ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 น้ำตกปุญญบาล (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี) น้ำตกปุญญบาลเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปี อยู่บริเวณข้างทางหลวงหมายเลข 4 ติดเข้มถนนเพชรเกษม ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี 3 กิโลเมตร มีน้ำตกทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 ปุญญบาล ชั้นที่ 2 โตนไม้ไผ่ ชั้นที่ 3 โตน บางนอน เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
2 อุทยานวังมัจฉา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมร่มรื่นและสวยงาม เป็นที่อยู่ของปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดนานาพันธุ์ กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
3 หาดชาญดำริ เล่นน้ำทะเลและชมทัศนียภาพ บริเวณปากน้ำระนองและเกาะสอง ตอนเย็นสามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
4 ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 15 กิโลเมตร ป่าชายเลนหงาวเป็นแหล่งเกิดและเติบโตของสัตว์ทะเลนานาชนิด ก่อนที่จะแข็งแรงและอาศัยหากินในทะเล ที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาวได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้นำชมธรรมชาติ ทั้งพรรณไม้ป่าและสัตว์ป่า การทัศนศึกษาในเขตป่าชายเลนนี้ ต้องทำจดหมายถึงหัวหน้าศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว หมู่ที่ 4 บ้านล่าง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 หรือสำนักงานป่าไม้จังหวัด โทร. 0 7784 8392 เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
5 ถ้ำหนัดไดหรือถ้ำค้างคาว สภาพภายในถ้ำมีความสวยงามและสลับซับซ้อนแบ่งได้เป็น 2 ชั้น ชั้นบนเป็นถ้ำหินย้อย และสามารถเดินชมภายในถ้ำไปสู่อีกด้านหนึ่งของถ้ำได้ ชั้นล่างเป็นถ้ำน้ำลอด ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
6 น้ำตกชุมแสงหรือน้ำตกสายรุ้ง อยู่ที่บ้านปากจั่น ตําบลปากจั่น ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองและตัวอําเภอกระบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ทางไปจังหวัดชุมพร) เป็นระยะทาง 80 และ 16 กิโลเมตร ตามลําดับ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 529-530 (ด้านตรงข้ามกับทางเข้าสู่นิคมสร้างตนเองบ้านปากจั่น) จะมีทางแยกซ้ายมือเป็นถนนลูกรังเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณน้ําตกชุมแสง จะมีน้ําไหลเฉพาะในฤดูฝน น้ำาจะไหลกระแทกกับโขดหินแล้วกระจายออกเป็นสายดูคล้ายสายรุ้ง จึงทําให้ชาวบ้านมักจะเรียกน้ําตกแห่งนี้ว่า “น้ําตกสายรุ้ง” ปากจั่น กระบุรี ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
7 ภูเขาหญ้าหรือเขาหัวโล้น เป็นหนึ่งในสถานที่ท่ีองเที่ยวที่สำคัญของระนอง ทุ่งหญ้าเขียวขจีปกคลุมภูเขาลูกเล็กๆ ที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันหลาย ลูกทำให้ดูสวยแปลกตา ในช่วงฤดูร้อนภูเขาหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทอง ซึ่งดูสวยงามมาก ลักษณะเป็นภูเขาโล่งเตียน ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น มีเพียงหญ้าขึ้นปกคลุม ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม เยื้องกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ห่างจากตัวเมืองระนอง ไปทางทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร หงาว เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
8 บ่อน้ำร้อนพุหลุมพี เป็นบ่อพุน้ำร้อนขนาดเล็กไม่กว้างมาก น้ำใสๆ สามารถมองเห็นรอยแตกที่ก้นบ่อ บางริ้น เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
9 ถ้ำพระขยางค์หรือถ้ำขาหยั่ง ถ้ำพระขยางค์ เดิมชื่อ ถ้ำขาหยั่ง อยู่ในเทือกเขาตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เป็นถ้ำเก่าแก่ขนาดเล็กซึ่งมีตำนานเก่าแก่ที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองกระบุรี ภายในมีหินงอก และหินย้อยที่สวยงาม นอกจากนี้ เคยได้ค้นพบภาพเขียนสีแบบโบราณ และพบเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งถ้ำในยุคมนุษย์หินในอดีต เส้นทางท่องเที่ยวภายในถ้ำมีความยาวประมาณ 40 เมตร และมีบันไดเพื่อเดินขึ้นสู่ยอดถ้ำ โดยสามารถมองวิวทิวทัศน์ของลำน้ำกระบุรี และฝั่งประเทศพม่าอย่างชัดเจน น้ำจืด กระบุรี ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
10 ศิลาจารึกสลักพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ศิลาสลักพระปรมาภิไธยย่อ อยู่ที่บ้านปากจั่น อำเภอกระบุรี เป็นศิลาสลักพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ คราวเสด็จประทับแรม ที่พลับพลาดอนนาพระ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปากจั่นวิทยาในปัจจุบัน เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2433 และพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. และ ส.ก. ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระนามาภิไธย ย่อ ส.ธ. ของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรที่อำเภอกระบุรี พ.ศ. 2502 ปากจั่น กระบุรี ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
11 คอคอดกระ (กิ่วกระ) คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายูอยู่ในเขตบ้านทับหลี ตำบลละมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กับ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประมาณกิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร ในบริเวณนี้มีแผ่นป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่จำลอง มะมุ กระบุรี ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
12 น้ำตกบกกราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจืด ห่างจากตัวจังหวัดไปตามหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-ชุมพร)ประมาณ 54 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 556-557 จะมีป้ายชี้ทางไปน้ำตกบกกราย ประมาณ 6 กิโลเมตร สภาพถนนในช่วงฤดูฝนไม่สามารถใช้งานได้ และจากบริเวณสุดทางของถนนต้องเดินเท้าต่อ ผ่านพื้นที่ทำไร่และป่าชื้น ระยะทางประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงบริเวณน้ำตกกราย เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัย น้ำจืด กระบุรี ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
13 อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติแหลมสน ประกอบด้วยพื้นที่ริมทะเลตั้งแต่ ตำบลราชกรูดลงไปจนถึง ถึงเกาะต่างๆ ในทะเลอันดามันคือ เกาะค้างคาว หมู่เกาะกำ สำหรับที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ที่หาดบางเบน อุทยานฯ มีภูมิอากาศสองแบบคือฤดูฝนซึ่งมีฝนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายนและฤดูร้อนระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่ามากมาย ทั้งชายหาดสวยงาม ธรรมชาติและสัตว์ป่า นานาชนิด ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
14 เกาะช้าง เกาะใหญ่ที่สุดของจังหวัดระนอง เป็นเกาะที่มีรูปร่างเหมือนช้างหมอบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์อยู่รอบเกาะ ชายหาดที่สวยงาม หลายแห่ง โดยเฉพาะชายด้านฝั่งตะวันตกที่หันหน้าให้กับทะเลอันดามัน มีถนนคอนกรีตเล็ก ๆ เป็นทางเดินข้ามไปฝั่งตะวันออกบริเวณอ่าวชาวเลที่อยู่อีกด้านของเกาะ และทางเหนือของเกาะที่อ่าวค้อ มีหมู่บ้านของชาวเล ที่มีวิถีชีวิตแบบชาวน้ำที่ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่กับท้องทะเลของเกาะช้าง เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
15 เกาะพยาม เกาะพยามเป็นแหล่งปลูกมะม่วงหิมพานต์ หรือกาหยู ที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดระนอง มีชายหาดขาวสะอาดทอดตัวเป็นแนวยาวไปตามตัวเกาะหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านชาวเลตั้งอยู่หลายสิบหลังคาเรือน เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
16 บ่อน้ำร้อนพรรั้ง บ่อน้ำร้อนพรรั้ง อยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง 5 กิโลเมตรตามทางสายเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 620-621 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร น้ำพุร้อนอยู่ในพื้นที่หุบเขาล้อมรอบ มีลำธารและสายน้ำธรรมชาติใสสะอาดไหลผ่าน มีสะพานไม้ข้าม และน้ำในลำธารแห่งนี้ นอกจากเป็นลำน้ำธรรมชาติแล้วนั้นยังมีน้ำแร่ไหลผสมในลำคลองได้รับการดูแลและรักษาความสะอาดจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว มีเส้นทางเดินเชื่อมแต่ละจุดกิจกรรม มีบ่อที่กักเก็บน้ำแร่ร้อน 1 บ่อใหญ่ กับ 2 บ่อเล็ก มีตาน้ำพุร้อน ที่ออกจากซอกหินอยู่ทั่วบริเวณ มีไข่ต้มที่แช่ด้วยน้ำแร่นานถึง 18 ชั่วโมง ไว้คอยบริการในราคาฟองละ 7 บาท สามารถแช่เท้า เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย บางริ้น เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
17 สวนสาธารณะรักษะวาริน ในปี พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองระนอง ได้พระราชทานชื่อถนนที่จะไปยังบ่อน้ำร้อนว่า “ถนนชลระอุ” บ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อ ลูก ทั้ง 3 บ่อมีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มและอาบได้ มีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่การบำบัดรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ยังถือเป็นน้ำบริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่งหนึ่งที่นำไปผ่านพิธีพุทธาภิเษก ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในคราวพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนั้นบริเวณใกล้ ๆ บ่อน้ำร้อนได้จัดเป็นสวนสาธารณะ “รักษะวาริน” มีศาลาที่พักและห้องอาบน้ำร้อนไว้บริการด้วย หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
18 อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว มีสภาพป่าสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น น้ำตกหงาว เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ช่วงที่มีน้ำมากที่สุดคือเดือนมิถุนายน และเป็นแหล่งท่องอยู่อาศัยของ ปูเจ้าฟ้า ลักษณะเด่นของปูเจ้าฟ้าคือ ลำตัวและก้ามเป็นสีขาว ขาเดินทั้งสี่คู่ เบ้าตาทั้ง 2 ข้าง และบริเวณปากเป็นสีม่วงดำ อาศัยอยู่ตามใต้ซอกหินหรือใต้ใบไม้บริเวณสองข้างทางลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลลงจากน้ำตก โดยเฉพาะในฤดูฝน หงาว เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
19 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีหมู่เกาะ ลำน้ำ และป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่นเสือโคร่ง เสือลายเมฆ หมีควายป่า หมูป่า กระจง ลิงแสม ชะมด นกหัวขวาน นกเขา นกกางเขน นกเงือก และไก่ป่า เป็นต้น ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
20 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยามมีเนื้อที่ประมาณ 183,125 ไร่ มีพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณใกล้แนวชายฝั่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่คงสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ มีต้นโกงกางใบเล็กที่มีขาสูงใหญ่ที่ยังคงเหลือแห่งเดียวในประเทศไทย อยู่บริเวณทิศเหนือของเกาะยิว มีหาดทรายแดงบนเกาะตาวัวดำ เป็นหาดทรายที่มีสีออกแดงคล้ายอิฐ เกิดจากการทับถมของเปลือกหอยนานาชนิดที่ถูกกระแสคลื่นพัดพามาทับถมไว้เป็นเวลานานประกอบกับทิวทัศน์ของโขดหินและป่าเขาที่สวยงาม หงาว เมืองระนอง ระนอง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]