ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 ภูมโนรมย์ อยู่ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นภูเขาที่มีความไม่สูงมากนัก มีพืชพันธุ์ไม้หลายชนิดที่หายาก เช่น ต้นช้างน้าว ดอกไม้ประจำจังหวัด ผักหวาน นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นวัดเก่าแก่ มองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างขึ้นจากหินทราย กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 1.8 เมตร และขณะนี้จังหวัดมุกดาหารยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นพระพุทธรูปบางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร รวมความสูงจากฐานถึงยอดเศียร 84 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 75 ล้านบาท และเงินบริจากจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 ภูจ้อก้อ ตั้งอยู่บนภูจ้อก้อ ก่อตั้งโดยหลวงปู่หลัก เขมโต เมื่อปี พ.ศ.2499 โดยมีชื่อว่า วัดบรรพตคีรี ภายในวัดมีเจดีย์เป็นแหล่งธรรมะ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญ หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
3 วนอุทยานภูหมู ตั้งอยูในพื้นที่ตำบลนิคมคำสร้อย เป็นสถานที่ชมวิวทางธรรมชาติ วนอุทยานภูหมูอยู่ที่ อ.นิคมคำสร้อยใช้เส้นทางหมายเลข 212 ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 128-129แยกซ้ายมือเข้าไปอีก 12 กิโลเมตร เป็นทางเรียบ และขึ้นเนิน ทางราดยางตลอด แต่ค่อนข้างแคบ ทำให้ รถใหญ่ เข้าไปไม่สะดวก เป็นยอดเขาที่สูง 353 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ ไม้ป่าและสัตว์ป่านานาชนิด เคยเป็นสถานีเรด้าอเมริกา และที่ตั้งปืนใหญ่ของค่ายทหารอเมริกันมาก่อน ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง ของจังหวัดมุกดาหารอีกแห่งหนึ่ง มีพื้นที่ ราบบนยอดเขา ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,500 ไร่ ในท้องที่ ต.นิคมคำสร้อย ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร และ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ยอดเขาสูงจากน้ำทะเลประมาณ 353 เมตร พื้นที่เมื่อสมัยก่อนบริเวณนี้มีหมูป่าชุกชุมมาก ชาวบ้าน จึงเรียกว่า ภูหมู บนยอดเขามีจุดซึ่งเป็นหน้าผาให้ชมวิว 3 จุด สามารถเดินเข้าไปชมวิวได้ทุกจุด โดยจอดรถไว้ที่ ลานจอดรถ หน้าที่ทำการวนอุทยานฯ แล้วเดินไปจุดที่ 1-2 ประมาณ 100 และ 400 เมตร ตามลำดับ สำหรับ จุดที่ 3 จะต้องเดินประมาณ 800 เมตร จากจุดชมวิวแต่ละจุด จะมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งสวยงามมาก อากาศก็เย็นสบาย วนอุทยานภูหมู มีบ้านพักของทางราชการจำนวน 7 หลัง ใช้สำหรับท่านที่ต้องการพัก 2 หลัง จุคนได้ประมาณ 40 คน หากท่าต้องการพักแรมหรือกางเต้นท์มากางเอง ต้องเตรียมเครื่องนอน และอาหารมารับประทานเอง ติดต่อ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว โทร.042-619076 นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
4 น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกขนาดเล็กอยู่ในอุทยานแก่งตะนะ เกิดจากลำธารเล็ก ตกลงสู่พื้นเบื้องล่าง ในลักษณะม่านฝน มีความสวยงามที่สุดในปลายช่วงหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5 ถ้ำฝ่ามือแดง จุดชมทิวทัศน์ของเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง แขวงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่บนยอดเขาจอมนางบนภูผาเทิบในเขตพื้นที่ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมีลักษณะเป็นเพิงหินยาวขนาดของถ้ำ กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร ภายในถ้ำมีรูปมือ สีแดงประทับอยู่ 10 มือ เป็นลักษณะใช้สีแดงทามือก่อนแล้วทาบเข้ากับผนังถ้ำ 5 มือ ส่วนอีก 5 มือ เป็นลักษณะเอามือไปทาบผนังแล้วเอาสีแดงเขียนตามรูปมือแต่ละนิ้วฝ่ามือแดงที่ปรากฏในถ้ำยังไม่มีใครทราบประวัติความเป็นมาแต่สันนิษฐานว่าอายุไม่ต่ำกว่า 5000 ปี นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
6 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว บริเวณยอดภูสระดอกบัวมีแอ่งหินขนาดกว้างประมาณ 2-5 ม. มีอยู่ 5-6 แห่ง มีนำขังตลอดปี มีบัวพันธุ์ต่าง ๆ ขนาดเล็กขึ้นอยู่เต็มสระ เมื่อออกดอกจะสวยงามมาก จึงได้ชื่อว่า ภูสระดอกบัว อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มีเนื้อที่อยู่บนแนวเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน และอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
7 ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์ (อุทยานสมเด็จย่า) ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารเพียงแห่งเดียวในภาคอีสานที่สมเด็จย่าเสด็จมาประทับแรมเป็นระยะเวลาถึง 3 วัน2คืน และเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่นำความสงบสุขและความร่มเย็นของบ้านเมืองกลับคืนมา ด้วยความสำนึกและเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กองทัพภาคที่ 2 กองพลทหารราบที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอดอนตาล จึงได้พัฒนาฐานปฏิบัติการแห่งนี้ให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าอุทยานสมเด็จย่า ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
8 เขื่อนริมโขง เป็นลานคอนกรีต บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง และมีเขื่อนหินกั้นดินพัง ทิวทัศน์สองฝั่งโขง มองเห็นสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชรลาว ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
9 หาดหินวัดเวินไชยมงคล บริเวณวัดจะติดริมแม่น้ำโขง มีทิวทัศน์สวยงาม และมีหาดหินโผ่ขึ้นเวลาน้ำลด สวยงามมาก ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
10 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านหนองหล่ม บ้านหนองหล่ม เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2337 มีเชื้อสายมาจากเผ่าภูไท ซึ่งอพยพมาจากเมืองเวียงวังอ่างคำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน และเมื่อประมาณ 210 ปี ได้มาตั้งถิ่นฐานที่หนองน้ำแห่งหนึ่งเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณเหมาะแก่การทำการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านได้เรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า หนองหล่ม และใช้เป็นชื่อเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านหนองหล่ม จนถึงปัจจุบัน โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
11 วัดภูดานแต้ วัดภูดานแต้หรือวัดพุทโธธัมมะธะโรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางห้ามมาร มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ ด้านบนสามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพราะองค์พระพุทธรูปสร้างอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ วัดภูแต้หรือวัดพุทโธธัมมะธะโร ตั้งอยู่ริม ถนนชยางกูร ทางหลวงหมายเลข 212 บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 15 กม. ตรงหลักกม.ที่ 134 เลี้ยวขวาเข้าไปในบริเวณวัดซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางห้ามมาร มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบน สามารถมองเห็นได้แต่ไกล โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
12 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กมีต้นน้ำ มาจาก ภูตาเฟีย ภูแพงม้า และภูหมู เนื่องจากพื้นที่บริวณเนื้อที่อยู่ใกล้ภูเขาทำให้น้ำที่ไหล่ลงมาในฤดูฝนลงไปสู่ห้วยบังอี่อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งจึงสร้างเขื่อนขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำ ไว้สำหรับการเพาะปลูกในระยะที่ขาดฝน สำหรับพื้นที่ตอนล่างบริเวณอำเภอ นิคมคำสร้อย อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก เิริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2507 แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2508 ตั้งอยู่บนเส้นทาง 212 (สายมุกดาหาร-เลิงนกทา) ห่างจากอำเภอนิคมคำสร้อย 2 กิโลเมตร และตัวเมืองมุกดาหารประมาณ 23 กิโลเมตร ก่อนถึงทางเข้าวนอุทยานภูหมู บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
13 ตลาดอินโดจีน ตลาดอินโดจีน ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร บริเวณถนนสำราญชายโขง ในตัวเมืองมุกดาหาร หน้าวัดศรีมงคลใต้เป็น แหล่งรวมสินค้านำเข้าจากนานาประเทศ เช่น รัสเซีย จีน เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำหน่ายทั้งราคาส่ง และปลีก ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เซรามิค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆ นอกจากสินค้าที่นำเข้ามา จำหน่ายจากต่างประเทศแล้วยังมี สินค้าพื้นเมืองของชาวมุกดาหารมาจำหน่ายอีกด้วย เช่น ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และสินค้าท้องถิ่นอื่น ตลาดอินโดจีน นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารเพราะเป็น จุดชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม ของสองฝั่งแม่น้ำโขง ณ บริเวณริมเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร สามารถมองเห็นสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดี ในเทศกาลวันออกพรรษาจะเป็นจุด ชมการแข่งขันเรือ ยาวประเพณีของคนทั้งสองฝั่งโขงอีกด้วย และจากศูนย์การบริการข้อมูลการท่องเที่ยว ไม่ไกลกันนักจะมองเห็น “ศาลาเรารักมุกดาหาร” ของเทศบาลเมืองมุกดาหารได้อย่างชัดเจน มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
14 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (มุกดาหาร) มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีป่าเต็งรังบริเวณลานหินหรือภูเขาหิน และในฤดูฝนต่อฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยไม้ดอกงดงามนานาชนิด ป่าเบญจพรรณบริเวณหุบเขา มีปรากฏการณ์และธรรมชาติที่สวยงาม หินมีลักษณะหรือรูปทรงแปลกๆ ถ้ำที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น้ำตกและน้ำซับตลอดปี ตลอดจนมีสัตว์ป่านานาชนิด นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
15 หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเป้า เป็นโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 80 แห่ง 2547 -2550 มีทั้งหมด 15 หลัง ตั้งอยู่ที่บ้านเป้า เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทยที่จัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร มีการจัดนำเที่ยวแบบผสมผสานกันระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
16 แก่งกระเบา แก่งกะเบาเป็นแก่งหินยาวเหยียดตามลำน้ำโขง บนฝั่งมีลานหินกว้างใหญ่เป็นที่พักผ่อนได้อย่างดี ในฤดูแล้งน้ำลดจนเห็นเกาะแก่งกลางน้ำและหาด ทรายสวยกว่าฤดูอื่นๆ อาหารมีชื่อของแก่งกะเบา คือหมูหัน นอกจากจะป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ แล้วยังเป็นแหล่งประมงของชาวบ้าน บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย สถานที่สำคัญและ ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
17 สักการะสถานแห่งมรณะสักขีวัดสองคอน “สักการะสถานแห่งมรณะสักขี วัดสองคอน” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติบุญราศีมรณสักขีทั้ง 7 ที่อุทิศชีวิตในป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อพิสูจน์ศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากในระยะนั้นผู้คนแถบชายแดนจะศรัทธาและนับถือศาสนาคริสต์กันเป็นจำนวนมาก และบาทหลวงส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศส ทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของฝรั่งเศส จึงมีคนกล่าวหากันว่าคนที่นับถือคริสต์ช่วงนั้นจะฝักใฝ่ฝรั่งเศส ทรยศต่อประเทศชาติ รวมทั้งมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นหลายอย่าง ทางการจึงมีคำสั่งให้ชาวบ้านเลิกนับถือ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมรับว่าจะเลิกแต่ก็ยังนับถือกันแบบลับๆ โดยมีซิสเตอร์พิลา ทิพย์สุข (อายุ 31 ปี) ซิสเตอร์คำบาง ศรีคำฟอง (อายุ 23 ปี) นายศรีฟอง อ่อนพิทักษ์ (อายุ 33 ปี) นางพุดทา ว่องไว (อายุ 59 ปี) นางสาวบุดสี ว่องไว (อายุ 16 ปี) นางสาวคำไพ ว่องไว (อายุ 15 ปี) และเด็กหญิงพร ว่องไว (อายุ 14 ปี) ที่ยังทำหน้าที่เป็นครูสอนคำสอนและไม่รับปากกับทางตำรวจว่าจะเลิก ตำรวจจึงนำตัวทั้งหมดไปยิงจนเสียชีวิต ในปี พ.ศ. 2532 พระสันตะปาปาก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งเจ็ดคนเป็น บุญราศีมรณสักขี ซึ่งหมายถึงคริสตชนผู้ที่ประกอบกรรมดีและพลีชีพเพื่อประกาศยืนยันความเชื่อในพระเจ้าไม่ยอมละทิ้งศาสนา ปัจจุบันมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือมิสซาบูชาในวันธรรมดา เวลา 06.00 น.และในวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. และในทุกๆ ปีที่วัดสองคอนจะมีพิธีเฉลิมฉลองรำลึกการสถาปนาแต่งตั้งบุญราศี ณ กรุงโรม วันที่ 22 ต.ค. และพิธีรำลึกบุญราศีสองคอน 16 ต.ค ปัจจุบันวัดสองคอนกำลังเป็นแหล่งศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังมีชื่อเสียงในเรื่องความงดงามแปลกตาของตัวอาคาร คือเป็นโบสถ์คริสต์สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ใหญ่และสวยที่สุดในอุษาคเนย์ เคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2539 โดยโบสถ์แห่งนี้ได้ออกแบบโดย ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโถงสี่เหลี่ยมชั้นเดียว ผนังของวัดและส่วนไว้พระธาตุเป็นกระจกใส บริเวณด้านหน้าเป็นส่วนประกอบพิธี มีพื้นที่กว้างขวาง ส่วนด้านหลังเป็นที่เก็บอัฐิของบุญราศีทั้ง 7 ภายในมีโลงแก้วบรรจุหุ่นขี้ผึ้งของบุญราศีทั้ง 7 ไว้ให้สักการะบูชา มีไม้กางเขน 7 แห่งด้านหน้าแทนบุญราศีทั้ง 7 ลักษณะเด่นของโบสถ์ได้แสดงถึงความขัดแย้ง เช่น วัสดุก่อสร้างที่ใช้มีทั้งกระจกเรียบและหินทรายหยาบ ต้นไม้ด้านในกำแพงจะมีการจัดแต่ง วางเป็นระเบียบ แต่ต้นไม้ภายนอกกำแพงจะไม่มีการจัดเรียง มีการใช้แสงเงาและรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา จริงจัง แข็งๆ สื่อถึงความเป็นนักรบ สำหรับกำแพงโบสถ์สร้างโอบล้อมโบสถ์เป็นครึ่งวงกลม มีผนังโค้งประดับภาพนูนต่ำ เล่าเรื่องราวประวัติบุญราศีแห่งวัดสองคอน ส่วนด้านหลังเปิดโล่งเป็นสนามเพื่อเอาไว้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำโขง และในบริเวณยังมีบ้านไม้ใต้ถุนสูงเล็กๆ ซึ่งเป็นบ้านพักของซิสเตอร์ที่เสียชีวิตจากครั้งนั้น โดยโบสถ์หลังนี้ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี พ.ศ. 2538 ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
18 โบสถ์คริสต์ (วัดสองคอนมรณสักขี) โบสต์คริสต์วัดสองคอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติบุญราศีมรณสักขีทั้ง 7 ที่อุทิศชีวิตในป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อ พิสูจน์ศรัทธา ที่ มีต่อพระเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากในระยะนั้นผู้คน แถบชายแดนจะศรัทธาและนับถือศาสนาคริสต์กันเป็นจำนวนมาก และบาทหลวงส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศส ทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิด คิดว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของฝรั่งเศส จึงมีคนกล่าวหากันว่าคนที่นับถือคริสต์ช่วงนั้นจะฝักใฝ่ฝรั่งเศส ทรยศต่อประเทศชาติ รวมทั้งมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นหลายอย่าง ทางการจึงมีคำสั่งให้ชาวบ้านเลิกนับถือ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมรับว่าจะเลิกแต่ก็ ยังนับถือกันแบบลับๆ โดยมีซิสเตอร์พิลา ทิพย์สุข (อายุ 31 ปี) ซิสเตอร์คำบาง ศรีคำฟอง (อายุ 23 ปี) นายศรีฟอง อ่อนพิทักษ์ (อายุ 33 ปี) นางพุดทา ว่องไว (อายุ 59 ปี) นางสาวบุดสี ว่องไว (อายุ 16 ปี) นางสาวคำไพ ว่องไว (อายุ 15 ปี) และเด็กหญิงพร ว่องไว (อายุ 14 ปี) ที่ยังทำหน้าที่เป็นครูสอนคำสอนและไม่รับปากกับทางตำรวจว่าจะเลิกตำรวจจึงนำตัวทั้งหมดไปยิง จนเสียชีวิต ในปี พ.ศ. 2532 พระสันตะปาปาก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งเจ็ดคนเป็น บุญราศีมรณสักขี ซึ่ง หมายถึงคริสตชนผู้ที่ประกอบกรรมดี และพลีชีพเพื่อ ประกาศยืนยันความเชื่อในพระเจ้าไม่ยอมละทิ้งศาสนา ปัจจุบันมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือมิสซาบูชาใน วันธรรมดา เวลา 06.00 น.และในวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. และในทุกๆ ปีที่วัดสองคอนจะมีพิธีเฉลิมฉลองรำลึก การสถาปนา แต่งตั้งบุญราศี ณ กรุงโรม วันที่ 22 ต.ค. และพิธีรำลึกบุญราศีสองคอน 16 ต.ค.ปัจจุบันวัดสองคอนกำลังเป็น แหล่งศาสนาคริสต์ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังมีชื่อเสียงในเรื่องความงดงามแปลกตาของตัวอาคาร คือเป็นโบสถ์คริสต์สร้างแบบสถาปัตยกรรม สมัยใหม่ที่ใหญ่และสวยที่สุดในอุษาคเนย์ เคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2539ดยโบสถ์แห่งนี้ได้ออกแบบโดยดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโถงสี่เหลี่ยมชั้นเดียว ผนังของวัดและ ส่วนไว้พระธาตุเป็นกระจกใส บริเวณด้านหน้าเป็นส่วนประกอบพิธี มีพื้นที่กว้างขวาง ส่วนด้านหลังเป็นที่เก็บอัฐิของบุญราศีทั้ง 7 ภายในมีโลงแก้วบรรจุหุ่นขี้ผึ้งของบุญราศีทั้ง 7 ไว้ให้สักการะบูชา มีไม้กางเขน 7 แห่งด้านหน้าแทนบุญราศีทั้ง 7 ลักษณะเด่นของโบสถ์ได้แสดงถึงความขัดแย้ง เช่น วัสดุก่อสร้างที่ใช้มีทั้งกระจกเรียบและหินทรายหยาบ ต้นไม้ด้านในกำแพงจะมี การจัดแต่ง วางเป็นระเบียบ แต่ต้นไม้ภายนอกกำแพงจะไม่มีการจัดเรียง มีการใช้แสงเงาและรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย ตรงไป ตรงมา จริงจัง แข็งๆ สื่อถึงความเป็นนักรบ สำหรับกำแพงโบสถ์สร้างโอบล้อมโบสถ์เป็นครึ่งวงกลม มีผนังโค้งประดับภาพนูนต่ำ เล่าเรื่องราวประวัติบุญราศีแห่งวัดสองคอน ส่วนด้านหลังเปิดโล่งเป็นสนามเพื่อเอาไว้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำโขง และใน บริเวณยังมีบ้านไม้ใต้ถุนสูงเล็กๆ ซึ่งเป็นบ้านพักของซิสเตอร์ที่เสียชีวิตจากครั้งนั้น โดยโบสถ์หลังนี้ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2538 ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
19 น้ำตกแก่งโพธิ์ เป็นลักษณะแก่งหินทอดยาวของลำน้ำห้วยพุงปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดของื้นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
20 หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเป้า หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเป้า หมู่บ้านชาวไทยที่จัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร มีการจัดนำเที่ยวแบบผสมผสานกันระหว่างการท่องเที่ยว เป็นโฮมสเตย์ ทีผ่านการประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านที่พัก อาหารและโภชนาการ ความปลอดภัย การจัดการ กิจกรรมการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อม การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการส่งเสริมการตลาด บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]