ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
21 ถ้ำเขาพระยาพายเรือ อยู่ในเขตตำบลลานสัก ห่างจากอำเภอเมือง 59 กิโลเมตร เมื่อมองจากระยะไกลจะแลดูคล้ายเรือสำเภาลำหนึ่ง บนยอดเขามีจุดชมทิวทัศน์ ภายในประกอบด้วยถ้ำเล็กๆ เชื่อมต่อกัน ได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำสีชมพู ถ้ำท้องพระโรง ถ้ำอ่างน้ำมนต์ และถ้ำพุทธสถาน ภายในถ้ำซับซ้อนมากจึงต้องมีป้ายบอกทางและมีไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมความงามของหินงอกหินย้อย ตอนบนของถ้ำมี พระนอนขนาดใหญ่ ส่วนทางเข้าถ้ำต่างๆ นั้นอยู่ทางด้านซ้ายมือ มีทางเข้าทางเดียว ซึ่งเป็นทางลึกถึงข้างล่าง และมีบันไดลงไปได้ถึงก้นถ้ำ ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
22 เขาปลาร้า เขาสูงประมาณ 598 เมตรเป็นเขาขนาดใหญ่ มีลักษณะสูงชันมาก สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ต้องเดินเท้าและปีนเขา ระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงจะถึงยอดเขา ซึ่งจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามโดยรอบ หน้าผาด้านตะวันตก อายุประมาณ 3000ปี เป็นภาพมนุษย์ และสัตว์ ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นมนุษย์ ท่ามกลางสัตว์เลี้ยง ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
23 วัดเขาถ้ำตะพาบ ถ้ำเขาตะพาบอยู่สูงจากระดับพื้นประมาณ 10 เมตร ในบริเวณเดียวกันมีถ้ำอีกหลายแห่ง ทางด้านหน้าของถ้ำได้สร้างพระพุทธรูปและจัดเป็นเขตสังฆาวาส ส่วนถ้ำที่อยู่ด้านหลังเลี้ยวขวามือเป็นถ้ำท้องพระโรง ถ้ำแก้ว ถ้ำปราสาท และถ้ำเรือ เป็นต้น วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
24 เขาสะแกกรัง มีวัดอยู่บนยอดเขา จากบริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรีมีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขาสะแกกรัง มีจุมชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองอุทัยธานี น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
25 ลำน้ำสะแกกรัง ลำน้ำสะแกกรัง เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี มีเรือนแพ จอดอยู่เรียงรายริมฝั่งแม่น้ำ ฝั่งแม่น้ำด้านทิศตะวันออกเป็นเกาะเทโพ มีสวนผลไม้และป่าไผ่ธรรมชาติ สามารถนั่งเรือวนรอบเกาะเทโพได้นอกจากนี้ ตามเรือนแพริมน้ำยังมีกระชังเลี้ยงปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาแรดอยู่ตลอดสองฝั่ง อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
26 วัดจันทาราม (ท่าซุง) วัดจันทาราม มีมานับแต่สมัยอยุธยา และเนื่องจากในอดีตนั้นมีการพักซุงไว้บริเวณหน้าวัด ชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดท่าซุง ซึ่งได้เก่าแก่และทรุดโทรมตามกาลเวลา ต่อมาท่านพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้จนมีความสวยงามเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาอีกครั้ง มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่มากมายในอาณาบริเวณวัดรวมทั้งศพที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำในโลงแก้ว ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์และประชาชนทั้งหลายยังพากันมานมัสการขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ และบริเวณวัดด้านที่อยู่ติดแม่น้ำสะแกกรังนั้นยังมีจุดพักผ่อนอันได้แก่วังมัจฉาที่มีปลาหลากหลายพันธุ์นับหมื่นตัวอาศัยอยู่มากมาย น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
27 วัดอุโปสถาราม วัดอุโปสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรังในเขตเทศบาลเมือง ตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเทโพ มีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ฝีมือประณีตมาก และจิตรกรรมฝาผนังในวิหารเป็นฝีมือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
28 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นพื้นที่ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2534 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย โดยตั้งอยู่ที่ตำบลระบำ มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ 3 จังหวัด รวมถึงจังหวัดอุทัยธานี ในอำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต ลักษณะอากาศโดย ทั่วไป ในฤดูร้อนจะร้อนมาก ฤดูฝนมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน และมีฤดูหนาวสั้นมาก ส่วนสภาพป่าจะมีความหลากหลายประกอบด้วยป่าถึง 5 ใน 7 ชนิด ที่พบในเขตร้อนชื้น ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้าป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งบางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาใน นกยูงไทย และยังมีสัตว์ป่า และนกพันธุ์ต่าง ๆ อีกมากมาย ระบำ ลานสัก อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
29 วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูป สมัยสุโขทัยปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสำริด มีพุทธลักษณะงดงาม จากบริเวณวัดเบื้องล่างมีบันไดทอดขึ้นสู่ยอดเขาสะแกกรัง หรือจะใช้ถนน ขึ้นสู่ยอดเขาก็ได้ ระยะทางรวม 4 กิโลเมตร บนยอดเขามีมณฑปประดิษฐาน พระพุทธบาทจำลองซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม มีงานนมัสการ รอยพระพุทธบาท ในวันขึ้น 3 ค่ำ ถึง 8 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ใกล้กับรอย พระพุทธบาท มีอนุสาวรีย์ พระปฐมบรมมหาชนกฯ พระองค์ทรงเป็นพระชนก ในพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
30 หุบป่าตาด ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยพระภิกษุรูปหนึ่งได้ปีนลงไปในหุบเขานี้ แล้วพบว่าภายในหุบแห่งนี้มีต้นตาดหรือต๋าว พืชตระกูลปาล์มขึ้นอยู่เต็มไปหมด จึงได้เจาะถ้ำเพื่อทำทางยาวราว 70 เมตรเข้าไปในหุบนี้ ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศให้พื้นที่หุบป่าตาดรวมอยู่กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปลาร้า หุบป่าตาด มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ เทือกเขาโดยล้อมรอบเป็นเขาหินปูน ด้านหน้าทางขึ้นไปยังถ้ำเป็นป่าสะเดา ภายในจะมืดมิด เมื่อพ้นจากความมืด นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเย็นสบาย ความชื้นของดินและอากาศ เพราะรอบด้านเป็นหน้าผาโอบล้อม แสงอาทิตย์จะส่องถึงพื้นดินเฉพาะในเวลาเที่ยงวันเท่านั้น ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
31 วัดถ้ำเขาวง ตัววัดเป็นอาคาร 4 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทย ใต้ถุนเป็นลานเอนกประสงค์รวมทั้งร้านขายของ ชั้นที่ 2 เป็นวิหาร ชั้นที่ 3 เป็นกุฏิ ส่วนโบสถ์จะอยู่ชั้นที่ 4 สร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า รวมทั้งไม้เก่าจากเรือนไทยแถวอยุธยา อ่างทอง หลังคานำมาจากลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา การจัดภูมิทัศน์ในวัดถือว่าสวยงาม ฉากหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระหง่าน ด้านหน้ามีบ่อน้ำซึ่งมีปลาอาศัยอยู่มากมายและสวนที่ตกแต่งด้วยหิน ไม้ดัด และไม้ประดับ ระหว่างทางเดินที่จะขึ้นไปชมถ้ำ จะผ่านน้ำตกเทียมที่ดูเข้ากับบรรยากาศที่เขาด้านหลังจะมีถ้ำอยู่ 7-8 ถ้ำ บางถ้ำเป็นที่นั่งวิปัสสนาสำหรับพระภิกษุ บางถ้ำเป็นถ้ำค้างคาว บางถ้ำมีหินงอกหินย้อยให้ชม บนเขามีที่ราบกว้างมีต้นไม้หลายชนิด เช่น ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้เสลา เป็นต้น มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่บ้าง ยังมีหมูป่าลงมาในบางครั้ง บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
32 น้ำตกผาร่มเย็น น้ำตกผาร่มเย็น ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ร่มเย็น เป็นสายน้ำสีขาวที่สวยงามที่ทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่าง กล่าวกันว่าน้ำตกแห่งนี้ เป็นน้ำตกที่งดงามที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี บริเวณผาดิน มีมอสสีเขียวปกคลุมอยู่ทั่วไป ทำให้บรรยากาศในบริเวณนี้แลดูร่มเย็นและสดชื่น เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
33 เขาปฐวี เขาปฐวีเป็นเทือกเขาขนาดเล็กยาวประมาณ 750 เมตร สูง 253 เมตร มีลักษณะเป็นเทือกเขาหินที่เรียงซ้อนกันเป็นยอด ค่อนข้างสูงชัน มีถ้ำอยู่เรียงรายโดยรอบประมาณ 30 ถ้ำ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เช่น ถ้ำประทุน ถ้ำบันได ถ้ำอ่าง ถ้ำช่องลม ถ้ำพุทธประวัติ ถ้ำปลา และถ้ำค้างคาว เป็นต้น สามารถปีนไต่ตัวยอดเขาได้ บริเวณลานกว้างหน้าเขามีร่มไม้และฝูงลิงจำนวนมาก มีผู้คนนิยมมาเที่ยวชมฝูงลิงและชมถ้ำอยู่เสมอ ซึ่งที่เขาปฐวีนี้ได้ค้นพบเครื่องมือหินและโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
34 วัดผาทั่ง (หลวงพ่อโต) หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางประทานพรหันหน้าทางทิศตะวันออก สร้างเมื่อปี 2532 ตั้งประดิษฐานไว้โดดเด่นสามารถสังเกตได้ในระยะไกล เชื่อกันว่าองค์หลวงพ่อโตมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เมื่อเดินทางไปถึงต้องไหว้พระหลวงพ่อโตก่อนเป็นอันดับแรก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
35 ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง เดิมที กลุ่มเกษตรกรผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง วิสาหกิจชุมชนแห่ง ต.ห้วยแก้ว อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตั้งใจว่าจะรวมตัวกันนำ ผ้าฝ้ายทอมือ ลวดลายแบบโบราณมาตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่ และเครื่องเรือนจำหน่ายเสริมรายได้หลังการทำไร่ แต่ด้วยฝีมือที่ประณีตและออกแบบได้ตรงรสนิยมของผู้บริโภค กิจการของกลุ่มจึงเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณผาทั่ง ผ้าทอลายโบราณของลาวครั่ง ซึ่งมีถิ่นฐานเดิม อยู่ในประเทศลาว แล้วอพยพเข้ามาอาศัย อยู่ในภาคกลาง ของประเทศไทย มีการทอผ้าสืบต่อกันมาทั้ง ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า ย่าม ผ้าโพกหัวนาค ผ้าห่ม หมอนเท้า ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองโบราณบ้านผาทั่งนี้ ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศปี 2546 และรางวัลชนะเลิศระดับโลก จากองค์การยูเนสโก เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชม และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณผาทั่ง สามารถติดต่อได้ที่ 32 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
36 วัดหนองหญ้านาง วัดหนองหญ้านาง เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันที่ตั้งของวัดอยู่บนฝั่งของแขวง ตากแดดในเขตตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูอุปการ พัฒนกิจ หรือ หลวงพ่อสมัย อาภาธโร เป็นชาวอุทัยธานีโดยกำเนิดตระกูลผ่ายบิดาเป็นหมอ ที่มีความ เชี่ยวชาญในการแพทย์แผนโบราณมาหลายชั่วอายุคน มีตำราแพทย์แผนโบราณ เป็นมรดกตกทอดมาต่อๆ กันมา ต่อมามีหมอเขียวซึ่งเป็นลุง ได้ทำการถ่ายทอดความรู้ให้จนกระทั่งเมื่อได้บวชเรียนและจำพรรษาที่ วัดหนองหญ้านาง จึงได้เริ่มทำการรักษาคนป่วยเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2516 ในช่วงแรกเป็นการรักษา เกี่ยวกับกระดูกโดยการใช้ยาสมุนไพร การใช้น้ำมัน การเหยียบเหล็กแดง การนวดประคบ ต่อมาเมื่อท่าน ได้ศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น จนเกิดความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคต่างๆ ด้วยวิชาการแพทย์โบราณหลายโรค ด้วยกัน ที่เน้นหนักและยอมรับกันว่า ท่านเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษจนมีชื่อเสียงเลื่องลือก็คือ การรักษาโรค อัมพฤกษ์อัมพาต เหน็บชา เบาหวาน และภายหลังปี พ.ศ. 2523 จึงเริ่มมีการอบไอน้ำสมุนไพรในปี พ.ศ. 2536 พระครูอุปการพัฒนกิจ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรมสาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (การบำบัดโรค) หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
37 วัดหาดทนง วัดหาดทะนง ตั้งอยู่ที่บ้านหาดทนง หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทะนง อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านหน้าวัด และมีถนนสายอุทัยธานี-นครสวรรค์ ตัดผ่าน การคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญกว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร หอสวดมนต์กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร กุฎีสงฆ์ จำนวน 13 หลัง สำหรับปูชีวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ และปรางค์ วัดหาดทนงสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2300 เดิมเรียก “วัดภูมิถยารามราษฎร์เจริญ” เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วประมาณ พ.ศ. 2412 หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
38 ถ้ำเขาฆ้องชัย ถ้ำฆ้องชัยเป็นเทือกเขาอยู่ในตำบลลานสัก มีความสูงประมาณ 353 เมตร ทางด้านหน้าของเขาฆ้องชัยเป็นถ้ำตื้นกว้างเหมือนอุโมงค์ใหญ่ เข้าใจว่าเดิมมีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่เพราะพบเครื่องมือหิน และเศษภาชนะดินเผา ภายในถ้ำมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในเวลาเย็นจะเห็นฝูงค้างคาวบินออกมาหากินนานนับชั่วโมง และถ้าสามารถปีนหน้าผาสูงไปได้จะพบถ้ำอยู่ทางด้านบน มีถ้ำธงชัย ถ้ำมหาสมบัติ ถ้ำเป็ด และถ้ำลม ใกล้กันเป็นที่ตั้งของเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งมีถ้ำสวยงาม บริเวณตรงกลางเป็นที่ดินในหุบเขามีเนื้อที่กว้างขวางมากซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดและโรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
39 อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว อ.ห้วยคด จ.อุทัยธานี ห่างจาก อ.บ้านไร่ประมาณ 60 กม.เปิดให้บริการมา 10 ปีแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เป็นสถานที่เล็ก ๆ ดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบล จุดเด่นของที่นี่คือ ธรรมชาติอันสงบ มีแหล่งปลาน้ำจืดชุกชุม และบ่อน้ำพุร้อนสมอทอง นักท่องเที่ยวนิยมไปกางเต็นท์ ตกปลา อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่นกัน ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
40 น้ำตกไซเบอร์ น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ (บ้านซับแม่บือ) ตำบล คอกควาย อำเภอ ห้วยคต อยู่ห่างจากจังหวัด 86 กิโลเมตร น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะๆ หลายชั้น น้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบนเรียกว่าน้ำตกล่อยจ้อย บางแห่งตกจากที่สูงปะทะกับก้อนหินใหญ่ เรียกว่า น้ำตกหินลาด ข้างล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่รับน้ำตกที่ตกลงมาไม่ขาดสาย บางแห่งไหลซอกซอนไปตามเกาะแก่งหินลงสู่เบื้องล่าง เป็นทางยาวสูงต่ำหลายชั้นสวยงามมาก จะมีน้ำมากช่วง เดือนกันยายน - ต้นเดือนพฤศจิกายน ลำห้วยล่อยจ้อยจะไหลไปรวมกับห้วยทับเสลา บริเวณโดยรอบเป็นป่าหวายและมีต้นไม้ร่มครึ้ม และในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีด้วย ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี ภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]