ที่มา : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นสวนสาธารณะมีเนื้อที่ประมาณ 102 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณหนองปรือ ตำบลบ้านใหม่ เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ โดยรอบมีต้นไม้ร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ อยู่ในความดูแลของสุขาภิบาล อำเภอปากเกร็ด ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 แหลมหยงสตาร์ เป็นแหลมธรรมชาติที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สวยงามมากในเวลาเย็น และยังใช้เป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2440 สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภัคดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรัง มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเมืองตรังเสียใหม่ อำเภอท่าพญาซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าพญาก็ถูกย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านหยงสตาร์ พร้อมกับเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอปะเหลียน มีหลวงพิทักษ์โยธา (ปาน) เป็นนายอำเภอ เมื่ออำเภอปะเหลียนตั้งอยู่บ้านหยงสตาร์ (ปัจจุบันเป็นชุมชนตันหยงสตาร์) ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
3 สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ตัดผ่านป่าดิบที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งป่าพรุซึ่งมีพรรณพืชที่น่าสนใจมากมาย สวนรุกขชาติทุ่งค่าย ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2,600 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งค่าย หมู่ที่ 2, 3 และ 9 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตรังประมาณ 13 กิโลเมตร - เมืองตรัง ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
4 ถ้ำเขาปินะ ถ้ำเขาปินะ ประกอบไปด้วยถ้ำต่างๆจำนวนหลายถ้ำสามารถผ่านทะลุถึงกันได้ แต่ละชั้นเป็นบันไดทอดกันไปแต่ชันมาก ในเขาปินะมีถ้ำ 8 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำพระ ถ้ำเจดีย์ ถ้ำล่องลม ถ้ำจำปา ถ้ำหอยโข่ง ถ้ำมะขาม ถ้ำกระดูก และถ้ำน้ำ โดยชั้นบนสุดที่ถ้ำจำปาและถ้ำมะขามมีลานหินยื่นออกไปสำหรับนั่งชมวิวและมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ส่วนบนหน้าผามีจารึกประปรมาภิไธย ย่อ ป.ป.ร. ถ้ำเขาปินะเคยมีเจ้านาย เชื้อพระวงศ์ และพระมหากษัตริย์ ได้เคยมาเยี่ยมและเสด็จประพาสทั้งสิ้น 4 ครั้ง นาวง ห้วยยอด ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5 เขาต่อยไห เป็นภูเขาขนาดเล็กมีถ้ำอยู่ภายในรอบๆ เขามีสระน้ำและป่าชุมชน เป็นสถานที่ใช้แข่งว่าวประจำปี เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวนหลายแห่ง ได้รับเกียรติขึ้นไปยังทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อรับเงินจำนวน 1 ล้านบาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด อบต. ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550 จาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ซึ่ง 1 ในนั้นก็คือ อบต.นาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
6 ถ้ำสุรินทร์ เป็นถ้ำที่สวยงาม ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก ที่ถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านจัดให้มีเทศกาลไหว้พระประจำทุกปี ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
7 น้ำตกร้อยชั้นพันวัง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีแอ่งน้ำทั้งเล็กใหญ่จำนวนมากและมีความเป็นน้ำตกหินปูน ที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลอ่าวตง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม โดยมีหน่วยพิทักษ์ป่าร้อยชั้นพันวังเป็นผู้ดูแล ธารน้ำตกเป็นชั้นน้ำตกเตี้ยหลายชั้นที่ทอดตัวลดหลั่นกันมาจากเขานอจู้จี้นอกจากการพักผ่อนเล่นน้ำแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินไต่เขาศึกษาป่าต้นน้ำ และอาจจะได้ยินเสียงนกแต้วแร้วส่งเสียงร้องทักทายการเดินทางจากตัวเมืองตรังใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านอำเภอห้วยยอด ตรงไปยังอำเภอวังวิเศษ ถึงบ้านคลองชี เลี้ยวขวาเข้าทางบ้านอ่าวตง - บ้านบางคราม อีกประมาณ 29 กิโลเมตร ถึงตัวน้ำตก อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
8 น้ำตกลำปลอก เป็นน้ำตกสูง 6 ชั้น ไหลจากหน้าผาสูง ด้านล่างมีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำ มองเห็นเกาะแก่งและทิวทัศน์ของปากน้ำปะเหลียน เป็นที่ตั้งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก - ย่านตาขาว ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
9 ถ้ำเขาติง ประชาชนสามารถเข้าชมความงามของถ้ำและธรรมชาติดดยรอบ - ปะเหลียน ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
10 ถ้ำเขาเจ็ดยอด ถ้ำเขาเจ็ดยอด เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณเขาเจ็ดยอด ปากถ้ำมีรูปปั้นปูนฤาษีตั้งอยู่ ภายในถ้ำเป็นโพรงขนาดใหญ่มีขนาดหินขนาดใหญ่ที่ถล่มลงมากองเป็นชั้นๆ ขึ้นไป สามารถปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อเข้าชมถ้ำด้านบนได้ต่อไป บ่อหิน สิเกา ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
11 เกาะมุกต์ เป็นเกาะที่มีชายหาดขาวละเอียด และน้ำทะเลใส นอกจากนั้นยังมีถ้ำมรกต ที่มีทางเข้าเป็นโพรงเล็กๆ พอเรือลอดได้ในช่วงน้ำลง ความคดเคี้ยวและความมืดในโพรงถ้ำแคบๆ ที่มีช่วงยาว 80 เมตร โดยปากถ้ำมีน้ำทะเลใสสีมรกต หาดทรายขาวสะอาด กันตัง กันตัง ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
12 วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีภูเขาล้อมรอบ โดยมีบ่อน้ำร้อน 3 บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อมีความร้อนที่แตกต่างกัน เช่น บ่อที่ 1 ความร้อน 70 องศา บ่อที่ 2 ความร้อน 40 องศา บ่อที่ 3 ความร้อน 30 องศา เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาธรรมชาติ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
13 หาดยาว อยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง เป็นหาดทรายยาวต่อจากโขดเขารูปกระโดงฉลามขึ้นมาทางด้านเหนือ มีสนทะเลขึ้นเป็นแนวดูสวยงาม มีชายหาดกว้างเหมาะจะเข้าค่ายพักแรม และมีบริการที่พักของเอกชน จากหาดยาวนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือไปเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับหาดหยงหลิง และมีรถตู้ประจำทางสายตรัง-หาดยาว ให้บริการ ขึ้นรถได้ที่ถนนท่ากลาง อำเภอเมือง เกาะลิบง กันตัง ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
14 หาดหยงหลิง เป็นหาดทรายที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดหาดหนึ่งของจังหวัดตรัง ผืนทรายที่ขาวละเอียดเนียนนุ่มเท้าเมื่อสัมผัส น้ำทะเลใส ชายหาดเอียงลาดน้อยเล่นน้ำได้ดี ริมหาดร่มรื่นด้วยสนทะเลขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่หนาแน่น ทางด้านเหนือของหาดมีเขาหยงหลิง เขาหินปูนที่มีรูปทรงแปลกตา ซึ่งมีโพรงถ้ำที่เมื่อน้ำลดสามารถเดินลอดได้ เป็นชายหาดที่เหมาะแก่การพักผ่อน เล่นน้ำ ชมทิวทัศน์ และยังมีมุมมองดีๆให้ถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม เกาะลิบง กันตัง ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
15 ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมถนนก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอกันตัง หน้าสหกรณ์การเกษตรกันตัง เป็นต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เจ้าเมืองตรังได้นำมาปลูกไว้เพื่อบุกเบิกอาชีพสวนยางพาราของชาวตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2442 ประมาณปี พ.ศ.2442 พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรัง ได้นำยางพาราจากมาเลเซียเข้ามาปลูกที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรังเป็นแห่งแรก และต้นยางต้นดังกล่าวปัจจุบันก็ยังอยู่ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนก่อนเข้าสู่ตัวเมืองอำเภอกันตัง นับจากเริ่มปลูกครั้งแรกถึง พ.ศ.2548 ยางพาราไทย อายุครบ 106 ปี กันตัง กันตัง ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
16 เกาะลิบง เกาะลิบง ได้รับประกาศเป็น เขตห้าม-ล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ซึ่งเป็นแหล่งรวมของนกหลายชนิด รอบ ๆ เกาะมีแหลม และหาดหลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย เป็นต้นบริเวณแหลมจุโหยนั้น เป็น- หาดทราย ซึ่งเวลาน้ำลดสามารถเดิน-ทางไปถึงหาดตูบ ซึ่งมีนกทะเลบินมาอาศัยนอนกลางคืนมากมาย เกาะนี้มีหมู่บ้านชาวประมงหลายหมู่บ้าน ประ-ชาชนบนเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เกาะลิบง กันตัง ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
17 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เมื่อเริ่มแรกประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเทือก เขาบรรทัด จังหวัดตรัง สำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านกะช่อง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ต่อมาปี พ.ศ. 2518 จึงได้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 4 จังหวัดตามเทือกเขาบรรทัดคือ พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 805,000 ไร่ ปี พ.ศ. 2520 ประกาศเพิกถอนพื้นที่บางส่วนครั้งแรกในท้องที่จังหวัดสตูลให้กับนิคมพัฒนาตนเองภาคใต้เพื่อจัดที่ให้ราษฎรทำกิน คงเหลือพื้นที่ประมาณ 792,000 ไร่ ต่อมาปี พ.ศ. 2524 เกิด อุทกภัยภาคใต้อย่างร้ายแรงทำให้ที่ตั้งสำนักงานเขตฯ ได้รับความเสียหายบางส่วน ประกอบกับกรมป่าไม้ได้จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นซ้ำซ้อนในสถานที่เดียวกัน ทำให้ผู้มาติดต่อเกิดการเข้าใจผิด ไม่สามารถแยกแยะหน่วยงานและเขตรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้เป็นอิสระได้ จึงได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดไปอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านนาวงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เนื่องจากมีความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยราชการอื่น ปี พ.ศ. 2528 ได้ประกาศเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสร้างและขยายถนนสายเพชรเกษม จากจังหวัดพัทลุงถึงจังหวัดตรัง และปี พ.ศ. 2530 ได้ประกาศเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดออกอีก เพื่อให้กองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งสถานที่ฝึกการรบพิเศษของกองทัพ ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 792,000 ไร่ นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
18 กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี นาหมื่นศรี เป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอนาโยง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีต และในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี เพื่อสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
19 น้ำตกโตนเต๊ะ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงถึง 320 เมตร นับว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
20 เกาะสุกร เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 3 กิโลเมตร บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน มีอาชีพประมง ทำสวนยาง และเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เหตุที่เกาะนี้ชาวอิสลามอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่ชื่อเกาะสุกร เพราะในอดีตเกาะนี้เคยมีหมูป่าอยู่เป็นจำนวนมาก บนเกาะ ยังมีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโม ซึ่งรู้จักกันดีในจังหวัดตรังและใกล้เคียงว่ามีรสหวานอร่อย จะมีมากในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน บนเกาะมีรีสอร์ทบริการหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้พักค้างแรม และหากต้องการนั่งเรือท่องเที่ยวไปตามเกาะในจังหวัดตรังก็สามารถจะเช่าเรือจากท่าเรือบนเกาะได้อีกด้วย เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง ภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ลิขสิทธิ์ © 2561 กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0-2219-4010-7 แฟกซ์ : 0-2216-6906 อีเมล : [email protected]