ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านดวด บ่อน้ำร้อนมี 3 บ่อ ความร้อน 45 องศา บริเวณบ่อน้ำร้อนจะมีถ้ำ ชื่อ ถ้ำเขาพลู มี เจ้าหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง สวนแตง ละแม ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
2 วนอุทยานเขาพาง อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอท่าแซะ ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปตามเส้นทางสายชุมพร-ท่าแซะ (ทางหลวงหมายเลข 4) ประมาณ 12 กม. ภายในวนอุทยานเขาพางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ด้านหน้าจะเป็นซุ้มประตูวนอุทยาน และศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สร้างขึ้นอย่างสวยงามด้านหลังเป็นภูเขาขนาดย่อม มีเนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ อยู่ในระหว่างการพัฒนาเป็นจุดชมวิว และเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
3 ถ้ำน้ำลอดเขาพลู เป็นถ้ำที่สวยงามประกอบด้วยหินงอก หินย้อย ที่พื้นถ้ำมีทางน้ำไหลเป็นทาง มีแนวยาวทะลุปากถ้ำอีกด้านหนึ่งได้ อยู่ในเขตบ้านทุ่งยอ ตำบลชุมโค อยู่ในเส้นทางสายอำเภอปะทิว-น้ำตกทุ่งยอ เป็นถ้ำที่สวยงาม ด้วยหินงอกหินย้อย ที่พื้นถ้ำมีธารน้ำไหลเป็นทาง สันนิษฐานเกิดจากหยดน้ำฝนซึมผ่านปล่อง มีอยู่ มาก เป็นระยะ ๆ เหนือเพดานถ้ำ ถ้ำนี้มีแนวยาวไปทะลุปากถ้ำอีกด้านหนึ่งได้ ปากถ้ำน้ำลอดก่อนถึง บันได ทางลงไปถ้ำมีกุฎิหลวงพ่อจีต ปุญญสโร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน มีประวัติที่น่าสนใจว่าพระ ภิกษุรูปนี้วันมรณภาพของตัวท่านเอง เมื่อมรณภาพแล้วศพอยู่ในหีบเป็นเวลานานถึง 9 เดือนเศษ ศพ ก็ไม่เน่าเหม็น บรรดาลูกศิษย์ได้ช่วยกันบูรณะอาสน์ที่มรณะของท่านไว้ให้คงสภาพ เดิม ชุมโค ปะทิว ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
4 ถ้ำเขากระทิง ถ้ำขนาดเล็ก 2 ถ้ำอยู่ห่างกันประมาณ 30 เมตร บริเวณหน้าผาระหว่างทางเดินเชื่อมถ้ำทั้งสองมีภาพลายเขียนสีรูปทรงเรขาคณิต สันนิษฐานว่าเป็นภาพก่อนประวัติศาสตร์ ประเพณีขึ้นถ้ำเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาแต่อดีต นิยมจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรด้วยมีความเชื่อว่าการทำนาหรือ กิจกรรมการเกษตรที่ประสบความสำเร็จได้เกิดจากการดลบันดาลของสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย การขึ้นถ้ำจึงเป็นพิธีกรรมใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมักเป็นพระพุทธรูปของวัดเพื่อแสดงความกตัญญูและเป็นนิมิตรหมายที่ดีให้ แก่ชีวิต ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5 วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) ตั้งอยู่ที่ภูเขาถ้ำรับร่อหรือภูเขาพระ เป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์โบราณ มีเครื่องใช้ อาวุธโบราณ หอวัฒนธรรม หอฉันท์ที่อยู่ในหอวัฒนธรรม ทุกปีจะมีพิธีขึ้นถ้ำรับร่อ ซึ่งจะจัดในเดือนเมษายน เป็นงานประเพณีแห่ผ้าครองขึ้นถ้ำ มีหอพระมณฑปปู่เจ้าใส ที่เป็นอมตะ ไม่เน่าเปื่อย ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
6 หาดอรุโณทัย เป็นเกาะขนาดเล็ก เป็นเกาะที่มีโขดหินสวยงามและมีหมู่บ้านชาวประมงกระจายอยู่รอบเกาะ ทางทิศตะวันออกมีหาดทรายขนาดเล็ก ๆ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเรือประมงจากบริเวณปากน้ำตะโก มีโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
7 หาดทุ่งวัวแล่น เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของอำเภอปะทิวและของจังหวัดชุมพร หาดทรายที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียดยาวสุดสายตา ชายหาดลาดเอียงน้อย เหมาะที่จะเล่นน้ำทะเล มีรีสอร์ทให้บริการหลายระดับ มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลทั้งดำน้ำ ตกปลา เที่ยวเกาะ ให้บริการในหลายรูปแบบ สะพลี ปะทิว ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดชุมพร สร้างเมื่อปี 2538 อาคารชั้นล่างเป็นพื้นที่ส่วนบริการ มีห้องสมุด ส่วนชั้นสองแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในชุมพร พัฒนาการในช่วงต้นประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ในชุมพร ชุมพรกับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และวีรกรรมของยุวชนทหาร นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
9 ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเรือรบหลวง อนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรี อนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและหลังใหม่ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา และยังมีเรือรบหลวงชุมพรเรือตอปิโดขนาดใหญ่ ซึ่งปลดประจำการและกองทัพเรือได้มอบให้มาตั้งไวัที่หาดทรายรีเพื่อเป็นอนุสรณ์ของ กรมหลวงชุมพรบริเวณหาดมีที่พัก ร้านอาหารไว้ให้บริการ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
10 ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร ศาลหลักเมืองชุมพร เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง ตั้งอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างศาลหลักเมืองชุมพร เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญุตาคุณแก่แผ่นดิน และยังเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างบ้านเมือง หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
11 สวนสมุนไพรหมอพร สวนสมุนไพรหมอพร อยู่บริเวณเชิงเขา เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรที่มีคุณค่า สืบทอดเจตนารมณ์ของ “กรมหลวงชุมพรฯ” หรือ “หมอพร” ของชาวบ้าน หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
12 หาดทรายรี เป็นหาดทรายที่ยาวและมี ทรายสีขาวขาวสะอาด มีที่พักและ ร้านอาหารบริการริมหาด บริเวณใกล้ๆ แนว ชายหาด เป็นที่ตั้งของ อนุสรณ์สถาน ของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนา กองทัพเรือ อันทันสมัยให้กับ ประเทศไทย เป็นที่เคารพสักการะของ ชาวชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
13 หาดภราดรภาพ หาดภราดรภาพเป็นหาดยาวขนานไปกับแนวถนนที่หนาแน่นด้วยต้นมะพร้าวตลอดเส้นทาง บริเวณริมชายหาดมีร้านอาหารและหมู่บ้านชาวประมง ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
14 อนุสาวรีย์ยุวชนทหารครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงวีรกรรมของทหารกองพันที่ 8 ตำรวจและยุวชนทหารหน่วยที่ 52 โรงเรียน ศรียาภัย และประชาชนที่รวมกำลังกันประทะต่อสู้กับกองกำลังญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกที่หาดคอสน ต.ท่ายาง อเมือง จ.ชุมพร ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วยกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
15 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย แนวปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์และสภาพธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นชายหาด และเกาะ ที่ยังคงความงดงาม ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอปะทิว อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
16 เขาเจ้าเมือง ถัดจากหาดทรายรีไปตามถนนลาดยาง เลียบริมทะเล ประมาณ 1 กม. แยกขวาไปตามถนนลาด ยางอีกประมาณ 1 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายขึ้นเนินเขาอีกประมาณ 400 เมตรเขาเจ้าเมืองเป็น สถานที่ที่ทางจังหวัดชุมพรปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นจุดชมวิวโดยมีศาลาชมวิว และศาลา พักร้อน และมีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว จากด้านบนจะเห็นสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามในระยะไกลได้ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
17 วัดถ้ำขวัญเมือง ประวัติเดิม ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2449 โดยมีกำนันขุนพรหมแก้ว ทองคำ และ ผู้ใหญ่สอน จันทร์แก้ว เป็นผู้ถวายที่ดิน พระธรรมรามคณี สุปรีชาสังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต) วัดโตนด เจ้าคณะจังหวัดหลังสวน (ธรรมยุต) เป็นผู้รับมอบจำนวน 20 ไร่ และไปสอบถามโยมลุงพรหม (ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่ออายุ 97 ปี) ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายยา อยู่ที่ตลาดสวี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พอได้เค้าว่าเมื่อประมาณ พ.ศ.2443 นั้นมีเจ้าอาวาส (ผู้ดูแล) 1 องค์ ชื่อ พ่อหลวงพันธ์ พุ่มคง เป็นเจ้าอาวาสอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าอาวาสอยู่กี่ปี ก็มีพ่อหลวงแดง ฉายา ชิตมาโร เป็นเจ้าอาวาส 4 - 5 ปี ต่อจากพ่อหลวงแดงมีพระมาจากไหนไม่ทราบ มาอยู่วัดถ้ำนี้มีชื่อมาตั้งแต่เดิม วัดถ้ำขวัญเมือง ไม่ได้ตั้งชื่อตามตระกูล ของตระกูลขวัญเมืองที่มีอยู่ ใกล้ๆวัดตระกูลนี้คงตั้งขึ้นภายหลังโดยเอาชื่อวัดมาตั้งเป็นชื่อสกุล นาโพธิ์ สวี ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
18 หาดทรายรีสวี หาดทรายรีสวี เป็นหาดทรายที่สวยงามของอำเภอสวี เป็นชายหาดขนาดใหญ่ทอดตัวยาวขนานกับทิวมะพร้าวเป็นแนวยาว เหมาะสำหรับการพักผ่อนและชมวิถีชีวิตชาวประมงอันเรียบง่าย เป็นหาดทรายที่สวยที่สุดในอำเภอสวี ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหินเป็นชายหาดขนาดใหญ่ทอดตัวยาวขนานกับทิวมะพร้าวเป็นแนวยาว เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาหาดทรายรีสวี ได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้ทางหลวงสายชุมพร-สวี (หมยเลข 41) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดยางตามเส้นทางสวี-บ่อคา ระยะทางประมาณ 6 กม. แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 6 กม. ท่าหิน สวี ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
19 เกาะพิทักษ์ เกาะพิทักษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางน้ำจืด เป็นเกาะขนาดเล็ก เป็นเกาะที่มีโขดหินสวยงามและมีหมู่บ้านชาวประมงกระจายอยู่รอบเกาะ ทางทิศตะวันออกมีหาดทรายขนาดเล็ก ๆ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเรือประมงจากบริเวณปากน้ำตะโก มีโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง ในอดีตชาวบ้านใกล้เคียงเรียก เกาะพิทักษ์ ว่า เกาะผีทัก ตามคำบอกเล่าของชาวประมงคนหนึ่งซึ่งได้ออกเรือหาปลาบริเวณ เกาะพิทักษ์ เมื่อมองที่ฝั่งบนเกาะพบเงาคนกำลังกวักมือเรียก แต่พอเข้าไปบนเกาะกลับไม่พบผู้คนสักคนเดียว ชาวประมงและชาวบ้านใกล้เคียงจึงเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะผีทัก ล่วงเลยมาถึงปัจจุบันเกาะผีทักในอดีต ได้เริ่มมีชาวบ้านที่ไม่เกรงกลัวขึ้นไปอาศัยอยู่บนเกาะ และอยากเปลี่ยนชื่อเกาะเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ยังรักษาคำเดิมๆ ไว้ เพื่อให้ผู้คนจดจำได้ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น เกาะพิทักษ์ แทน บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
20 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ชุมพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านเขาเงิน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม ลักษณะเป็นภูเขาริมแม่น้ำ เชิงเขาตกแต่งเป็นสวนไม้ประดับ และประดิษฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณใกล้เคียงจะเป็น ถ้ำเขาเงิน บนผนังถ้ำสลักพระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบุปีว่า “108“ ซึ่งหมายถึงปีที่เสด็จประพาสมลายู เมื่อ พ.ศ.2432 และยังได้โปรดให้สร้างเจดีย์ไว้บริเวณหน้าถ้ำอีกด้วย ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]