรียกต่างกัน เรียงตามขนาดดังนี้ – อ่างกะเทิน มีขนาดใหญ่สุด ใช้สารพัดประโยชน์ – อ่างฮร็อก ใหญ่รองลงมา – อ่างฮแร็ก – อ่างใน 1 อ่างใน 2 อ่างใน 3 อ่างใน 4 ไล่ขนาดลงมา – อ่างหมา ไว้ใช้ป้อนข้าวเจ้าของชื่ออ่าง แต่ใช้ประโยชน์อื่นๆได้เช่นกัน -อ่างแมว หรืออ่างตีนตู้ ชาวบ้านชอบนำไปรองตู้กับข้าวเพื่อไม่ให้มดขึ้น กระปุก กระปุกจาโต หรือ กระปุกตีนอิฐ หรือกระปุกเป็ด ที่มีหลายชื่อเพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มนำไปใช้ประโยชน์ต่างกัน ถ้าลูกค้าทางหัวเมืองชายทะเลจะซื้อไปใช้อาหารเป็ด ส่วนลูกค้าทางเมืองปทุม สามโคก ซึ่งมีอาชีพทำอิฐขายจะซื้อไปใส่น้ำไว้ล้างมือ กระปุกน้ำตาล ไว้ใส่น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปึกตามชื่อ กระจาวี ไว้ใส่ปูน กระปุกดับถ่าน ครก ครกเกาะเกร็ด แยกตามลักษณะรูปทรงออกเป็นสองแบบคือ ครกธรรมดากับครกตีนช้าง ครกธรรมดาจะมีลักษณะทรงเอวคอด ส่วนครกตีนช้างจะมีส่วนกว้างลักษณะเหมือนตีนช้าง โอ่ง, หม้อลายวิจิตร เครื่องปั้นประเภทสวยงามมีหลายรูปทรง หลายประเภทลายแล้วแต่ช่างจะสร้างสรรค์ แต่รูปทรงที่มีแบบหลักๆคือ – โอ่งทรงสูง – โอ่งทรงโกศ – โอ่งทรงแป้น – โอ่งทรงโหล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
6 ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชน ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม 3 แบบ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน คือ ไทยพุทธ ไทยเชื้อสายมอญ และไทยอิสลาม ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีค่าบริการใดๆ นอกจากค่ากินและค่าซื้อของฝาก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวที่ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม ในวันเสาร์และอาทิตย์ นักท่องเที่ยวจะเยอะมากที่สุดในวันอาทิตย์ ที่ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรมแห่งนี้ เป็นตลาดน้ำที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องนั่งกินอาหารที่ตัวเองสั่งในเรือแต่จะสามารถลงจากเรือมานั่งกินได้ที่หน้าร้านเลย เพราะที่ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม มีการสร้างให้คล้ายๆแพ มีขนาดกว้างและยาว ทำให้มีพื้นที่ในการเปิดร้านค้ามากเป็นพิเศษซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นแตกต่างจากตลาดน้ำที่อื่น เพราะว่าตลาดน้ำอื่นๆจะมีแม่ค้าพายเรือมาขายของแต่ที่ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรมนี้ขายบนแพ ไม่มีเรือแม่ค้าที่พายมาขายเลย ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
7 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เมื่อ ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน ไปเยี่ยมชมวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฟังการแสดงธรรมของพระปัญญานันทภิกขุ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดอุโมงค์ในขณะนั้น และเลื่อมใสวิธีการสอนธรรมะแนวใหม่ของท่าน จากเดิมที่นั่งเทศนาบนธรรมาสน์ ถือใบลาน มาเป็นการยืนพูดปาฐกถาธรรม แบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการดึงดูดประชาชนให้หันเข้าหาธรรมะได้เป็นเป็นอย่างมาก บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
8 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 11 ตั้งอยู่ที่หนองปรือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นับเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด มีเนื้อที่ 109 ไร่ เป็นพื้นดิน 40 ไร่ พื้นน้ำ 69 ไร่ สมเด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง96ราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2536 ภายในสวนมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง96ราชนครินทร์เสด็จเป็นประธานในพระราชพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2536 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
9 วัดกู้ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางพูด ในซอยปากเกร็ด 3 บริเวณริมน้ำหน้าวัดเป็นจุดที่เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในรัชกาลที่ 5 ประสบอุบัติเหตุเรือล่มสิ้นพระชนม์ วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นศิลปะแบบมอญ ภายในโบสถ์หลังเก่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบมอญ เป็นภาพเขียนสีน้ำมันเรื่องราวพุทธประวัติ วิหารประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ ด้านข้างวิหารเป็นที่เก็บเรือพระที่นั่งของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่อับปางซึ่งชาวบ้านได้กู้ขึ้นมา และมีพระตำหนักที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สิ้นพระชนม์และเมื่อคราวเรือล่มได้อัญเชิญพระศพมาไว้ที่วัดนี้ชั่วคราว มีศาลพระนางเรือล่ม (พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์) ซึ่งจำลองแบบจากศาลาจตุรมุขของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ที่พระราชวังบางปะอิน บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
10 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร รัชกาลที่ 3ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2390 เพื่อถวายพระอัยกา พระอัยกีและสมเด็จพระราชชนนี มาสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4 วัดนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2536 จากสมาคมสถาปนิกสยาม สถาปัตยกรรมในวัดที่น่าสนใจได้แก่ พระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 (คือ ศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากจีนมาผสม) หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี สลับลวดลายใบดอกพุดตาน กระจังฐานพระ ช่อฟ้าใบระกา ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสลับลายจากประเทศจีน ผนังด้านในเขียนสีลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง มีช่อดอกพุดตานภายใน เพดานลายฉลุปิดทอง ซุ้ม ประตูหน้าต่างประดับลายปูนปั้นรูปใบและดอกพุดตาน พื้นประดับกระจก บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
11 ถนนสายไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณถนนสายบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดทั้งผลิตและจำหน่ายระยะทาง 17 กิโลเมตร ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย พันธุ์ไม้ดอก ไม้หอมและไม้ผล อาทิ เข็มสี กุหลาบ กล้วยพัด ฟิโลเดนดรอน ไม้ดัด ไม้แคระ เป็นต้น พร้อมทั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - บางกรวย นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
12 วัดปรางค์หลวง วัดปรางค์หลวง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1890 (แต่หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2 ของกรมศาสนา ระบุว่าสร้างขึ้น พ.ศ. 1908) สร้างในสมัยของพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยกษัตริย์หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ในสมัยนั้นสร้างขึ้น เดิมชื่อ วัดหลวง ต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้มาเห็นองค์พระปรางค์ ที่สร้างขึ้นไว้พร้อมกับการสร้างวัด จึงได้เปลี่ยนนามวัดเป็น วัดปรางค์หลวง มีโบราณสถานสำคัญเป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น ดังนี้ พระปรางค์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับวัด รูปแบบศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น ตั้งอยู่ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหารน้อย ลักษณะองคก่ออิฐสอดินยอดเจ็ดชั้น ย่อมุมไม้สิบ ประดับลายปูนปั้น เรือนธาตุมีซุ้มจรนำทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองมีร่องรอยการบูรณะในสมัยหลัง สภาพองค์ปรางค์ชำรุดมาก มีการขุดเจาะกลางเรือนธาตุเห็นเป็นกรุอยู่ภายในแต่ไม่มีช่องทางขึ้นสู่ยอด ปรางค์ ผนังเรือนธาตุเป็นผนังทึบไม่มีประตู ส่วนฐานชำรุดลงเกือบทั้งหมดจนมองไม่เห็นลักษณะเดิม หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถหลังเก่าที่ถูกทุบทำลายไปโดยไม่รู้จักคุณค่า เมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นนพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปกรรมแบบอู่ทอง พุทธลักษณะงดงามเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนมาก มีการจัดงานนมัสการและปิดทองประจำปีในเดือนมิถุนายน ใบเสมา มีขนาดใหญ่ทำจากหินชนวน (คนในชุมชนเรีบกว่า หินกาบ) ไม่มีลวดลาย ปักลงบนดินเป็นลักษณะใบเสมา สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เดิมมีรายรอบพระอุโบสถหลังเก่าอยู่จำนวนหลายใบ แต่ถูกทุบทำลายไปพร้อมกับอุโบสถหลังเก่า ปัจจุบันเหลือเพียง 1 ใบเท่านั้น พระวิหารน้อย ตั้งอยู่ทางด้านหน้าพระปรางค์ ตามประวัติว่าสร้างขึ้นพร้อมกับปรางค์ สภาพปัจจุบันปรากฎลักษณะเป็นอาคารไม้ก่ออิฐถือปูน จำนวน 2 หลัง ชำรุดมากเหลือเพียงผนังมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม สำหรับปูชนียวัตถุ มีประธานในอุโบสถ นามว่า หลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตัก 9 คืบ มีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านมาสักระบูชา บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
13 ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับซอยช้าง เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล และไม้ยืนต้นนานาชนิด ทั้ง พันธุ์ไม้ภายในประเทศและพันธุ์ไม้จากต่าง ประเทศ มีร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสวนมากกว่า 60 ร้าน บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร บริการตกแต่งสวนนอกสถานที่ บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
14 อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร กรมธนารักษ์เป็นผู้จัดสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 900 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเพื่อเป็นที่พักผ่อนของประชาชน และเป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้น้ำ ไม้ชายน้ำ พืชสวน และสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
15 วัดคลองขวาง วัดคลองขวาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2434 เดิมชื่อว่าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตั้งอยู่ตำบลละหาร อำภอบางบัวทอง ในอดีตเป็นผืนป่าอยู่เต็มพื้นที่ ต่อมามีพระธุดงค์มาพักอาศัย ชาวบ้านจึงสร้างที่พักให้ในปี พ.ศ. 2430 และนายแดง แซ่เล้า ได้บริจาคที่ดินสร้างวัด ในปี พ.ศ. 2465 สมัยที่พระชอบ กลฺยาโณ เป็นเจ้าอาวาสได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญ อุโบสถ ยังไม่แล้วเสร็จ ท่านได้มรณภาพไปเสียก่อนใน พ.ศ. 2515 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดคลองขวาง คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
16 วัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง ตั้งอยู่ที่ 79 บ้านบางอ้อยช้าง คลองบางกอกน้อย หมู่ 2 ซ.บางกรวยไทรน้อย 29 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เดิมเรียกชุมชนบางอ้อยช้างว่า บ้านส่วยช้าง ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวพ.ศ.2304 ชาวบ้านก็ได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นในบริเวณชุมชนและเรียกกันว่า วัดบางอ้อยช้าง ประวัติยังเล่าว่า บ้านบางอ้อยช้างเป็นหนึ่งในสามชุมชนที่รวบรวมเสบียงเวลาเกิดศึกสงครามร่วมกับทัพหลวง รวมถึงส่งชายฉกรรจ์ในพื้นที่ไปร่วมรับใช้ชาติร่วมกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินในการกู้แผ่นดิน ทำให้มีการสร้าง อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน เพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วย อีกทั้งพื้นที่ชุมชนบางอ้อยช้างนี้ ยังเป็นที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะในสมัยนั้นด้วย บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
17 วัดบางไผ่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยแม่ทัพนายกองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะเด่นของวัดคือ “กำแพงวัด” ที่มีลักษณะสร้างเลียนแบบป้อมปราการของทหาร พระพุทธชิรญานมงคล พระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูร้อน และหลวงพ่อทองคำในพระอุโบสถหลังเก่าพระพุทธรูปโบราณอายุหลายร้อยปี เป็นวัดพระอารามหลวงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อว่าวัดบางไผ่ สร้างขึ้นโดยแม่ทัพนายกองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะเด่นของวัดคือ” กำแพงวัด” ที่มีลักษณะสร้างเลียนแบบป้อมปราการของทหาร พระพุทธชิรญานมงคลพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูร้อน และหลวงพ่อทองคำในพระอุโบสถหลังเก่าพระพุทธรูปโบราณอายุหลายร้อยปี ทั้งยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกด้วย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
18 วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ์ คนไทยเชื้อสายจีน 63 ตระกูลแซ่ได้ร่วมกันสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในมหามงคลที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี โดยได้นำวัสดุก่อสร้างมาจากประเทศจีน โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการกว่า 12 ปี และสร้างขึ้นตามแบบพุทธศิลป์ในราชวงค์หมิงและชิงก่อเกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามละม้ายคล้ายพระราชวังปักกิ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 3 องค์ คือ องค์อดีต องค์ปัจจุบัน และองค์อนาคต ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมต้นเดียว และองค์เทพสำคัญของลัทธิมหายาน โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
19 วัดอัมพวัน การตั้งชื่อวัดแห่งนี้สันนิษฐานว่า ตั้งตามชื่อสภาพการทำสวน มะม่วง ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่พื้นที่โดยรอบวัด ทั้งนี้คำว่า อัมพวัน หรือ อัมพวาน หมายถึง ป่า หรือสวนมะม่วง โดยในสมัยพุทธกาล สวนอัมพวันตั้งอยู่ระหว่างกำแพงกรุงราชคฤห์กับภูเขาคิชฌกูฏ แต่เดิมเป็นของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ครั้งหนึ่งหมอชีวกโกมารภัจจ์เคยถวายการรักษาอาการประชวรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงอาพาธให้หายเห็นปกติ แล้วถวายผ้าเนื้อดีจากแคว้นสีพีคู่หนึ่ง พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา ทันทีที่ทรงอนุโมทนาจบลงหมอชีวกโกมารภัจจ์ก็บรรลุโสดาปัตติผล ปัจจุบันในประเทศไทยมีวัดที่ใช้ชื่อว่า วัดอัมพวัน มีอยู่เกือบ 30 แห่ง บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
20 วัดราษฏร์ประคองธรรม วัดราษฎร์ประคองธรรมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2256 แต่เดิมสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้อาจเป็นสมัยสุโขทัยตอนปลายและได้ขาดการทำนุบำรุงจึงมีสภาพทรุดโทรม ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา จนชาวบ้านเรียก “วัดค้างคาว” ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 หมอแดง พุ่มเล็กและชาวบ้านได้บูรณะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองและเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็น “วัดราษฎร์ประคองธรรม” เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]