ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 น้ำตกแม่สา น้ำตกมีความสวยงาม น้ำไหลตลอดปี ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณ ทำให้สภาพอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดปี สามารถตั้งเต็นท์ ดูนก ร่มรื่นเย็นสบาย น้ำตกแม่สา เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอแม่ริม น้ำตกแม่สาแห่งนี้แบ่งเป็นชั้นๆ ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณ ทำให้สภาพอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากทั้งชาวเชียงใหม่เอง และนักท่องเที่ยวผู้มาเยื่อนจากสถานที่ต่างๆ - แม่ริม เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
2 ถนนคนเดินท่าแพ เป็นถนนคนเดินที่จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ มีสินค้ามากมาย โดยเฉพาะสินค้าพื้นเมือง สินค้าทำมือ (Hand made) จัดขึ้นบริเวณตั้งแต่ประตูท่าแพ ผ่านสี่แยกกลางเวียง แล้วแยกเป็นสี่เส้นทางตามสี่แยก ไปจนถึงวัดพระสิงค์ - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
3 น้ำพุร้อนสันกำแพง สวนดอกไม้ร่มรื่น มีบ่อน้ำแร่ ห้องอาบน้ำ บ้านพัก เต็นท์บริการนักท่องเที่ยว อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กม. บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
4 ถ้ำเมืองออน เป็นถ้ำขนาดใหญ่บนเทือกเขาหินปูนโดดๆ โดยรอบเป็นเทือกเขาที่มีโครงสร้างหินหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นหินชั้นและหินแปร ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น และไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ เพื่อจัดปลูก ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัย แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
6 ถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำที่น่าสนใจถ้ำหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายในแต่ละถ้ำมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิดรูปร่างต่างๆ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟจะมีประกายระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ ได้มากมาย เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใสไหลเย็นจากในถ้ำไหลออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปีไม่มีเหือดหาย และไหลมารวมกันเป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทำให้บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก และตรงหน้าถ้ำนี้เองเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
7 สวนบอนไซ ดอยอ่างขาง เป็นสวนบอนไซ ตั้งอยู่ในโครงการหลวงอ่างขาง จัดแสดงบอนไซหลากหลายรูปแบบ และยังมีบอนไซที่มีอายุยืนที่สุดในโลกให้ได้ชมอีกด้วย มีโดมรูปทรงหกเหลี่ยมจะจัดแสดงพืชภูเขาเขตร้อน และดอกกล้วยไม้จิ๋ว ที่จะออกดอกในช่วงเดือน มกราคมของทุกปี และยังมีสวนหินธรรมชาติ พันธุ์ไม้ป่าหลากชนิด และมีจุดชมวิวที่จะมองเห็นทัศนีย์ภาพของสถานีฯได้ทั่วบริเวณ แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
8 บ้านหัตถกรรมต้นเปา หมู่บ้านมีชื่อเสียงในการทำกระดาษสา ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
9 วัดพระธาตุดอยน้อย วัดพระธาตุดอยน้อยอยู่ติดลำน้ำปิง มีพระบรมธาตุ โข่งพระ (กรุพระ) โบสถ์ วิหารและพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลักทั้งองค์เล็กใหญ่มากมาย ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
10 น้ำตกศรีสังวาลย์ (อุทยานแห่งชาติผาแดง) เมื่อปี พ.ศ. 2510 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยือนฐานปฏิบัติการ มว.ตชด.503 บ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกระยาหารกลางวันที่น้ำตกบ้านนาหวายและพระราชทานชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า"น้ำตกศรีสังวาลย์" เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
11 น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกหมอกฟ้ามีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เป็นน้ำตกชั้นเดียว แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่บนถนนสายแม่มาลัย-ปาย กิโลเมตรที่ 20 และมีทางลูกรังเลี้ยว ซ้ายเข้าไปน้ำตกอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ในตอนเช้าจะมีแสงแดดส่องถึงลงมาสะท้อนกับสายน้ำสีขาวทำให้เกิดเป็นรุ้งประกายสวยงามมาก ที่หน้าผาจะมี มอส เฟิร์นเกาะสีเขียวชื้น และหากมาในช่วงฤดูหนาวใบไม้ร่วง จะให้บรรยากาศที่ดีไปอีกแบบ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
12 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริ เมื่อวัน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่มีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป - ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
13 วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการวนอุทยานน้ำตกบัวตอง -น้ำพุเจ็ดศรีเป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น และมีต้นกำเนิดมาจากน้ำพุเจ็ดศรี ธารน้ำตกไหลไปสู่ห้วยแม่ป๋อและไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป๋อน เวียง พร้าว เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
14 วัดพระธาตุดอยคำ เมื่อ พ.ศ. 2509 วัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
15 ห้วยตึงเฒ่า ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เป็นโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามพระราชดำริ และจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตทหาร อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่ใช้ในศูนย์เกษตรกรรมทหารฯ และราษฎรบริเวณใกล้เคียง บริเวณอ่างเก็บน้ำมีหาดทรายคล้ายชายทะเล สามารถเล่นน้ำได้ มีบริการห่วงยาง เรือพาย จักรยานน้ำให้เช่า มีร้านอาหาร ซุ้มแพสำหรับตกปลาบริเวณสันเขื่อน กิจกรรมกระโดดหอ เกมโซน เพ้นท์บอล รถเอทีวี และเครื่องเล่นต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายพักแรม บ้านพัก และพื้นที่กางเต็นท์ ค่าธรรมเนียมเข้าชมคนละ 20 บาท ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
16 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทอง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป ประเพณีเด่นของวัดคือ “การแห่ไม้ค้ำโพธิ์” ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ถือว่าการเอาไม้มาค้ำโพธิ์เป็นการสืบทอดพระพุทธ ศาสนา บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
17 น้ำพุร้อนกลางน้ำปิง ตำบลปิงโค้ง น้ำพุร้อนมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดเล็ก มีแก๊ส กำมะถัน และควันไอน้ำระเหยขึ้นมา มีนกหลายชนิดชุกชุม บริเวณถนนโชตนาหรือเส้นทาง เชียงใหม่-ฝาง บ้านปิงโค้งหมู่ 13 ตำบลปิงโค้ง ห่าง จากตัวอำเภอเชียงดาวไปอำเภอฝางประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาจาก ใต้ดิน ที่ไม่เหมือนกันที่อื่นในประเทศที่ตรงที่ ผุดออกกลางแม่น้ำปิงที่ไหลผ่าน บริเวณที่มีน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจะเห็นว่ามีรูน้ำร้อนพุดขึ้นมาเป็นฟองด้านริมแม่น้ำมีกลิ่นของกำมะถันยังโชยคละคลุ้งอยู่บ้าง แต่ไม่อันตรายแต่อย่างใดมากนัก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
18 เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 โดยให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้านเพื่อไขน้ำแม่ปิงให้ขังไว้ในคูเวียง โบราณสถานที่ปรากฎอยู่ในเวียงกุมกาม และใกล้เคียง จากการสำรวจพบว่ามีอยู่ 20 แห่ง ทั้งที่เป็นซากโบราณสถาน และเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่ แต่ละแห่งอยู่กระจัดกระจายกัน มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 21-22 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
19 โบราณสถานบ้านต้นกอก เมืองนี้มีลักษณะเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวประมาณ 700 เมตร กว้างประมาณ 500 เมตร ปรากฏแนวคูเมือง 1 ชั้น กว้างประมาณ 7 - 8 เมตร และมีกำแพงดิน หรือคันดินล้อมรอบ 2 ชั้น ปัจจุบันเหลือสภาพแนวคูน้ำคันดินให้เห็น 3 ด้าน เว้นด้านทิศใต้ยังมีน้ำเต็มเปี่ยมแม้แต่ในช่วงฤดูหนาวตัวเมืองโบราณมีสภาพเป็นเนินสูง พื้นที่โดยรอบเป็นที่ราบลุ่ม ห่างจากลำน้ำปิงประมาณ 3 กม. มีแม่น้ำขานไหลผ่านทางทิศตะวันออกของเมือง ห่างตัวเมืองสัก บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
20 อ่างกาหลวง เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำขังตลอดปี และมีหินก้อนใหญ่เหมือนรูปกา ตั้งอยู่จึงเรียกว่า “อ่างกาหลวง” ต่อมาเมื่อมีการนำพระอัฐิของเจ้าอินทวิชยานนท์ ผู้ครองนครเชียงใหม่ขึ้นไปประดิษฐานจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ดอยอินทนนท์” - จอมทอง เชียงใหม่ ภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]